magyarsagma1.jpg

Nem kevés magyar embert ismerek a határon túl, akik a mai fideszes nemzetpolitika nyomulása láttán középső ujjukat mutatják Budapest felé: ti nekem ne mondjátok meg, ki és mikor magyar, mert akkor mostantól kezdve cigány vagyok.

 Örömtüzek gyúlnak december 5-e kapcsán a politikai jobboldalon. Mint a mesében: 2004-ig a nemzetellenes gonosz erők megakadályozták, hogy végre mindenki magyarnak vallhassa magát, de jött a Fidesz és a kettős állampolgárság megadásával kiteljesedhettek az addig elnyomott érzelmek. Bullshit!

 „Levertük a lakatot Magyarország kapujáról”, így a miniszterelnök. A Magyar Nemzet örül, „jó látni, hogy kilenc esztendő alatt mennyit fordult a világ”. Nagyot álmodtak ööö trollkodtak fruzsináék is, ontották ki magukból a posztokat, kivetítették vágyaikat „kialakulóban van egy nemzetpolitikai konszenzus” (WTF???) a másik bólintana és lájkolna a hírre (ROTFL!!!), hogy ünnepélyes állampolgársági esküt tett az ötszázezredik külhoni magyar kérelmező. Bayer megint csak Gyurcsányig jut el. Íme a NER és a Valóság sokadik találkozása, valami miatt nem érzik jól magukat, pedig hát Lúzernagyi után itt van már Lúzerpapi is. 

Rossz hírem van fideszes barátaimnak: nem Gyurcsány, nem is az SZDSZ, vagy a liberálisok és a szocialisták, hanem ti, nemzeti érzelmű hazaffyak, nacionalista agymosott polgártársaim kúrtátok el a történetet. Nem is kicsit, nagyon. E posztban bemutatom, hogy a kettős állampolgárság (KÁP) nagy barátai korábban Gyurcsány Ferenc álláspontját vallották, felsorolom és megcáfolom a legnagyobb legendákat határon túli magyarok (hatuma) témában, végül röviden bemutatom, miért szenvednek ma politikai skizofréniában a KÁP támogatói, propagandistái.

Orbán Viktor első kormánya (1998-2002) nem támogatta a kettős állampolgárságot

2004-ben a Fidesz beáll Patrubány Miklós (VMSZ) akciója mögé

2010-ben elfogadják a kettős állampolgárságról szóló törvényt

2013-ban 500.000 hatuma rendelkezik magyar állampolgársággal

Minden ötödik hatuma kettős állampolgár

Who the fuck is december 5?

Nem sok embert hoz lázba

a határon túlon ez a december 5-e és a KÁP miatti sírás a kormányzati propaganda által sulykolt, mindent felülmúló diadalmenet ellenére sem. Ukrajna, Ausztria és Szlovákia magyar nemzetiségű lakóinak nem osztottak lapot, Vajdaságban nem számottevő az érdeklődés, egyedül Erdélyben/Romániában mutatkozik némi lelkesedés a pesti  agymosás iránt. Ha ma valaki kimenne egy tetszőleges hatuma városba és megkérdezné az utca emberét a 2004-es népszavazásról talán egy ember tudná, miről beszéltek. Némi szöveges magyarázat után, kis jóindulattal tán öt embert, ha érdekelne a téma. Kíváncsi vagyok, akik ma a fanfárokat fújják, vajon emlékeznek arra, hogy a Fidesz kezdetben a kettős állampolgárság ellen kampányolt? Ha igen, vajon hogy tudják összeegyeztetni a mai nemzetegyesítő bullshitgenerátort kedvenc és reflexiók nélkül szeretett pártjuk pusztán hatalomtechnikai lépésével?

Nem a MAZSIHISZ-t, hanem az MVSZ-t

illeti meg a Hősök tere október 15-én, legalábbis Patrubány Miklós a Magyarok Világszövetségének (MVSZ) elnöke szerint - ekkor 2004-et írunk. Végül mindkét szervezet megtarthatta nagygyűlését, az MVSZ elindította a kettős állampolgárság megszerzéséért folytatott kampányát.

A Magyar Nemzet Fidesz-közeli napilapban Patrubányról ebben az időben csak úgy lehetett írni, mint román szekus, a Fidesz számára nem kívánatos személynek minősült. 2004 nyarán még Kövér László, Németh Zsolt az MSZP-hez hasonló érvekkel léptek fel a kettős állampolgárság ellen. Az MVSZ kampány beindulása után a fideszes ellenérvek fokozatosan elmaradtak, és miután a párt látta, hogy az aláírásgyűjtő akció sikeres, egyszerűen az akció mögé álltak. Egy évvel később, a kettős állampolgárság egyik legnagyobb ellenzője, Kövér László Erdélyben kikotyogta, hogy csak azért álltak a kettős állampolgárság mögé, mert belátták: a nemet nehéz lesz megmagyarázni szimpatizánsaiknak.

Jellemző a magyar közélet radikalizálódására, hogy a 2004-ben még nettó injekciósnak tartott MVSZ-féle érveket ma már kormánypárti politikusok és közírók szájából, tollából halljuk-olvassuk vissza. 2004-ben az MVSZ szerint a lehetőség „egy védelmi ernyőt, egy közjogi szintre emelt köteléket jelent az elszakított sorban és hátrányos helyzetben élő magyarok számára.”  2004-ben az MVSZ a Fideszt (!), Tőkés Lászlót (!!) és a Magyar Postát (!!!!) is támadta akciójuk ellenzése miatt. Ráadásul a kérdés abszolút nem volt központi témája a magyar belpolitikának, ez akkor kifejezetten radikális jobboldali követelésnek számított, sokan túl nagy ajándéknak tartották volna.

Mai fejjel egészen hihetetlen félelmek uralkodtak erdélyi magyar és magyarországi oldalon is. Sokan egyfajta erdélyi magyar exodustól tartottak, és ha most eszünkbe jutnak a jelenlegi nyugat-európai félelmek a kelet-európai bevándorlókkal kapcsolatban, beláthatjuk: ezek a félelmek nem voltak alaptalanok. Akkor sem balliberális ármányról, suttogó kampányról volt szó, egy ponton maga Tőkés László is ezen az alapon ellenezte a kettős állampolgárság megszerzését, kérte az Erdélyi Nemzeti Tanácsot, hogy törölje a KÁP támogatását. De hasonlóan cselekedett Ágoston András vajdasági politikus is.

Idézek egy korabeli felmérésből a romániai Etnikumközi Viszonyok Kutatóközpontja (CCRIT) adatai alapján:

Hogyan befolyásolná életét, ha megkapná a magyar állampolgárságot?  

valószínűleg átköltöznék 19,8% 

gyakrabban és huzamosabban tartózkodnék Magyarországon 32,9% 

nem valószínű a változás 33,2% 

nem tudja / nem tudja elképzelni 14,1%

A kivándorlás azért volt legkritikusabb pontja a KÁP intézményének, mert ettől függött sok más, pl: adózás, szavazás – kérdés is: attól függ, hol az állandó lakhelye a kettős állampolgárnak, mondták akkor. Azóta tudjuk: ahogy a horvát nacionalista Franjo Tudjman hatalma bebiztosítása érdekében adta meg a vajdasági horvátoknak a horvát állampolgárságot, úgy Orbán Viktor sem a nemzet egyesítésének bűvös sapkjától vezérelve döntött egy politikai futóbolond által kezdeményezett népszavazás felkarolására, hanem színtiszta hatalomtechnikai okok miatt, erről később Mikola István beszélt nyíltabban. Persze, az agymosottaknak a tények nehezen kezelhető dolgok, főleg, ha a Pocakos Tábornok mondja, akkor az úgy van, Simon says ugorj a kútba.

Ordas hazugságok tömege

amit ma a KÉP témája körül a kormánypárti propaganda szajkóz. Nem igaz, hogy 1990-től a mindenkori magyar kormányok nem törődtek volna a határon túli magyarokkal. A visszakereshető tények ellenében, aki mást mond: hazudik.

A mai kormánypropaganda állításával ellentétben nem igaz, hogy tabu téma lett volna a határon túli magyarok ügye. A hetvenes, nyolcvanas években kifejezetten értelmiségi esemény és állandó program volt a környező országok magyar közösségeinek látogatása.

Nem igaz, hogy tabu téma lett volna Trianon témája, a történész-társadalomban már a hatvanas évektől kezdve legitim vitákat folytattak le a békeszerződésről, 1990 után a magyar társadalomra valósággal ráömlöttek a különböző minőségű, Trianonnal kapcsolatos alkotások.

Fabula, hogy a Kádár-rendszer internacionalista politikája miatt „románozzák” az erdélyi magyart, „szlovákozzák” a felvidéki magyart, hiszen már a Horthy-korszak idején az erdélyi területekről áttelepülő magyarokat „románozták”, a Felvidékről áttelepülteket pedig csehezték”.

Könnyedén cáfolható a legnagyobb mítosz is, hogy itt a baloldal és a liberálisok megint „rárontottak saját nemzetükre” (Orbán V.).A magyar politikai jobboldal együtt a baloldali pártok nagy részével, nem tudja a hatuma helyzetét modern, az Európai Unió kihívásainak megfelelő kontextusban értelmezni. Jellemző példasorozat a látványos kudarcra a semmirekellő státustörvény megszületése, az egyoldalúan bevezetett KÁP-i törvény elfogadása és, paradox módon, ezzel párhuzamosan az autonómia törekvések látványos felkarolása. Ez utóbbi két ügy ellentmondásaira már a kétezres évek elején Markó Béla is felhívta a figyelmet, vajon mennyire könnyíti meg egy bármilyen terület autonómmá nyilvánítása, ha azon egy idegen állam polgárai élnek?

A legnagyobb fail, amit a nemzeti, nacionalista jobboldal elkövetett a KÁP kapcsán, annak filozófiai, eszmei hátterének totális félreértése és elkúrása. A meglévő gyakorlat ellenére – a KÁP-ot általában nacionalista kormányok vezették be a térségben – képtelenek voltak saját nemzeti hagyományaik és gondolkodásuk keretein túl lépni egy modern Európa által kínált nagyobb keret felé. Ha megnézitek a horvát KÁP-i törvényt vagy a szlovák jogkiterjesztést a vajdasági szlovákok irányába, azok nacionalista retorikát, „nemzetegyesítési” bullshiteket mellőzve, úgy fogalmazták meg, hogy benne van a kettős-, (többes) identitásra való jog, amely szerencsésen összefonódik a modern európai multikulturális eszmékkel. A magyar KÁP törvényből és filozófiai hátteréből ez a kozmopolita dimenzió hiányzik, ezért

őrült skizofrén állapot lehet manapság Tempetőfinek lenni.

Gondoljatok bele: a mai magyar nyelvben Magyarországon mindenki magyar, a magyar politikai nemzet tagja, mondja a kormány. Sőt, e politikai közösség határa nem egyenlő a mai magyar állam határaival, a Fidesz-Jobbik tandem nemzetpolitikája értelmében, a kinti fiókszervezeteken és azok ideológusain keresztül, próbálja politikai közösségekké formálni a határon túli magyarokat is. Csakhogy e kormányzati kommunikáció a szomszédos országok esetében furcsa és következetlen mód feladja a nemzetállami logikát és szlovákiai magyarokról, Felvidékről, erdélyi/romániai magyarokról, székelyekről kezd el beszélni – tudjátok követni?

A gond az, ha a magyar kormány kommunikációja következetes lenne, akkor Romániában mindenki román. Még Tempetőfi, a rommagyarok Lendvai Ildikója is. A nemzetállami logika azonban hősünk számára Magyarországtól elfogadható, Romániától viszont már nem, hogy is mondta Tempetőfi Ildikó legutolsó interjújában: „székelynek születtem, ami kizárja, hogy románnak tartsam magam (...) Romániához való lojalitásom kimerül abban, hogy befizetem az adómat”.

Végül legyünk kritikusak hazafelé is: a liberálisok ott hibáztathatók, hogy az elképesztő munka mellett, amit Magyarország demokratizálódása és európaizálása érdekében elvégeztek, nem fordítottak a hatuma nemzeti identitásának megőrzésére még nagyobb figyelmet, holott kellő történelmi tapasztalással a tarsolyukban erősen várható volt, hogy a témát a nacionalista jobboldal, amint tudja, kisajátítja. Ráadásul ez a káros folyamat azt is jelentette, hogy liberális politikusaink elmulasztották a hatuma érdekek és az európai nemzetközi normák kellő összehangolását, így ez megint csak a 19 századi nacionalista gondolkodást képviselő jobboldal próbálta-próbálja – természetesen: sikertelenül – a kérdésre a választ megadni.

Nem kevés magyar embert ismerek a határon túl, akik a mai fideszes nemzetpolitika nyomulása láttán középső ujjukat mutatják Budapest felé: ti nekem ne mondjátok meg, ki és mikor magyar, mert akkor mostantól kezdve cigány vagyok.

Na ennyit december 5-e hamis fanfárjairól.

28 komment

Címkék: #fidesz #rommagyar #hülye magyar #nacionalisták #hatuma

A bejegyzés trackback címe:

https://dotoho.blog.hu/api/trackback/id/tr625680327

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Karl Friedrich Drais der Freiherr von Sauerbronn · http://darazskarcsi.blog.hu 2013.12.07. 18:45:24

Megint (egy bizonyos párt illetve csoport számára) kínos tényeket írtál le.

Figyeld meg, fura dolgokat olvashatsz majd az édesanyádról.....

vezér01 2013.12.07. 18:56:52

Kedves kis tótocskám! Cigány voltál eddig is,na nem etnikai értelemben. És az a Fidesz is,mert amit írtál róluk,az bizony igaz.Ha nem az lett volna,Patrubányéknak nem kellett volna kikényszeríteni a népszavazást.Nagyon ócska az a szöveg,hogy "rosszul volt megfogalmazva" a
kérdés.És nagyon aljas az a hivatalos hozzáállás,ahogy az elszakított országrészek magyarjaival bánt a mindenkori hatalom.Erdélyi munkatársam 7 év várakozás után lehetett magyar állampolgár,de előtte egy bizottság vizsgáztatta anyanyelvéből.Joav Blum
egy szót se tud magyarul,de simán magyar állampolgár.Szeva bácsi,a derék gengszter úgyszintén.Soroljam tovább?Meggyőzni úgyse tudlak.

timargabor · http://kard.blog.hu 2013.12.07. 19:01:30

"a szlovák jogkiterjesztést a vajdasági magyarok irányába" - uhh, mire gondolsz, miről maradtam le? (sok mindenről persze, de itt)

falomb 2013.12.07. 19:34:22

Viktorék vérliberálisból konzervatívvá való átvedlése óta tudható, hogy számukra minden csak hatalomtechnikai eszköz, és minden más csak szólam.

falomb 2013.12.07. 19:35:12

@vezér01: ha vizsgázni kell anyanyelvből, akkor hogy lehet, hogy jónéhány magyarul alig tudó román is megszerezte most magának az állampolgárságot, hogy könnyebben utazhasson?

Azóta eltörölték a vizsgát, vagy ikszelős teszt lett belőle, aminek be lehet tanulni az eredményét?

álfirkász · http://narancsosliba.blog.hu/ 2013.12.07. 19:43:18

@vezér01: na, megint egy vérmagyar, takonygerincű. Mert ugye te sem vagy náci, csak undorító csótány?

Messzi Vetek 2013.12.08. 03:14:39

@álfirkász: olvasván hozzászólásait, nem irigylem a környezetét...
vigyázzon, ha sokat idegeskedik, bekopogtat majd a gyomorfekély.

vezér01 2013.12.08. 03:14:44

@falomb: Kérdezd meg Blum barátodtól.@álfirkász: Csak ennyire futja a szürke állományodból?

Papageno68 2013.12.08. 03:14:54

Sok igazság, + a végén kritika liberális oldalra. Lehetne fogást keresni, de ez egy korrekt poszt. Köszi.

Sir Galahad 2013.12.08. 03:15:11

Egy dologban igaza van a szerzőnek: a mostani helyzetig nem egy nyílegyenes diadalút vezetett. Mi magyarok eddig óvatoskodtunk, aggódtunk, hezitáltunk a szomszédos országok érzékenységére tekintettel (miközben ők nagy ívben tettek a miénkre). Kár volt.

hehe64 (törölt) 2013.12.08. 03:15:18

Magyarországi cigány vagyok. És zsidó kommunista.
És középkorú.
Sok ez egy embernek...

tankaranka 2013.12.08. 12:53:07

Erdélyi kollégám megkapta a magyar állampolgárságot. Kb 20 szót tud magyarul. Angolul diskurálunk. Amúgy jófej, kedvelem, 2-3 éve dolgozunk együtt, bár azt nem értettem, hogy kaphat valaki magyar állampolgárságot alapfokú nyelvtudás nélkül ? Ő tuti nem kötödik a dragamagyarhazához, nem is tudom miért kérte, talán a munkavállalása egyszerübb igy ?

álfirkász · http://narancsosliba.blog.hu/ 2013.12.08. 12:53:33

@hehe64: te! A zsidó+cigány hogy jön össze? ;)
Egyik ágon cigány, másikon zsidó? :)
(egy dologban azt hiszem egyetértünk: amíg a "magyar" jelzőt a nácikkal azonosítják a világban, addig én letagadom, hogy magyar lennék)

álfirkász · http://narancsosliba.blog.hu/ 2013.12.08. 12:53:39

@vezér01: egy baromarcú náci mi mást vár?

@Messzi Vetek:
"SzabóZ meg olyan, amilyen. még mindig sokkal jobb, mint a nyíltan uszító cseszkó kém." - idézet tőled. Persze te sem vagy takonygerincű "nemnáci", csak egy fajmagyar vadbarom. :D

silent76 2013.12.08. 12:53:50

Ez nettó hazugság: "...hiszen már a Horthy-korszak idején az erdélyi területekről áttelepülő magyarokat „románozták”, a Felvidékről áttelepülteket pedig „csehezték”."

Egyébként meg egy szar szlovnáci agymosott barom vagy.

vezér01 2013.12.08. 16:10:42

@álfirkász: Ennél értelmesebb reagálást,de egy magadfajta internácitól
nyilván csak erre futja.

2013.12.08. 16:32:16

@hehe64: Talán még belefér, hogy piréz is.

Balt 2013.12.08. 18:44:51

A kormány 2002-re megalkotta a státusztörvényt, mert ebben látta a magyarok helyben való megtartásának zálogát. Tény, ez (pláne a maszopszadesz által kiherélve) nem volt elégséges megoldás a határon túli magyarok számára, így, az uniós csatlakozás küszöbén. De minek is beszélek akasztott ember házában... Kedves Beneš hogy van? Meg a szudétanémetek?

Todod, az a helyzet, hogy szerencsére távlatilag elmúlt a ti időtök, unokáid (ha lesznek..., bár liberális felfogás szerint nem kellene erőltetni) sem fogják látni még egyszer, hogy a "kommunisták"* érdemben "hozzátegyenek" (értsd: elvegyenek) a nemzetpolitikából. Így van ez immár Mo.-n is - lásd: voltaképpen a DK is támogatja a székely autonómiát** :)) -, akárcsak Csehországban, Nagy-Britanniában, Svédországban, Franciaországban (bár ott talán sose voltak "nemzetietlen liberálisok") stb.

*velemenyvezer.444.hu/2013/10/24/kik-is-azok-a-kommunistak

**www.bumm.sk/88313/dk-a-szekely-menet-hatraltatja-az-autonomia-ugyet.html

Bonus track, az előbbi források után kutatva találtam:
444.hu/2013/10/27/csehvalasztas

N.Szél Mari 2013.12.08. 21:50:24

@timargabor: helyesen olvasva: „a szlovák jogkiterjesztést a vajdasági szlovákok irányába”

N.Szél Mari 2013.12.08. 21:58:30

@falomb: Viktorka nem vedlett át sehova – nézetem szerint –, ő mindig „csak” vajda akart lenni. A többi meg a pávatánc!

N.Szél Mari 2013.12.08. 22:36:15

@csentecsa:
Véleményem szerint az EU „szerethető” lehet, csak ehhez el kell olvasni, és lehetőleg megérteni a Római Szerződés szándékait (az EU alapokmányát …); valamint felfogni azt is, hogy ezzel »munka van« – az EU nem sült galamb!
Azt is meg kellene érteni, hogy a perszonális (vezér–alattvalók) nemzetállamosdinak lejárt az ideje! (Ne tévesszük össze a „nemes-urak” szuverenitását, privilégiumait biztosító manipulációját valami steril faji vagy kulturális állításokkal/általánosításokkal!)
Magyarországon értelmetlen „jobb” és „bal” oldalakról beszélni. Orbán és köre autoriter és protekcionista – ezt a 21. sz-ban (erős eufemizmussal) retrográdnak tartom (ha túlzásba viszi még fasisztoid is lehet); Gyurcsány a hatalom megosztás és a verseny és az egyenlő esélyek híve
– ergo demokrata. (nyilván aki Orbán seggébe szereti magát érezni, annak az ilyesmi Gyurcsánytól függetlenül is ellenszenves!)

ZöPö_ · http://route66.blog.hu/ 2013.12.09. 09:59:32

Első országlása idején Orbán Viktor "nemzetbiztonsági kockázati tényezőnek" nevezte Patrubány Miklóst. Just for the record.

Idősebb Lencsés István 2013.12.10. 09:10:50

Gratulálok annak akinek papírra van szüksége ahhoz hogy tudja hogy ő magyar.

sztrugackij 2013.12.10. 19:08:58

Furcsa kettős állampolgárság ez.
Ingyen adják, de a szavazati jogon kívül nem jogosít fel semmire.
És a sok birkának nem tűnik fel.
Viktor feltalálta a politikai üveggyöngyöt, és szépen lehúzza a buta benszülötteket.

Independent1956 2013.12.12. 20:33:19

@vezér01: És magyar állampolgár, aki megtanulja az állampolgár eskü 2 mondatát, egyébként semmi köze a magyarsághoz, de Szerbiában, Kárpátalján 200-500 EUR-ért máris állampolgárságot és jogosultságokat szerez. Gratula.
www.delmagyar.hu/szeged_hirek/adjak-veszik_a_magyar_allampolgarsagot_szerbiaban/2350791/ ÉS
www.origo.hu/nagyvilag/20131010-ungvari-lap-a-magyar-allampolgarsaggal-folyo-ukrajnai-uzletelesrol.html

stim 2014.01.22. 10:24:22

Magyarokból, szlovákokból és csehekből is különb embereket ismerek mint ez a szerencsétlen, frusztrált, beteg dotoho.

Az sokat mond ha valaki (a teória szerint) Budáról Szlovákiába majd Prágába költözik és annyira nem találja sehol a helyét, hogy még Prágában is azzal van elfoglalva, hogy hogyan okádja szennyes agyának tartalmát rá másokra. Szánalmas az az élet amelyiknek ez a gyümölcse. Valahol nagyon eltévedt ez az ember és nem a blogírás, terápia jellegű méregtelenítés a megoldás az agybajára.

Találni kellene valami értelmes, hasznos elfoglaltságot amire utólag visszanézve értéknek minősül. Ez nem az.

Normális embernek van egy egészsége identitása (neki önutálata van, önidentitás utálata) és magából kiindulva ezt feltételezi másokról is.

Én magamból kiindulva úgy gondolom, hogy az embernek van identitása amihez tartozik kultúra is. Ezért szerethető. És aki szereti önmagát mert értékei vannak az másokban is értékeket keres. Amikor a cseheknél éltem teljesen természetes módon beszélgettem velük Hrabalról, Kunderáról, az egész európai térséget többszáz éve átjáró keresztény gyökerekről, kultúrális örökségről. Komenszkiről és az Orbis Pictusról.

Van akinek mocsok, gyűlölet, önutálat és harag van a fejében van akinek kultúra és értékek. Kinek mi fontos, ki mivel tölti az életét. Gyűlölködéssel tölteni egy életet szánalmas, hiábavaló, értelmetlen, önmérgező.

De sosem késő megváltozni:)

Don Diego de la Vega 2014.03.02. 13:06:02

Néha olvasok ballibás írásokat, de ez különösen érdekes. Ugye egyrészt azt írod, hogy milyen hazugságok voltak, aztán jönnek demagóg és minden forrás-megjelölést nélkülöző állítások (amik egyébként ép ésszel aligha hihetők, gondoljunk arra a tényre - és ez tényleg tény - hogy Kádár visszautasította Beregszászt (is) annak idején. Forrás: www.heol.hu/heves/kozelet/kun-miklos-kadar-1964-ben-visszautasitotta-beregszaszt-246596 ) amik hajmeresztőek. És nem, ez nem agymosás, csak történelem.
Szerinted mi történt volna, ha annak idején Gyurcsány vagy Bajnai elvtárs, egy KISZ vagy MSZMP-gyűlésen elkezd mondjuk Erdélyről beszélni? Persze nem is akart, de ha mégis akkor hány perce lett volna vissza a mandátumából?
süti beállítások módosítása