tamás-666x443.jpg

Fenyegeti-e a társadalmakat egy újkori fasizáció? Beszélhetünk-e a kapitalizmusról demokrácia nélkül? Mi történik ma Magyarországon? "A demokráciát ma kinevetik az emberek és el kell ismernem, bizonyos mértékig megértem őket" - nyilatkozta Tamás Gáspár Miklós, akivel Jaroslav Fiala beszélgetett a cseh A2larm weboldalnak adott exkluzív interjúban. 

Európa jövője a szkinhedállam?

Gyakran ír és beszél a modern kori fasizmus növekvő veszélyéről. Ma Európában növekszik az idegengyűlölet, a rasszizmus és megerősödtek a barnuló pártok. Miért van ez így?

1989 óta a politika teljesen megváltozott. A szovjet fenyegetés valamikor jóléti államok építésére, öntudatos szakszervezetek elviselésére kényszerítette a nyugati kormányokat, míg a Nyugat olyan politikai nyomást gyakorolt, amely korlátozta a szovjet diktatúra terjedését. A társadalmi béke, amely Európában a hatvanas évek óta virágzott, nyomás alatt áll. A jóléti állam, a munkavállalók jogai, a hagyományos vallásosság és a polgári egyenlőséget hirdető ónacionalizmus, mint az európai kormányok hagyományos támogatói, eltűnőben vannak. Ha manapság egyáltalán létezik a passzív és elszigetelt sorban élő emberekben egy közösen megosztható és átélhető élmény, az elsősorban a média által kiváltott politikai szenvedély. Ez a szenvedély azonban teljes mértékben negatív és közös jellemzőjük a másik ember megvetése. Így aztán nincs könnyebb dolgunk, mint saját elégedetlenségünk okát a "nemkívánatos" elemekben megtalálni: a bevándorlókban, a külföldiekben, szociális segélyekkel visszaélőkben, a romákban és a többi.

Elég ma ujjal valakire rámutatni és azt mondani, hogy a bevándorlók és a romák felelősek saját problémáinkért?

A mai radikálisoknak nincs szükségük már az emberek tömeges mozgósítására. A jóléti állam maradéka is megsemmisül. A sikerhez ma bőven elegendő, ha az olyan szegényeket, akik szociális juttatásokra szorulnak, akik nem rendelkeznek méltósággal és akik nem tartanak igényt már semmilyen segítségre „alsóbbrendű embereknek” nevezik.

Magyarországon nemrég a választásokon újra győzött a szélsőjobb: Orbán miniszterelnök Fidesz pártja hatalmon maradt és az újfasiszta Jobbik egészen hihetetlen 20 százalékot szerzett. Mi történik hazájával?

Ez egy nehéz, de nagyon fontos kérdés. Magyarországon egy autentikus jobboldal és egy inkompetens pszeudobaloldal versenyez egymással. A "baloldali" koalíció, rosszul tájékozott, irreális ígéretekkel politizáló emberi jogi harcos liberálisokból, Európa-barát liberális vállalkozókból és populistákból áll. Orbán Viktor és nemzeti konzervatívjai semmilyen programot nem kínálnak a választóknak, mindössze azt mondják: "folytatjuk!". Morzsákat vetnek a középosztály felé, a társadalom maradékával szemben pedig a rend és törvény politikáját alkalmazzák. Ez a teljes elnyomás politikája, amely a "nemzeti egységet" hirdető (értsd: semmilyen ellenvetést, más véleményt nem lehet hallani) média cenzúráján, az oktatás minden szintjén megjelenő totális nemzeti sovinizmuson, a kétkezi munka kultuszán, a munkanélküliek, a szegények és különösen a romák üldöztetésén alapul. Ez a macsó retorika mindenhol hallható, beszédek az erőről, az akaratról, az elszántságról, a férfiasságról és a vezérelvűségről. Az új nemzeti ideológia szélsőjobboldali futballhuligánok berkeiből származik, lényege az értelmiség megvetése, a szomszédos népek, a dekadens Nyugat és természetesen a barnább bőrű emberek gyűlölete. Ezek az emberek a magyarországi baloldalt  - a bevált recept alapján - idegen, külföldi hatalmak ügynökeinek tartják. A most nyertes kormánypárt több százezer szavazatot veszített a fasiszták rovására. Boldogtalan emberek sokasága hagyja el az országot, ma a harmadik legnagyobb magyar város London. Az országban rossz a hangulat, mindenhol a gyanakvás és a xenofóbia uralkodik egy csipetnyi nemzeti büszkeség nélkül.

Ki valójában ez az Orbán Viktor nevű ember? Ma fellép ellene, de 1989 előtt közösen harcoltak a kommunista rendszer megdöntéséért, egykori barátok voltak...

Tulajdonképpen barátságunk egészen a kilencvenes évek közepééig fennmaradt. Orbán egy nagyon jó képességekkel megáldott, nagyon könyörtelen és pragmatikus politikus, ügyes taktikus és demagóg szónok. Folyamatosan letagadja, amit mondjuk a múlt héten mondott. Mivel nem ad interjút, senki nem tud számára kritikus, neadjisten ellenséges kérdéseket feltenni. Az új parlamenti szabályok értelmében gyakorlatilag lemondatták arról a kötelességéről, hogy vitatkozzon politikai ellenfeleivel, meggyőzze a másik felet. A legutóbbi parlamenti választások előtt nem történt semmilyen televíziós vita a Fidesz és az ellenzéki pártok képviselői között. Az orbáni retorika hihetetlen mértékben egyszerű gondolati síkon mozog: harcot hirdet a nemzetközi, pénzügyi kozmopolita erők és az ő baloldali szekértolói ellen. Szeretné a nemzetet biztonságban látni, csökkenteni akarja a megélhetési kiadásokat és vissza szeretné adni Magyarország ősi nagyságát. Ez tulajdonképpen Dávid és Góliát harcának klasszikus története. A Fidesz legrosszabb ellenségeit ráadásul onnan is fel lehet ismerni, hogy a magyar kormányt antiszemitizmussal vádolják meg, amely állítólag csak egy kártékony "zsidó fikció".

Miért ilyen népszerű Orbán Viktor és a Fidesz? Úgy tűnik, hogy átveszik a baloldali retorikát és úgy tesznek, mintha a rendszer ellen lennének. Ez lenne népszerűségük oka?

Ez egy régi trükk a harmincas évekből: antikapitalistának és baloldalinak mutatkozni. Orbán úr szívesen üzen hadat bankoknak, a globális tőkének és az IMF-nek, csakhogy mindeközben kizárólagos szerződéseket köt adókedvezményekben részesülő, nagy nyugati ipari cégekkel, amelyek Magyarországon rendkívül alacsonyan tartják a béreket. Budapest felújítását - amely szerintem összességében teljesen íztelen - az EU nevet viselő, "gyűlölt magyarellenes szörnyeteg" fizeti. Orbánt, hasonlóan elődeihez, nagyon gazdag emberek és az üzleti élet is  támogatja. Hasonlóan a máshol is meglévő szélsőjobboldali pártok esetében, a Fidesz ellenzékébe is a "nem produktív" értelmiségiek, bankárok, munkanélküliek, nyugdíjasok vagy diákok kerülnek. A nem produktív ember pedig egyenlő a parazitával, amely a felforgató elemet jelent. Köszönhetően ennek a fordított, de mégis antikapitalistának tűnő retorikának a Fidesz mindkét oldalt uralja: a rendszer oldalán áll, de úgy néz ki, mintha valójában annak ellenzéke lenne. A Fidesz PR és propaganda gépezete nagyon ügyesen működik, itt egy nagyon érdekes Theacher és Putyin-féle politika kombinációjáról van szó. A magyar középosztály, tehát nagyjából két millió ember, megadta magát Orbán fáradhatatlan politikai élénkségének. Ugyanakkor elkezdtek aggódni is. Orbán ugyanis elsajátította a zsarnoki politikus viselkedését, amely előbb vagy utóbb bukásához vezethet.

Csehországi baloldali politikusokat és baloldali szavazóikat néha "Putyin ügynökeinek", máskor totalitárius rendszerek kedvelőinek tartják, és előfordul az is, hogy Orbánhoz hasonlítják. Ez a párhuzam teljes ostobaság vagy lehet Orbánban találni baloldali vonásokat?

Ez pedig egy újabb régi trükk. Egyszerűen fogalmazva: vaskos és idióta propaganda. Az olyan konzervatívok, akik így beszélnek és írnak, teljes megvetésüket fejezik ki a hétköznapi emberek felé. Bár Mussolíni végrehajtott bizonyos államosítást Olaszországban, ez a tény nem változtatta át baloldalivá. A szociális egyenlőtlenség és a szegénység manapság lassan egyet jelent a bűnözéssel, illetve bármilyen társadalmi reform véghezvitelét már "sztalinizmusnak" kiáltják ki. Az emberek ellen 1945 óta nem tapasztalt, irányított fellépést látunk, akik pedig ellenállnak, a legközelebbi gyűlölt külföldi nagyfőnökhöz hasonlítják. Ez minden. Nincs új a nap alatt a szóbeszédek terén, de  észrevehetően egy olyan korszakot idézhetnek fel, amelyet már régen magunk mögött kellene tudnunk.

Milyen szerepet játszik hazájában az antikommunizmus?

A szélsőjobboldal jól bevált receptet alkalmaz: együtt emlegeti a kommunistákat és a liberálisokat. E narratíva azt mondja, hogy mindkét csoportot olyan "otthonukból kiszakadt, gyökér nélküli emberek" vagy titkos körök" alkotják, amelyek az emberi természet és a természetes rend ellen lépnek fel. De "mi", igaz magyarok, olyan pragmatikus konzervatívok vagyunk, akik népünk és országunkra nézve, természetes szempontok alapján, csak saját érdekeinket nézzük, nem vagyunk ideológusok, olyan dolgok számítanak, mint az egyszerű, de kényelmes élet, vagy a büszkeség. Szeretjük a a királyi és a paraszti hagyományokat, és így tovább. És ha nem is mondják ki teljesen hangosan, de számukra a liberalizmusnak és a kommunizmusnak szemita hangzása is van.

Hol gyűjti híveit a neofasiszta Jobbik?

A Jobbik ereje a romák elleni puszta gyűlöletben rejlik és a meghirdetett szándékban, hogy kiutasítják őket az országból. Azt a „morális pánikot” használja ki, pontosan hasonló módon, amit a második világháború előtti USA déli államaiban működő rasszista mozgalmak: állítólagos bűnözőkről, vademberekről beszélnek, akik sokasodnak, a szex megszállottjai és hasonlók. Ugyanakkor a Jobbik a középosztály fiatal generációiban is rezonál, mert úgy tesz, mintha rendszerellenes lenne. A Jobbik történelmet Németország és a tengelyhatalmak szemszögéből nézi, elutasítja a demokratikus kifejezéseket, és az 1945 és 2000 közötti politikát. Ez összességében úgy nézhet ki, mintha nagyon eredeti lenne és lázadó. A magyar Nyilaskeresztes Párt szimbólumait használja, ez egy olyan mozgalom, amely borzalmas atrocitásokat követett el a háború alatt és még a mérsékeltebb fasiszták is megvetették.

Hogyan látható a Jobbik az utcán? Rendteremtő meneteket szervez vagy ételt oszt a szegényeknek, mint a görögországi Arany Hajnal?

A szegények számára nem csinál semmit, csak megígéri, hogy a romákat kiteszi az országból. Amúgy hasonló technikát használ, mint a görög párt.  Magyarországon az ultrajobboldali militáns alakok által elkövetett tömeges roma gyilkosságok a magyar társadalomban semmilyen felháborodást nem keltettek. Sőt, helyette az emberek arról kezdtek beszélni, hogy zsidó-bolsevik vagy zsidó-liberális körök szervezték a gyilkosságokat, hogy a "mi" népünket hibáztassák a gyilkosságokért. Ebben a társadalmi közhangulatban egy olyan pártnak, mint a Jobbik, könnyű dolga van.

Az előbb a roma-gyilkosságokat említette. Létezik Magyarországon olyan civil társadalom, amely ellenáll az ilyen jelenségeknek?

Bár bizonyos csoportok működnek e téren, de természetesen elképesztő mértékben népszerűtlenek. A civil társadalom nem teljesen passzív, de egyúttal nem is antirasszista. Ráadásul ez még változhat is, mivel a témát ezekben a pillanatokban hagyja el a mérsékelt baloldal is, és helyette a vidéki közbiztonságról kezdtek el beszélni. Ez pedig nyilvánvaló Magyarországon, hogy a kifejezést a roma bűnözésre fordítják le magukban az emberek.

Miért mondott ilyen mértékben csődöt Magyarországon a baloldal?

A mérsékelt baloldali ellenzék ötlettelen, megosztott, gyakran nagyon gyáván viselkedik, és nincs különösen jelen a mainstream médiában - kivéve az interneten, de így csak a középosztály fiatalabb tagjaihoz juthatnak el - és nem nyújtanak alternatívát. A legutóbbi országgyűlési választásra "az ugyanazt fogjuk csinálni, de jobban" langyos hangulatú kampányban készültek, ráadásul undorító korrupciós botrányok kerültek napvilágra. Demokráciát dicsérő jelszavaik nem működnek, mert az emberek többsége számára a demokrácia a szegénység, az egyenlőtlenség, a külföldi hatás, a tisztességtelen munkahelyi bánásmód szinonimája, egy szóval: a sikertelenségé. A demokráciát ma Magyarországon az emberek kinevetik és el kell ismernem, hogy hogy bizonyos mértékben megértem őket.

A demokrácia megcsúfolása nagyobb mértékű lenne a posztkommunista országokban, mint máshol?

Úgy mondanám, hogy posztkommunista országok helyett prekommunista országokban élünk. Nemcsak Kelet-Európa, de az egész világon problémákban fuldoklunk. A kapitalizmus tolja maga előtt a válságot, a régi módszerek már nem segítenek. Olyan fogalmak, mint a parlamenti demokrácia vagy a szabad sajtó, kiüresedtek, bár nem mindenhol oly mértékben, mint éppen Magyarországon. Azokat a baloldali és liberális elképzeléseket, amelyek a források nagymértékű újraelosztásról szólnak a szegények között, aláássa az idegengyűlölet és a rasszizmus. A szegénység mértéke növekszik, az egyenlőség ideája egyre gyűlöletesebbé válik. A baloldal napjainkban valahol újra Marx előtt tart, és csak vadul moralizál. A kritikus gondolkodás egy légüres térbe került, a régi munkásmozgalom halott.

Mit ért a "prekommunista országok" fogalom alatt?

Itt még kérem semmilyen kommunizmus nem volt - ráadásul a legtöbb, kis mértékben egalitárius, de államkapitalista rendszernek sikerült olyan akadályokat leküzdeni, mint a tuberkulózis, a szifilisz, a tömeges éhhalál vagy a fagyhalál. Mindannyian prekommunisták vagyunk, még akkor is, ha ezúttal már semmilyen kommunizmus nem jön el. Ma ugyanis semmi nem létezik a kapitalizmuson kívül, nincs semmilyen "kinti" világ, sehol egy forradalmi, új világ. Bár létezett a múltban a szocialista mozgalom, amely tagjai hitték, hogy eljöhet egy igazságosabb társadalom, de végül egyiküknek sem lett igaza. "Történelem utáni" korban élünk. Igaz, hogy kisebb erőfeszítéssel felfedhetjük a a jelenlegi rendszer ellentmondásait, csodálatos marxista elméletek birtokában vagyunk, de nincsenek mozgalmaink. Milyen alternatív kultúra élheti túl a jelent, amikor hiányzik a valódi alternatíva? A mai kor problémáira javasolt elavult megoldások nem működnek. Az autoritatív politikai trendek és rezsimek létezése természetesen megmutatja, hogy milyen nyugtalanság uralkodik a mélyben, de a problémák ezeknek köszönhetően még inkább elfajulhatnak. Ez az a helyzet, amivel jelenleg szembe kell néznünk.

Milyen különbségeket lát a régi-, és a jelenlegi fasizmus között?

A klasszikus fasiszta mozgalmat az első világháború vezetéshez, engedelmességhez és a mobilizáláshoz szokott veterán katona működtette. De a tömeghadseregek kora lejárt. A fasizmus a régi rend összeomlásakor jelent meg és a radikális szocialista proletár forradalomra érkező reakciót képviselte. De ez a kontextus Németország második világháborús vereségével elkopott és az 1989-es szovjet blokk bukása után teljesen eltűnt. A nosztalgián kívül nem marad más, csak a késői kapitalizmus integrációs impotenciája, amely képtelen volt felzárkóztatni olyan embereket, akik valamilyen módon "mások". A modern kor alappillérei, mint a polgári egyenlőség vagy a személyes szabadságjogok garanciái hirtelen anakronizmussá változtak. Miért is kéne figyelembe venni a "gyengébbet"? Ez a történet nemcsak Kelet-Európában figyelhető meg, nézzék meg például a nyugat-európai, úgynevezett fejlett államok bevándorlás-ellenes politikáját! Egyszerűbben fogalmazva: hiányzik belőlünk az erő, amelynek köszönhetően társadalmainkat másképp képzelnénk el, mint etnikai alapokon és nagyon korlátozott közös érdekek mentén szerveződő közösség.

Antiszociális jelenségek kísértésbe visznek, hogy "élősködőkről" (általánosító elnevezés a cseh szélsőjobbon a csehországi romákra - csk) beszéljünk, a politikusok a szegényeket hibáztatják. Minél mostohábbak a körülmények, annál inkább növekszik az idegengyűlölet és a xenofóbia. Le lehet ezt így írni?

Mondok én magának valamit: az újonnan megalakuló magyar parlament egyik alelnökévé minden bizonnyal a neonáci szkinhed Sneider Tamást, választják meg, aki erőszakos cselekmények miatt többször járt a bíróságon, de a börtönt elkerülte. Ez elég beszédes, nem? Nagyon szívesen adnék lehetőséget  a baloldalnak, csakhogy ilyen politikai erő Magyarországon nem létezik. A Cseh Köztársaság nyugati ország, éppen ezért önöknél még létezik ilyen politikai erő. Nálunk a liberálisokat és a baloldaliakat együtt szorította a sarokba a szélsőjobboldal, ami közben azt mondja magáról, hogy "természetes többségben vannak”.

Még az interjú elején említette, hogy az embereket negatív érzelmek kötik össze. Hogy látja, hallgathatnak-e a pozitív érzelmekre is?

Természetesen léteznek jobb érzelmi pillanatok is. Az elégedetlenséget ki lehet váltani különböző "morális pánikkal", de azok nem képesek fennmaradni, mint egy közös elképzelésen alapuló mozgalom, ahol az emberek találkoznak egymással, kommunikálnak és együtt csinálnak dolgokat.

Látja tehát a fényt az alagút végén? Vagy ez most egy adott út és a társadalmi problémák és a tekintélyelvű jelenségek csak növekedni fognak?

Nagy a kísértés, hogy úgy válaszoljak, ez csak rosszabb lesz. De ha így tennék, ez azt is jelentené, hogy mindenről már csak lemondani lehet. És ezt biztosan nem akarom. Baljós korszakok a történelemben korábban is voltak. Feladatunk, hogy tartsuk életben a lángot és folytassuk. Az elnyomás és a kizsákmányolás elleni szembenállás létfontosságú, még akkor is, ha csak kis láncszemek vagyunk, amelyről jogosan feledkezünk meg egy jobb időben, ami lehet, de nem is biztos, hogy eljön.

(Fordította: Csehszlovák Kém)

66 komment

Címkék: #romabűnözés #rasszista #szélsőjobb #csehország #demokrácia #fasiszta #orbán viktor #magyarország #tgm #interjú #kapitalizmus

A bejegyzés trackback címe:

https://dotoho.blog.hu/api/trackback/id/tr756153886

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Gyingizik 2014.05.12. 14:06:29

Nos. Megtudtuk tehát, hogy az inkompetens-impotens magyar ballib pártoknál még a zórrbánc is jobb. Megtudtuk, hogy a faszisztoid jóbiknál még a zórrbánc is jobb. Megtudtuk, hogy a zóórbánc legalább vet vmi "morzsát" a középosztálynak - míg más pártok még ezt se teszik/tették meg. Maga TGM és dotoho erősíti meg tehát, hogy jó helyre szavaztam. Köszönjük a fordítást, csak így tovább!

GERI87 2014.05.12. 17:20:24

Ez a faszi most marxista, neo-szocialista utópia hívő vagy mi baja van?

Nemrég láttam egy interjút vele, mondott dolgokat amikkel egyetértettem, de most nagyon-nagyon nem tudok...

Európa és a nyugat valóban rohad, kiüresedett és reményvesztett.
De pont nem a baloldal vagy valami új kommunista kísérlet a megoldás...vagy nem tudom mit akar...annyira kuszán, felületesen mindent érintve fogalmaz és annyira nem mond semmi konkrétumot (igazi filozófus fotelgondolkodó) hogy idegesítő.
Ráadásul élete folyamán volt már ő minden ideológia, áramlat híve.

ultracionista tájnigger 2014.05.13. 00:48:10

Szóval még mindig fasiszták vagyunk. Jól van, már kezdtem megijedni, hogy nem.

Csapos35 2014.05.13. 00:48:18

@Gyingizik: Talán el kellene olvasnod még egyszer.

Shopping 2014.05.13. 16:21:32

Ez az ember már RÉG ELVESZTETTE HITELESSÉGÉT!

Először akkor, amikor a Moszkva téren egy buszon, karddal leszúrtak egy roma srácot.
Azonnal ott volt, szónokolt, védte a kisebbségeket, rasszizmust kiáltott. Aztán kiderült, hogy egy másik roma volt az elkövető...
Szerencsétlen csúnyán mellélőtt, vagy ha rosszindulatú lennék, azt mondanám, kihasználta a lehetőséget, hogy szerepeljen ( bármi áron).
Másodszor meg a Szabadság téren láttam egy kisgyerekkel, akiről azt hittem az unokája, mivel egy "lánya lehetne" korú nővel volt. Kiderült a vén kecske is megnyalja a sót...
pfff micsoda ember

dr. Kóser Malac™ (a legnagyobb demokrata civil)! 2014.05.13. 16:21:44

@GERI87: "Ez a faszi most marxista, neo-szocialista utópia hívő vagy mi baja van?"
Semmi. Ebből él.

heimdall 2014.05.13. 16:21:58

"Szerintem ők hozták el eddig 2 alkalommal a Fidesz 2/3-át és a nácikat a parlamentbe. Vonuljanak vissza! Elég volt már Tamás Gáspár Miklósból, aki nagyon okos és nagyon tisztelem, csak elment mellette a világ. És tudomásul kell venni, hogy a nagykörúton kívül is élnek emberek. Sőt, vidéken is! Én meg inkább azt a 9,5 milliót képviselném és nem ezt a szűk kört. Volt nekik is pártjuk: azt is szétverték. A miénket hagyják már békén!!!"

ColT · http://kilatas.great-site.net 2014.05.13. 16:39:42

Nekem ez kicsit zavaros.

Az világos, hogy a bevándorlás a tespedt német/angol/francia társadalmakban valós gondot okoz. És ennek a megoldása nem lesz kényelmes, sem szép.
De hogy ez fasizmus? LOL.

A Fidesz meg, akármennyire is van miért utálni, nem szélsőjobb.

Sztavrosz_ (törölt) 2014.05.13. 16:39:59

ez a nép 60-70 éve várja a megváltó baloldali fordulatot, de mindíg fasizmnuba torkollik.

ez a legnagyobb baj 89-el is.
Itt senki se merte megkérdezni akarunk-e demokráciát

Balt 2014.05.25. 07:15:34

Azé' ki vagyok váncsi arra a cseh médiaharcosra, akinek odaát ez a nagy érdeklődésre számot tartó interjú magától az eszébe jutott. :))

mortullus 2014.05.25. 07:15:37

az lehet tudni, hogy ez a Jaroslav Fiala miért hazudta azt, hogy a Fidesz szélsőjobboldali?

"Magyarországon nemrég a választásokon újra győzött a szélsőjobb: Orbán miniszterelnök Fidesz pártja hatalmon maradt és az újfasiszta Jobbik egészen hihetetlen 20 százalékot szerzett. Mi történik hazájával?"

Bockó · https://muslimstatistics.wordpress.com/ 2014.05.25. 07:15:43

@ColT: Van olyan viszonyítási pont, ahonnan nézve a fidesz szélsőjobb. Ha pl aszerint helyezel el egy pártot a bal-jobb skálán, hogy a mazsihisz mennyire elégedett vele...

Pipas 2014.05.25. 07:15:47

"A szélsőjobboldal jól bevált receptet alkalmaz: együtt emlegeti a kommunistákat és a liberálisokat."

Hát mondjuk tényleg nagyon szélsőségesen jobboldalinak kell lenni, hogy az ember a kommunistákat és a liberálisokat együtt emlegesse, hiszen már vagy egy évtizede koalícióban indulnak a választásokon. Együtt is kormányoztak.

kvadrillio 2014.05.25. 07:15:50

"
Az MTA megszólalt emlékmű-ügyben

A megszállási emlékmű elemzését szétröhögték a hallgatók az akadémikusok koferenciáján, ahol kiderült, mi a Fidesz erejének titka.
"

NAHÁT ! NAHÁT ! AZ MTA KIRÖHÖGTE GÁBRIEL ARKANGYALKÁT ??? :)

kvadrillio 2014.05.25. 07:15:53

@GERI87: de...bizony BALOLDAL KELL, HOGY LEGYEN ! VAN IS ITT, MAGYARORSZÁGON IS !
csak most háttérbe szorítja magát...:)

..de !!! EZ AZ OLIGAARCHIKUS BERENDEZKEDÉS, BÁRMILYEN HIHETETLEN, A TÖRTÉNELEMBEN MÁR SZÁMTALANSZOR VÉGET ÉRT.......:)...IDŐVEL MINDIG GYŐZ A TÖBBSÉG.

kvadrillio 2014.05.25. 07:15:58

hmm.....ez...A HAJDANVOLT GAZSI ! :)
...ÉS NAGYON IGAZA VAN SOK MINDENBEN, AMIT MOND !
...még akkor is, ha egybként Orbán barátja !
"Magyarországon egy autentikus jobboldal és egy inkompetens pszeudobaloldal versenyez egymással. A "baloldali" koalíció, rosszul tájékozott, irreális ígéretekkel politizáló emberi jogi harcos liberálisokból, Európa-barát liberális vállalkozókból és populistákból áll. Orbán Viktor és nemzeti konzervatívjai semmilyen programot nem kínálnak a választóknak, mindössze azt mondják: "folytatjuk!". Morzsákat vetnek a középosztály felé, a társadalom maradékával szemben pedig a rend és törvény politikáját alkalmazzák. Ez a teljes elnyomás politikája, amely a "nemzeti egységet" hirdető (értsd: semmilyen ellenvetést, más véleményt nem lehet hallani) média cenzúráján, az oktatás minden szintjén megjelenő totális nemzeti sovinizmuson, a kétkezi munka kultuszán, a munkanélküliek, a szegények és különösen a romák üldöztetésén alapul. Ez a macsó retorika mindenhol hallható, beszédek az erőről, az akaratról, az elszántságról, a férfiasságról és a vezérelvűségről. Az új nemzeti ideológia szélsőjobboldali futballhuligánok berkeiből származik, lényege az értelmiség megvetése, a szomszédos népek, a dekadens Nyugat és természetesen a barnább bőrű emberek gyűlölete. Ezek az emberek a magyarországi baloldalt - a bevált recept alapján - idegen, külföldi hatalmak ügynökeinek tartják. A most nyertes kormánypárt több százezer szavazatot veszített a fasiszták rovására. Boldogtalan emberek sokasága hagyja el az országot, ma a harmadik legnagyobb magyar város London. Az országban rossz a hangulat, mindenhol a gyanakvás és a xenofóbia uralkodik egy csipetnyi nemzeti büszkeség nélkül."'

főleg ebben........

ynwa 2014.05.25. 07:16:01

ennyit a letisztult értelmiségi filozófiáról:))))

aszongya : Az elnyomás és a kizsákmányolás elleni szembenállás létfontosságú :)))

megdöbbentő hogy ez az ember mennyire nem képes szembenézni a saját tévedéseivel

Giskard07 (törölt) 2014.05.25. 07:16:04

Múlt héten hallgattam TGM-et az infóarénában. Lebilicselő interjú volt. Már azért megérdemelt volna egy kitüntetést a riporter, hogy kibírta röhögés nélkül azt az 1 órát. Óriási élmény volt hallgatni. És az ilyen interjúk alapján ítélik meg Magyarországot? Mert ez a tragédia, nem az amit TGM mond/ír/fantáziál itt.

A megvalósult amerikai ólom.. 2014.05.25. 07:16:08

Orbán egyszerűen rájött, hogy a magyar politikai bal egyszerűen nem képviseli a de genere baloldali értékek jó részét. Hagyták elszállni a rezsiköltségeket( 200 illetve 150 % a gáz illetve az áram tekintetében 8 évük alatt), semmiféle programot nem fogalmaztak meg az egyre növekvő devizahitel problémával szemben. Az eredeti baloldali értékek közül tulajdonképpen csak a kisebbségvédelem, és az antirasszizmus maradt, és az alsó illetve alsó középosztály létviszonyainak védelme illetve javítása teljesen háttérbe szorult.
Erre érzett rá a Fidesz, és így volt képes elhappolni a szoci szavazótábor egy jelentős hányadát.( Ugyanezt egyébként a Jobbik is megtette, csak területileg koncentráltabban, elsősorban a cigány problematika mentén.)

dorian gray · http://doriangray82.blogspot.com/ 2014.05.25. 07:16:12

"A mai radikálisoknak nincs szükségük már az emberek tömeges mozgósítására. A jóléti állam maradéka is megsemmisül. A sikerhez ma bőven elegendő, ha az olyan szegényeket, akik szociális juttatásokra szorulnak, akik nem rendelkeznek méltósággal és akik nem tartanak igényt már semmilyen segítségre „alsóbbrendű embereknek” nevezik."

Eddig olvastam, pont elég volt. TGM csúsztatott egy hatalmasat és ez csak az interjú eleje el sem tudom képzelni, miket kamuzik még összevissza. Nem azzal van a baj, hogy valaki segélyre szorul, hanem azzal, hogy esze ágába nem jut változtatni ezen, jó az szint neki, csak ingyé' kapjon valamit abból eléldegél a putriban, mellé még lop egy kicsit és kész. A segélyre szorulók ezen rétegével van baj.

Zerwikaptur - Hármat egy csapásra! 2014.05.25. 07:16:15

Nagyon furcsa ember ez a TGM. Bizonyos dolgokat (pl. az általános értékválság) nagyon jól és élesen lát. Bizonyos dolgokra (pl. a cigány probléma valódi okai) meg mintha vak lenne.

nod20 2014.05.25. 07:16:20

@Sztavrosz_: az a baj, ha megkérdezték volna, akkor vagy nem tudott volna rá válaszolni a magyar, vagy nemmel válaszol.

Krisz11 2014.05.25. 07:16:25

TGM egy okos, olvasott, képzett álmodozó. De ennyi, a világ nem így működik.

Afrika minden állama egy trágyadomb. Állati szintű barbárság, brutalitás, bűnözés, nyomor. Mit csinálna egy TGM az afrikaiakkal?!

Európában meg minden államban van valamilyen élet, kultúra, rend.
Miért van ez így?
Nem írom le nehogy kimoderáljanak, de nyilvánvaló. Ahhoz, hogy Európa élhető maradjon semmi másra nincs szükség csak a régi kultúránk megőrzésére. A liberalizmus meg pont ennek vetne véget.

Fölk Elek 2014.05.25. 07:16:33

Most Európa jövője egyetlen szkinhedállam lesz, - ahogy a címben áll - vagy több, különböző szkinhedállam fogja képezni, a kettő nem teljesen ugyanaz, csak hogy mire számítsunk?

igazi Ténytár 2014.05.25. 07:16:36

@Shopping: TGM bocsantot kert erte! Miert hallgatod el sunyin?

A FIDESZ AMI UGYANAZT MONDTA mondta akkor az pedig nem!

Akkor ki vesztette el a hitelet?

_____________
"(..._ A Fidesz szerint a múlt héten rasszista gyilkossági-kísérlet történt"

2005.Majus 17

index.hu/belfold/tartuffe517o/

POKORNI (FIDESZ) szerint Gyurcsány "szóljon a belügyminiszterének, a rendőrségnek, hogy ne takargassák a gyilkossági kísérlet rasszista indítékát".

A fideszes képviselő arra reagált, hogy a rendőrség múlt szerdai nyilatkozata szerint egyelőre nem feltételelezik, hogy fajgyűlölő támadásról volt szó, mivel a feltételezett tettes és társai nem tettek rasszista utalást, mielőtt megtámadták a fiút.

Zephyrous 2014.05.25. 07:16:39

TGMnek ideje lenne beletörődnie, hogy a kutya sem kíváncsi a hülyeségeire, már rég kiestek <1%-kal!

midnight coder 2014.05.25. 07:16:44

Azt kellene megérteni, hogy megoldás baloldalról nem várható. Azért nem, mert a baloldal kb. ott tart ahol anno Marxék. Közben a világ változott - a konfliktus már régen nem a tőkésekről és munkásokról szól. A munkás jó eséllyel Kínában van, vagy egy robot. A tőkés meg ki tudja hol ?

"Miért is kéne figyelembe venni a "gyengébbet"? Ez a történet nemcsak Kelet-Európában figyelhető meg, nézzék meg például a nyugat-európai, úgynevezett fejlett államok bevándorlás-ellenes politikáját! Egyszerűbben fogalmazva: hiányzik belőlünk az erő, amelynek köszönhetően társadalmainkat másképp képzelnénk el, mint etnikai alapokon és nagyon korlátozott közös érdekek mentén szerveződő közösség."

Ez szép lenne ha így lenne. De sajnos nem így van, ezért lesz 100 év múlva az EU kalifátus.

angyalföldi partizán 2014.05.25. 07:16:50

amíg lesz TGM,addig lesz kétharmad.ne add fel Miki.

vezér01 2014.05.25. 07:16:53

@Shopping: Itt melléfogtál. TGM volt ugyanis az egyetlen,aki nyilvánosan elnézést kért korábbi szavaiért,amint kiderült az igazság.

Malthus 2014.05.25. 07:16:56

TGM-nél megint elgurult a gyógyszer. Nem vonom kétségbe hogy okos ember (volt egyszer), de ebből az interjúból ez nem jön le, masszív szófosás, teatralitás, demagóg általánosítások. Csoda hogy itt tartanak?

dr_itzek (törölt) 2014.05.25. 07:17:00

Azt kéne felfogni, hogy nem etnikai különbségek miatt van bevándorlásellenesség, hanem KULTURÁLIS különbségek miatt...

Már bocsánat, de ha egy arab bevándorló a saját országomban úgy viselkedik mint egy állat, köp a törvényre, NEM HAJLANDÓ megtanulni a szokásokat, a kultúrát, helyette még VAN POFÁJA a sajátját felsőbbrendűnek tekinteni abban az országban, amelyik BEFOGADTA őt, akkor én b*szok rá, inkább fasiszta leszek. Azért a toleranciát nem kéne a nyilvánvalóan abszurd hülyeség szintjére emelni.

Atika!!! 2014.05.25. 07:17:03

A Jobbik tulajdonképpen egy projektpárt. Egyetlenegy dolog élteti, ami jelenleg a kisemberek, a szegény emberek egyik legnagyobb problémája, ami tulajdonképpen egy pozitív diszkrimináció. Nem véletlen, hogy annál erősebbek, minél nagyobb ennek a problémának a jelenléte. Ez a probléma pedig a cigányság, és az ő pozitív megkülönböztetésük.
Amikor a cigányság rossz helyzete, a szegénységük szóba kerül, az a történet, hogy azért szegények, azért kényszerülnek(!) lopni, mert ők szegények (lásd "megélhetési bűnözés"). A szegénység pedig abból fakad, hogy nincs munkahelyük mert a csúnya magyarok nem akarják őket felvenni akkor sem, ha lenne hely. És itt máris szóba kerül, hogy persze a magyarok a rosszak, rasszisták, mert nem szeretik őket. Az még csak-csak elhangzik néha, hogy ez azért is(!) van, mert alacsonyabb a végzettségük. Ez a végzettség sokszor a nyolc általános sem éri el, sok esetben csak azért éri el, mert a magaviselete miatt inkább átengedi a gyereket, minthogy mégegy évet az ő osztályába járjon. Az már ritkán kerül szóba, hogy miért van ez a viselkedési forma, az pedig egyenesen lehetlen, hogy ezt a nyilvánvalóan speciális nevelési igényt (otthon meg sem próbálják nevelni, és csak az agressziót látja) elkülönítsék, és külön oktatást biztosítsanak nekik - holott egyébként létezik az SNI oktatás, mivel természetesen nem csak közöttük lehetnek ilyen gyerekek...
Az végképp nem lehet beszédtéma, hogy mi történt a rendszerváltás után. Abban a bizonyos átkosban mindenkienk volt munkája, a cigányoknak is. Elvileg mindenki heppi volt, mindenki dolgozott (legalábbis mindenkinek volt munkahelye). Kétlem, hogy a jelenleg azonnal rasszistát kiáltó akkori cégvezető (privatizáció!) kifejezetten azért küldte volna el a rendszerváltás után a cigány munkásokat, mert amúgy kiváló munkaerő voltak és azért kell menniük, mert cigányok. Az, hogy miért pont a cigányok kerültek utcára, arról viszont nem ír és nem kérdez senki. Érdekes módon a szüleimnek-nagyszüleimnek sem a becsület az első ami a cigányokról eszükbe jut.
Aztán itt a pozitív diszkrimináció: lényegtelen, hogy mi okból került a cigányság abba helyzetbe, amibe került, őket integrálni kellene egy olyan társadalomba, aminek ők nem akarnak a részesei lenni, vagy csak nagyon kis számban akarnak a részesei lenni - ennek a kis résznek viszont már amúgy is sikerült. Én legalábbis sok olyan cigányt is ismerek, akik akarnak dolgozni, sőt még a nemcigányoktól is jobban, becsületesebben dolgoznak. És mindez akarat kérdése, mert ugyanezekből a családokból 25-30 éves korukra komoly bűnügyi előélettel rendelkező bűnözők is kikerültek.
A dolgozni, beilleszkedni nem is akaró cigányokat ilyen-olyan címen pénzzel tömik, ami sokszor legfeljebb olaj a tűzre, mivel azt látják, hogy alig kevesebbért semmit sem kell csinálni, akkor eszük ágában sem lesz elmenni dolgozni.
A pozitív diszkrimináció ott is megjelenik, hogy főleg a cigányok által sűrűbben lakott településeken meglehetősen gyakori az apró, ám annál bosszantóbb lopási eset, amivel szemben a rendőrség és a törvénykezés is egyszerűen tehetetlen. Ritka, hogy elkapják a terménytolvajt, ha el is kapják, még harmadik csapással sem fogják a kedvét elvenni egy kis szanatóriummal, ráadásul a bűnözési statisztikában is alig jelennek meg ezek az esetek, mivel az emberek beleuntak, hogy a rendőrök semmit sem tudnak tenni ezekkel a tolvajokkal, mégegy papír meg senkinek sem kell... Nálunk (2000 fő alatti település, kb 5% cigányság, kb 1% a bűnöző) is sok olyan esetről tudok, amikor hiába lett rendőrségi ügy egy kisebb lopásból, mégtöbb olyanról, amikor ezek miatt már inkább rendőrt sem hívtak. Pedig ezek az apró ügyek igazán bosszantóak, főleg ha fentről meg azt hallja az ember, hogy márpedig az országban rend van. Ha ez a rend, akkor nagy a baj. Persze érthető az is, nem állhat minden egyes krumplibokor mellett egy rendőr.

Na ezek azok a problémák, amik a kisemberek agyát fűtik, ami miatt a Jobbikra szavaznak. Egyszerű megszüntetni a Jobbikot: szüntesd meg tehát azokat a problémákat, amik éltetik, amik miatt az emberek rájuk szavaznak. És akkor soha többé nem lesznek. Ilyen egyszerű. Egyszerű? Hiszen 20 éve minden kormány ezzel próbálkozik, a dédelgetéssel, a jó szóval. De az első komolyabb mészárlásig (legyen az bármelyik oldalról) itt változás nem lesz. Persze, voltak cigánygyilkosságok. Sok a kétség ezekkel kapcsolatban is, de amíg nyílt rasszizmusból megöltek 6 cigányt, addig mennyi nemcigány ember esett áldozatul cigányok által elkövetett rablótámadásoknak? (Persze eleve nem mondhatom másra, hogy cigány, még ha nyilvánvaló is...)

Zsidók? Melegek? A világ urai? Ugyanmár... A legtöbb szavazójuk ezekre magasról tesz. A legtöbb azt sem tudja, mi az a zsidó, legfeljebb mint szitokszó használja. Ha a városban jár, a melegekre mond egy ízeset, de őszintén: Bivalybasznád-alsón évente hány melegpár van? Max kettő, azok is csak átutazóban. Nem ők a Jobbik igazi ellenségei, nem az ő létük/nem létük élteti ezt a pártot.
Bocs, hosszú lett...

altona 2014.05.25. 07:17:07

én szeretném, ha tgm visszakoccolna a kárpátok mögé, és ott tengetné tovább rongy életét. Átette ide a rosseb, oszt jár a pofája, szórja a fasságait. Hülyeségeket ugat, félelemről, elnyomásról. lófaszt!

whale 2014.05.25. 07:17:13

@Sztavrosz_: Így-így. Nagyon úgy tűnik, legalábbis a választási eredmények alapján, hogy mi magyarok IMÁDUNK náculni...

Bruteman 2014.05.25. 07:17:15

Azért ebben van némi igazság...

"Folyamatosan letagadja, amit mondjuk a múlt héten mondott. Mivel nem ad interjút, senki nem tud számára kritikus, neadjisten ellenséges kérdéseket feltenni. Az új parlamenti szabályok értelmében gyakorlatilag lemondatták arról a kötelességéről, hogy vitatkozzon politikai ellenfeleivel, meggyőzze a másik felet. A legutóbbi parlamenti választások előtt nem történt semmilyen televíziós vita a Fidesz és az ellenzéki pártok képviselői között. Az orbáni retorika hihetetlen mértékben egyszerű gondolati síkon mozog: harcot hirdet a nemzetközi, pénzügyi kozmopolita erők és az ő baloldali szekértolói ellen."

különvélemény 2014.05.25. 07:17:17

"Elég ma ujjal valakire rámutatni és azt mondani, hogy a bevándorlók és a romák felelősek saját problémáinkért?"

"Magyarországon nemrég a választásokon újra győzött a szélsőjobb"

Ki ez a balfax?

val 2014.05.25. 07:17:19

"A demokráciát ma kinevetik az emberek és el kell ismernem, bizonyos mértékig megértem őket"

Mi történt, megnézte saját magát a tévében?

Megérti... Pfff.

FILTOL · http://hulyekkimeljenek.blog.hu/ 2014.05.25. 07:17:22

a zellenzék és klónjai, csatolt "értelmiségükkel" még mindig nem vették az adást.
áprilisban a váasztók az ellenzéket váltották le.
pech.

endike · http://barathendre.wordpress.com/ 2014.05.25. 07:17:24

index.hu: a szélsőliberális kurucinfó

lüke 2014.05.25. 07:17:26

TGM-nek:
a szifiliszt nem küzdötték le
Ejropa , Örop, Evropp tele van, de jól reagál az antibiotikumra
STD
search.who.int/search?q=STD&ie=utf8&site=who&client=_en_r&proxystylesheet=_en_r&output=xml_no_dtd&oe=utf8&getfields=doctype

alterina 2014.05.25. 07:17:28

"Ez a faszi most marxista, neo-szocialista utópia hívő vagy mi baja van?"

Már több, mint 10 éve kb. ugyanazt mondja:
thinkingandrioting.blogger.hu/2012/12/30/korrupcio-es-forradalmi-politika

lüke 2014.05.25. 07:17:31

ez a telepátia :)
ma mikor a Kronländert, Nagyszerbiát s -romániát emlegettem, megjelent a furfangos erdélyi einzelgänger(maverick, lone wolf) TGM-l a riport
ilyen a fasizmus?> TGM szerint

polgári kór 2014.05.25. 07:17:33

szkinhedállam, meg náci zombik, mint a moziban, naná, bazdmeg.

MEDVE1978 2014.05.25. 07:17:35

TGM jó példa arra, hogy mennyire nincsen válasza a tradicionális baloldalnak a mai kihívásokra. Illetve nem csak a tradicionális baloldalnak, hanem az egykori jóléti államokban domináns eszmerendszereknek, így például a kereszténydemokráciának vagy konzervativizmusnak sem. Ugyanis egyik sem tud mit kezdeni a modern kapitalista világrend túlságosan is felgyorsult információáramlásával, illetve a nemzeti határokon át gyakorlatilag szabadon mozgó, matematikai elven a megtérülést kereső tőkével. Ez viszont a középosztályok fokozatos kiszolgáltatottabbá válásához, leszakadásához és tömeges elszegényedéshez vezet.

Gera 2014.05.25. 07:17:37

Mondott értelmes dolgokat, de a hülyeségek sokkal ütősebbek voltak.

Csöncsön · http://mondataink.blog.hu 2014.05.25. 07:17:40

Nekem alapvetően rokonszenvesek az olyan emberek (így TGM is), akik egészen másképp látják a világot, mint a többség, de ez az interjú tartalmaz néhány hajmeresztően torz állítást.

Az alapprobléma nyilván az, amit @GERI87: is említ; hiányzik az értelmes alternatíva fölvázolása TGM szövegéből, még csak elméleti szinten sem mondja meg, hogy szerinte egy jobb világnak milyennek kellene lennie. Így amit mögé képzelhetünk (kommunizmus...), attól szerintem a többség teljes joggal borzad el, és érzi minimum idejétmúltnak.

khmm... 2014.05.25. 07:17:45

@Shopping: Az is bájos, mikor a kirekesztés, szegregáció ellen hablatyol - a multikultimentes Szent István Parkban sétáltatva kicsiny gyermekét....

LOL

vajon hogyan szól egy tenyér, ha csattan 2014.05.25. 07:17:48

Csak első közelítésben. Hogy TGM per Orbán titulálja a miniszterelnököt, abban nincs semmi meglepő. De ettől a Jaroslaw FIALA-tól elvárnám, hogy ne ezt a nyegle stílust nyomja. (nomen est omen?).
Egyébként ha a FIDESZ "szélsőjobb", akkor a Jobbik "még legebb szélsőbb jobbob?

Namir 2014.05.25. 07:17:51

"A klasszikus fasiszta mozgalmat az első világháború vezetéshez, engedelmességhez és a mobilizáláshoz szokott veterán katona működtette"

Nem, azt a baloldali proletárok és a liberálisok működtették baloldali eszmeként a szocializmus és kommunizmus baloldali konkurenciájaként.

Alick 2014.05.25. 07:17:58

"a neonáci szkinhed Sneider Tamást, választják meg, aki erőszakos cselekmények miatt többször járt a bíróságon"

Azt beszélik, Joshka Fischer és Cohn-Bendit is nagy rendőrverő felfordulást csináló elemek voltak... aztán "fontos emberek" lettek. :)

bölcsészmérnök · http://pillanatkep.blog.hu/ 2014.05.25. 07:18:03

Újra győzött a szélsőjobb!
Hamarosan tömeges deportálások és kivégzések jönnek!
Csomagoljunk!
Meneküljünk!

Namir 2014.05.25. 07:18:05

"Bár Mussolíni végrehajtott bizonyos államosítást Olaszországban, ez a tény nem változtatta át baloldalivá"

TGM tájékozatlan, Mussolini eredetileg KOMMUNISTA volt, és a fasizmus baloldali eszme.

Namir 2014.05.25. 07:18:09

"A most nyertes kormánypárt több százezer szavazatot veszített a fasiszták rovására"

Ez bizony egy ordas hazugság, merthogy a csalódott MSZP-sek (értelmezd: BALOLDAL) szavaztak a Jobbikra.

szonár 2014.05.25. 07:18:12

TGM egy érdekes gondolatokat megfogalmazó, autonóm gondolkodó, jobbat érdemelne, mint az egyszerű orbángyűlölet szintjén mozgó újságíró, aki interjúztatta.

Egy Hun Hunniából 2014.05.25. 07:18:15

Ezek a "fasiszta" magyarok nem akarják a "new world ordert/új világrendet" ahol a zsizsikék és szócsöveik ilyen TGM-szerű lények mondják meg a gazdáik(Rotschild birodalom) által meghatározott tutit. Ami persze szintén fasizmus, mert emberek egyenlők és egyenlőbbekre osztásával manipulálna, de erről a cion és a talmud hívei rettegve lapítanak. Rettegnek, mert ha mindenki számára kiderülne a tény, lenne nemulass. Rossz hír: így is lesz, mert beépítették "democsokrácia" rendszerébe. Az akat meg fasisztázzák bőszen. Remélhetőleg hiába. ;-D

♔bаtyu♔ 2014.05.25. 07:18:19

"Hol gyűjti híveit a neofasiszta Jobbik?"

Mintha én azt kérdezném az LMP-s vezértől, hogy hol gyűlnek össze a pedofil kábszeresek legközelebb.

zobod 2014.05.25. 07:18:27

Nekem egyre inkább tűnik úgy, hogy kb. annyira náci a jobbik, mint amennyire ganxta zoli gengszter.

A fidesz mellett egyébként sem hiszem, hogy a következő 1-2 ciklusban bárkinek érdemi esélye lesz.

Ad Dio 2014.05.25. 07:18:29

TGM egyre süllyed. Kár érte, mert messze a legvállalhatóbb baloldali gondolkodók közé tartozott valaha...

inebhedj - szerintem 2014.05.25. 07:18:32

Szerintem az (eddigi) hozzászólók (tisztelet a kivételnek) kicsit eltúlozzák az interjú súlyát.

TGM - saját bevallása szerint - marxista, ennek megfelelően kell kezelni a gondolatait, okfejtését, hitelét.

Az A2larm-ot nem ismerem, de a kérdések megágyazó jellegéből ítélve szintén marxista orgánumról van szó.

Szóval nem kell túldimenzionálni a dolgot, a marxistáknak lélekemelő, a többieknek meg említésre se méltó.

Crass 2014.05.25. 07:18:35

TGM mindig is az ultralisberális vérhányásairól volt híres. Most is megtalálta sánta eszmefuttatásaiban minden baj gyökerét, a magyarokat. Nem elég, hogy talpig becsületes pártját az szdsz-t elküldték ezek a gaz náci magyarok melegebb éghajlatra, most még van pofájuk észrevenni, hogy bizony vannak olyan népcsoportok, amelyek nyilvánvalóan és életmódszerüen, tömegesen aszociális parazita életmódot folytatva élnek az eltartóik nyakán. Ha ezt más országban is felismerik, akkor TGM szerint kitört a nemzetközi nácizmus. Csak a vak nem látja, hogy milyen égbekiáltóan hazug és szemforgató érvelés ez. A cigányok tömeges meggyilkolását emlegeti, elmulasztva mellétenni azt, hogy mi történik immár az ország jelentös részén azokkal, akik saját országukban szórványba kerülve a valódi védendö kisebbséget adják olyan településeken, ahol a jog helyét az ököljog vette át.
Az emberek többsége nem csak arra jött rá, ghogy TGM és tettestársai nekünk pórobálnak hazudni, rájött arra is, hogy a cigányság jelentösebbik részének sem az tesz jót, aki kizárólag jogairól gyözködik öket. Ha végre az egymás mellett élésböl adódó minimális kötelességeikkel is hatékonyan megismertetné öket valaki, akkor a többségi társadalom megvetése is csökkenne irányukba. Ezt azonban TGM-töl ne várjuk el. Ehhez oda kellene költözni azok közé, akiket jobb az otthoni karosszék melegéböl védeni, amúgy intellektuálisan elefántcsonttoronyból.

alfacharlybravo 2014.05.25. 07:18:38

Ez a töki minden Orbán kormány alatt folyamatos rettegésben élt, nem csoda hogy agyára ment a dolog.
Én csak a Gyurcsány féle demokráciában tojtam össze magam a roham rendőrök láttán a ligetben. Gyurcsány mumusoknak hívom csak őket, ebben a szörnyű Orbáni fasiszta diktatúrában még utcai megmozdulásra is kimerészkedem.
süti beállítások módosítása