A Fidesz és a Jobbik tüntetés résztvevői a kapitalizmust, a globalizációt, az Egyesült Államokat és az Európai Uniót tartják legfőbb ellenségüknek – ezt a megmozdulások transzparensei, az eseményről készült videoriportok és a helyszíni felszólalások világosan bemutatták. Az elmúlt években Közép-Európában, nemcsak Magyarországon, a nacionalista-populista erők egyre erőteljesebb ruszofil (kül)politikát folytatnak, gazdasági téren nyitnak kelet felé. Hogyan kerülhet egy csónakba Jan Slota és Vona Gábor? Miért fúj egy követ Václav Klaus és Orbán Viktor vagy éppen Robert Fico? Hogyan értéktelenedett el a több évszázados, kulturális-politikai lengyel-magyar tradíció, mindkét oldalon, injekciós hülyegyerekek szintjére? Brüsszel valóban Moszkva lenne? Vagy az oroszok akarnak valami nagyon mást a térségben? Vagy mi akarjuk az oroszokat?

Magyarországon, a politikai jobboldal kommunikációjában, az oroszok, a szovjet, az elmúlt negyven év,  a kommunizmust, az 56-os megszállást, a nemzet elnyomását, a diktatúrát, a rabságot reprezentálta. A kétezres évek végén olvashattunk először jobboldali diskurzusokban a kelet felé fordulás lehetőségéről szóló első vitákról, miszerint  át kell értékelni az oroszokhoz fűződő kapcsolatainkat és az utolsó fél évszázad történetét is (szélsőjobboldali portálokból tudnék linkelni, de a dotoho nem népszerűsíti ezeket az oldalakat). Az orosz-grúz konfliktus idején a magyarországi szélsőjobb már az oroszok pártján állt. Az utolsó országgyűlési választások előtti kampány során a nagypolitikában is megjelent a magyar (szélső)jobboldal és Oroszország egyre intenzívebbnek tűnő kapcsolata. Vona moszkvai útja és a titokzatos pártpénztáros, és az Orbán-Putyin találkozó, és 2009-ben már ez volt a kérdés: összeborul-e az oroszokkal a Fidesz?

Közép-európai nacionalisták és Oroszország: kéz a kézben

Hasonló tendenciákat figyelhettünk meg Csehországban, az euroszkeptikus Václav Klaus úgy jár Oroszországba, mintha otthon lenne, és többek között nem rest megjegyezni: Csehország számára napjainkban Moszkva közel sem jelent akkora fenyegetettséget, mint az agyonszabályozott Európai Unió. Szlovákiában az oroszok favoritja kezdetben Slota nemzeti pártja volt, de manapság az igazi span már Fico, aki 2010-ben hatalmas hibának nevezte a Radicova-kormány új, Oroszországot hanyagoló külpolitikáját. Fico korábban Oroszországban és Kínában próbált, gazdasági kérdésekben, közös témát találni Szlovákiának. Ezek után nem ért váratlanul a hír, miszerint tavaly ősszel egy oroszországi konferencián arról morfondíroztak a felszólalók, hogy több, az orosz gazdasági érdekekkel lojális, közép-európai ország akár csatlakozhatna is a Putyin tervezte Eurázsiai Unióhoz.

Az elmúlt hetekben nem lehetett nem észrevenni a Fidesz-médiában azt a kétségbeesett törekvést, miszerint mindenáron szöveségeseket kell felmutatni Európából az orbáni politika mellett. De kik is támogatják a térségben a magyar miniszterelnök politikáját? Az új évben sokáig csak a bolgár bloggerekről (sic!) hallottunk, akik felsorakoztak Orbán Viktor mögött. Aztán jöttek a többiek is: a lengyel szélsőjobb, a cseh euroszkeptikusok, a szlovák nacionalisták, mind ugyanazt a nótát fújta: nemzeti tematika, és EU-ellenes retorika. "Elképzelhetetlen, hogy az EB, amelynek nincs olyan demokratikus mandátuma, mint a magyar parlamentnek és a magyar kormánynak, pénzbírságokkal zsaroljon egy szabad országot" – mondta Arkadiusz Czartoryski parlamenti képviselő, a lengyel Jog és Igazságosság pártjának képviselője a minapi varsói tüntetésen.“Ma már mindenki csak a saját nemzete és állama érdekeit nézi, csak nálunk nincs ilyen, mert mi olyan képviselőket választunk, akiket a saját nemzete nem érdekel, csak Merkel és Sarkozy parancsai szerint cselekednek és azok szerint irányítják az országot. Minket nem érdekelnek Merkel céljai, nálunk a prioritás a nemzet és annak érdekei” – ezt már Jan Slota nyilatkozta , a szlovák nacionalisták nevében, de a mondatok akár a Jobbik zászlóégetése előtt is elhangozhatott volna.

Klaus degradálja a cseh részvétel jelentőségét az EU-ban

Az orbáni elképzeléseket leginkább a cseh euroszkeptikus hangoztatják. A brüsszeli kihallgatás napján, politikai vezetőjüket, Vacláv Klaust idézte a Mlada Fronta Dnes liberális napilap. A cseh köztársasági elnök, Csehország az EU-ban eredmény nélkül, az EU-nak már nincs húzóereje címmel, egy egész oldalas beszámolóban Csehország és az EU kapcsolatáról. Az EU intergrációt Klaus tendenciózusan kevésbé pozitív folyamatnak látja: a liberalizációt és a kereskedelmi akadályok lebontását ugyanis felváltotta egy másik projekt: a központosítás, a szabályozás, a szabványosítás, a gazdasági tevékenységek harmonizációja és az egyes tagállamok jokörének radikális eltololása a tagországból Brüsszel felé, amely egy supranacionlista, európai kormányzást hozott létre.

Klaus szerint az európai kontinens a múltban is mindig azért prosperált, mert megőrizte heterogenitását és különbözőségét, de napjainkban a kontinenst fokozatosan és mesterségesen egységesítették, homogenizálták egy központilag vezérelt, irányítás és szabályozás szerint. Klaus azt mondta, hogy ez vezetett a negatív gazdasági és politikai folyamatokhoz, amelyet ma úgy hívunk, hogy demokratiksu deficit, vagy a demokratikus ellenőrzések hiánya. Klaus ezért ezt a posztdemokrácia korának hívja.

Klaus beszélt az euró válságáról is. "Az európai adósságválság megkerülhetetlen következménye annak, hogy közös pénznemet vezettek be nagyon eltérő gazdasági mutatókkal rendelkező országok számára".Klaus szerint ez a rendszer nem változtatható meg egyik napról a másikra, mert ezek olyan problémák, amelyeket nem lehet egy konferencián, fájdalommentes kozmetikai beavatkozásokkal orvosolni. Éppen fordítva: mély rendszerváltást igényel, amely szerkezetileg hasonlóan kemény feladat, amit nekünk cseheknek kellett megtennünk a kommunizmus bukása után.

Egy euroszkeptikus kétségei az orbáni gazdaságpolitikában

Petr Robejšek, Hamburgban élő gazdasági elemző az Euro és a nemzeti gazdaság című cikkében Orbán Viktort egy olyan történelmi kihívás előtt álló politikus példájának tartja, aki nem bevett eszközökkel, kétségbeesetten próbálja védeni választóinak életszínvonalát, de túlságosan is gyenge, hogy sikerrel járjon. Robejšek szerint a globalizmus, mint a korlátlan árucsere a legtöbb nyugati államban már korlátozza a nyereséget és több kárt okoz, mint hasznot, míg az orbáni “reakciós” gondolkozást egy teljesen újfajta nemzetgazdasági elképzelésnek tartja.

Röviden: Brüsszel ragaszkodik, hogy a gazdasági növekedés függvénye az államadósság csökkentése, a költségvetés konszolidációja beruházásokhoz vezet, végül a beruházások a gazdasági növekedést segítik elő. Az elemző szerint a PIIGS országok nem támogatják őszintén a Berlin által felkínált monetáris, megszorító politikát, csak úgy tesznek, mitha támogatnák, hogy bebiztosítsák maguknak a németek pénzét. A szerző Görögország mellett, Magyarországot is olyan kísérleti terepnek tekinti, ahol online adásban figyelhetiük Merkel és Sárkozy bűvészmutatványát: megtudhatjuk, hogy a gazdaság hogyan lesz képes egyszerre megtakarítani és növekedni is.

A nyugati államok gazdasági növekedése ugyanis Kína és a BRICS országok gazdasági növekedésétől is függ. Ezeknek az országoknak gazdasági növekedése ugyanakkor közvetlenül függ a nyugati államok masszív fogyasztásától. Csakhogy ennek a körfogásnak az előfeltétele, hogy a nyugati országok pénze a fejlődő országok felé áramlik. Az amerikaiak és az európaiak eladósodása azonban azt vetíti előre, hogy tömeges fogyasztásról a közeljövőben már nem lesz szó. Robejšek szerint erre a kihívásra adott Orbán “reakciós” választ: szerinte a kiút csakis a globalizmusból való kifarolás lehet a nemzeti gazdaság felé: “Nevezhetjük ezt protekcionizmusnak is, de inkább a munkáért folytatott harcnak hívnám. Nemcsak Magyarország próbálja megcsinálni azt, ami csak lehetséges, hanem ugyanebből az okból kifolyólag a spanyolok folyamatosan szorítják ki a bolgárokat az országból, az egykor szívesen látott gastarbeitereket, az olaszok visszaviszik a Fiat gyárat Lengyelországból Olaszországba, mert az a lengyeleknél volt nyereséges.

Az euró megmentésére szolgáló megszorító gazdasági politikának messzemenő hatásai lehetnek: egyrészt a jóléti állam végső lebontása, amely együtt fog járni az alsó-, és a középosztályok fogyasztói életmódjának végével, másrészt így ér véget a szociális állam négy évtizedes legendája és valósága, és a neoliberalizmus által inspirált gazdaságpolitika. Robejšek szerint az euró fenntartására törekvő, neoliberális gazdaságpolitika garantálja a sikertelenséget, de ugyanakkor azzal is tisztában van, hogy az Orbán által képviselt megközelítés sem felel meg a gazdaságok logikájának, nem garantálhatja a sikert.

Cseh szélsőjobb szervezetek Magyarország mellett

Meglehetősen szókimondóan fogalmazzák meg véleményüket a cseh politikai széljobb véleményformálói. Kiáll Magyarország mellett a 2007-ben alakult Akce D.O.S.T. (E.L.É.G. Akciócsoport) cseh nacionalista mozgalom. A cseh kultúra és államiság, a polgári szabadságjogok támogatójaként feltüntető polgári egyesületet Csehországban sokan Le Pen és Haider egykori mozgalmához hasonlítják, mivel demonstrációikon antiszemita jelszavakat skandálnak, akcióikkal az ország demokratikus intézményeit támadják. Michal Semín, az Akce D.O.S.T. alelnöke Isten, áldd meg a magyart (sic dicitur in lingua Hungarica!) című publicisztikájában védte meg a magyar alkotmányt.

A szerző szerint Magyarországot nem a központi bank, a bírói kar függetlenségének csorbítása miatt támadják Európában, hanem az új magyar alkotmány értékei miatt: a jelenlegi EU ugyanis letért a magyar alkotmányban megjelölt tradícionális európai értékek útjáról egy utópisztikus, baloldali-liberális, neomarxista vízió megvalósítása felé, amely a világnézetek, országok és emberek közti határnélküliségről szól. Semín szerint a volt keleti blokk országait baloldali aktivisták, senki által meg nem választott eurokraták és az ún. civil szektor gyarmatosítják, és a szovjet bolsevikok nyomában járva, céltudatosan tisztítják meg ezeket az országokat a keresztény örökségtől és a nemzeti tradícióktól: ami nem sikerült a Szovjetuniónak, azt az Európai Unió fejezi be.

A 2009-ben alakult, euroszkeptikus, magát nemzeti liberálisnak tartó, de valójában a cseh széljobbal többször koketáló Strana svobodných občanů (Szabad Polgárok Pártja) alelnöke, František Matějka Magyarország versus Európai Bizottság című cikke szerint  Az EB "jogi lépéseket" tervez Magyarország ellen, mert a helyi emberek, demokratikus választások során szavaztak saját jövőjükről. “Ez azonban nem tetszik Brüsszelnek. Ez ugyanis túl szabad és szuverén. Az EB-ben ugyanis jobban tudják, mi a jó a magyaroknak. Bár van egy saját választásuk, de Isten ments, hogy máshogy alakuljon, ahogy az EU szerinti forgatókönyvben van megírva. Egy tagállam szavazópolgárainak akarta egy dolog, de vigyázzunk, ha nem az előre megírt és egyetlen megengedett menetrend szerint alakulnak a dolgok.”

A szerző mindenesetre szurkol Magyarországnak és a magyar polgároknak. “Nem lesz könnyű. De ez a magyarok választása volt, nem kéne az EB-nek kívülről belepofázni, egyébként is felettébb vicces, hogy most olyan EU-politikusok küldenek fenyegető üzeneteket Magyarországnak, akik maguk is felelősök Európa jelenlegi helyzetéért, és olyan államok ijesztgetik Magyarországot gazdasági csőddel, amelyek már rég ráléptek egy reális összeomlás útjára.Vivát Magyarország!” – fejezi be cikkét Matějka.

 …és az Eurázsiai Unió is Orbán oldalán!

Abban a pillanatban, ha bármelyik európai nemzet, emlékezni merészel saját történelmi múltjára, tradíciójára, és vallására saját országában, azonnal elkezdik a kantárt rángatniaz idegen "demokratikus" erők, amelyek csak korlátozni tudják a nemzeti érzést, a kultúrát, a tradíciót és a hitet azzal az érvvel, hogy ez nincs összhangban a nemzetközi banktőke érdekeivel” – mutatja be Magyarország és az IMF-EU tandem küzdelmeit A nemzetközi pénzügyi támadás Magyarország ellen című, meglehetősen populista cikkében az orosz Jelena Pustovojstova a Strategic Culture Foundation online újságban, amely az eurázsiai és a globális világ történéseit kommentálja. Az újság előszeretettel cikkezik például az Eurázsiai Unió geostratégiai szempontok alapján nyújtott stabilizáló erejéről vagy Irán megtámadása esetén bekövetkező lehetséges orosz és kínai reakciókról.

Láthattuk: Fico, Orbán és Klaus “a nemzeti függetlenséget” hirdető politikája mellett a keleti – orosz, kínai - gazdasági kapcsolatok erősítését hirdetik, amely nincs ellenére a volt kommunista országokban érdekeit egyre jobban kiterjeszteni szándékozó Oroszországnak. Ha nemcsak az energiaszektor területén bekövetkezett változásokat vesszük figyelembe, akkor ezeknek az országoknak, a térségnek az oroszoktól való függése, belpolitikai instabilitása megnövekedhet és egy nem is olyan távoli jövőben Fehéroroszország szintjére kerülhetnek, ahol az alkotmány szerint demokrácia van, de valójában mindenki tudja: egy orosz kolóniáról beszélhetünk.

Ezt a jelenséget támasztja alá a kétezres évek végén készült elemzés, amely szerint Moszkva a közép-európai térség szélsőjobboldai poltikai szervezetein keresztül próbálja befolyását erősíteni a térségben és az EU-ellenes érzelmeket erősíteni. A tanulmány szerint “sok vonásban autoriter, tekintélyelvű és nacionalista jegyeket mutató orosz politikai berendezkedés, a lakosság túlnyomó többsége által támogatott erőskezű vezető, a nagyhatalmi retorika, az alapvető szabadságjogok háttérbe szorítása, a stratégiai szektorok feletti állami kontroll, a piaci mechanizmusokat felülíró "nemzeti érdekre" való permanens hivatkozás, a nagytőkét kordában tartó irányított gazdaság mind politikai, mind gazdasági értelemben követendő mintát nyújt a szélsőjobboldal számára.” 

Orbán kétfrontos harca és Jurassic Parkja Budapesten

Orbán elköveti azt a hibát, hogy két harcot akar egyszerre megnyerni, de a jelek szerint mindkettőt elbukja. Harcot hirdetett Brüsszel és az európai bankszektor ellen. Ebben a harcban – a nyilatkozatok alapján – jó eséllyel szerezhetett volna komolyabb támogatottságot akár a szomszédos országoktól – de nem csak tőlük – de ezt a harcot nacionalista és populista eszközökkel akarja megvívni, ami elidegeníti a szlovák, cseh, lengyel komolyabb politikai szereplőket, akik támogatásukról is biztosíthatták volna. Ráadásul a magyar nacionalista politika erőltetése a térségben újabb ellenérzéseket válthat ki, ami szintén csak azt jelenti, hogy Orbán nagyjából egyedül maradt a pályán a pluralizmusra épülő Európában. Ami persze az egyik oldalon kudarc, a másikon siker: az erős vezérben bízó, nacionalista mozgalmak között Orbán népszerűsége magas és lám, Keleten is figyelemmel kísérik. Magyarországnak el kell döntenie: a gazdasági gondokkal küzdő, de a sokszínűséget biztosító Nyugatot vagy a nem sok demokratikus hagyománnyal rendelkező, de gazdaságilag felívelő pályára lépett Keletet választja. Harmadik út nincs, Közép-Európa mindig valamilyen érdekszférához tartozott.

A valódi szocializmus sorsszerűen vezetett a nyomorhoz és a rendszer bukásához. Rendelkezni javakkal, vagyonnal, úgy, hogy a gyakorlatban ezért nem dolgoztunk meg, egyszerűen ellentmondás, amely előbb vagy utóbb megjelenik a felszínen. Egyelőre ott tartunk, hogy a Földön minden forrásért és a megélhetésért/túlélésért dolgozni és harcolni kell. Ennek egyetlen alternatívája az oroszok által ránk kényszerített szocialista rendszer volt, amikor mindenkinek, minden ingyenes volt, láttuk, mi lett vele. Ha nyugat az állami szektort és a szociális biztonságot hitelre építette az elmúlt ötven évben, törvényszerűen be kell következni a bukásnak is. Ingyen ugyanis nincs semmi. Ez a halál mellett az a másik bizonyosság, amelyet mindenkinek biztosan garantálhatunk. Első jó hírünk ugyanakkor az, hogy jelenleg azon dolgoznak az EU vezetői, hogy visszatérjünk a kapitalizmushoz, amely bár rohadt kemény, de működik.

Csehországban (de Magyarországon is), az EU-tagságnak köszönhetően a nyugati országok megjelentek, gyárak, üzemek, munkahelyek létesültek. Ha nem lennénk EU-tagok, a Klaus/Orbán-féle izolációval, a “cseh/magyar úttal” talán Albániában lenne csak nagyobb nyomor Kelet-Európában. Klaus és Orbán is elfeledkezik arról, hogy az EU előtti Európa nagyjából így nézett ki: háborúk, krízisek, fasizmus, nácizmus, kommunizmus, hiperinfláció, vagyonok elkobzása, államosítások, börtön és kivégzések, fél-, és egész diktatúrák, állandó határváltoztatások, országok feldarabolása, folytathatnánk a sort. Jelenlegi életünk összehasonlíthatatlanul kedvezőbb. Lehet a rendszeren javítani, de az EU-polgárok többsége tudatosítja: itt az EU-ban sokkal jobban élünk, mint máshol a világon. Klaus legnagyobb tévedése: az adósságválság nem az euró bevezetése, hanem a felelőtlen kormányok gazdaságpolitikája az oka és az, hogy megszűnt a pénzpiac ellenőrzése, hiszen így a politikusok, együtt a gazdaság szekembereivel, pestiesen szólva, azt csinálhattak a pénzzel, amit akartak.

Bencsik András nem érti, mi a baj az alkotmánnyal. Pedig többször is átolvasta. Bayer Zsolt nem érti, mi a baj a gazdaságpolitikával. Pedig a gazdasági mutatók alapján körbe kellene rajongani Magyarországot. Ennek ellenére a második jó hírünk az, hogy a közép-európai gazdaságok, ahol nem fizetőeszköz az euró, nem immunisak a piac rossz hangulata ellen, sőt, inkább fordítva. Harmadik jó hírünk, hogy a globalizáció és a szabad piac korszakában, amikor a gazdaságok termelő részét és a bankrendszert a külföldi tőke uralja, nem lehetséges populistákkal, xenofóbokkal, és szélsőséges politikai erőkkel kokettálni. Negyedik, egészen konkrét hírünk az értetlenek számára, hogy a fentiekhez hasonlóan, egy saját hibájából, végletesen eladósodott, és kizárólag a külföldi pénzügyi segítségtől függő, nacionalista országgal sem lehetséges semmilyen normális kapcsolat.

Szomorú az élet, hazafiak! You will be a colony. Whether you like it or not.

Az egy főre eső vásárlóerő paritás alapján kalkulált bruttó hazai termék értéke:

EU – 30,455 dollár GDP per fő

USA – 48,147 dollár GDP per fő

Hungary – 19,647 dollár GDP per fő

+ bónusz: Szlovákia, 19 év, 23,384 dollár GDP per fő


70 komment · 8 trackback

A bejegyzés trackback címe:

https://dotoho.blog.hu/api/trackback/id/tr723735698

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: 10 éve tört ki a kiflicsücsök-botrány 2012.01.23. 12:17:57

Azóta se tudjuk, lopott-e kiflit a budaörsi Tescoban Selmeczi Gabriella. Az eset 2002. január 23-án este történt. Selmeczi hajszárítót akart venni az áruházban, ahol összetalálkozott egy ismerősével. Elmondása szerint a férfi megkínálta őt egy kifliv...

Trackback: A Fidesz az új nyugdíjaspárt? 2012.01.23. 12:17:18

10 év alatt ránézésre 30 évet öregedett a párt tömegbázisa. Az 1. képsor a 2002-tes és a 2010-es tavaszi nagygyűlésre igyekvő tömegben készült, a 2. és a 3. sorozaton a 2012. január 21-ére szervezett Békemenet résztvevői láthatók. Elmondhatjuk, hogy a...

Trackback: Bencsik András életrajza 2012.01.23. 12:14:09

Nemzeti kaméleonunk, a 61 éves bajkeverő, a Békemenet egyik szervezője szinte minden pártnak felajánlkozott már, az MSZMP-től a Jobbikig. A lentebbi életrajz-sablonba feltöltött adatokból az is kiderül, hogy Bencsik Andrásnak legfeljebb egy OKJ-s tör...

Trackback: Orbán Viktor életrajza 2012.01.23. 12:12:26

Alkalmas-e az ország vezetésére Orbán, akinek szónoki képességei rendkívüliek, a polmarketing trükköket is ügyesen alkalmazza, ám mindössze egy éves szociológus gyakornoki szakmai gyakorlata van a megélhetési politizálás mellett? Mihez ért az ELTE-n h...

Trackback: Szürreális: békemenet a diktatúráért 2012.01.23. 11:00:41

A mi szeretett vezérünk, nemzetünk legfőbb őre mutatott rá arra, hogy az ellenséges nemzetközi imperialista sajtó hazug rágalomhadjáratot indított a magyar nép ellen. Ezért a nemzet hálás szívvel rója le az elismerését Orbán Viktornak, aki kibontotta é...

Trackback: Bayer, Weöres & a szeretet 2012.01.23. 10:55:27

Bayer Zsolt: A szeretet az mindig erősebb lesz, mint a gyűlölet. Weöres Sándor: Mikor a szépet megismerik, felbukkan a rút is; mikor a jót megismerik, felbukkan a rossz is. Rendben, Weöres műfordításban. Ezen a napon huszonhárom éve, hogy meghalt.

Trackback: Közel 34 millióan vettek részt a Békemeneten 2012.01.23. 10:33:05

Közel 34 millióan, egészen pontosan 33.989.687-en vettek részt a szombati Békemeneten a Belügyminisztérium információi alapján, adta hírül a Magyar Televízió egyes csatornájának (M1) Híradó este című műsora. A szám azonban mégsem tekinthető véglegesnek...

Trackback: Vasárnap hivatalosan is gyarmattá nyilvánították Bayert, Szélest és Bencsiket 2012.01.23. 10:32:53

Úgy tűnik, hiába tiltakozott óriási tömeg a szombati Békemeneten a gyarmattá válás ellen, ez a világuralomra törő birodalmakat egyáltalán nem hatotta meg. Vasárnap délután hivatalosan is bejelentették a Békemenet három főszervezőjének gyarmatosítá...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

A bóvli kormány most már a lottóval is csal!! 2012.01.23. 09:30:24

DE mi jót tett neked ez a kormány, mitől jobb a népnek ezt írd le légyszi. kösz

Ezek miatt szív a magyar nép, miért is kellene szeretni ezt a kormányt:
- szakorvos helyett rezidens fog rendelni
- tartósan 300 felett az euró
- 450 ft a benzin
- Az ország bóvli kategóriába minősítve
- Az egykulcsos szja-val a többség rosszabbul jár
- A fideszes pártkatonák pozíciókba helyezésével nincs kontroll
- Az eddigi gőgös, kivagyi magatartás helyett szinte könyörgünk a hitelért
- A nyugdíjpénztári vagyont elherdálták
- Az IMF hitelből vett MOL részvényeken 200 milliárdot buktak
- Az eddig ellenzett tandíjjal a szembe köpték magukat és a szegényebbeket lehetetlen helyzetbe hozták
- Az egészségügy összeomlott, márciustól nem lesz orvos
- Leépítenek egyetemeket, de létrehoznak egy új, „fidesz” egyetemet
- Az államadósság jelentősen nőtt
- A munkanélküliség óriási
- A minimálbér emelésére kötelezik a vállalkozásokat, miből?
- Rendszámtábla cserére kötelezik sok pénzért ebben a nehéz időben a népet
- 20 milliárdért focipályát építünk, alkotmányasztalra, festményekre van pénz
- A köztársaság szó elhagyása milliárdokat vesz ki a zsebekből a semmiért
- A gyes-en lévők rosszabbul járnak
- A rokkantnyugdíjasok munkába terelése érthetetlen, ha nincs munka
- A teljesen hiteltelen Schmitt k.elnökük szégyent hoz a hazára.
- A környező országokban utálnak minket
- A közmédia folyamatosan torzít, hamisít de vezetői 2 milla fölött keresnek.
- Nálunk a legmagasabb az áfa.
- miért titkosak az egyházi 1 %-ok?
- Stb….stb…stb

Jobboskák, miért is tüntettetek, miért kell szeretni ezt a kormányt?
Ez így jó nektek?
Válaszoljatok, ti minek örültök, mit kaptatok, mire a nagy b....menet?

Jakab Andor 2012.01.23. 09:33:13

Kurva jó írás, köszi!

HavocS · http://www.obsidianshell.com 2012.01.23. 09:56:22

@Miért titkosak az 1 %-os egyházi pénzek?: hát nem tudtad, hogy ilyeneket csak a gyurcsányisták kérdeznek? :))

Senkifia 2012.01.23. 10:03:10

a címhez:but we already are.... maybe some of us didn't noticed yet...

orient 2012.01.23. 10:17:29

Eurázsiai únió????

Ez a legdurvább dolog amit valaha olvastam, tulajdonképpen egy modern KGST ahol az oroszt gázt valamivel olcsóbban kapjuk cserébe a magyarországon termelt termékeket (gyógyszer, zöldség, gyümölcs, hús, víz...stb.) majd az oroszok kiviszik ingyen agogfy a SZU idejében tették, vagyis nem ingyen adnak majd valamit érte mutatóba de a háttérben szépen elveszik ahogy azt régen tették. Tényleg ez kell nekünk? 40 év nem volt elég belőlük? Az EU szkeptikusoknak: mi is a baj az EU-val? Megtámadta a magyar függetlenséget? Van nektek bíró ismerősötök? Nekem van, aki ráadásul fideszes, de még ő is azt mondta fél rendes döntéseket hozni mert mindenhol a Fidesz pártkatonái ülnek és már minden bíró(alkotmánybíró is) fél hogy a döntéseinek, vagy ügyeinek milyen következményei lesznek "fent". Emlékeztet ez minket valamire sok évtizeddel ezelőtt? Remélem igen, mert az EU pont ezeket akarja megváltoztatni nagyon helyesen, hogy a bíróink végre ne a "pártól" félve és annak árnyékában dolgozzanak, hanem valós, független, tiszta politikát folytassanak.

Szóval sajnos az EU követelései nem MO ellen vannak, hanem mi állampolgárok mellett. Aki ez miatt EU ellenes lesz az a saját hazájának és polgártársainak ellensége.

Mit gondol itt a nagyérdemű? Oroszország 2500 milliárdot fog évente adni csak úgy? Mert az EU ezt teszi velünk jó pár éve.

Az Osztrák-Magyar Monarchiában osztrák császár és osztrák vezetés volt, korlátozott magyar függetlenséggel, de függetlenséggel. Magyarország aranykora volt, minden ami Budapesten, vidéken ma látunk azt a Monarchia építette. Erdélyben a mai napig monarchia által épített vasútvonalak vannak. Vagy élhettünk volna függetlenül mint a szerbek és románok akik éhen döglöttek. Ma sokkal nagyobb függetlenségünk van mint a Monarchia idején és kb. ugyan azokat az előnyöket élvezzük mint akkor (csak mondjuk akkor a vezető nemesség nem lopkodta el a forrásokat mint most a politikus réteg, hanem országot épített).

A nyugat-kelet mindig is harcban állt egymással mióta világ a világ. A nyugat sokszor volt már válságban. De 1000 év azt mutatja a nyugat mindig győztesen került ki ezekből és a reformjai által mindig a világ legfejlettebb részévé vált. 1000 év történelme nem fog most megváltozni 2012-ben, hanem mint mindig a történelem ismétli önmagát. Közhely, de igaz. Ajánlom figyelmébe minden Oroszországról álmodozó figyelmébe.

orient 2012.01.23. 10:19:14

@Senkifia: The whole world is a colony if you havent noticed yet. Like it or not.

A kérdés melyik colonyhez akarsz tartozni. MErt ki lehet lépni az egyikből, de akkor egyenes út vezet a másik gyarmatosítóhoz, ne legyen kétséged :)

Mocskos Állat 2012.01.23. 10:22:26

@Senkifia: Akkor most azt javaslom, hogy angolból vegyük át még egyszer az igeidőket, rád férne.

Tudomásul kell venni, hogy ezek a kis kelet-európai államok mindig is gyarmatok lesznek.

Francia, német, orosz, EU-s akármilyen, de gyarmat. Azok a nyugati cégek, amelyek idejöttek, hamar tovább is állnak Vietnamba, Ukrajnába és Indiába. Mert ők nem a magyarokat és cseheket szeretik, hanem az olcsó munkaerőt és a piacokat.

Nem kérdés, hogy az EU a legjobb alternatíva, de azért azt túlzás állítani, hogy minket ott szeretnek, tisztelnek és nem csak piacnak és olcsó munkaerőnek tekintenek és béke sem sokáig lesz már Európában, pláne egységes eurozóna.

dolgozni kék 2012.01.23. 10:28:44

@orient: nem vagyok orosz álmodozó, de ne becsülje le senki őket. baromi nagy hatalom, baromi nagy gazdasági potenciálokkal.

van minimális befektetésem részvényalapokban, amit pár éve orosz és kínai papírokba tettem, mert éreztem, hogy az eu-fogyasztói társadalma válsága kerül. bejött. és egyelőre eszem ágába sincs visszatenni eu-s papírba, mert még messze nem látszódik a válság vége.

csoko20 2012.01.23. 10:28:50

Tegye fel a kezét, aki szívesebben utazna útlevél nélkül Magnyitogorszkba London vagy Köln helyett!!! :))

Mocskos Állat 2012.01.23. 10:28:59

@orient: Oroszország olyan világszinten is vezető gazdaságokat is gazsulálásra tud kényszeríteni, mint Németország. A németek még nálunk is jobban barátkoznak az oroszokkal a nyersanyagok, gáz stb miatt.
Nem olyan egyszerű ez a képlet, hogy aki európai, az nem barátkozhat az oroszokkal. Csak ugye a németeknek van mit kínálni, cserébe a gázért, fémekért egyebekért.
A franciák szintén törik kezüket lábukat, hogy Kínával és Oroszországgal jóban legyenek, üzleteljenek.

Az EU-ban a nemzetállamok továbbra is a saját vállalataik pecsenyéjét sütögetik. lásd a francia elnök levelei a francia cégek érdekében, vagy ugyanez a német kancellárral.
Egy hatalmas tévedés, hogy az EU ingyen adja a pénzt, az a tagállamok pénze, amin megveszik a keleti államok piacait.
Nem mondom, hogy ez nekünk rossz, de nem is tiszta jótékonyság.

Mocskos Állat 2012.01.23. 10:33:52

@Senkifia: az angol igeidőket átveszem veled, ha gondolod, mert olyan mondat, amit te idekakiltál, nem létezik angolul

olcsón megszámítom, de én már előrelátóan orosz gázban kérem a tandíjat

Szandeeekahh · http://twod.blog.hu/ 2012.01.23. 10:37:07

már megint hülye vagy? Szar lehet egyébként nemzeti érzés mentes, fekete-fehér világban élni. Az EU nyilván egy parádés intézmény lehetne, az, hogy nem az, nagyban köszönhető a diktatórikus hajlamú brüsszeli technokratáknak. Ezt nagyon jól látja a jobboldal, a válasz viszont erre nem a bezárkózás, és a protekcionizmus lenne. Hasonló probléma a cigánykérdéshez, és mondanám, hogy megint a hozzád hasonló píszí hülyegyerekek basszák el a lehetőségét annak, hogy olyan kompromisszumos megoldás jöjjön létre, ami mindenkinek jó, de sajnos az az igazság, hogy itt mi Közép-Európában meggebedhetünk, akkor is a csúnya szóval nemzetközi nagytőke fog dirigálni. Ezért kéne elsajátítanunk a seggnyalás, és helyezkedés művészetét...

Waldorf Rolandó 2012.01.23. 10:37:25

Milyen fura.
Másik blogokban azért megy a rinya, mert a románok tüntettek Pesten.
A mi csehszlovákunk jó román, mert a miénk?

Mocskos Állat 2012.01.23. 10:49:04

@csoko20: Moszkva és Szentpétervár esetében inkább helytálló lenne az összehasonlítás Londonnal és Kölnnel.

Amúgy hidd el, Magnitogorsk neve elég jól cseng azokban a gyáriparos körökben, amik Európában a passzát szelet fingják...

Mert nem minden a londoni Tower tövében fotózkodás, meg a bécsi karácsonyi vásáron forraltborozás, pénzt is kell keresni, azt meg olyan isten háta mögötti helyeken termelik, mit Magnitogorsk vagy Izhevsk.

Senkifia 2012.01.23. 10:49:06

@Mocskos Állat: mentégemre soha senki nem tanított angolul. filmekből tanultam. de azért az üzenet tment,nem igaz? igeidő ide,vagy oda:)

dolgozni kék 2012.01.23. 10:49:13

@Szandeeekahh: "Ezért kéne elsajátítanunk a seggnyalás, és helyezkedés művészetét..."

nem feltétlen seggnyalásnak nevezném. szerintem ez diplomácia (a szó nemes értelmében) és tárgyalástechnika, érdekérvényesítés.
külön művészet, aminek több évszázados, évezredes hagyományai vannak. egyfajta művészet ez is. sajnos ebben Mo. nem volt sohasem erős, olyanok vagyunk, mint elefánt a porcelánboltban. mi szeretünk fokossal csapni a tárgyalóasztalra.

Mocskos Állat 2012.01.23. 10:49:20

@Szandeeekahh: Pontosan, a seggnyalás nagy csapásokkal folyik már évtizedek óta. A németek és franciák, britek, amerikaiak azt se tudják hogy nyaljanak az oroszoknak, de ha a magyarok is egyezkedni akarnak a ruszkikkal, akkor rájuk sütik, hogy mekkora retrográd, nacionalista banda.
Ilyen finnyáskodás miatt vesztettük el a piacokat a rendszerváltás után. Most meg veszik az oroszok a német buszokat, és francia mezőgazdasági termékeket. Mert mi azt hittük mindent úgy kell csinálni, ahogy az EU diktálja, sőt még túl is kell teljesíteni.

Senkifia 2012.01.23. 10:49:35

- Az eddig ellenzett tandíjjal a szembe köpték magukat és a szegényebbeket
lehetetlen helyzetbe hozták
- Az egészségügy összeomlott, márciustól nem lesz orvos
- Leépítenek egyetemeket, de létrehoznak egy új, „fidesz” egyetemet
- Az államadósság jelentősen nőtt
- A munkanélküliség óriási
- A minimálbér emelésére kötelezik a vállalkozásokat, miből?
- Rendszámtábla cserére kötelezik sok pénzért ebben a nehéz időben a népet
- 20 milliárdért focipályát építünk, alkotmányasztalra, festményekre van pénz
- A köztársaság szó elhagyása milliárdokat vesz ki a zsebekből a semmiért
- A gyes-en lévők rosszabbul járnak
- A rokkantnyugdíjasok munkába terelése érthetetlen, ha nincs munka....
viszont a sok csúszópénz fejében lett rokantnyugdíjasnak hadd ne fizesse az állam a mi pénzünkből az életét,csak mert ők "ügyesebbek" a többségnél...
- A teljesen hiteltelen Schmitt k.elnökük szégyent hoz a hazára.
....lehet ezen rugózni,szerintem nem ez a legnagyobb baj schmittel. hagyni kellett volna a mob élén...

- A környező országokban utálnak minket
...a környező országokban több száz éve utálnak bennünket,ehhez orbánéknak semmi köze. akkor is utáltak,ha sz.rig nyaltunk be nekik,és röhögtek is a hülyeségünkön...tudom,mit beszélek, 35 évet éltem Romániába...
- A közmédia folyamatosan torzít, hamisít de vezetői 2 milla fölött keresnek.
....mint ahogy a ballib kormány alatt is torzított...csak akkor mindenért orbán volt a felelős....pedig semmi beleszólása nem volt semmibe...
- Nálunk a legmagasabb az áfa.
.....na ezt nem tudom, biztos így van. bár a svédeknél szerintem magasabb
- miért titkosak az egyházi 1 %-ok?
miért?titkosak? én olvastam tavalyi statisztikákat, KSH által kibocsáátva asszem, amivel pont az egyházak támogatottságának mértékét akarták bemutatni...

orient 2012.01.23. 10:54:16

@dolgozni kék: Igazad van részben. Senki sem becsülte le őket. Jelenleg erősek gazdaságilag, főleg a nyersanyagaik miatt. Nem mondom nincs benne potenciál főleg befektetőknek mint te. Ezt aláírom, de én alapvető kulturális mentalitásban látom a problémát. @Mocskos Állat: ez neked is szól :)))

Példa: Melyik két ország gazdag olaj gázban az EU-ban? Norvégia és Oroszország ezt tudjuk igaz? MElyik az ameyik tartalékol, visszaforgatja, és "ország javára" fordítja és meyik az amelyiknél a profit nagy része politikusi érdekkörök számláin landol, ahol néhány ember milliárdos lesz (euróban), az ország nagy része még mindig szarul él. Staionépítésekre, látszat építkezésekre van pénz dögivel, de rendes autópálya és vasút nincs sehol...stb. Sorolhatnám. Gondolom nem kell megválaszoljam. A lényeg hogy a kelet nem tud élni a lehetőségekkel mert a történelemben mindig kevés ember szedte le a hasznot és az ország, vagy többség le volt szarva(pedig jövőt és hosszútávú jólétet ezzel lehet megteremteni). Hiába megy most jól a keletnek és oroszoknak, velük együtt jönne a mentalitás is hogy X kevés ellopkod mindent a többség meg nem lát soha semmit belőle. Tudom, tudom most pont ugyan ez van Magyarországon igen, csak a lényeg hogy miért? Pont a 40 éves keleti behatás miatt ez a generáció még nem halt ki. A mostani politikusaink még mind a 80 években nőttek fel, vagy tanultak és a keleti filozifiát követik, ha pénz jön az országba, azt nem úgy kezelik hogy 100% az országé, hanem neki joga van leszedni abból 10-20%-t. Ha beszerzés vagy fejlesztés van akkor abból is neki joga van lenyúlni. Na pont még a kelet átka alatt vagyunk most is 22 évvel rendszerváltás után. És pont ez az ami azóta megy ott is még napjainkban. Keletnek bármekkora kincsei vannak, a társadalmi berendezkedése miatt ideig óráig, pár évtizedik lehet jól megy, de hosszútávon sosem fog. Gyökeres változások kellenének ott ami sosem lesz. Pont a 19 században élt elődeink voltak nyugati gondolkodásuak, máshogy is ment akkor még a sorunk. Nem kell neveket soroljak, de érdekes ők nem elvették ami az országé volt hanem még a sajátjukból beletettek. Minő baromság ez gondolhatná egy 21. századi ember ugye? De azért érdekes hogy mikor a '90-s években Finnország válságban volt a orszgy. képviselőik, mindegyik kormány és ellenzék is, lemondott minden jövedelméről az ország érdekében, közös megegyezéssel. És ők még akkor messze voltak az államcsődtől és IMF-től. Elképzelhető lenne ei itthon, vagy az oroszoknál? Lázár Janival aki épp IMF hitel kellős közepén emeli a képviselők járandóságait? Komolyan ez kell nekünk? Ez rosszabb mint egy morbid vicc.

Szóval ismétlem, nem a keleti potenciált kétlem, hanem a hosszútávú fenntarthatóságát ahogy a évszázadok mutatják. És nem mellesleg ahogy Németország és a nyugat is keresi az oroszok kegyeit (gázért) mi is megtehetjük. Nem kell megszakítani velük a kapcsolatot ezt senki sem állította. Persze adjuk el nekik a gyógyszereinket, borainkat, mezőgazdasági termékeinket, de ne a LELKÜNKET! Nagy különbség. Üzletelni lehet velük EU tagként is, ezt semmi sem tiltja, csak legyünk a részük mert akkor felfalnak élve minket mint a nagyhal a kishalat.

orient 2012.01.23. 10:59:52

@Mocskos Állat: Ja igen persze hogy nem jótékonyásg. A nyugat sem ad pénzt szeretetből ez egyértelmű. Szerinted a 2. VHáború utáni USA Marshall segélyt ez EU szeretetből kapta? Lószart. Amerika egyedül nem tudott növekedni más erős gazdaságok nélkül, saját érdekük volt. Most a nyugatnak az érdeke hogy legyen egy fejlettebb kelet eu régió, piac...stb. ezt tudjuk, de ez nekünk is jó. A tagbefizetések többszörösét kapjuk vissza tehát megéri. Tudod kinek kéne kilépni az EUból? Németeknek, Svédeknek, Angoloknak, Osztrákoknak, Finneknek...stb. Ha ők lennének EU ellenesek akkor megérteném, mert csak szórják ki a pénzt az ablakon kelet Európai korrupt politikusoknak.

Mocskos Állat 2012.01.23. 11:12:22

@orient: EU tagként úgy üzletelhetsz, ahogy az EU nagyjai megszabják neked. Közös kereskedelempolitika... tudod.

A lélek eladása meg nem tudom hogy jön ide, én nem hiszem, hogy a franciák kínai lelkűek lesznek attól, mert néha benyalnak a kínaiaknak vagy a németek oroszosabbak, amiért Merkel összebújik néha Pityinnal és kitapossa a Siemens, Mercedes vagy a német vegyipari cégek útját.

A magyar lelket eladni, levetni nem is olyan egyszerű. Gondold csak meg, hogy évek óta EU tagok vagyunk, mégsem lettünk európai mentalitásúak :P Az orosz mentalitás meg elég közel áll a mi híres magyar lelkünkhöz (sajnos).

Mocskos Állat 2012.01.23. 11:12:23

@orient: A korrupt keleti politikusok meg a kedvükre tesznek hálából.
Lásd: svéd, francia és német cégek feddhetetlen magatartása, amíg a szülőföldjükön vannak, de amint külföldön üzletelnek, rögtön tömik a korrupt külföldi politikusok zsebeit (Saab, EDF, Siemens stb. botrányok világszerte!!!).
Az EU nagy befizetői igenis jó üzleteket csinálnak, csak mi hisszük, hogy mekkora jótétemény az a 40 centis kilátó, ami uniós pénzből épült Bodrogkeresztúron.

Senkifia 2012.01.23. 11:15:55

@Mocskos Állat: nem török lándzsát Oroszország mellett, a nyugattal szemben. de tény,hogy Moszkva pl jelenleg az egyik legdrágább európai nagyváros, és olyan mértékű a luxus,amilyet nyugati országokban el se lehet képzelni.persze a plebsz meg a rollsroyce közti szakadás sokkal nagyobb,mint nyugaton:)

Senkifia 2012.01.23. 11:16:02

@Mocskos Állat: "csak mi hisszük, hogy mekkora jótétemény az a 40 centis kilátó, ami uniós pénzből épült Bodrogkeresztúron."
...ebben minden benne van,apropó Európához való esztelen kötődés...

komplikato 2012.01.23. 11:18:17

@Mocskos Állat: "Magnitogorsk vagy Izhevsk"
OFF: Könyörgöm nem lehetne orosz neveket magyar átiratban közölni? :D

Kérdés, a nyugati mocskos nagytőkés diktál minálunk ... izé, a magyar mocskos nagytőkés mitől jobb nekem magyar csórónak?

csoko20 2012.01.23. 11:27:06

@Mocskos Állat: "pénzt is kell keresni, azt meg olyan isten háta mögötti helyeken termelik, mit Magnitogorsk vagy Izhevsk."

Hát, inkább 5 év mosogatás alahol Angliában mint 1 év az Uralban, egy uránbányában.
Mert ugye nem gondolod, hogy Oroszországban nagyobb presztízsünk vagy befolyásunk lenne mint nyugaton?!

Senkifia 2012.01.23. 11:27:12

@Mocskos Állat: "Ilyen finnyáskodás miatt vesztettük el a piacokat a rendszerváltás után. "
ebben is sok az igazság. Oroszoknál köztudottan csodaszámba ment a magyar csirke,meg a vonatszám odavitt alma,pl... ma már rég nem. kínaiaknál a sanghaji magyar konzulátust megszüntették,mert csóró maoista országgal csak nem üzletelünk menő "nyugati" ország létünkre. 2004ben visszacsináltuk a sanghaji konzulátust. de addig már a herendi porcelánt egy hongkongi csaj adja el a kínai újgazdagoknak, elképesztő összegekért,a magyar zöldborsót,kukoricát meg a belgák árulják kínában...

hááááát 2012.01.23. 11:27:18

Ezt az írást szeretném , ha Orbán Viktor megkapná a kezébe.

Leonard Zelig 2012.01.23. 11:27:24

Igényes írás. (Bár az "igényes" jelző meg modoros, szóval ötös .-)

Leonard Zelig 2012.01.23. 11:27:28

@Senkifia: Pontosan, tehát ha Moszkvában jól élsz, akkor kurva jól élsz, és ha csóró vagy akkor kurvára nyomorogsz. Na és? Ilyen van Argentínában, Chilében, Mexikóban, Dél-Afrikában is. Egy kis szögesdrót, biztonsági kamerák, gépfegyveres őrök kérdése az egész. Kérdés, hogy ez milyen 'társadalom', illetve 'közösség', illetve 'nemzet'-LoL.

Adalberto Gellenzeeri 2012.01.23. 11:38:49

Nagyon értelmes elgondolkodtató ez az írás.De ma kevesen hajlandók gondolkodni. Társadalmi, gazdasági folyamatok figyelemmel kísérése, megértése, elemzése nehéz feladat. Hiányzik a tudás hozzá. A magyar lakosság nem tanult efféle "haszontalanságokat". Aki meg tanult, azok egy része eladta magát, holott tudja, hogy a társadalom nagy része nem profitál semmilyen módon a mai unortodox gazdaságpolitikából. A függetlenségért visítók , a nemzeti identitásukat féltők nem tudják, hogy a gazdasági leépülés pont ezek ellen hat. A nemzeti identitás legfontosabb eleme a kultúra. S most épp a kultúrát és annak élesztőjét az oktatást teszi a sírba az Orbán kormány.
'1936-ban és az azt követő pár évben Berlinben hömpölygött a nép a kormányt és az akkori vezetőt éltetve.S aztán...
Ha másból nem, hát a történelemből tanuljatok ti derék "hazafiak". Mert eddig ostoba kardsuhogtatásotokkal, csak rontottatok szeretett országunk helyzetén.Nem az EU a mi ellenségünk és nem is az oroszok. A saját mérhetetlen ostobaságunk, kivagyiságunk, és Orbán istentudata a mi legnagyobb ellenségünk.

orient 2012.01.23. 11:38:52

@Mocskos Állat: Igaz, sosem állítottam, hogy a nyugat teljesen makulátlan. Ott is vannak korruptak, és ott is lopnak. Egyszer valaki jól szemléltette ezt. KEleten pofátlanul lopnak amennyit lehet, nyugaton meg annyit hogy bőven maradjon a népnek is amivel jól és kussban van és hagy tovább lopkodni kicsiben. A Nyugati tudja hogy ha kicsiben lop akkor a rendszer még növekszik és sokáig lopkodhat kicsiben, sőt még az unokái is. Ez a nyugati gondolkodás, hosszútávra épít, még a lopásban és korrupcióban is. Keleti meg most akar azonnal mindent. Ismerős a balatoni vendéglátósok példája? Gyorsan kilopni az összes németet, aztán mind eltűntek, most meg éheznek mind ott mert szar sem megy oda többet. Na ez pontosan leírja mi megy nagyban is a keleti és nyugati vállalatoknál és politikusoknál. És a keleti és nyugati társadalmi különbséget ami sosem fog megváltozni és ami miatt a kelet életképtelen hosszútávon.

Az EU szabályoz sok mindent, de az oroszokkal való üzletet nem annyira hogy nekünk abból kárunk legyen. Gyógyszeripari cégeink szárnyalnak minden évben köszönhetően az orosz piacnak. Ez miatt nem kell kilépni az EU-ból.

Lelkünket eladni meg annyit tesz mint a keleti ukrán, fehérorosz testvéreink teszik. ORosz bábkormányaik vannak. Ha itt esetleg maradna a demokrácia akkor is mind az orosz nagytestvérnek ugrálna, és adná az ország értékeit,termékeit ingyen vagy mélyen piaci ár alatt fosztanák ki. Nyugat is kihasznál természetesen, csak mivel SZABAD piacgazdaság van csak rajtunk múlik hogy ebből kitörjünk.

Értsd, ha a GDB nő, gazdaság, bérek minden erősödik akkor 10-20-30 év múlva mi fogunk gyarmatosítani mondjuk Moldáviába, Macedóniába, vagy más olyan szegényebb régiókba akik most sehol sincsenek. Szlovákok, Lengyelek, Csehek pont ezen az úton vannak és ott is lesznek 10 év múlva biztosan, közel nyugati szintű bérekkel és gyarmatosításba kezdenek majd. Ez egyébként itthon is elkezdődött. MOL, mit gondolsz mi Ázsiában, Horvátországban? Vagy az OTP a horvátoknál, szerbeknél...stb.?
Ha jól menne a gazdaságunk 10 év múlva már mi gyarmatosítanánk tőlünk keletre

Viszont orosz fennhatóság alatt örökre a kiszipolyozott gyarmat maradunk, mint a fehéroroszok, ukránok. Vagy hol van jobb élet szerinted az ukránoknál vagy a balti államokban? Hol lesz jobb élet 10,20 év múlva? :))

Kotkodus 2012.01.23. 11:52:45

amit én soha nem értettem ebben a gyarmatosítós elméletben, hogy - amennyiben ezt nem támogatjuk - akkor most vonjuk vissza a "magyar multik" külföldi befektetéseit (mol, otp, trigránit, stb.), mert az gyarmatosítás?

vagy magyar befektetés külföldön jó, külföldi befektetés magyarországon rossz?

valaki írja már fel az erkölcsi szabályokat egyértelműen a farm falára!

RAMBO · http://szolo.blog.hu 2012.01.23. 11:52:53

A vége nagyon ütős. (Nem lájkolok, mert az imprlista fácsénak nem vagyok rabszolgája! :DDD)

Jenyei 2012.01.23. 11:52:59

Azért annál már nem nagyon van lejjebb, amikor a közszolgálati rádió ma reggel 7-kor a krónikában első külföldi elismerő reakcióként hosszasan idézi az Al Jazeera hírügynökséget.

Kerria 2012.01.23. 11:53:08

@Mocskos Állat: „Mert nem minden a londoni Tower tövében fotózkodás, meg a bécsi karácsonyi vásáron forraltborozás, pénzt is kell keresni, azt meg olyan isten háta mögötti helyeken termelik, mit Magnitogorsk vagy Izhevsk”
Lehet, hogy ott termelik a pénzt, nem tudom. De hogy ott az embereknek ebből semmi sem jut, az biztos. Koldus szegények. Nem hogy nem tudnak Bécsbe vagy Londonba utazni, de még a napi betevő falat sincs meg, nem beszélve, ha nyugdíjkorba élnek. Eurázsia unió? Iszonyat még a gondolata is, meg lehet nézni a volt Szovjet tagállamokban az életszínvonalat. Nem volt elég a 40 év? Aki ilyen alternatívákat el tud képzelni, az tényleg megérdemli! Gratulálok!
Sajnos szomorú felismerésem van: Magyarország miért veszített mindig is a történelme során. Nem csak a szerencsétlen körülmények miatt. A legnagyobb baj az emberek fejében van! Ha valami nem volt jó, nem azon voltak hogy jobbá tegyék, hanem lecserélni, az nem baj ha egy százszor rosszabbra!

Kerria 2012.01.23. 12:00:08

Mocskos Állat „Mert nem minden a londoni Tower tövében fotózkodás, meg a bécsi karácsonyi vásáron forraltborozás, pénzt is kell keresni, azt meg olyan isten háta mögötti helyeken termelik, mit Magnitogorsk vagy Izhevsk”
Lehet, hogy ott termelik a pénzt, nem tudom. De hogy ott az embereknek ebből semmi sem jut, az biztos. Koldus szegények. Nem hogy nem tudnak Bécsbe vagy Londonba utazni, de még a napi betevő falat sincs meg, nem beszélve, ha nyugdíjkorba élnek. Eurázsia unió? Iszonyat még a gondolata is, meg lehet nézni a volt Szovjet tagállamokban az életszínvonalat. Nem volt elég a 40 év? Aki ilyen alternatívákat el tud képzelni, az tényleg megérdemli! Gratulálok!
Sajnos szomorú felismerésem van: Magyarország miért veszített mindig is a történelme során. Nem csak a szerencsétlen körülmények miatt. A legnagyobb baj az emberek fejében van! Ha valami nem volt jó, nem azon voltak hogy jobbá tegyék, hanem lecserélni, az nem baj ha egy százszor rosszabbra!

Rézfaszú 2012.01.23. 12:00:09

@orient: Mondjuk a balti államok a nagy gazdasági csoda után most elég nagy kakiban vannak, nagyobbat zuhant a gazdaságuk, mint a magyar.
Én is élvezem az EU előnyeit, örülök, hogy szabad a munkavállalás nyugat felé, szabad az utazás, jó lenne, ha a közös piaci versenytől erősödne a magyar gazdaság is, ahogy azt az alapítók elgondolták, nem csak visszafejlődne.
Én szeretek Magyarországon élni, európaiként, de gondolkodni szabad, sőt kötelező, mert hiába van a sok EU-s pénz, ha elherdáljuk, 40 centis kilátókat építünk belőle. És természetesen nem szeretnék ukrán vagy belorusz állapotokat itthon. De az oroszokkal üzletelni muszáj!

Rézfaszú 2012.01.23. 12:16:45

@Kerria: Az orosz ipari körzetekben azért elég szépen élnek az emberek. Aki tanul, egyetemre megy, az meg világszerte keresett ipari vagy bányamérnök lesz. Mert ott még képeznek olyat is.
Gondolom hallottál már az olaj és földgáz szakmában kereshető összegekről, akár orosz mérnökként, technikusként is elég mocskosul jól lehet keresni. Igaz ahhoz nem a Zsigmond Király Főiskola nemzetközi kapcsolatok szakát kell elvégezni, sokkal inkább egy magnitogorsk-i műszaki egyetemet.

Tóth Ágas 2012.01.23. 12:16:57

az írás leghasznosabb része, hogy idéz régióbeli politikusok beszédeiből, gondolom hamarosan 'szólnak', hogy ezt nem kéne, mert esetleg túl meggyőző, amit pl. Michal Semín írt a magyar-EU konfliktus lényegéről. tessék csak szépen a Der Spiegelből és a L'Humanitéből idézni, ezek a lapok is reprezentatív módon képviselik az európai közvéleményt.

Waldorf Rolandó 2012.01.23. 12:17:05

Most nézem, lol:
"Harmadik jó hírünk, hogy a globalizáció és a szabad piac korszakában, amikor a gazdaságok termelő részét és a bankrendszert a külföldi tőke uralja, nem lehetséges populistákkal, xenofóbokkal, és szélsőséges politikai erőkkel kokettálni. "
Cseréld le a népet!

Amatőr 2012.01.23. 12:27:03

@Mocskos Állat: Egy válás lehet békés is, botrányos is és még ami köztük elfér.
Mivel mi az első szabad választáson egy tehetségtelen, jellemtelen idiótát segítettünk a hatalomba, aki többek között azt a gigantikus hibát is elkövette, hogy kivonultatta M.o-t a szovjet piacról, a helyünkre boldogan betüremkedett az egyáltalán nem finnyás Nyugat. Pedig a q. nagy SZU-ban pl a Merci vagy Volvo, stb busz nem kellett, mert az ottani u.n. utakon csak az Ikarusz volt képes közlekedni. Zabálnivalót pedig átvettek bármilyen mennyiségben (és minőségben). És a lesajnált 40 éves orosz Metró kocsik még ma is futnak és futhatnának újak is.
De nekünk kellett a zajos válás, hogy az új seggbe jobban passzoljon a nyelvünk. Gratula.

pástétom 2012.01.23. 12:27:09

Ma is gyarmat vagyunk. 2010 óta a Fidesz-maffia gyarmata 2,7 millió vakhülye agymosott zombi + naív reménykedő jóvoltából.

7esbusz 2012.01.23. 12:53:45

Azért ez valahol vicces. A kollektív emlékezet gyorsan felejt. Röpke húsz év és elhalványul a ruszkik haza, a tovarisi konyec és hasonlók. Van helyette nyissunk kelet felé. Haha. Még néhány év, és a bossz behívja a baráti orosz seregeket, hogy ugyan védjenek már meg minket a gaz imperialistáktól....

wotan 2012.01.23. 12:53:50

@Adalberto Gellenzeeri: "...'1936-ban és az azt követő pár évben Berlinben hömpölygött a nép a kormányt és az akkori vezetőt éltetve.S aztán..."
Január másodikán is höpölygött a nép, ugyi? Igy hát MSZP = NSDAP ? Hát, lehet...

Cinkes 2012.01.23. 12:53:55

@Senkifia: hát bakker ha nem tudod az oroszoknak miből van pénze akkor nem tudom hova szoktál figyelni, meg gondolom azt sem tudod, hogy az átlag orosz milyen luxusban él... európához mondjuk azért kötődünk mert európában vagyunk, nekem speciel szimpatikusabb az életstílusuk, értékrendjük mint bármelyik ázsiai országnak, kétlem, hogy neked másképp lenne.

wotan 2012.01.23. 13:05:12

@pástétom: 1/ nem 2,7 millió. 2,7 mio + xxx (család). 2/ "vakhülye agymosott zombi" - ez ám az érvelés! Ne feledd, ti 45 + x éve mossátok az agyakat, volt elég idötök. De a "vakhülye agymosott zombi" jó, lehet, hogy ez lesz a nickem a te tiszteletedre.

roby5 · http://indafoto.hu/sleeper3 2012.01.23. 13:05:18

@Mocskos Állat: Angolul vegeztem a fosulit Hollandiaban, rengeteget olvasok angolul ( es hollandul) es semmi problemat nem latok az idezett mondatban ''Senkifia" altal, a hetkoznapi beszedben siman igy mondtak volna. ANgolul nem nyelviskolaban tanultam hanem termeszetes nyelvi kornyezetben, 20 ev alatt. Persze, ha esetleg angol tanar vagy akkor ertheto a kifogasod, ebben az orszagban nem lehet idegen nyelvet megtanulni, mert nem tudjatok normalisan tanitani sem. Tudhatja a gyerek az igeidoket kivulrol-belolrol ha nem tud megszolalni. Minden az agyatlan magolasra epul nem gyakorlati tudas es ez minden tantargyra igaz.Gondolkodni es kritikusan informaciot elemezni kellene megtanitani az embereket de errol szo sincs.Nem az irodalmi angolt kell beszelni, hanem azt amit es ahogy a tobbseg beszeli. Azt meg sem ertenek es kirohognenek. Kozep es felso foku magyar nyelvvizsgaval nem tudnak normalisan, erthetoen beszelni itt angliaban azok, akik kijonnek dolgozni. A politikai velemnyedhez csak annyit, hogy abszolut nem latod at a vilagot iranyito erok celjait.

orient 2012.01.23. 13:05:24

@Rézfaszú: Tökre egyetértek. De ez is biznyítja nem az EU tagságunkkal van a gond, hanem az EU pénzek hülye felhasználásával és ellopásával. Lengyelek nyugati társadalmat építenek mert a pénzeket sokkal értelmesebben használják fel és költik el. Biztos ott is lopnak belőle, de töredékét és nem annyira pofátlanul mint nálunk. Meg is van az eredménye, nézd meg most hogy állnak és hogy fognak 10 év múlva.

Balti államok. Na azoknak semmijük sincs. Se iparuk, se mezőgazdaságuk semmijük. Még is fényévekkel jobban élnek a visszaesés ellenére mint az ukránok/fehéroroszok mondjuk akik a nagy orosz testvértől várják a megoldást. (nem a diktatúráról beszélek és politikáról, csak az életről) Hozzá tartozik az is hogy a nagy visszaesés után azért említsd meg, hogy most ők emelkednek a legjobban az egész EU-ban...

Oroszokkal KELL üzletelni ameddig érdekünk, de azért ne legyünk most az Ő koloniájuk és gyarmatuk. Ha jó áron, jó termékeket gyártunk azt most is megveszik jóáron, ezért nem kell az EU-t elhagyni, ezt már korábban is leírtam olvasd el.

Itt nem a kereskedelemről van szó hanem hogy a nyugati gyarmatosító helyett hajtsuk magunkat orosz gyarmat alá. Én ezzel nem értek egyet, mert orosz gyarmatként még senki sem járt jól, nyugati gyarmatként pedig legalább esélyünk van arra hogy gyarmatból, gyarmatosítók legyünk, mondjuk ez még 10-20 év. Szlovákok, Csehek, Lengyelek már rég rájöttek erre. A radikálisaik akik EU ellenesek minimális támogatottságuk van, elenyésző és a büdös életben nem fognak a keleti oldalra állni, pedig ők szlávok és valóban az oroszok távoli testvérei nem úgy mint mi.

bucbuc 2012.01.23. 13:17:12

Persze, dogmaként fogadsz el dolgokat, amiket a háború nyerteseinek érdekei diktálnak.

A fasizmus nem volt alapvetően egy rossz dolog, a zsidókra való kihegyezésének oka volt, amit sehol nem tanítanak... Kb annyi igazságtartalma van mint hogy a német meg a magyar nép eredendően bűnös.

A háború után rendesen túlmisztifikálták ezt az egész dolgot, nem véletlenül, ugye. Enélkül hogy lenne identitásod, kedves kém? Hogy lenne enélkül jogalapja a zsidóknak bizonyos dolgokra?
Csak úgy, hogy elhallgatjuk miért is alakult ki az a helyzet, amiből a 2. vh következett.

Adalberto Gellenzeeri 2012.01.23. 13:17:21

@wotan: Január 2-án nem éltették a kormányt.Én pedig a kormányt éltető felvonulásokról írtam.Egyébként sem pro sem kontra nem értékelhető a népek vonulása. Legalább is eredményre, pozitív eredményre nem vezet.Olyan mint a jósnő kártyáiból kiolvasható "biztos jövendő".
A holnapi "szőnyegszéle" megjelenés Barosó úrnál sokkal fontosabb és ekzaktabb eredmény lesz az országra nézve.

bircaman maxval · http://hurramilliomosleszek.co.nr 2012.01.23. 13:34:29

@Amatőr:

"Mivel mi az első szabad választáson egy tehetségtelen, jellemtelen idiótát segítettünk a hatalomba, aki többek között azt a gigantikus hibát is elkövette, hogy kivonultatta M.o-t a szovjet piacról, a helyünkre boldogan betüremkedett az egyáltalán nem finnyás Nyugat."

Népszerű elmélet, csak nem igaz belőle semmi. Egy szó sem.

Akkoriban a szovjet-orosz cégek fizetésképtelenek voltak, s nem tudtak venni Magyarországról. Tőkeerős nyugati cégek pedig megengedhették maguknak, hogy hitelbe szállítsnak - ezt egyetlen magyar cég sem tudta megtenni. Ez a fő ok. Van egy másodlagos ok is: az orosz vásárló ki volt éhezve a nyugati termékekre, így az "ex-szocialista" termékek nem tudtak ezzel a pszichológiai momentummal megküzdeni.

-JzK- 2012.01.23. 13:34:36

Azért ne tagadjuk le, hogy az egésznek van egy társadalomfilozófiai vetülete is. Lásd:
reposzt.hu/blog/k%C3%B6nt%C3%B6s-l%C3%A1szl%C3%B3/2012-01-14/ki-hagyta-el-nyugati-partot

Azon érdekes elgondolkodni, hogy a nyugati roham mögött mennyi a gazdaságpolitikai érdek, és mennyi a társadalompolitikai szemléletben megnyilvánuló különbség. Mert utóbbi is tényező, ez egy kultúrhac. Itt a klasszikus értékek (haza, család, öngondoskodó polgár) csapnak össze a balliberális deviáns felfogással (kisebbséginek, homokosnak lenni menő stb.). Bár talán ez önmagában igen mérsékelt reakciót indított volna. Hillary Clinton sem Szaúd-Arábiának ír levelet, hogy ügyeljenek a demokráciára..

Ezt kellene mindannyiótoknak elolvasni, és megértitek, hogy mire megy ki VALÓJÁBAN a jelenleg nyugaton uralkodó kurzus ránk kényszerítése:

Kulturális forradalom – a nyugati kultúra alkonya

kitartas.mozgalom.org/publikaciok/domokos-endre-janos-kulturalis-forradalom-%E2%80%93-nyugati-kultura-alkonya

Azt is látni kell, hogy nyugaton milyen taktikát is követ a baloldal a hatalom maradása érdekében: barikad.hu/node/9948

Persze a baloldal hatalma is csak eszköz és nem cél. A valódi cél a hagyományos keresztény gyökerű klasszikus Európa kiírtása, és átformálása egy liberális szodomává, ahol a férfiak férfiatlan feminim buzik, a nők pedig férfias genderideológiás feministák, akik vagy leszbikusok, vagy (bevándorló) kisebbségbaszta ribancok.

butus, a Magyar Köztársaság állampolgára 2012.01.23. 13:34:41

Képmutató módon átverik és tömény hazugsággal próbálnak mindent eltussoln, a hatalom részéről. Az egész magyar értelmiség megalázva érzi magát a Schmitt ügyben, és annak a gerictelen alaknak annyi tisztessége sem maradt, hogy mindezek után lemondjon. Én már egyszer közzétettem itt a blogok oldalán, hogy mindenki vegye fel a doktori címet és itt ezzel a kigúnyolásával tiltakozzunk. Most saját felszólításomnak én is eleget teszek és addig használom az ugyanolyan értékű, (mint a Schmitt Pálé) nagydoktorimat, amíg ő le nem mond.

Mocskos Állat 2012.01.23. 13:34:46

@roby5: Én az Egyesült Államokban is tanultam angolul, ezért írom, hogy bár ismerem a slang kifejezéseket, ahol az igeidőkre szarnak, sőt a spellingre is, de amit "Senkifia" írt, azt nem mondják így slang-ben sem. Legfeljebb egy bevándorló, aki nem beszél angolul.
Dolgoztam angol nyelvterületen, tudom miről beszélek. Nem kell tökéletesen beszélni, pláne nem akcentus nélkül, de vannak hasznos szabályok, amik a megértést segítik.
A magyarok nem a nyelvtani ismeretek számonkérése miatt nem beszélnek angolul, hanem az élőbeszéd gyakorlásának hiánya miatt. Illetve mert csak egy embert hallanak heti kétszer egy órában angolul beszélni, a nyelvtanárt. Ennyi. A nyelvtanra igenis szükség van, de annak használatát is be kell gyakorolni élő beszédben. Nem rágörcsölve, de lassan biztos alapokra helyezve az élőbeszédet. Könnyebb helyesen megtanulni egy nyelvet, mint helytelenül, mert az egyszerű szabályok fogódzót is jelentenek a tanulásban. Lásd spelling szabályok, egyszer ráérzel és még esetleg tudod, hogy francia vagy másmilyen eredetű egy angol szó, akkor már nem kell betűznöd magadban, hogy helyesen leírd, mert jön magától.
Ráadásul az angol nyelvtan nem egy bonyolult dolog, nem szakad bele senki.
További szép napot!

pástétom 2012.01.23. 13:34:50

@wotan: "Ne feledd, ti 45 + x éve mossátok az agyakat, volt elég idötök."

Kényelmes maszp párttagnak gondolni?

Így van: 2,7 millió agymosott, orbánista zombi, plusz az mszp-szdsz koalícióban mélységesen csalódott naív hiszékeny szavazó, akik elhitték, hogy Orbánék egy jobb élhetőbb országot tudnak teremteni a számukra.

Minősítésen meg kár megsértődni, ti fideszes szavazók pártotokkal együtt hosszú évek óta mesteri fokozaton művelitek a veletek egyet nem értő magyarok minősítgetését.

orient 2012.01.23. 14:01:25

@roby5: A nyelvoktatásban igazad van , de olyat hogy "didn't noticed yet" csak egy tanulatlan mond kint is. Értelmes ember ilyet nem ejt ki a száján angliában, usa-ban sem. Ez simán nem megy köznyelvben , szimplán hazugság. Helytelen angol és ha egy angol meghallja akkor vagy azt mondja hogy külföldi vagy, vagy hogy van 2. általános osztályt végeztél. Ez is normális felétek? "We was", "I might could" és hasonló baromságok, mert akkor nagyon érdekes társaságban lehetsz kint.

Én is az utcán tanultam angolt USA-ban és más országokban ahol éltem (hollandiában is) és nem iskolában, és fogalmam sincs az igeidőkről és hogy mi az a present perfect, de azt tudom hogy didnt noticed nem helyes semmilyen környezetben.

Amatőr 2012.01.23. 14:01:25

@Adalberto Gellenzeeri: "'1936-ban és az azt követő pár évben Berlinben hömpölygött a nép a kormányt és az akkori vezetőt éltetve."

Az a nép ott és akkor nagyon jól élt! Jobban, mint Európa bármely más vidékén!
Nem csoda, hogy istenítették Hitlert.
Egyébként az európai hatalmak politikusai sorra látogatták őket, ellesni a német fejlődés titkát.

Kerria 2012.01.23. 14:01:26

@Rézfaszú:
Köszönöm szépen! De akkor Inkább nyugaton próbálok szerencsét. Nem gondolom , hogy az egy nagyszerű dolog, ha egy társadalomban kb. 5% tud megélni, a többi pedig nyomorog. Ha erre a színvonalra vágynak hozzászólók, akkor sok szerencsét az Eurázsiai unióban! De mielőtt még odajutunk, átgurulok a nyugati határon. Csak nehogy a többiek is engem kövessenek! Hogy szokták mondani: Azért az utolsó oltsa le a villanyt! :-)

roby5 · http://indafoto.hu/sleeper3 2012.01.23. 14:01:37

@Mocskos Állat: The whole world is a colony if you havent noticed yet. Like it or not.
Erre a mondatra ertettem. nem tudom mi a bajod vele:)
neked is szep napot.

Amatőr 2012.01.23. 14:01:41

@dr. birca max: "Népszerű elmélet, csak nem igaz belőle semmi. Egy szó sem."

Kívülálló vagyok, infóim szegényesek.
De emlékezetem szerint valaki vagy valakik igencsak meggazdagodtak az orosz adósságból és mintha arról is lett volna szó, hogy építenének Metrót is. Persze lehet, hogy mindez mese, de az igaz, hogy mi kipottyantunk a piacról és helyettünk beslisszolt a Nyugat. Ja, és csak úgy merő jó szándékból minket is felvásároltak ócskapiacnak. Azt kaptuk, amit kipolitizáltunk magunknak.

Kerria 2012.01.23. 14:06:46

@Rézfaszú:
Köszönöm szépen! De akkor Inkább nyugaton próbálok szerencsét. Nem gondolom , hogy az egy nagyszerű dolog, ha egy társadalomban kb. 5% tud megélni, a többi pedig nyomorog. Ha erre a színvonalra vágynak itt, akkor sok szerencsét az Eurázsiai unióban! De mielőtt még odajutunk, átgurulok a nyugati határon. Csak nehogy a többiek is engem kövessenek! Hogy szokták mondani? Azért az utolsó oltsa le a villanyt! :-)

orient 2012.01.23. 14:10:55

@roby5: bocs, igazad van, ne haragudj azt hittem a másikra értetted :)) Akkor valóban jártass vagy az angolban :))

orient 2012.01.23. 16:22:00

@Kerria: hagyjad, nem értik. Én próbáltam mindig a hazámat támogatni. Igaz sokat éltem külföldön kalandvágyból (USA, Finnország, Libanon...stb.) sokat láttam de mindig hazajöttem és mindig itt éreztem magam itthon és próbáltam itt keresni a boldogulásom. Ez eddig ment is, de ha kezdik ezt a Balkán Uniót akkor komolyan összecsomagolok és vissza sem jövök többet. Én még emlékszem az előző rendszerre és köszönöm nem kérek belőle. Ennél még az Osztrák Német Európai Monarchia és gyarmat is fényévekkel jobb és mindig is jobb lesz. Azért segélycsomagokat majd küldök haza, mert szükség az lesz rá ha az orosz ide még egyszer beteszi a lábát.

roby5 · http://indafoto.hu/sleeper3 2012.01.23. 16:22:04

@orient: tevedtem en a ""havent noticed yet''-re gondoltam es nem ertettem , hogy kritizaljatok. a ''didnt noticed'' az tenyleg hibas. ugy latszik felreertettem, bocsi:)

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2012.01.23. 16:22:14

Örülök, hogy más országokban is pontosan ugyanolyan idióták vannak. Így könnyebb tipizálni őket:)
Egyébként pontosan ezért kapta pár éve a Jobbik azt a gúnynevet, hogy Lobbik Oroszországért...

orient 2012.01.23. 16:22:21

@Amatőr: Azért én még most is mérföldekkel jobban élek mint a 80s években. Vitték a kaját és ikaruszt dögivel csak nem fizettek érte, vagy csak nagyon keveset. Én emlékszem még, éltem a 80s években. JA és a kádári gulyáskommunizmus ami az oroszok seggében volt nem a nyugatében csak hitelekből épített fantom jólét volt, termelés és valódi piac nem volt mögötte. Munkahelyek 80%-a alibi munka volt semmi termeléssel, és hozzáadott értékkel mögötte.

A rendszerváltásban igazad van de még mindig ezt szajkózom 1 milliószor írtam le, azért mert az Antal, Horn és a többi eladta az országot saját zsebre még nem jelenti azt a nyugat és EU a hibás. Bizony a kormányaink a hibásak. Ezt a hibát a Lengyelek nem követték el és sokkal jobban élnek és jól megvannak a nyugati tőkével. Lehet ezt okosan is csinálni. NEm kell a nyugati tőkést hibáztatni. Hidd el ha a magyar politikus el akar adni magyar termőföldet saját zsebre a ruszkiknak, akkor az orosz is megveszi majd és a magyar paradicsomot az orosztól veszed majd meg, ők sem fognak kesztyűs kézzel bánni velünk, semmi féle testvériség nincs ezt nem tudom honnan veszitek. Pénz van és azt veszi amit eladnak, szóval csak a vezetőinken és kormányainkon múlik minden nem azon kinek a gyarmata vagyunk.

De fenntartom az álláspontomat, hogy a nyugat még így is sokkal kevésbé fog kihasználni, és a nyugati gyarmatként egyszer mi is lehetünk gyarmatosítók, ahogy ők, viszont oroszok alatt örökre gyarmat maradunk...

Daily Shark · http://dailyshark.blog.hu/ 2012.01.23. 16:22:30

Az oroszok (akiket amúgy kedvelek, mint embereket, ahányszor náluk dolgoztam, mindig jól éreztem ott magam, de nem kívánnám a közelembe, mint nagyhatalmat) magyarokkal való kapcsolatában azt hiszem három elég jelentős mérföldkő volt.
1849
1945
1956

Nem látom, ebből hogy jutottak arra a következtetésre, hogy hozzájuk kéne dörgölőzni?

orient 2012.01.24. 12:22:52

@Daily Shark: ezt azért elküldhetnéd néhány Jobbikus fan-nak. Elgondolkoztató...
süti beállítások módosítása