759_376336289173650_1357461247_n.jpg

1939. március 14-én, 75 éve vált függetlenné az első Szlovák Köztársaság, amelynek elnöke a szlovák történelem egyik legellentmondásosabb személyisége. Az egyes emberek számára nagy megmentő és a szövetségesek által meggyilkolt vértanú valójában a nácik szövetségese és több tízezer szlovákiai zsidó deportálásáért felelős politikus volt.

Jozef Tiso a Trencsén vármegyei Nagybiccsén (Bytča), szlovák családban született 1887. október 13-án. Nemzetiségi hovatartozásáról szóló későbbi spekulációk inkább propagandisztikus célból, iskolai dokumentumok alapján születtek, amelyben nevét Tiszó Józsefnek írták. Csakhogy ez az akkor még erős magyar befolyással bíró Nyitrán, ahol a helyi piarista gimnázium tanulója volt, cseppet sem volt meglepő.

Stanislav Mičev és Ivan Kamenec szlovák történészek ambiciózus, tehetséges és jó képességekkel rendelkező diákról írnak munkáikban. Bende Imre, nyitrai püspök javasolta a fiatal Tisonak, hogy tanulmányait a tekintélyes bécsi Pázmáneum folytassa. Bende "a legnagyobb reménységű fiatal tanulójának" nevezte. A Vatikán úgy szentelte őt pappá, hogy még nem lépett be a kanonikus korba diplomája megszerzése után.

1913-ban Bánban (Bánovce nad Bebravou) katolikus plébániáján kezdte meg szolgálatát.

Ivan Kamenec történész mondja: "tudatosan túlbecsült szlovák nemzeti aktivitását, illetve magyarbarát tevékenységét semmilyen megbízható kordokumentum nem támasztja alá." A szlovák nemzeti mozgalomban Tiso magyarbarátságára több helyen felhozták, hogy a Hungária idejében működő Katolikus Néppárt tagja volt, hasonlóan sok más katolikus pappal a mai Szlovákia területéről.

"Tanulmányai idejében nem volt öntudatos szlovák nacionalista, de magyarbarát sem. Ha egyáltalán foglalkozott ezzel a kérdéssel, akkor is csak kis mértékben" - mondja Mičev történész. Kamenec szerint Tiso következetes pragmatista volt, de valódi politikai gondolkodását és nemzetiségi orientációját nem lehet megbízhatóan beazonosítani, még az első világháború időszakában sem.

Bár ismertek a szlovák nyelvű katolikus irodalom és a szlovák nyelvű vallásoktatás szükségességére figyelmeztető szavai, modern szlovák történészek megegyeznek abban, hogy ezek az erőfeszítései egyéni jellegű, korlátozott törekvéseknek számítottak.

Tiso, a politikus

1654188_376336062507006_288518225_n.jpg

Tiso Csehszlovákia létrejötte után kapcsolódott be a nagypolitikába. A vidéki plébános gyorsan tájékozódott és 1918 decemberében, sok más szlovák katolikus pap társával együtt, a Hlinka Szlovák Néppártja (HSĽS) gyűlésén jelent meg. Négy évvel később a párt lapjának a Slovaknak főszerkesztői tisztségére kapott ajánlatot, de visszautasította.

A tüzes szónoklatokat tartó Tisot 1922-ben két hónapra elítélték Bánban mondott beszéde miatt, bírságra ítélték lázadás szítása miatt. Milan Ďurica nacionalista történész szerint, aki munkáiban Tisot dicsőíti, az eset bizonyíték "a szlovák nemzet ellenében elkövetett prágai cseh centralizmus igazságtalanságra és gyalázatra"

1925-ben a Nemzetgyűlés képviselőjévé választották, öt évvel később már Hlinka után a HSĽS második embere. Alena Bartlová történész szerint a korai 20-as években Tisora már egyértelműen úgy néztek, mint az idősödő Hlinka pártelnök lehetséges utódára.

Tiso egyre többször kezdett el beszélni a szlovák autonómiáról és a szlovák nemzet önálló létezéséről. Kamenec történész ennek ellenére ma azt állítja, hogy Tiso egészen az 1939-es év kezdetéig a csehszlovák republika megingathatatlan támogatójának számított. 1938 október 6-án, Hlinka halála után, Tisot jelölték ki a párt elnöki pozíciójának betöltésére a Zsolnai Egyezmény elfogadásának napján.

"A kormány és a végrehajtó hatalom, azonnali hatállyal, a szlovák kormány kezébe kerül". Egy nappal az egyezmény létrejötte után Tiso már a szlovák autonóm kormány elnökévé választották. A szlovák autonómiát 1938 november 22-én erősítette meg a prágai Nemzetgyűlés és az állam hivatalos elnevezésébe egy kötőjel került: Cseh-Szlovákia.

 Az első bécsi döntés

arbitrázs.jpg

A néhány napos új elnökre hamarosan egy újabb "München" várt. Amikor megtudta, hogy az első bécsi döntés értelmében a magyaroknak át kell adnia Szlovákia déli területeit, a lemondását fontolgatta. A következő években is többször beszélt róla, de végül soha nem tette meg.

Szlovákiában fokozatosan erősödött a szélsőségesek befolyása, a HSĽS pedig gyakorlatilag állampárttá vált. Vojtech Tuka és Alexander Mach egyre többször beszéltek Szlovákia teljes függetlenségéről. A német nácik többször sürgették a prágai kormányt, hogy lépjen fel a szlovák szeparatista törekvések ellen. 1939 március elején Emil Hácha csehszlovák elnök rendkívüli állapotot hirdetett ki Szlovákiában és visszahívta Tisot illetve kormányát. Karol Sidor miniszterelnök-jelölt aztán elutasította a németek ajánlatát Szlovákia leválasztására.

Adolf Hitler meghívta Berlinbe Jozef Tisot, a tárgyaláson garantálta Szlovákia önállóságát és határait. Másnap, 1939 március 14-én, a szlovák parlament megszavazta a szlovák állam létrejöttét. Josef Tisot választották meg az új állam első miniszterelnökének, akit később Vojtech Tuka váltott. Október 26-tól Tisot Szlovákia és a HSĽS elnökévé választották. A párt alkotmánya az állam felett állt.

Tiso élete végéig hangsúlyozta, hogy "a nemzet politika akaratának megvalósulásáról" van szó az ország "függetlensége" kapcsán. Itt ott azért hozzátette, hogy Hitlernek köszönhetőn vagyunk itt. Mičev történész állítja: "Tiso nagyon jól tudta kinek köszönhette politikai győzelmeit, és azt is, hogy Hitler és Németország nélkül Szlovákia nem tudott volna független országgá válni."

 A Vezér

1794728_376092325864713_319884489_n.jpg

Tiso fokozatosan teljes mértékben ellenőrzés alá vonta Szlovákiát. Először mint miniszterelnök, aztán mint elnök és a szlovák hadsereg főparancsnoka és nem volt kétséges a HSĽS-ben betöltött vezető pozíciója sem. Hatalmat és felelősséget szerzett és megkapta a Vezér titulust is.

A szlovák hadsereg egyik első lépéseként, karöltve Németországgal, megtámadta Lengyelországot, később a Szovjetuniót is. Ahogy Kamenec történész fogalmaz, Tiso kapcsolata a nácikkal bonyolult volt, hasonlóan az állampártban őt állandó belső harcokra kényszerítő radikálisokkal. Szóban elkötelezte magát a nemzeti szocializmus mellett, de az ideológiát népi-, keresztény szellemben szerette volna elterjeszteni Szlovákiában.

Kamenec történész szerint a mérsékelt Tiso két radikális pólus között állt: a szlovákiai nemzeti szocializmus képviselője volt, de harcolt és fellépett a német nácik és a szlovák radikálisok ellen is, ezért megkaphatja a "mérsékelt" jelzőt neve mellé.

A szlovák viszonyok között ez nem azt jelentette, hogy az érintett nem értett volna egyet a zsidók elleni embertelen törvényekkel, hiszen őket Tiso "rossznak" tartotta, igaz: mindig tett kivételeket is. Tiso "csak" a szlovákiai zsidóság kétharmadának deportálásával értett egyet, esetleg becsukta szemét, amikor az állampolgárok elleni hatósági terror nem tökéletesen érvényesült.

Egy kis korabeli hangulat: a A Hlinka-féle Szlovák Néppárt félkatonai alakulata a Hlinka Gárda legnépszerűbb indulóját halljátok.

Mindkét versengő tábor és képviselői tudatosan alakították ki a fasiszta elemekkel feldíszített, totalitárius rendszert, nem kételkedtek pillanatnyi hatékonyságáról és perspektivikus szükségletükről, bár kisebb vagy nagyobb kifogásokat mindig képesek voltak megfogalmazni, írta könyvében Kamenec. A Tuka vezette radikálisokra Tiso 1942-ben mért vereséget. A stabilitás, a német tolerancia mintaállama és a "mosolygó Szlovákia" hamis illúziójának fenntartása ugyanis a német nácik érdeke is volt. Hitler Tisohoz fűződő különleges kapcsolatáról Šaňo Mach később a Népbíróság előtt így emlékezett meg:

"Amikor hivatalos államközi látogatáson jártunk Hitlernél, ő mindig egyenesen maga mellé ültette le Tisot, mindig szerelmesen nézett a szemébe, kezet fogott vele. Tudják, ez az egész úgy nézett ki, mintha két szerelmes fiatal ült volna egymás mellett. Úgy gondolom, az ilyen pillanatokban Tiso elég sok mindent el tudott érni Hitlernél."

Kamenec mondja, Hitler és Tiso ideológiailag, politikailag és emberileg egymástól nagyon távol álltak, ennek ellenére képesek voltak tisztelni egymást néha talán még csodálni is. "Tiso Hitler számára ideális figura volt a sakktáblán: nem tudott sokat, de nem is akart sokat tudni."

A “papocska” és a zsidó-kérdés

800x800_286156.jpg

"Érdekes, hogy ez a papocska így elküldte a zsidókat. Ez a teljesítmény, ebben a szakaszban egészen kíváló" - ezt Hitler mondta megelégedetten 1942-ben, a szlovákiai zsidóság deportálásának évében. Kamenec történész úgy gondolja, hogy Hitler szavai azért jelentősen leegyszerűsítik Tiso részvételét a szlovákiai deportálásokban. Ugyanakkor az elnök és pártvezér szerepe és felelőssége az ún. "zsidókérdés megoldásának" szlovákiai szakaszában vitathatatlan.

Anton Rašla felperes később a "Dr. J. Tiso pere" című könyvében azt írja, hogy szerette volna a vádlottat emberiség ellen elkövetett bűncselekmények miatt bíróság elé állítani. Bizonyítéka volt rá, hogy Tiso tudta, mi történik a koncentrációs táborokban. "Speciális protokollal kezelt, saját kezű aláírással jegyzett ad acta megjegyzést tartalmazó, az auschwitzi körülményekről beszámoló leveleket és más írásos dokumentumokat találtunk Tiso titkos levéltárában.", írta Rašla könyvében.

Tiso állította, a dokumentumokra nem emlékszik, az aláírás hitelességét kétségbe vonta. Tiso a "végső megoldásban" képviselt sajátos álláspontjáról Dieter Wisliceny, Eichmann képviselője is beszélt az Eichmann-per során: "Tiso nem volt annyira félénk, mint Horthy."

"A szlovákiai zsidó kisebbség fokozatos jogi ellehetetlenítése már 1939 elején megkezdődött, amikor a HSĽS radikális szárnyának vezetői, Mach és Tuka nyomása alá kerülő Tiso elkezdte bevezetni a német mintán alapuló faji törvényeke", mondja Mičev.

Kamenec hozzáteszi: "a 89 ezer zsidó lakos elleni belső háború a szlovák állam megalakulása pillanatában elkezdődött és egyenes út vezetett a tragédiához. Szlovákia, mint egyetlen Németország által közvetlen el nem foglalt ország, saját eszközeivel, erőszakos módon deportált 58 ezer embert, tehát a szlovákiai zsidóság kétharmadát, a náci haláltáborokba." Csak néhány százan élték túl a szlovákiai deportálások első szakaszát.

Tiso és a Szlovák Nemzeti Felkelés

SNP_map11.jpg

Kamenec történész szerint Tiso viszonya az ellenálláshoz és az ellenzéki erőkhöz szintén nem teljesen egyértelmű. Elítélte, de egyúttal alul is értékelte őket. Például Tiso kedvelt hipotézise volt, hogy a hazai szlovák ellenállás 1944 nyarának végén még azt gondolja róla, hogy majd ő olyan szerepet fog tudni eljátszani a belpolitikában, mint az olasz király, III. Viktor Emánel a Mussolini rendszer bukása után.

Ladislav Novomestský a korszak kiváló szlovák írója a háború után olyan kijelentést tett, miszerint az ellenzék "közeledett a Tiso kormányhoz" és várta, hogy tárgyalásokat kezdeményezzenek az ellenállással. "A felkelés előtti helyzetben egészen annak kitöréséig üdvözöltük Tisot is Besztercebányán", mondta.

Tisot persze nem sokkal később egészen mások biztosan üdvözölték: a Szlovák Nemzeti Felkelés (SZNP) leverése után az elnök a közép-szlovák városkában német katonákat és a HSĽS tagjait személyesen tüntette ki az SZNP leverésének alkalmából. Egyes történészek ezt az aktust a Hitlerel folytatott kollaborációjának tetőpontjának látják, az őt dicsőítők pedig önfeláldozásnak minősítik cselekedetét, mert így életeket és szlovák városokat mentett meg a biztos pusztulástól.

Tiso menekülés és kivégzése

tisoair.JPG

1945 márciusában Tiso már tudta, hogy menekülnie kell, és bízott benne, hogy amerikai fogságba fog kerülni. Az osztrák Kremsmünster kolostorban, később hat hétig a bajorországi Altöttingben várta az amerikaiakat. "Az a döntés született ,hogy az elnök Münchenbe megy és Faulhaber bíboros segítségével kapcsolatba kerül az amerikai hatóságokkal", ezt Konštantín Čulen írta aki Tiso kísérője volt a menekülés során, és később az Egyesült Államokban több Tisoról szóló és őt dicsőítő könyvet írt.

Feltételezhetjük, hogy az amerikaiaknak Tisot éppen a német katolikus egyház adta ki. Čulen írja könyvében: "a dolgok meglehetősen titokban történtek", de "mintha a hírek kijutottak volna a kolostor falain kívülre is". Tudni kell: Tiso már évekkel ezelőtt komolyan rombolta a Vatikán imidzsét és az egyházi állam figyelmeztetése ellenére, miszerint tegyen meg minden telhetőt az igazságtalanságok elkerülése érdekében, amelyet kormányai elkövetnek, semmit nem lépett.

Jozef Tiso pere átpolitizálódott, amely a szlovák közvélemény egy részében Tisoból mártírt csinált, ahogy saját magát nevezte fogsága idején. 113 bűncselekményben való részvétel miatt ítélték el, elsősorban hazaárulásért és a köztársaság szétverése miatt. A zsidók deportálása a korabeli per során csak marginális témaként szerepelt. Eduard Beneš csehszlovák elnök a Vatikán és a védelem kegyelmi kérelmét figyelmen kívül hagyta. Jozef Tisot 1947 április 18-án akasztották fel.

0061.jpg

Jozef Tiso ma Szlovákiában az egyik legelutasítottabb történelmi személy, emlékét az Egyesült Államokban élő szlovák exil idősebb tagjai, illetve Szlovákiában a Kotleba-féle Mi Szlovákiánk Néppárt tagjai és szimpatizánsai őrzik.

(sme)

10 komment

Címkék: #hitler #zsidó #kotleba #fasiszta #szlovákia #besztercebánya #első csehszlovák republika #hungária #jozef tiso #ivan kamenec

A bejegyzés trackback címe:

https://dotoho.blog.hu/api/trackback/id/tr265861041

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

ninimimi 2014.03.15. 23:51:01

Kedves-kém :-)
Ismét egy hiánypótló, igényes poszt, köszönöm!

Most, ma kissé véletlenül találtam rá, mert teljesen tanácstalan vagyok az Index meghülyülése kapcsán.

Elment ezeknek az eszük? Hová lett a címlapon megszokott blogrovat, meg a többi, a követhető felépítés?
Meg egyáltalán: micsoda elképesztő logikátlanságok, érthetetlen szerkesztési ötletek összevisszasága, katyvasza lett az Index címlapból!!! Ha ez így marad, tutira vesztettek legalább egy "darab", naponta többszörös olvasót.

Kérlek, mondd, ha szerinted hülyeséget beszélek, vagy ha egyetértesz, akkor segíts tudatni az Indexszel, hogy mekkora marhaságot műveltek ezzel a "modernizálással"!

petraeus 2014.03.16. 12:48:24

Korrekt cikk, jo latni van ilyen is.
A cimmel kapcsolatban nekem Tiso inkabb tunik a szlovak Horthy/Szalasinak, hisz amit o muvelt azt nalunk ket politikus kovette el. Ez egyfelol "szerencseje" a szlovakoknak, hisz igy az o szelsojobbjuknak nehezebb relativizalni es elfogadtatni a Tisot, masfelol meg mivel nem nagyon van "mersekeltebb" vezetojuk szinte muszaly a Tisot tolniuk, mint a fuggtelen szlovak allam elso megteremtojet (a masodik Meciar volt..., nincs szerencsejuk az biztos...:)).
A vegen szerintem egy picit gyorsan lezarod Tiso modern megiteleset ez az elutasitas fontos jel, de nem az egyetlen emlitesre melto, a Matica Slovenska es az SNS eleg sokat tettek Tiso "rehabilitasaert" a felmeresek szerint sikertelenul, remeljuk Kotleba se jar sikerrel.

Ducktooooo 2014.03.16. 16:02:05

Hiánypótló írás, köszönöm.
Kedvenc magyar nem-náci bloggerek nem fogják érteni most akkor mi van...
"Tiso "csak" a szlovákiai zsidóság kétharmadának deportálásával értett egyet, esetleg becsukta szemét, amikor az állampolgárok elleni hatósági terror nem tökéletesen érvényesült." - Horthy kapcsán Magyarországon ezt úgy hívják, hogy "megvédte" a zsidókat.

silent76 2014.03.21. 15:51:01

@petraeus: Annyit ér a hozzászólásod is, mint a helyesírásod. MUSZÁJ J-VEL!

.Gordon Gekko. 2014.05.25. 07:18:52

Tiso egy fasiszta volt, Horthy meg egy zsidómentő.

De amúgy tök egyformák voltak pl. Szálasival.

a nemzet fogatlan provokátora 2014.05.25. 07:18:57

Az igazsághoz az is hozzá tartozik, hogy az első Szlovák Köztársaság létrejötte Horthynak is köszönhető. Visszautasította ugyanis Hitler azon ajánlatát, hogy együtt szállják meg Csehszlovákiát, és megelégedett a Magyarországnak egyezményben visszaadott területekkel:

www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1938_augusztus_21_horthy_elutasitja_hitler_csehszlovakiai_ajanlatat/

...

maxval a gondolkodó birca · http://maxval.co.nr 2014.05.25. 07:18:59

Hát, a párhuzam kissé erőltetett. Más a két ember életútja, kevés a közös.

Megfigyelo 2014.05.25. 07:19:01

Sajnos "a magyar Tisot" Sztálin valamilyen ismeretlen okból (az indítékát végső soron csak találgatni lehet) megmentette a jól megérdemelt kötéltől, s így ágyban, párnák közt halt meg Portugáliában 1957-ben.

J.László 2014.05.25. 07:19:04

Ügyesek ezek a csehek-szlovákok.

A világ egyik legfejlettebb hadiiparával rendelkező Csehszlovákia, amelynek Németország felé jól védhető természetes határai voltak, nem egy puskalövés, hanem egy darab pofon nélkül feküdt le Hitlernek.

A cseh ipar végig teljes kapacitással termelt a Wehrmachtnak. Szlovákia Hitler bábállama volt. Ebből szépen kihozták azt, hogy megnyerték a hitlerellenes háborút. Prága volt Európa egyetlen nagyvárosa a Rajnától keletre, ahol egy vizipisztolyt nem sütöttek el.

Tehát ezek a csehet tudnak valamit. Persze '68-ban is tátott szájjal nézték végig az orosz bevonulást, mint az óvodások. Olyan kis puhapöcsök.

Viszont Prágában mindenhol lehet cigizni. Ez egyértelműen pozitívum.

kuki123 2014.05.25. 07:19:08

Ahhoz képest hogy Horty-t szapulják "zsidóvédő"jogszervezetek..aki 1944 elejéig (amíg volt hatalma) visszatartotta a zsidók deportálását, sőt ide menekültek a környező országokbólpl pont szlovákiából.

Szóval ahhoz képest elég nagy a kuss odát a felvidéken.
süti beállítások módosítása