A magyar származású Paul Lendvaival (82) Pozsonyban, könyvbemutatója alkalmából, a Kalligram könyvkiadó irodájában beszélgetett Ivan Drábek, a Pravda újságírója, abból az alkalomból, hogy az Orbán-kormány hivatali félidejéhez érkezett. Lefordítottuk.

- Orbán Viktor, könyvének egyik főszereplője, kormányzásának félidejéhez érkezett. Mit sikerült elérnie az elmúlt két évben?

- Felülmúlta legrosszabb várakozásaimat. Az összes külföldi és hazai bírálatot, amelyet az ezredfordulón, első kormányzása idején kapott, megduplázott. Fejébe szállt a hatalom. Elvesztette a mértékletesség érzékét. Azt a forgatókönyvet valósítja meg, amelyről már egy évvel a választási győzelem előtt, Kötcsén kívánatosnak tartott. Akkor egy erős központi hatalom szükségességéről beszélt, amely 15-20 évre kiiktat mindenféle politikai versenyt, hogy zavartalanul építhessék az országot. Bejött a jóslat, amit Debreceni József Orbánról szóló könyvében már leírt: a Fidesz hatalomrakerülése után azonnal a kormányt egy bevehetetlen erőddé fogja átalakítani.

- Hogyan?

- Azzal kezdte, hogy hatalmas választási győzelmét - amely nemcsak ördögien zseniális ellenzéki taktikája, de a szocialisták és a liberálisok belső vitákban kimerülő kormány összeomlásának eredménye is - úgynevezett fülkeforradalomnak nevezte el. Ezzel indokolta a készülő forradalmi változást, amely természetesen a nemzet akaratából történik. A parlament - ahol kétharmados többsége van - új alkotmányt és több, mint 350 törvényt fogadott el és gyakorlatilag lehetővé tette az átmenetet a demokráciából egy autokratikus rendszerbe.

- Könyvének angol nyelvű kiadásában, Magyarországot olyan országnak festi le, amely a demokrácia és az autokratikus rendszer között található. Gondolja, hogy Magyarországon diktatúra fenyeget?

- Nem hiszem, hogy nyílt diktatúra fenyegetne, ugyanakkor tagadhatatlan, hogy bizonyos jelek arra utalnak, hogy a harmincas évek ellentmondásos Horthy-rendszerét idézi meg a kormány. Átírja a történelmet azzal az állítással, miszerint 1944 és 1990 között nem létezett független magyar kormány, amit minden komoly történész megkérdőjelez Magyarországon. A Horthy-korszak reneszánsza azonban csak a Bethlen István nevével fémjelzett konszolidáció időszakára vonatkozik, amikor a parlamenből nem hiányzott az ellenzék, ellenzéki sajtótermékek jelentek meg és működött az igazságszolgáltatás. Nincs szó ma Magyarországon egy teljes körű, a Horthy-rezsim idején megfigyelhető, diktatúra kiépítéséről, amit Hitler és Mussolini szövetsége támogatott. Ma ugyanis nem létezik egy külső diktatúra, amely Magyarországot támogatná. Ráadásul: Magyarország ma az Európai Unió tagja, ahol bizonyos játékszabályok érvényesülnek, amelyeket nem sikerült kiiktatni.

- Az uniós tagság elég biztosíték lehet, hogy ezeket a játékszabályokat ne rúgja fel a magyar kormány?

- Az EU és a Nemzetközi Valutaalap ösztönzésére Magyarország jónéhány kiigazításra szorult, de sem az EU sem a Nemzetközi Valutaalap egyetlen országban sem képes a választókat és a kormányt lecserélni. A demokráciában a választók döntenek. Ebből a szempontból Magyarországon már nincs miről beszélni, mivel Orbán már mostanra kiépítette a rendszer alapjait, amelyen rövidtávon aligha lehet már változtatni. Az Alkotmánybíróságot saját haverjaival ültette tele. Leváltotta a Legfelsőbb Bíróság elnökét és a főügyészt is. A médiatanácsban szintén az ő emberei ülnek. Feleségének legjobb barátnőjét, akinek férje fontos EP képviselő és az új alkotmány nagy részének szerzője, Orbán a bírói tanács vezetőjévé nevezte ki, korlátlan hatalommal. A pozíciót egyébként kilenc évre kapta meg. Magyarországon csak a központi jegybank elnökének volt szerencséje, Simor András ellenállt a legnagyobb nyomásnak is, és megakadályozta a legrosszabb forgatókönyv megvalósulását. Csakhogy 2013 tavaszán neki is lejár a mandátuma és ezzel az utolsó őrtorony is ledől. Orbán bár igyekszik fenntartani a demokrácia látszatát, de a paraván mögött olyan új struktúra épül ki, amelyet egy esetleges Fidesz választási vereség esetén sem lehet átalakítani. Személyes meggyőződésem ugyanakkor, hogy 2014-ben Orbán nem fog vereséget szenvedni.

- Tehát a félidőben valamiféle összeomlásról sem lehet beszélni?

- Ez nem az összeomlás félideje. Ez inkább egy győztes menetelés félidejére hasonlít. Ugye a politikában és a történelemben sem tudhatjuk előre, mi következik, de Orbán azonban mindent, amit hatalomtechnikailag meg akart valósítani, hihetetlen következetességgel meg is valósította. A hatalom kérdésében abszolút győzelmet ért el. Minden politikai eszközt ő tart a kezében. Az első félidőről tehát nyugodtan elmondhatjuk, hogy azt Orbán és a Fidesz megnyerte 10:0-ra. Sehol Európában - gondolok most a 27 tagállamra, és nem olyan országokra, mint Fehéroroszország és Ukrajna - nincs olyan hatalmi berendezkedés, mint Orbán Magyarországán.

- Nem fenyegeti ezt az eredményt a Fideszen belül keletkező, esetleges belső vita, vagy az oligarchák nyomása?

- Aligha. Orbán nemcsak rendkívüli politikai tehetséggel, de még rendkívülibb hatalompolitikai adottságokkal is rendelkezik. Pártjában közeléből mindenkit, akivel csak egyszer is nem egyezett a véleménye, vagy fenyegethetné korlátlan hatalmát, eltávolította. Így került politikai számkivetettségbe az Európai parlamentbe egykori harcostársa, Áder János, akiben egy időben elvesztette bizalmát. És most, amikor a miniszterelnök már eléggé megerősítette hatalmát, Ádert visszahozta Magyarországra Brüsszelből és megtette köztársasági elnöknek. Kicserélte a szereplőket a színpadon. Ugyanis Orbán a darab szerzője és rendezője is. És az oligarchák? Orbán pont nemrég azt mondta róluk, hogy azok csak akkor jelenthetnek veszélyt, ha politikai hatalomra tesznek szert. Az oligarcháknak azonban nem kell politikai hatalmat szerezniük, mert akik eléggé lojálisak, azoknak máris van politikai hatalmuk is. Orbán ugyanis meg tudja jutalmazni a hűséget. Létrehozott egy terrorista-ellenes központot, ahol az alkalmazottak két-, háromszorosát keresik, mint az átlagos rendőrök. Saját testőreinek főnökét, aki őrnagy volt, tábornokká nevezte ki. Fogorvosát egy hatalmas alapítvánnyal támogatja. Az 1500 lakosú községben, ahol Orbán felnőtt, egy 4000 fős futballstadiont építenek.

- De vajon győzedelmeskedik Orbán hatalmi menetelésével Magyarország is?

- A gazdaságban csak hibákat jegyeztek fel. Orbán kimerítette azokat a lehetőségeket, amelyeket még Bajnai Gordon kormánya teremtett meg mérsékelt gazdaságpolitikájával. Ugyanakkor a gazdaságpolitikában - köszönhetően a kétharmados parlamaneti többségnek - Orbán számára több lehetőség létezett. Részben köszönhetően a rosszul megválasztott munkatársak hibáinak, azonban ezt nem tudta kiaknázni. Nem következett be a várva várt fordulat, az ország stagnál és elvesztette legfontosabb, megmegbízhatóbb nemzetközi partnereit. Bevezette például az egykulcsos adórendszert, azt, amit önöknél Ivan Mikloš is megcsinált kormányzati idejében, de nem 19 százalékos, hanem 16 százalékos arányban. A változások a tehetősebb rétegeknek segítettek. Ennek ellenére a szegény ember mégis azt hiszi, hogy a Fidesz az ő pártja.

- Ez meg hogyan lehetséges?

- Mert Orbán politikájában minden lehetséges elem felbukkanhat, beleértve a szociális demagógiát is. Az egy millióval megnöveljük tíz év alatt a munkahelyek számát típusú rétorika már az előtt is létezett, csak a valós eredmények nem akartak jönni. Hiányoztak Orbánnak is. Mint ügyes populista megcsinálta, hogy minden rosszért az Európai Unió és a kapitalizmus a hibás, a felelősség őket terheli az elmaradt eredmények miatt. Orbán, aki hatalomra kerülése első pillanatától kezdve rulettezik az Európai bizottsággal, nem habozott annak elnökét, José Manuel Barrosot a Habsburgokhoz hasonlítani. A köztük lévő különbség mindössze csupán annyi, hogy azok, akik a múltban akartak a magyaroknak diktálni egyenruhát viseltek, míg ma öltönyt hordanak. Orbán magát a magyar nemzet szabadságáért vívó bajnoknak mutatja be, aki ellenáll a világtőkének. A Jobbik szavazóiért folytatott küzdelem során engedi a nyíltan rasszista agitációt és csak nagyon ritkán ítéli el azokat. Itt annyi politikai kockázatot mindenképp látok, ha a gazdasági helyzet tovább romlik és az életszínvonal tovább csökken, hogy az emberek nem balra, hanem a szélsőjobb felé fordulnak.

- Orbán gazdasági kurzusának mintha részben igazat adnának a legújabb európai változások, elsősorban most gondolok Franciaországra, ahol François Hollande a gazdasági növekedés jelszavával nyerte meg az elnöki választást. Hogy látja, az a negatív reakcióhullám, amely Orbán gazdaságpolitikáját érte Európában, ezúttal most mérséklődhet?

- Az európai változások kétféleképp hatnak Magyarországra. Orbán talán nyerhet valamit azzal, hogy a gazdasági növekedés jelszava kerül előtérbe és a gazdasági stabilitás filozófiája nyomás alá kerül. Ugyanakkor ha Görögországban és Spanyolországban a gazdasági helyzet tovább romlik, felerősödnek a problémák, akkor, természetesen ez érzékenyen, negatívan érintheti a forintot, és a magyar gazdaság fejlődését.

- Megbékül-e végül Orbán Brüsszellel is?

- Ez attól függ majd, mi történik Magyarországon. Jelenleg látható némi közeledés. Ez részben köszönhető a magyar gazdsági és pénzügyi politikának, amely reagált az EU kifogásaira, és részben köszönhető a nemzetközi helyzetnek is. Barroso és tsai. körül épp elég gond sokasodik. Ennek kettős jelentése is lehet: egyrészt elvonja Magyarországról a nemzetközi figyelmet, másrészt a piaci szereplők is kivárnak és minden negatív fejlemény, például az értékpapírok esetében, azonnal megjelenik Budapesten is. Ezt egy ingatag egyensúlynak látom. Úgy fogalmaznék, hogy Orbán és Brüsszel viszonyát egy stabil instabilitás jellemzi.

- Lehet-e megállapodás hitelfelvétel ügyében a Nemzeti Bankkal?

- Talán nem is olyan sokára. Előzetesen egy ilyen perspektíva megnyitása lehetőséget adhat egy részleges stabilizációra. A nehéz idők azonban még nem értek véget és az orbáni politikát drágán megfizethetik a magyarok. Tekintettel azonban hatalmi berendezkedésére Orbán további népszerűtlen intézkedéseket is megengedhet magának. Ez nem olyan lesz, mint a műkorcsolya világbajnokságokon: ha ott valaki egy tripla után elesik a jégen, pontokat vonnak le. Orbán ugrik is, és ő maga fog pontozni is. Tehát szabad keze van a megfelelő taktika kiválasztásában.

- Robert Fico miniszterelnök jelezte, hogy Orbán némely intézkedései, például a pénzügyi tranzakciók megadóztatása, inspiratívak számára. Ez lenne a követendő példa?

- Óvatos lennék, kitől veszem a példát. A világ bármely pontján a pénzügyminiszterek mindig is nagyon találékonyak voltak abban, hogyan kell új pénzügyi terheket kitalálni. Én inkább a kiadások csökkentését, a bürokrácia visszanyesését, és a korrupció elleni küzdelmet nevezném meg prioritásnak. Szintén megnézném, hova folynak el a pénzek, amelyeket az állami kasszából költünk el. Magyarország például átvette Oroszországtól a MOL-t, hatalmas összeget bukott el rajta. Létezik egy angol közmondás, a puding próbája az evés. Meg kell várni, hogy ez a gazdaságpolitika, több kiigaztás után, megemészthető lesz-e. Fico miniszerelnök úrnak inkább várnia kéne egy kicsit, hogyan alakul a politika Magyarországon. A gazdasági szakemberek ugyanis elég szkeptikusak, ami az eddigi magyarországi tapasztalataikat érinti.

- Korábban azt jósolta, hogy a szlovák-magyar viszony kész katasztrófa lesz, ha a kormányok élén Fico és Orbán áll. A valóságban semmilyen drámai esemény nem történt. Miért?

- Úgy gondolom, hogy meg kell várnunk, milyen társadalmi és gazdasági változások következnek. A szlovák-magyar kapcsolatok egyébként alapvetően pozitívak: létezik egy életképes, dolgos kisebbség, illetve egy párbeszéd, amely e kisebbség jogainak finomhangolásáról és problémáiról szóltak és szólnak. Személy szerint azon a véleményen vagyok, hogy a politikusok is változhatnak. Hajlamos vagyok elfogadni az osztrák szociáldemokrata politikus, Hannes Swoboda úr véleményét, hogy Fico álláspontja és politikája a nemzetiségi kérdésekben megváltozott. Azzal, hogy egszínű kormányt tudott alakítani, el tudta kerülni a legrosszabbat, ami eddig mindig a rossz irányba terelte, és nem keltette jó hírnevét a világban. Már nem sújtja koalíciós kényszer sem egy őrült nacionalista párttal, sem egy populista mozgalommal. Ficonak most már nincs alibije. Ha valamit tesz, az már csakis az ő eredménye vagy hibája lesz. Véleményem szerint, a Fico kormány sikerességének megítélésében döntő szerepet fog játszani, hogyan áll az emberi jogokhoz, a kisebbségi jogokhoz, beleértve a magyar kisebbség jogait, és az Európai Unióhoz. Itt is érvényes a mondás a puding próbájáról.

- Orbánnak most nem érdeke a szomszédos országokkal ápolt kapcsolat kiélezése?

- Szerintem nem. De, sajnos, Orbán külpolitikája leginkább a magyar kisebbségeket károsította eddig. Miért? Mindenhol, ahol a Fidesz aktívan elkezdett politizálni, szétverte a kisebbségek politikai egységét, Erdélyben, Szlovákiában és a Vajdaságban, ahol a legutolsó választásokon négy magyar párt indult. És az sem tetszett, ahogy bojkottálták a magyar-szlovák vegyes pártot, a Most-Hídat is.

97 komment · 8 trackback

A bejegyzés trackback címe:

https://dotoho.blog.hu/api/trackback/id/tr424554114

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Töprengő levél Kövér Lászlóhoz 2012.05.30. 17:53:50

Tisztelt Elnök Úr, Drága Lacám!Remélem, nincsen ellenedre, hogy ily baráti hangnemben, per tu írom a levelemet, de hát, Te is tudod: én magam küldtelek arra a magas pulpitusra, ahol mostanság ütöd el az idődet; ha annak idején – többek között&nbs...

Trackback: A köpcös, a Laca, a Gyuri meg a Janó 2012.05.30. 17:39:44

Mosmá valaki télleg szóhatna az udvari beszállító dílerüknek, hogy higíccson kicsinység a cuccon, mer ezek má egyre nagyob faszságokat delirálnak.Eddig se volt semmi a mutatvány, de amikor a köpcös fröccsöntött szentjobbja egyszercsak elkezdett kémiai ...

Trackback: Kis fideszes állathatározó, avagy ki kicsoda Orbán Viktor állatkertjében? 2012.05.30. 17:23:00

“Orbán pártja Orbánról szól. A többiek pillanatok alatt lecserélhető pofozózsákok, akiket leginkább akkor tol előtérbe a nagy sakkjátékos, amikor arra van szüksége, hogy ne az ő renoméja sérüljön.” - fogalmazta meg kommentjében hungarisztan...

Trackback: Negyvenhat érv: miért volt jobb magyarnak lenni huszonöt éve, mint mostanában? 2012.05.30. 17:20:36

“25 éve miénk volt Magyarország, a gyárak, az üzemek, a bankok és minden-minden magyar volt, kórházakat, iskolákat építettek, hogy az egészségügy és az oktatás mindenki számára elérhető legyen. A magyar gyárakat mostanra bezárták vagy privatizált...

Trackback: Magyar faroknak magyar csalán való 2012.05.30. 16:54:27

Két éve van kormányon a FIDESZ-KDNP. Két év telt el, amiről azt halljuk, hogy nagy és csodás dolgok történtek, még akkor is, ha ebből egyelőre nem látunk semmit sem. Két olyan év, ami után még mindig csak addig jutottunk, hogy a FIDESZ minden őt érő tö...

Trackback: Magyar faroknak magyar csalán való 2012.05.30. 16:54:00

Két éve van kormányon a FIDESZ-KDNP. Két év telt el, amiről azt halljuk, hogy nagy és csodás dolgok történtek, még akkor is, ha ebből egyelőre nem látunk semmit sem. Két olyan év, ami után még mindig csak addig jutottunk, hogy a FIDESZ minden őt érő tö...

Trackback: Magyar faroknak magyar csalán való 2012.05.30. 16:53:46

Két éve van kormányon a FIDESZ-KDNP. Két év telt el, amiről azt halljuk, hogy nagy és csodás dolgok történtek, még akkor is, ha ebből egyelőre nem látunk semmit sem. Két olyan év, ami után még mindig csak addig jutottunk, hogy a FIDESZ minden őt érő tö...

Trackback: Magyar faroknak magyar csalán való 2012.05.30. 16:53:16

Két éve van kormányon a FIDESZ-KDNP. Két év telt el, amiről azt halljuk, hogy nagy és csodás dolgok történtek, még akkor is, ha ebből egyelőre nem látunk semmit sem. Két olyan év, ami után még mindig csak addig jutottunk, hogy a FIDESZ minden őt érő tö...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

dez01 2012.05.30. 18:08:59

1. Ez az ember nagyon gáz önmagában.
2. Bajnai Gordont nem kellett volna említenie.
3. Simán veszíthet a fidesz 2 év múlva..... akár még az MSZP is megverheti - bár ez személy szerint nekem és családomnak nem lenne jó...

Max val Birca · http://hurramilliomosleszek.co.nr 2012.05.30. 18:09:00

"Orbán, aki hatalomra kerülése első pillanatától kezdve rulettezik az Európai bizottsággal, nem habozott annak elnökét, José Manuel Barrosot a Habsburgokhoz hasonlítani."

Ebben miért lenne gond? Itt téved Lendvai. Mind Barroso, mind a Habsburgok pozitív tevékenységet fejtettek/fejtenek ki Magyarország irányába.

No_Fidesz_No_Problem 2012.05.30. 18:09:17

Majd jól jaj lesz nektek, ha ilyen posztokat írtok.

Az Indexet meg majd jól becsukatják! Leszólnak a Minisztériumból!

Azt akarjátok?

Kopi3.14 2012.05.30. 18:09:28

Miért kéne a kissebségeknek egységesnek lenniük? maximum abban azok, hogy mely nemzetiség tagjai, de abban, hogy politikailag hogy gondolkodnak nagon letéröek lehetnek az egyes emberek. Így a gyüjtöpártok nem is lehetnek túl tartósan egységesek.

Nomante 2.0 2012.05.30. 18:09:52

ez még nem dobta fel a pacskert?

Gamma Leonis · http://gombamania.blogspot.com 2012.05.30. 18:10:01

Remek interjú, és még nincsenek hozzászólások? Meglepő.

Még jó, hogy FIDESZ! 2012.05.30. 18:10:09

Valóban Orbán Viktor" rendkívüli politikai tehetséggel" van megáldva! Lendvai Úr jobban meg sem dicsérhette a FIDESZ-t és Orbán Viktort! Csak így tovább, ne fukarkodjon a pozitív jelzőkkel!!!

Kabbe (törölt) 2012.05.30. 18:10:25

proto-fascist állam - ahol "divat" kegyetlennek lenni.
undorító egy hely.

rókafogta 2012.05.30. 18:47:39

Azért minden hibájával együtt tökéletes jellemzője egy kis stílű akarnok mindenkinél okosabb ellentmondást nem tűrő egyeduralomra törő embernek.Az ilyen embert a világon mindenhol diktátornak nevezik, csak itt nem .A leglényegesebb mondat a magyarok drágán meg fogják fizetni.Azonban itt is van tévedés: már drágán fizetik most is.Orbán egyébként leszarja a határon túli magyarok egységét, nem egységét (neki egy egység a lényeg ,hogy rá szavazzanak kerül amibe kerül, az itt élő birkák meg fizetik azt is ahogy a mániákus foci és egyéb terveit

Chigavera · http://pezsma.blog.hu/ 2012.05.30. 18:53:39

@Kopi3.14: Esetleg azért, mert nem mindegy, hogy egy kisebbség politikai képviselete tényező-e a koalíciós tárgyalások során (esetleg éppen a mérleg nyelve), esetleg így részt vesz-e az adott ország kormányzásában, politikai életében vagy sem. Ezt nevezik érdekérvényesítésnek (merre menjen az autópálya, legyen-e magyar nyelvű egyetem, nyelvtvtörvény stb.). Na most, ha sokfelé széttagozódik az alapvetően is kisszámú szavazó, akkor ez az érdekérvényesítő erő gyakorlatilag lenullázódik. Ez pedig az ott élő magyar kisebbség számára bizony rossz, mert senki más nem fogja képviselni az érdekeit. Jelenleg pedig éppen ez a helyzet: a szomszédos országokban Viktorék hathatós közreműködése folytán a magyarság képviselete sok kis pártra forgácsolódott szét, amelyek politikai érdekérvényesítő ereje egyenlő lett a nullával. Ergo: a helyi magyarok megszívták, politikai erejük nincs, cserébe lehet jót veszekedni. Megérte?

röhögő 2012.05.30. 18:54:04

"Az első félidőről tehát nyugodtan elmondhatjuk, hogy azt Orbán és a Fidesz megnyerte 10:0-ra." - Mi van?

Tárki: A Fidesz legyengült az MSZP-hez
index.hu/belfold/2012/05/30/tarki_a_fidesz_legyengult_az_mszp-hez/

Waitzen 2012.05.30. 18:55:46

Nem tartozom a NER oszlopos tagjai közé, sőt... miazhogy.
De amikor látom/olvasom ezt a Lendvait vagy a hasonszőrű megmondó haverjait, akkor még a patás Orbán is angyalként lebeg előttem.

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2012.05.30. 18:59:34

@Waitzen: Köszönjük konkrét érvekkel alátámasztott, lényegretörő és igen bátor hozzászólásod!

fran7 2012.05.30. 19:13:54

Röviden Kém barátunk, még Lendvai is megértette, hogy a Horthy rendszerből a liberális Bethlen korszak felé van nosztalgia, nem pedig a Gömbös, Szálasi fémjelezte felé. Remélem azért ez átjön az interjúból.
Mondjuk tipikus a cikk, lehet ilyennek látni az országot, Orbánt. Sőt még felelhet sorolni tényeket, mondanivaló igazaként. De a vélemény előbb volt meg, mint a tények. Ami nem baj egy szakdolgazatnál, de a valóság elemzésekor azért félrevezető lehet. Én nem ilyennek látom Viktort és az országot, de mindenkinek meg van a nézőpontja.
Mondjuk a cikk leginkább Fico mosdatása. Ugye a Gorilla ügy nem érintette e remek embert.
Másrészt a kisebbségek egységénél egy dolgot felejtenek el az elemzők. Bugár tudja, hogy kell pénzt szerezni a szlovákoktól. Duray meg tudja, hogy kell a magyaroktól. Kb. ez a valódi választóvonal a kisebbségi politikusoknál. Nem más.

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2012.05.30. 19:22:42

@fran7: Nem érzem az ellentmondást, Lendvai megállapítja, hogy ez a helyzet jelenleg, de azt nem olvastam, hogy azt mondaná, ez így helyes. Sőt, azt állapítja meg, hogy a Horthy-rezsim további részét Orbánék azért nem tudják nyíltan felvállalni, mert nincs olyan külső támogatójuk jelenleg, mint Hitler vagy Mussolini. Ez szerintem elég tiszta beszéd, az a kérdés, hogy te megértetted-e.

Egyébként pont erről a jelenségről tervezek posztot írni, sokan ringatják magukat ebben a tévhitben, bízom benne, hogy megtalálod majd. Üdv.

J.László 2012.05.30. 19:37:01

Ez a Paul Ledvai egy bérrettegő magyargyűlölő. Miért traktálja a zsindex a faszságaival a jónépet? Mire jó ez?

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2012.05.30. 19:48:08

@J.László: Neked az hol jön le, hogy PL "magyargyűlölő"?

Pl, én fordítva látom, amikor PL arra hívja fel a figyelmet, hogy a határon túli magyarok érdekeit jobban képviselik egységes érdekképviseletek, mint önös pártérdekekből megosztott és szétaprózódott, egymással versengő, kis szervezetecskék. De PL ekkor asem gyűlöl, hanem bírálatot fogalmaz meg a Fidesz felé, amely egy politikai párt és nem a "magyarság" v. a "magyar nemzet" egyetemes képviseleti szerve.

Akkor most ki is árt "a magyar érdekeknek"?

fran7 2012.05.30. 19:50:57

@Csehszlovák Kém: Volt erről egy vitánk, mikor te a Horthy rendszert leredukáltad az utolsó félévre, amikor zsidókat deportáltak Magyarországról. Azért volt előtte húsz év, amit egy nagy világválság tört eléggé ketté. Az első 10 év akár pozitív példa is lehetne, de azt se futatnám én igazán, de az legalább egy vállalható 10 év volt, minden visszásságával együtt. Míg a válság kitörése után, már csak sodródtunk mint mindenki más.

OFF kérdés a Penta konszernet mihez lehetne a legjobban hasonlítani a magyar cégek közül?Hátha úgy jobban megértem a Gorilla ügyet. Kösz a választ.

Pan Modry 2012.05.30. 19:50:57

@J.László:
Habar nem kulonosen kedvelem paul lendvait, de szerintem az az igazi hazaarulo aki a neki nem tetszo velemenyt egyszeruen le libsibolsizza.

Raadasul nekem mint valodi jobboldali liberalisnak kulonosen fajo hogy egy a magat jobboldalinak pozicionalo part gazdasagi ertelemben szocializmust probal felepiteni.

A Fidesz ha valodi jobboldali part szetne lenni akkor a lengyel PO rol vagy a cseh Top09 rol kellene peldat vennie. Ha nem vetted volna eszre mar nincs olyan jobboldali kozgazdasz akit valahol jegyeznek aki kiallna Orban gazdasagpolitikaja mellett. Raadasul az is sokat elmond a kormanyrol hogy senkinek nincs onnan normalis versenyszferas tapasztalata, mindegyikuk az allam csocset szopta egesz eleteben.

Pan Modry 2012.05.30. 19:52:31

@Csehszlovák Kém:

Majd arra leszek kivancsi amikor a szlovakiai magyarok ha kapnak szavazat jogot szepen Orban ellenfelere szavaznak, ugyanis a szlovak valasztasokon is tobseguk a Most moge allt es nem az Orban csicska MKP hez.

Várúr 2012.05.30. 20:04:51

@Csehszlovák Kém:
Lendvai vénségére nemcsak unalmas - magasabb hazugság-fokozatra kapcsolt. Fárasztó az örökös hitlerezés-mussolinizés, más változatban Puszta-Putyin, Lukasenko, Chavez, kádárizmus, stb. Ez a fickó úgy ahogy van, hiteltelen, különösen a "Barroso és tsai". "Demokrácia és autoriter rendszer között" - harsogja az öregúr, azaz régi elvtárs. Ostobább politikai közhely kevés van, de csak nem bírja megállni, él vele. Belőle, általa is látszik, hogy a mitikus Nyugatot a Mercedes teszi naggyá, az innováció, a szorgalom és Kelet-KÖzép-Európa ügyes fosztogatása, nem a média és a Lendvai-félék.

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2012.05.30. 20:08:41

@fran7: Teljes mértékben tisztában vagyok azzal, mi történt 1920-tól Horthy alatt. A gond az, hogy képtelen vagy felfogni, hogy legyen itt bármilyen konszolidáció a 30-as években, az 1920-től és a 38-tól újra életbelépő kirekesztő politikát, deportálásokat nem lehet figyelmen kívül hagyni, nem lehet ezek nélkül megítélni a rendszert,vagy kiszedni belőle 10 "pozitívnak tűnő" évet. Emiatt soha nem lehet pozitív példa az a korszak, amit Horthy-nevével fémjeleznek, mivel nem lehet külön kezelni a folyamatokat. Ugyanúgy érvelsz, mint a szlovák nacionalisták, Kotleba, Slota, akik szerint Tiso pozitív személy volt, mert az ország gazdasága felpörgött és ezt külön kell kezelni az ún. zsidókérdéstől. Ugyanaz az önfelmentő, antiszemita hozzáállás, Érted már?

Savigny (törölt) 2012.05.30. 20:08:47

ha már idézetek, ez mi?? "Átírja a történelmet azzal az állítással, miszerint 1944 és 1990 között nem létezett független magyar kormány, amit minden komoly történész megkérdőjelez Magyarországon."

1944. március 19. a német megszállás kezdete. Ezt követően egy éven belül az oroszok szállták meg az országot 45 évre. Melyik magyar kormány volt független ezalatt??? (btw. bírom az olyan érvelést, hogy "komoly történészek" meg "mérvadó közgazdászok" állítanak valamit. Mintha egy ilyen duma önmagában igazolna bármilyen állítást...)

Pan Modry 2012.05.30. 20:15:12

@Várúr:

A mitikus nyugatot a mutyikorrupcio mellozese, az eros versenypiaci beagyazottsaga es allampolgarainak a torvenyek nagyobb betartasa es tisztelete teszi naggya.
De nem is kell Nyugatra menni, eleg megnezni a prosperalo csehorszagot hogy akar napi szinten mi van az emberek szemeben.
Ha a pragai tomegkozlekedesen bliccelsz orulhetsz ha nem kopnek szembe az emberek mert tudjak hogy ugy hasznalsz valamit hogy nem fizetsz erte. Ha Pragaban tilos helyen parkolsz jon a treler es mehetsz ki a picsaba a kulvarosba hogy leperkald a buntit es a szallitas koltseget, akkor is ha eppen egy 2 millio koronas kocsid van.

Pan Modry 2012.05.30. 20:18:19

@Savigny:
Eppen ezert barmelyik kormanynak ertekelnie kellene a fuggetlenseget es nem arra hasznalni hogy kitomje a sajat mutyihaverjainak a zsebeit.

Mert egy atlag magyarnak tokmindegy hogy a simicska felek fosztjak ki vagy a Habsburgok. Attol hogy a szart nemzeti szinekbe csomagolod attol meg a szar az szar marad.

fran7 2012.05.30. 20:31:49

@Csehszlovák Kém: Nekem bizonyos pontig szimpatikus Horthy tevékenysége, az első zsidótörvényeknek még meg volt az értelmük, amit a korabeli zsidóság is, duzzogva bár elfogadott. Mivel belátták azt, hogy hatalmas trauma érte az országot. Amikor épp kimásztunk volna a mélyből, akkor jött 33 és a rossz értelembe vett válságkezelés, ahol Horthy tévedett abban, hogy Gömbös felé fordult. Na de, ki nem tette volna ugyanezt. Horthy egy tragikus személye a magyar politikának, ami miatt érdemel egy bizonyos tiszteletet. Sőt ugyanez történt Kádárral is. Volt a pályájának egy nagyon tragikus pillanata. Sok múlik azon, hogy mit akarsz meglátni egy ilyen életútban.
S az igazán szörnyű, hogy az a kor ahová vissza lehetne lépni igazi példaképek után a magyar történelemben: Mondjuk az Árpád-ház ilyen, azt tönkretették a nyilasok az Árpád-sávos lobogó kreatív felhasználásával, és a liberálisok a sirámaikkal.
Lényegében a korrekt beszéd Horthyról sokat segítene az országon, de lehetetlen. Még nagyon sokáig.

hammer 2012.05.30. 20:44:57

@Csehszlovák Kém: Hát persze. A határon túli magyarok érdekeit az szolgálja a legjobban, ha a mindenkori magyar kormány (persze lehetőleg baloldali) bamba mosollyal tapsikoljon mindenhez, amit szomszéd országok kormányai (náluk nem baj, ha jobboldaliak, akkor is nekik van igazuk)mondanak és tesznek és nekik van igazuk és minden pont úgy jó ahogy van, "merjünk kicsik lenni", jaj, nehogy megbántsuk már a győztesek és a többségiek érzékenységét. Hogy van ez? Itthon meg a kisebbség érzékenységét nem szabad megbántani...?! Tehát a lényeg, hogy a magyar akár kisebbségben, akár többségben van, húzza már be fülét farkát... csodálatos, haladó, patrióta álláspont, gratulálok!

milyen szép a Vértes, ó 2012.05.30. 20:45:52

@Várúr:

Az, gondolom, nem tűnt fel, hogy a "hitlerezésmussolinizés" pont arról szólt az interjúban, hogy 'azért ez nem olyan' -- sebaj, előfordul ez funkcionális analfabétáknál, sose búsulj, észrevetted a hívószavakat, az a lényeg. :)

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2012.05.30. 20:45:59

@fran7: Köszönöm ezt a kommentet, teljesen jól reprezentálod a mai antiszemita magyar jobbos emberek gondolkodását.

És milyen igazad van, leírni olyat, hogy a numerus clausus szimpatikus volt, elképeszt, hogy törvényi különbségtétel magyar állampolgárok között szimpatikus lehet valakinek. Amíg ezt nem látod be, amíg egy ország és nemzetvesztő politikus kapcsán te szeretetről beszélsz, sokszor és korrektül el kell mondani még ezeket a sajnálatos történelmi tényeket.

A németeknek 4-5 évtized alatt sikerült elszámolni Hitlerrel, Közép-Európában egyelőre 23 év telt el a rendszerváltás óta...

fran7 2012.05.30. 20:53:48

@Pan Modry: Nincs teljesen igazad. Ha egy politikus nem tud munkát szerezni egy barátjának, ne is menjen politikusnak. Szerinted miért támogatják milliókkal Obama megválasztását bankok és cégek. Mert valamiképp visszakapják. A politika így működik. Csak nem szabad azt érezned, hogy kizárólag ez a célja egy politikusnak. Visszatérve a cikkre Lendvai leginkább ezt csodálja Orbánban, hogy még így is el tudja magát adni, a nép embereként. (Ahogy gondolom Fico is ugyanezt teszi.)

milyen szép a Vértes, ó 2012.05.30. 20:53:57

@hammer:

JéÉé, még egy funkcionális analfabéta. Mert ugye kétféle politika van, a 'mindenkinek bemutatunk, úgyse rajtunk csattan', meg a 'behúzzuk fülünk-farkunk'. Azt meg, hogy a közös érdekképviselet fontosságának megemlítéséből hogyan következik a 'merjünk kisebbek lenni', ne is firtassuk. :)))

milyen szép a Vértes, ó 2012.05.30. 20:54:55

@Csehszlovák Kém:

Azért pontosítsunk, Horthy tevékenységéről írta, hogy vannak számára szimpatikus mozzanatai, a zsidótörvényről annyit írt, hogy akkor-és-ott volt értelme.

2012.05.30. 21:14:43

@Pan Modry: Alapvetően egyetértek veled, csak mondj egy kormányt az elmúlt 22 évből, akik nem ezt csinálták.
És nem csak nálunk, nyugaton is mások a játékszabályok, keleten is.
Nagy maszlag az egész, s a cél, hogy minél butábbak legyenek az emberek, mert annál könnyebben vezethetők.
Ráadásul nálunk még bele sem bukott egy kormány sem, mindegyik kitöltötte a négy évet, akár az eredeti vezetővel, akár nélküle.
Birka egy népség, annyi biztos.

Pan Modry 2012.05.30. 21:14:44

@fran7:
Magyarorszagon nem legalis milliardokkal tamogatni egy kampanyt, a torvenyek rendelkeznek arrol mennyit lehet kampanyra kolteni.
Aki ebben reszt vesz az bunozo, aki ketharmaddal ezt nem valtoztatja meg az hazaarulo.

Raadasul az adofizetok alljak az allami dolgozok fizeteset, ezert haveri alapon betenni valakit az korrupcio. Korrupcio akkor ha az mszp es akkor is ha a fidesz csinalja.

Sajnalom hogy ezt a magyarorszagiak kozul sokan nem latjak, ezert rohadtok a szarban es atlagban kerestek kb 10% kal kevesebb penzt a szlovak, es kb. 30%kal kevesebbet a cseh baratainknal.

hammer 2012.05.30. 21:17:37

@milyen szép a Vértes, ó: A közös regionális érdekképviseletre kb. 1990-től folyamatos próbálkozások voltak a (szemétfasisztahorthystaszálasista) "jobboldali" (=lightosan nemzeti érdekeket IS szem előtt tartó) kormányok részéről... úgy hívták, hogy visegrádi hármak... aztán először az egyik, majd a másik nagyonokos szláv ország tekergőzött ki belőle nagy büszkén, hogy ők egyedül is marha nagy európai f@sz@gyerekek, nincs szükség ilyesmire.

Pan Modry 2012.05.30. 21:18:26

@hammer:
A szlovakiai magyarok koszonik jol vannak, atlagban tobb penzt keresnek a magyarorszagi magyaroknal.

Tehat elmodnhato hogy az utobbi evek szlovak kormanyai jobban kezeltek az ottani magyarokat, mint a magyarorszagi magyarokat a sajat kormanyaik.

Kurtz ezredes · http://gyuloltellensegeink.blog.hu 2012.05.30. 21:18:48

Öröm látni, amikor egy ilyen nagyformátumú, hiteles, független személyiség ismeri be a vereséget. Bár remélni tudnám, hogy a második félidőben csapata felhagy az alattomos rúgásokkal és szánalmas hisztivel.

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2012.05.30. 21:19:53

@milyen szép a Vértes, ó: Teljesen irreleváns Horthy vélt vagy valós pozitívnak tartott tevékenysége - egyébként konkrétan mi az? A konszolidáció Bethlen nevéhez fűződik - amikor minden olyan törvényt aláírta, ami magyar állampolgárokat megkülönböztet törvény előtt. Erre semmilyen formában nincs mentség.

Ha már pozitívumok. Ha csak azt nézem, hogy Magyarország lakossága melyik rendszerben polgárosodott nagyobb tömegekben, az nem a Horthy, hanem a Kádár-korszak volt, ugye milyen vicces ez?

Amit csinálnak az így érvelő emberek, az nem más, mint nettó relativizálása egy összetett korszaknak, amelyől teljesen "véletlenül", kimaradnak a nacionalizmusuknak kevésbé tetsző dolgok és csak a pozitívnak vélt jelenségek mentén ítélkeznek. Ez meg röhejes.

Na, ehhez kell egy képesség, meg még vagy újabb 20 év, amíg komplexen tudjátok a magyar történelemnek ezt a szakaszát is megítélni.

Pan Modry 2012.05.30. 21:20:35

@...elmúlik...:
Az hogy a masik is csal sohasem felmentes. A valasztok nem buntettek, a legtobb ember a sajat valasztott partjat soha nem kerte szamon.

Mivel en jobboldali vagyok, nekem sokkal jobbam faj ha egy jobboldali part csinal baro,sagot mimt egy baloldali. Ellenben az atlagmagyar mimdig vedi a sajatkat meg akkor is ha mar a szar omlik ki a gatyabol is.

Hogy miert van ez, azt nem tudom.

Pan Modry 2012.05.30. 21:28:24

@...elmúlik...:
Illetve ha az a cel hogy az e,berek butabbak legyenek abbol soha nem lesz jobb elet.

Egy buta emberre komoly munkat nem lehet bizni. A nem komoly munkat meg nem fizetik meg.

Valo igaz, ha az e,berek nem butak akkor jobban szamonkerik az eredmenyt is. De akkor jona kerdes, egy politikusnak mi a legfobb celja az hogy hatalmon maradjon vagy az hogy amikor hatalmon van akkor felemelje az orszagat, azokat az embereket akik a fizeteset alljak.

fran7 2012.05.30. 21:28:24

@Pan Modry: Tudod, mikor azt mondom, hogy tegyünk egy 0-át a politikusok fizetése mögé és ezzel kötelezzük őket arra, hogyne legyen más állásuk, akkor kiröhögnek. Tölgyessy mondott két éve egy érdekes adatot 90 óta a politikusi fizetések emelkedtek 700%-kal míg az átlagkeresetek 1300%-kal. Vajon akkor mi is a korrupció melegágya? Nem kizárólag a pártfinanszírozás. Ilyen közegben szinte lehetetlen változtatni a pártfinanszírozáson. Sajnos.

Pan Modry 2012.05.30. 21:30:12

@Kurtz ezredes:

Az a helyzet hogy a vilag mar tulment azon hogy zero osszegu jatekot jatsszon. Egy jo uzletembernek a win win deal a celja, kar hogy Orban csak ugy tud gyozelmet elkepzelni hogy az mindig mas karara megy.

Ebbol is latszik hogy Orban nem dolgozott a versenyszferaban.

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2012.05.30. 21:30:50

@Pan Modry: Ennek oka a kritika minimális hiánya, és az a beteges nacionalista gondolkodás, hogy ha valakit megtámadnak a "táborból", akkor a "nemzetre" támadnak rá, és azt "meg kell védeni", mert "nyilván" nem azért kritizálják, mert fasságot csinált, hanem azért, mert "magyar" és persze, azért, mert aki kritizálja "az zsidó".

Ez kb. az 1930-as évekre volt jellemző, most bizonyos körök ugyanott tartanak, hála a Fidesznek, aki teljesen szalonképessé tette ezt a beteges nacionalista logikát.

Na, ez az elképesztő, ezért képtelenek ezek az emberek nemhogy az Orbán kormány-hibáival, de Horthy vállalhatatlan tetteivel is szembenézni, ezért lesz PL is "magyargyűlölő".

Kemény, mi?

Pan Modry 2012.05.30. 21:36:03

@fran7:
Nincs ellenemre hogy a politikusok tobbet keressenek legalisan, viszont ennek ugy van a legnagyobb ertelme ha mellette van egy sokkal nagyobb nyilvanos kontrol es a mutyigyanus ugyeket remdesen kinyomozzak es aki csal az megy a koterba tenylegesen.
Ha a fidesz szimpatizansok buntetnek a fideszt a simicska ugyek es egyeb korrupciok miatt, akkor kevesebb ugy lenne mert tanulnanak belole, ha meg nem akkor meg a fidesz tunne el mert elvesznenek a szimpatizansai. De ameddig az emberek majdnem feltetel nelkul valaki moge allnak, addig az a valaki valojaban azt tehet majdnem amit akar.

nu pagagyí 2012.05.30. 21:36:04

@Várúr: Úgy látom Te nem itt élsz. A Te szabadságjogaidat nem korlátozza a fülkeforradalmi kormány, vagy már igényed sincs ilyesmire?

hammer 2012.05.30. 21:36:48

@Pan Modry: ez egy jó nagy demagóg hülyeség, orbitális hazugság, amivel te is tökéletesen tisztában vagy, csak hát politikai feladatod van. erre szerződtél. sok felvidéki (jujjj...ezzel nem bántottam meg a tó..szlovákokat?!) ismerősöm van, pont nem ezt mesélik, de ezek a te felvilágosult, européer érveid mellett természetesen eltörpülnek :) szlovákia és az összes szlovák kormány SZUPER(ov?), baloldali magyar kormányok SZUPER(ova?) /ti tudtok tótul/, jobboldali magyar kormányok pfujj, pfujj, fasisztanyilasnáci, ártunkámezzelamagyarkisebbségnekésaszlovákrendőröknekigazukvoltamikoramagyarfasisztadrukkereketnyomorékkáverték banda...na..!

fran7 2012.05.30. 21:52:55

@Pan Modry: Nem tudod, beadni, hogy többet kereshessenek a politikusok. Ennyire demagóg ezen a téren a magyar közeg. Másrészt, ha bünteted a Fideszt a Simicska ügyek miatt, akkor sokkal jobban bünteted magad azzal, hogy jön egy Fletó, Megyó, stb vagy most a Mesterházy. Ezt mindenki belátja. Ezért vannak biztonságban a politikusaink. S lesznek még egy darabig. Sajnos. De ez szintén mindenhol így van.

Pan Modry 2012.05.30. 21:53:12

@Csehszlovák Kém:
Ez az a,it sohasem tudtam megerteni. Amikor egy magyar parasztul viselkedik, en nemhogy megvedem mert magyar hanem meg jol le is baszom hogy ezzel a kozosseget is egeti.

Nekem ismerosok akik fidesz szimpatizansok voltak valaha es korabban nem mentek ki kulfoldre jobb penzert merthogy megiscsak otthon kellene maradni kelnek utra es azt mondjak hogy ebbe a korrupt szar rendszerbe nem akarnak dolgozni, igaz akik tenyleg leptek azok tobbnyire orvosok voltak, gazdasai/mernoki vonalon csak paran mentek kulfoldre.

Egyebkent nem azert mentek ok epp most ki mert a fidesz annyival szarabb szerimtuk, hanem mert bennuk biztak hogy hatha majd ok jobban csinaljak, de nem....

ayatollah 2012.05.30. 21:53:29

@hammer: válasz helyett egy tartalmatlan személyeskedésre tellett csak. gratulálok! azt hiszem ez pont az amit a magatokfajta "hiszti"-nek nevez. bérretegni nem fogsz nekünk?

Pan Modry 2012.05.30. 21:56:08

@hammer:
Soha nem allitottam hogy a baloldali magyar kor,anyok jok lennenek.

Ami a szlovak kormanyokat illeti abszolut ertelemben most nem mondok velemenyt, az viszont teny hogy a szlovakiai magyarok jobban keresnek mint a magyarorszagi magyarok, ami egyben azt jelenti hogy a szlovakiai kormany jobban kepviseli a szlovak allampolgarokat - koztuk a magyar nemzetisegueket is, mint a magyar kormany. Ez pedig nem velemeny, hanem teny!

Neked meg jobb lesz ha lenyugszol, en nem a luzer kocsmai alkesz haverod vagyok aki benyeli a barom konteoidat.

Pan Modry 2012.05.30. 22:24:48

@fran7:
A magyarok tobb mint fele mar semelyik parttal sem szimpatizal, kvalo lehetoseg egy uj partnak.

Szerintem egy olyasmi parttal mint a lengyel polgari platform vagy a cseh top09 valasztast lehetne nyerni 2014 ben.

ayatollah 2012.05.30. 22:28:29

Az, hogy nincs egy támogató erős külső diktatúra se, az pedig újabb kudarc. Mert próbálkoztak mindenkivel, a kommunista Kínán át (tibeti kisebbségieket rabosították is) a Szaúdi monarchiáig. De nem jött egyik se össze. Talán még Iránnal meg kéne próbálni.

Hogy jött így ki a 10-0 azt nem tudom...

Pan Modry 2012.05.30. 22:29:14

@fran7:
Szerintem ma mar be lehet adni, 15 eve macerasabb lett volna, de szerimtem ma menne.

hammer 2012.05.30. 22:29:16

@Pan Modry: Hogyne... hiszen aki nem ért egyet veled, az "luzer kocsmai alkesz haver"... :) Jó, intelligens érv az igazadra. Bocs..., tényleg konzervatív magyar vagyok, olyan szó, hogy "konteo" nincs a magyar nyelvben, talán tótban (megbízóid nyelvében) van, de azt meg pont lesz@rom... "Magyar kenyeret zabálsz", Magyarországon fröcsögsz, beszélj magyarul ... :) !

hammer 2012.05.30. 22:29:30

@ayatollah: én ugyan mire válaszoltam neked...?! és ki bérretteg...?! húú...baj van veletek.

hammer 2012.05.30. 22:30:29

Egyre többen anyáznak engem... :)! Ez azt jelenti, hogy igazam van!!!

Zerwikaptur - Hármat egy csapásra! 2012.05.30. 22:30:29

Paul Lendvai jól megmondta! Csak az a kár, hogy ugyan ahhoza bandához tartozik, akiknek a hibájából Orbánéknak kétharmada lett. Fogja be a gambáját ő is meg a többi külföldről hazapofázó "magyar"!

Zerwikaptur - Hármat egy csapásra! 2012.05.30. 22:31:01

"Átírja a történelmet azzal az állítással, miszerint 1944 és 1990 között nem létezett független magyar kormány, amit minden komoly történész megkérdőjelez Magyarországon."

Ja, nyilván Rákosi és Kádár függetlenek voltak. Előttük a Kisgazdák nyilván csupa szívjóságból vették fel a komcsikat a kormányba.

A legszomorúbb ebben az egészben az, hogy Nyugaton az ilyen Lendvai-félék "szakértnek" Magyarországról. Hiteles, le nem járatódott korrekt külhoni magyarok nincsenek? Az orbán-rendszert normálisan is lehetne kritizálni, de ha ilyen módon teszik, azzal csak az országnak ártanak.

Zerwikaptur - Hármat egy csapásra! 2012.05.30. 22:33:09

"Magyarország például átvette Oroszországtól a MOL-t, hatalmas összeget bukott el rajta."

Bukott volna, ha kereskedelmi célból vette volna (azért, hogy később eladja). De nem azért vette. Egy-két félév pénzügy-számvitel is ráférne Lendvaira. Ez így dilettáns fröcsögés.

Pan Modry 2012.05.30. 23:21:19

@hammer:
Vannak okos emberek is akikkel nem ertek egyet, de neked nincsenek erveid, te az a magyar seggbe magyar lofaszt tipus vagy.

komplikato 2012.05.30. 23:21:56

@fran7: "Röviden Kém barátunk, még Lendvai is megértette, hogy a Horthy rendszerből a liberális Bethlen korszak felé van nosztalgia, nem pedig a Gömbös, Szálasi fémjelezte felé."

Ezt Viktor és a haverjai is így gondolják?

"Mondjuk a cikk leginkább Fico mosdatása."

Egy szó nem volt róla.

dzsadzsarblinx 2012.05.30. 23:22:32

@Pan Modry: Szerinted, ha egy nemzetiség jobban él, mint az anyaországban, akkor már jól is gondoskodnak róla? Ennyi elég?

dzsadzsarblinx 2012.05.30. 23:22:37

@hammer:
Mond már meg nekem, hogy eddig a zsinóros mentéjét verdeső jobboldal mit tett a kisebbségekért?
Mindig arról van szó, hogy a baloldal nyuszi, majd mi megmutatjuk. Aztán?
Pl. Bajnait folyton csesztették, hogy nem tesz semmit a szlovák nyelvtörvény ellen.
(Pedig nyomta az EBESZ-szel) Viktorék mit tettek?

komplikato 2012.05.30. 23:23:31

@Zerwikaptur - Hármat egy csapásra!: Engem mindig lenyűgözött mennyire keveset lehet megtudni 1945-49 közötti Magyarországról, kicsit olyan a történelem, hogy vége a háborúnak és rögtön Rákosi és haverjaival folytatódik.

@hammer: "Magyar kenyeret zabálsz",
És ezt te így honnan? Kávézaccból?

"Magyarországon fröcsögsz, beszélj magyarul ... :) !"
Jééé én azt hittem EZ az internet és nem egy ország. És mi van ha az első két állításod téves és nem is ez az anyanyelve?

komplikato 2012.05.31. 00:19:11

@dzsadzsarblinx: Arról nem beszélve, hogy pont a magyarlakta részeken kevés a melóhely, ezért sok szlovákiai magyar jár pl. dolgozni Magyarországra. Nekem is volt jó sok kollégám.

röhögő 2012.05.31. 00:20:14

@Zerwikaptur - Hármat egy csapásra!: Az dilettáns te fasz, ha nem kereskedelmi célra megveszel valamit, amit egy hónap múlva 20 százalékkal ócsóbban is +vehecc.

Zerwikaptur - Hármat egy csapásra! 2012.05.31. 00:26:50

@komplikato: Sajnos kétségtelenül ők voltak a főszereplők már 45-49 között is. A szovjetek megszállták az országot, tehát hiába nyertek először a kisgazdák, azt kellett csinálniuk, amit a szovjetek mondtak. El lehetett játszani a függetlent, de annak könnyen munkatábor/kivégzés/Szibéria stb. lett a vége. Ha egy országot katonailag megszáll egy másik hatalom, az az ország már semmiképpen sem szuverén, és a kormánya sem független. Ahogy most pl. Nyugat-Szahara vagy Afganisztán esetében sem így van.

Lendvai cinikusan hazudozik, orbitális baromságokat mond. Ez még nem is lenne baj, ha a külföld nem az ő és a hozzá hasonlók véleménye alapján tájékozódna. Ez a fickó szélsőséges, amit mond azzal használni nem használ, ártani viszont annál többet tud, mert az egész országot lejáratja, nem csak orbánékat.
Az a problémám, hogy nincs külföldön olyan tekintélyes(vagy annak tekintett) magyar értelmiségi, aki tényleg hitelesen tudná kritizálni a fideszt.

Zerwikaptur - Hármat egy csapásra! 2012.05.31. 01:49:46

@Csehszlovák Kém: "Ha már pozitívumok. Ha csak azt nézem, hogy Magyarország lakossága melyik rendszerben polgárosodott nagyobb tömegekben, az nem a Horthy, hanem a Kádár-korszak volt, ugye milyen vicces ez?"

Azért azt sem árt megnézni, hogy mi is volt annak a polgárosodásnak az ára.
Például: a korábban kialakult, öntudatos polgárság kifosztása, szétverése. Műveletlen idióták pozícióba emelése, hülye, barom pártelit kiképzése. Egy egész generációra való értelmiségi Nyugatra menekülése 56-ban. Az ebből következő társadalmi, gazdasági, népesedési stb. problémák, amik a mai Magyarországot jellemzik. Folytassam?

Kommunizmus nélkül rég nem itt tartanánk. Ne emeljük már piedesztálra! Különben sem lehet két teljesen eltérő történelmi korszakot csak úgy összehasonlítani.

Az kétségtelen, hogy Horthynak nem sok köze volt a sikeres Bethleni konszolidációhoz.

Zerwikaptur - Hármat egy csapásra! 2012.05.31. 01:49:55

@röhögő:
Kontroll prémium mond neked valamit? Azt hiszed az oroszok csak úgy hozzánk vágták a pakettet mi? Olvassál még egy kicsit te szerencsétlen, aztán fröcsögj!

komplikato 2012.05.31. 03:19:04

@Zerwikaptur - Hármat egy csapásra!: "a korábban kialakult, öntudatos polgárság kifosztása, szétverése. Műveletlen idióták pozícióba emelése, hülye, barom pártelit kiképzése. Egy egész generációra való értelmiségi Nyugatra menekülése 56-ban. Az ebből következő társadalmi, gazdasági, népesedési stb. problémák, amik a mai Magyarországot jellemzik."

Ez kb. teljesen így megy most is. Szóról szóra. :(

villamos alóli kacaj 2012.05.31. 08:26:28

"Az első félidőről tehát nyugodtan elmondhatjuk, hogy azt Orbán és a Fidesz megnyerte 10:0-ra. "

A hétfői Expressz újság állás rovatában:
Magyarország gólerős csatárt keres.......

Pan Modry 2012.05.31. 08:26:49

@dzsadzsarblinx:

Valamiert a kommunizmus alatt sem Ausztriabol szokdostek at a magyarok Magyarorszagra hanem forditva.

Magyarorszag eloszor is ne rabolja le a sajat allampolgarait. Raadasul egy ennyire szarult menedzselt orszag vezetojet sehol sem veszik komolyan.

Fico helyeben megmondanam Orbannak hogy ha majd a magyarok is egy fore vetitve annyi GDP-t allitanak elo mint a szlovakok es ha a magyar fizetesek elerik a szlovak szintet akkor tessek pofazni.

Max val Birca · http://hurramilliomosleszek.co.nr 2012.05.31. 08:45:37

@fran7:

Miért lett Horthy magyar államfő? Csak ő maradt, más nem volt.

A nyugat sikeresen megbuktatta Károlyiékat. Ez tény, a nyugat csinálta. Egyszerűen olyan feltételek elfogadására kényszerítették, melyeket ő nem fogadott el, s inkább lemondott.

Aztán a 133 napos kommunista rémuralom után ott volt a monarchia visszaállítása, mint alternatíva. Ettől azonban a Kisantant rettegett.

Maradt Horthy, a legtehetségtelenebb figura a 3 közül.

GeoThrasher 2012.05.31. 08:54:49

@Csehszlovák Kém:
Azért nézzük már meg a Kádár rendszer alatt kialakult "polgárság" értelmi színvonalát... Na!

Kimiraikönen 2012.05.31. 09:14:39

@komplikato: sajnos igazadvan,de tartok tőle hogy rosszabbis lehet mint akkorvolt.:((

dzsadzsarblinx 2012.05.31. 10:04:22

@Pan Modry:
Szerinted a kommunizmus (mondom KOMMUNIZMUS) idején csak a jobb megélhetés miatt szöktek az emberek nyugatra???

dzsadzsarblinx 2012.05.31. 10:04:22

@Max val Birca:

Tökéletesen igazad van!!!
A sokat szidott Károlyi demokratikus köztársasága nem volt jó az antantnak.
Ellehetetlenítették a Vyx jegyzékkel.
Horthyt nem a mi nagyapáink akarták, kaptuk a nyakunkba fehér lovastul, mindenestül.

Rothstein 2012.06.03. 23:19:28

Figyelj ide te csehszlovák, törődj inkább azzal, hogy megcsaptuk a cseheket pénteken. Bár az neked gondolom fáj, mert magyar az nem vagy.

k.o._laci 2013.03.26. 01:38:52

@Csehszlovák Kém: "Ennek oka a kritika minimális hiánya, és az a beteges nacionalista gondolkodás, hogy ha valakit megtámadnak a "táborból", akkor a "nemzetre" támadnak rá, és azt "meg kell védeni", mert "nyilván" nem azért kritizálják, mert fasságot csinált, hanem azért, mert "magyar" és persze, azért, mert aki kritizálja "az zsidó"."

Hát valóban ez egy nagy rákfenéje a magyar jobboldalnak (főleg az idősebb generációnak) amiből illene már végre kilépni. Mellesleg ennek az inverze ugyanúgy megtalálható a baloldalon is, szóval e téren sem látok nagy különbséget. Kár hogy manapság még vannak olyan fiatalok, akik beszopják hogy a Kádár jobb volt Horthynál, vagy a Horthy jobb volt Kádárnál. Illene már oda eljutni végre hogy mindkettőt (Lendvaistul, Orbánostul) lehúzzuk a történelmi klotyó mélyére, ahova valók.
Egy zsidónak ugyanúgy nem fogjátok tudni elmagyarázni mitől volt jó/jobb a Horthy korszak a Kádárénál ha ő ezt nem így élte meg. Ugyanez fordítva is igaz egy 56-os magyar esetében. Abban kellene inkább egyetérteni hogy egyik sem lehetett jó azon az áron !!! Utána meg érdemes lenne új példaképeket keresni mindkét oldalon.

Balt 2013.03.26. 01:38:59

Na, mi van, fociblog?! Most mennyi az állás meccs végén?! Lesz erről poszt? De mindegy is különben...

promontor · http://jozsefbiro.blog.hu/ 2013.03.26. 01:39:08

Orbánt sok mindenért lehet jogosan kritizálni, Lendvai listájában is megjelenik több olyan pont, amivel egyetértek, de több olyan dolgot is mond, ami aláássa a hitelességét.

A MOL visszavétele pl. koncepcionális kérdés, ha úgy vesszük, a pénzügyi bukást az eladás okozta, nem a visszavétel és az ezzel kapcsolatos kritika pont Ausztriából (ld. ÖMV-MOL) elég fals.

A demokrácia vs. diktatúra és a Horthy-rendszerre való utalások kapcsán is lenne vitám. Nekem is ellenszenvesek ezzel kapcsolatban a fejlemények, és tény, hogy Orbán és a Fidesz maximálisan minden lehetőséget kihasznál arra, hogy a hatalmát megerőstse, de amíg általános és titkos választójog van, addig minden Horthy rendszerrel való hasonlítgatás alapvetően sántít. A nosztalgia meg nem a rendszerépítésről, hanem a szavazótábor építéséről és kiszolgálásáról szól, ahogy azt Török Gábor nagyon jól leírta a minap...

@Max val Birca:

OFF:

Ööö, melyik három? A kommentben ugyanis Horthyval együtt 4 opció van. Ami meg a tehetséget illeti, tehetségesnek egyik se bizonyult túlságosan, de éppen ezért nem mondanám Horthyt a legtehetségtelenebbnek. Szerintem pl. Károlyi tehetségtelenebb volt, még akkor is, ha egyébként az általa képviselt világkép elvileg sokkal rokonszenvesebb és haladóbb volt. IV. Károly vagy éppen Kun Béla kvalitásait sem tartanám túl sokra...

ON

Bilbo 2013.03.26. 01:39:18

Sehol Európában - gondolok most a 27 tagállamra, és nem olyan országokra, mint Fehéroroszország és Ukrajna - nincs olyan hatalmi berendezkedés, mint Orbán Magyarországán.

EZ AKKORA TÖMÉNY MARHASÁG, HOGY KOMMENTÁLNI SEM ÉRDEMES. JÓ, HOGY HITLER NEM LETT EMLÍTVE.

LENDVAI EGY SZERENCSÉTLEN, IQ NEGATÍV, LEVITÉZLETT KOMMUNISTA BESÚGÓ - ÉS MÁR SZENILIS IS. MÁR VÁRJA A KONDÉR EGYÉB ELVTÁRCSAKKAL EGYÜTT ...

röhögő 2013.03.26. 01:39:23

@Zerwikaptur - Hármat egy csapásra!: Nézz már utána mi a kontroll prémium! Hülye vagy gyerek!

kzoltana 2013.03.26. 01:39:28

Nincs ok az Orbán-kurzus meghosszabbítására. A 2014-es választás egyfajta érettségi próbája lesz a magyar társadalomnak: mennyire hisz el átlátszó kommunikációs taktikákat. Oszkó Péter Debrecenben. (videó)
www.vagy.hu/tartalom/cikk/2362_nincs_ok_az_orban_kurzus_meghosszabbitasara

kela-bá 2013.03.26. 01:39:47

@Csehszlovák Kém: " Kemény mi ?"
Az ! A cenz-moderáció is !
Jó éjt !

kela-bá 2013.03.26. 01:39:56

Lendvai úr nagy tapasztalatú ember, már az életkora miatt is.Érdemes őt figyelni...Nem tudom látta e a Háború a nemzet ellen című filmet, vajon hogyan kommentálná Magyarország nemzeti vagyonának elvesztését ? Mit szól ahhoz, hogy az árak már európai szintűek a nemrég belépett országokban, de a jövedelmek, meg lényegesen elmaradnak attól a szinttől ? Vajon elmondaná e,hogy mi, vagy kik az okozói a jelenlegi válságnak amitől emberek milliói szenvednek ? Amíg várunk a válaszokra,érdemes meg nézni ezt: Ébresztőfilm. És ezt: forradalommost.hu
további szép estét!

2013.03.26. 01:40:01

@Pan Modry: "Valo igaz, ha az e,berek nem butak akkor jobban szamonkerik az eredmenyt is. "

Mondták már, hogy idealista vagy?
Csak egy lehetőséget mondj nekem a számonkérésükre?
Röhögnek az egészen. Egészen nyilvánvaló, ahogy pl. az újságírókat kezelik.
Nem véletlen, hogy az USA-ban szigorúan vigyáznak a sajtószabadságra. Még így megvezetnek mindenkit, de legalább mindenki tudja. Már akit érdekel.

hammer 2013.03.26. 01:40:05

"Személyes meggyőződésem ugyanakkor, hogy 2014-ben Orbán nem fog vereséget szenvedni." Ez így van. A blog szerkesztőjét is óvnám attól, hogy a saját és szűkebb köre véleményét és reményeit "általános közhangulat"-tá terjessze ki a fejében létező fantázia-világban. A Fidesz Orbánnal úgy megnyeri a 2014-es választásokat mint a sicc...! Szerintem...

Demszky 2013.03.26. 01:40:08

Miért kell foglalkozni egy besúgóval? A kutyát nem érdekli a véleménye. Remélem megdöglik hamarosan.

fran7 2013.03.26. 01:40:18

@milyen szép a Vértes, ó: Kösz, hogy válaszoltál helyettem. Lehet nem tudtam volna ennyire finoman válaszolni.

ha -12ből lesz -3, az növekedés (törölt) 2013.03.26. 01:40:26

@Csehszlovák Kém: Te pedig remekül szemlélteted a komcsi magyar balos emberek gondolkodását, semmivel sem vagy jobb mint a náci akivel beszélsz.
Ki cenzúrázni a kommentet mert nem tetszik? bezzeg a zsidózást bent hagyod...
szánalmas

ha -12ből lesz -3, az növekedés (törölt) 2013.03.26. 01:40:32

na mi rák, az én kommentem nem jelenhet meg a zsidózás meg belefér?!

ha -12ből lesz -3, az növekedés (törölt) 2013.03.26. 01:40:43

arokaso.blog.hu/2008/07/20/paul_lendvai

ez elég jól összefoglalja Pólendvai munkásságát.

@Csehszlovák Kém: és ez neked kicsit sem tűnik elborult faszságnak?
Mondok egy valószínűbbet: Az MSZP pedig azért (és micsoda véletlen pont azóta) "demokrata" mióta elmentek az orosz tankok. Ha itt lennének akkor még mindig komcsik lennének. Valahogy valószínűbbek tartom ezt a combot, mint az Orbán-Mussolini-Hitler tengelyt....

sztenke 2013.03.26. 01:40:50

Öcsém, Paul Lendvai. Ez még hiányzott erről a blogról, de teljesen jellemző a választás. Még Konrád György-interjút légyszíves, aztán esetleg még Lendvai Ildikót, hamár Lendvaiknál tartunk.

Minden rossz szándék nélkül: miért nem írsz csak a sörökről? Ahhoz legalább értesz.

Még jó, hogy FIDESZ! 2013.03.26. 01:40:56

Nem közöltétek kommentemet, mert nem volt a szájatok íze szerint! Szégyelljétek Magatokat!

Még jó, hogy FIDESZ! 2013.03.26. 01:41:00

Hogy mit összehablatyol ez a beesettmellű, nagyfülű, görbeorrú, vágottfaszú, sábeszes, Rebeka pinájából szalasztott vén tetű, az nem semmi! Szégyentelen hazaáruló!!!
süti beállítások módosítása