1395_432452732_big.jpg

"A magyar élet ára, a szovjetek halála" - virított a jelszó a Tábori Posta levelezőlapjain - nem jött be, a magyar hadsereg történelmének legsúlyosabb vereségét szenvedte el a II. világháborúban. De vajon mennyire vették komolyan a korabeli propagandát a ma már egyre többször "hősöknek" (WTF?) nevezett magyar katonák?  (Leadképünkön: Horthy Miklós katonái orosz civilek házait gyújtják fel.)

Éreztem több hozzászólónál az elementáris felháborodást, amelyet legutóbbi posztom váltott ki, elismerem: körültekintőbben kellett volna fogalmaznom. Ugyanakkor örülök, akadtak, akik mégis megértették mondanivalóm lényegét, innen érdemes folytatni. Kritikámat a második világháború végén, a magyarországi nők ellen elkövetett erőszakhullám kapcsán tervezett film “scriptje” váltotta ki, amely mélyebb magyarázat nélkül azt sugallta, hogy az egyik oldalon állt a kanos, állati létben vonuló, orosz horda, amely csak úgy, véletlenül, ha már ott járt, magyarokat gyilkolt és erőszakolt. Mintha azt mondanám: a holokauszt azért történt meg, mert azt senki más nem tudta volna megcsinálni, mint a németek.

Ismerős ez a revizionista történelemszemlélet, amelynek egyenes következményét már az eredeti poszt alatt olvashattuk, amely alapján fideszes önkormányzatok napi szinten utcatáblákat (Az önkényuralmi Bajcsy-Zsilinszky) cserélnek le vagy az ifjú keresztények (IKSZ) megkérdőjelezik a Szabadság-téri szovjet emlékmű (avagy: a "kőkupac") létét is. Közben nincs viccesebb ebben a kommunista démonok elleni don Quijote jellegű szélmalomharcban, amikor a józan észre fittyet hányva a történelmet visszavetítve olyan eseményekért ítélnek meg embereket, akik nem éltek a későbbi korokban és nem felelősek a későbbi eseményekért (pl: Frankel Leo utca átnevezése Pécsett): az ottani Fidesz érvelése szerint a 19. századi munkásmozgalmár tevékenysége előrevetítette a Rákosi-korszak visszaéléseit, facepalm. És közben Putyinnál tartja a markát, nem leszünk orosz gyarmat? Muha.

Hibáztam, mert nem mondtam ki kellő határozottsággal az etikai ítéletet a vállalhatatlan cselekedetek felett, csupán a téma politikai, populista megközelítésére mutattam rá megfelelő hangsúllyal. De a film készítői is akkor fognak eljárni kellő körültekintéssel a téma bemutatásakor, ha nemcsak az erkölcsi ítéletet mondják ki, nemcsak az egyes eseteket mutatják be, hanem azok okait, indítékait is! Ezért idéztem a zseniális német alkotást, amely hasonló témában a lehető legjobb arányérzékkel mutatta be nemcsak az Berlint felszabadító orosz katonák erőszakoskodásait, hanem azok lehetséges kiváltó okait, az orosz katonák indulatait. E posztban – ígéretemhez híven – ehhez szeretnék hozzájárulni, hogy még a magyarországi erőszakhullám témakörén kívül is nagyobb tabutémának számító, a magyar katonák által, idegen területeken elkövetett szadizmust bemutassam.

Erre már csak azért is szükség van, mert a téma ismeretlensége mellett Magyarországon tetten érhető az a törekvés, hogy az orosz erőszakoskodásokat úgy mutassák be, mintha minden ok nélkül történt volna. Ez pedig nettó történelemhamisítás és az emlékezetpolitika megcsúfolása. Persze, tudom én, oly korban élünk, hogy igény van a napi giccsre - Wass Albert, Thormay Cécile, BROAF! - gyenge jellemű emberek nem bírják látni a múlt kudarcainak okait, de vajon Berlinben és Bécsben miért áll a szovjet emlékmű? Vagy ha az eszkimóiak szabadítanak fel a magyar állampolgárok százezreinek deportálását lehetővé tevő fasiszta uralom alól, akkor minden oké?

Egy kis történelemlecke: a II. világháborút Németország egyik leghűségesebb szövetségeseként Magyarország az antifasiszta koalíció ellen vívta. Nem az USA, Nagy-Britannia és a Szovjetunió támadta meg Magyarországot. Nem nevet: 1941 június 27-én Magyarország támadta meg a Szovjetuniót. A magyar katonák, többek között, számos megtorló műveletben vettek részt a mai Oroszország, Fehéroroszország és Ukrajna területén. Nem kevés olyan - teljes feltárásra váró! - dokumentumot, szemtanú vallomását tárolnak az orosz levéltárak, melyek a magyar hadsereg alegységeinek bűncselekményeit taglalják a megszállt területeken, akik szélsőségesen kegyetlenül viszonyultak a helyi lakossághoz, és a szovjet hadifoglyokhoz. Minderről a magyar közvélemény sajnos szinte semmit sem tudhatott. Mostanáig.

Szucse: Tömeges gödörbelövés, nemi erőszak, válogatott kínzások (1)

sucse.jpg

Foto: Szucse, Lenin emlékmű

1942 augusztus 31 -én Sz. Sz. Satilov Altábornagy, a Voronyezsi Front Politikai Osztályának vezetője jelentést küldött a megszálló támadók atrocitásairól Voronyezs földjén A. Sz. Serbakovnak, a Vörös Hadsereg Általános Politikai Osztály Vezetőjének:

"Jelentem a szovjet polgárok és a Vörös Hadsereg fogságba esett katonái ellen a német megszállók és magyar lakájaik által elkövetett szörnyű atrocitások tényeit. A hadsereg egységei Klokov politikai osztályvezető elvtárs vezetésével felszabadították a magyar megszállástól Sucse falut. Miután Sucse faluból kiűzték a megszállókat, Popov M.A. politikai tiszt, Konovaljov A.L. tábori felcser, és Cservincev T.I. szörnyű  magyar bűntettek nyomaira bukkantak Sucse falu lakói, és a fogságba esett Vöröskatonák valamint parancsnokaik ellen.

Szagolub Vlagyimir Ivánovics hadnagy megsebesült, elfogták és brutálisan megkínozták. Testén több, mint 20 szúrt sebet találtak. Bolsakov Fjodor Ivanovics politikai tiszt helyettes súlyosan megsebesült, fogságba esett. Vérszomjas utonállok meggyalázták a mozgásképtelen kommunista testét. Karjaiba késsel csillagokat véstek. Gerincén több szúrt sebet ejtettek.

Vilenszkij katonaorvos oktató súlyosan megsérült, Gorbacsova Akulina állampolgár vette pártfogásába. Megtudták ezt a magyarok, odamentek hozzá, és megkérdezték " a mi ruszkink vagy?" az ifjú hazafi ellentétes értelemben válaszolt. Erre a magyarok Vilenszkijt az ágyneművel együtt megragadták, és élve egy gödörbe temették. Az egész falu szeme láttára lőtték agyon a magyarok Kuzmenko polgárt, mert a parasztházában 4 lőszert találtak.

Ahogy Hitler rabszolgái betörtek a faluba, azonnal összeszedték a férfiakat 13 éves kortól 80 évesig, és a hátuk mögé hajtották el őket. Több, mint 200 embert evakuáltak Sucse faluban. Közülük 13-at a falu közelében lőttek le.  A legyilkoltak között volt Pivovarov Nyikita Nyikiforovics, fia Pivovarov Nyikolaj, Zübin Mihail Nyikoláevics, iskolaigazgató, Sevelev Zahar Fjodorovics, Korzsev Nyikolaj Pavlovics és így tovább.

Sok lakost kifosztottak és a marháikat elhajtották. A fasiszta banditák 170 tehenet és 300 juhot loptak el a lakosoktól. Sok nőt és asszonyt megbecstelenítettek...

Még ma elküldöm az aktát a hitleristák szörnyű törvénysértéseiről"

Szvetlovo: agyonlövések, gyújtogatás, rablások (2)

to215rub00933.jpg

Fotó: Horthy Miklós katonája partizánokat fog el

A következő dokumentum Kutruhin Anton Ivanovics földműves kézzel írott vallomása, aki Szevszk járásban, Brjanszk régióban élt: "a fasiszták magyar bűnrészesei 1942 május 9-én törtek be falunkba, Szvetlovóba. Falunk minden lakosa igyekezett elrejtőzni ez elől a förgeteg elől, ők észrevették, hogy az emberek rejtőzni próbálnak előlük, és azokat, akiknek nem sikerült rejtőzni előlük, agyonlőtték, néhány asszonyunkkal együtt.

Magam is, 1875-ben született aggastyán, a pincében voltam kénytelen elrejtőzni előlük... Az egész faluban folyt a lövöldözés, égtek az épületek, és a magyar katonák ellopták az értékeinket, teheneinket, borjainkat"

Hatvanhét férfi elégetése a kolhoz krumplis gödrében (3)

1942 május 20-án a magyar katonák a "Negyedik bolsevik vetés" kolhozban letartóztatták az összes férfit. Varvara Fjodorovna Mazerkova kolhoztag így emlékszik vissza az esetre:

"Amikor meglátták a falunk férfiait, azt mondták, ezek partizánok. Ugyanezen a napon, vagyis 1942 május 20-án elfogták a férjem, Mazerkov Szidor Boriszovicsot, 1862 -ben született, és a fiam, Mazerkov Alekszej Szidorovicsot, 1927 -ben született, kínvallatták őket, majd ezután összekötözték a kezeiket, a krumplis verembe vetették őket, szalmát dobtak rájuk és meggyújtották. Ugyanezen a napon nemcsak az én férjemet és fiamat, hanem további 67 férfit égettek el."

Szvetlovo falu felgyújtása (4)

A magyar megtorlók elől menekülő lakosok által elhagyott falvakat felégették. Szvetlovo falu sem járt jobban, egy helyi lakos, Natalja Aldusina írta:

"Amikor az erdőből visszatértünk a falunkba, képtelenség volt ráismerni. Néhány öreget, asszonyt és gyereket brutálisan lemészároltak a fasiszták. Égtek a házak, a barmokat és a lábasjószágot ellopták. A gödröket, amelyekbe elrejtettük az értékeinket, feltúrták. A faluban nem maradt semmi más, csak kormos romok." 

Orjol: Háromszázötven ember megkínzása, lelövése (5)

orloji.jpg

Fotó: az orjoli kivégzett gyerekek síremléke

Ez a tömeggyilkosság 1942 május 28-án történt, írja vallomásában Szlobodki Evdokija Vegyesina orjoli helyi lakos így emlékszik vissza:

"Én és majdnem miden lakos az erdőbe menekült. Oda követtek minket ezek a nyakvágók. Ők a mi helyünkben, ahol mi... (a többi rész olvashatatlan) ...saját embereikkel, lelőttek és megkínoztak 350 embert, többek között az én gyermekeimet is, a 11 éves Nyinát, a 8 éves, Tonyát, 1 éves kisfiamat, Vityát, és az öt éves Kolja fiamat. Alig maradtam meg élve gyerekeim holttestei felett."

Orosz levéltári dokumentumok szerint csak Szevszkovo körzet három orosz falujában 20 nap alatt a magyarok 420 békés polgári lakost mészároltak le. A dokumentumok szerint regionális szinten ez nem elszigetelt eset.

Brijanszk és Roszlavl közötti erdőben: deportálások, tömeges kivégzések (6)

brijansk2_1.jpg

Fotó: Brijanszk ma

1942 júniusában - júliusában a 102-es és 108-as magyar hadosztály egységei német alakulatokkal egyetemben megtorló akcióban vettek részt a brjanszki partizánok ellen, "madárdal" fedőnevű hadműveletben. Roszlavl és Brijanszk közötti erdőben megtartott akció során a megtorlók 1193 partizánt megöltek, 1400-at megsebesítettek, 498-at elfogtak, több mint 12000 lakost deportáltak.

roslavl2.jpg

Fotó: Roszlavl ma

A "Cigánybáró" hadművelet (7)

A 102. és 108. magyar hadosztály alegységei (42. 43., 44. és a 51. ezredek) vettek részt a partizánok elleni megtorlásban "szomszédi segítség" ( 1943 júniusában) Brijanszk alatt, és a "Cigánybáró" hadműveletben a mai Brijanszk és Kurszk körzetében. (1942. május 16. - június 6.). Csak a "Cigánybáró" hadművelet következtében a megtorlók 207 partizán tábort számoltak fel, 1584 partizánt öltek meg, és 1558-at ejtettek foglyul. M. Sz. Govorok történelem tanár, Novoszergeevka faluból, Klimovszki járás, Brjanszki körzet, így tanúskodott:

"A mi erdeinkben Nyikolaj Poludrenko vezette osztag (100 fő) harcolt az itt állomásozó  Álgya Zoltán féle 105. magyar gyalogos hadosztállyal amely hírhedten kegyetlen volt a partizánok elleni harcban...Július elején a magyarok úgy döntöttek, hogy leszámolnak velük, hatalmas erőket vontak össze, és bekerítették az osztagot a Szofievszki erdőben. Néhány napon és éjszakán át folyt a véres harc. Egy utolsó kétségbeesett akcióval nagy veszteségek árán, de sikerült a partizánoknak kitörniük a blokádból...

Algya-Pap_Zoltan.jpg

Álgya-Pap Zoltánról bővebben itt olvashattok. A tömeggyilkos altábornagyot a második vhb. után kényszermunkára ítélték, az 1956-os forradalomban kiszabadult, nyugatra távozott, ahol papként működött haláláig. A wikipédián 1942-es tevékenységéről nem esik szó.

Paraszocski: agyonlövések, néhány perc alatt (8)

Парасочки.jpg

Fotó: Paraszocski falu 83 áldozatának emlékhelye

Az ellenség a partizánok arcátlansága láttán nagyon feldühödött. Paraszocski faluban néhány perc leforgása alatt 83 embert lőttek agyon - időseket, asszonyokat, gyerekeket, még csecsemőket is. Egész családokat (Szaluto Jevdokija és 6 gyermeke, Irlica Fekla Jakovlevna és 6 gyermeke és így tovább). Vazsice faluban is voltak áldozatok - 42 fő. Nem lehettek annyira rossz emberek, hiszen még a gyerekeket sem kímélték! Nincs adat az áldozatok pontos számáról, abban az időben sok menekült nem rendelkezett iratokkal. Falvaink megismételték a fehérorosz Katyin tragédiáját"

Cernyjanszki járás: bezárták, majd élve felgyújtották őket (9)

Chernyansky.jpg

Fotó: A Cernyjanszki járás áldozatainak emlékműve

A magyar seregek nemcsak a békés lakosokhoz és a partizánokhoz viszonyultak kegyetlenül, hanem a fogságba esett Vöröskatonákhoz is. 

Így, 1943-ban a Cernyjanszki járásból, Kurszki körzet, visszavonuló magyar katonai alakulatok a Vörös Hadsereg 200 hadifogságba esett katonáját és 160 szovjet hazafit hurcoltak magukkal koncentrációs táborba. A fasiszta barbárok nyomdokain járva mind a 360 embert az iskolába zárták, benzinnel locsolták le, és felgyújtották. Aki szökni próbált, azt agyonlőtték".

Szadista magyarok, csak erős idegzetűeknek! (10)

vov_3_1.jpg

Fotó: Satalovszki járás központi emlékműve

Az oroszországi levéltárakon kívül, a jeruzsálemi Yad Vashem Holokauszt Mártírok és Hősök Emlékezete Intézet gondozásában találhatunk dokumentumokat a magyar katonák oroszországi kegyetlenkedéseiről.

"1942 július 12 és 15 között, Harkeevka majorban, Satalovszki járás, Kurszki körzet, 33. magyar gyaloghadosztály katonái elfogtak négy Vöröskatonát. Egyiküknek, Danyilov P.V. főhadnagynak kivájták a szemeit, puskatussal szétverték az állkapcsát, bajonettel 12 sebet vágtak a hátán, majd eszméletlen állapotban, félholtan, elevenen eltemették. Három Vöröskatonát, akiknek a nevét nem ismerjük, agyonlőttek. 

Osztogozska: élve megsütött oroszok (11)

vov_3.jpg

Fotó: 1943. január 21-én temették el az osztrogozkai áldozatokat

Osztrogozska város lakója, Maria Kajdannyikova látta, amint magyar katonák 1943 január 5-én a szovjet foglyokat a Medvegyevszkij utcai bolt pincéjébe terelte. Hamarosan sikoltozás hallatszott onnan. Az ablakon kinézve Kajdannyikova elé szörnyű kép tárult:

" Vakító máglyaként égett a tűz. Két magyar a vállánál és a lábánál fogva a tűz fölé tartotta a hadifoglyot, a hasát és a lábait sütötték. Hol a lángok felé emelték, hol a lejjebb engedték, és amikor elcsendesedett, arccal a tűzre dobták. Hirtelen összerándult újra a fogoly . Ekkor a magyarok a bajonettjeikkel hátulról ledöfték".

Források:

(1) http://istram.ucoz.ru/publ/voennyj_voronezh/zverstva_fashistov_na_voronezhskoj_zemle/52-1-0-488
(2) ГАРФ. Ф. Р-7021. Оп. 37. Д. 423. Л. 561-561об.
(3) ГАРФ. Ф. Р-7021. Оп. 37. Д. 423. Л. 543-543об.
(4) ГАРФ. Ф. Р-7021. Оп. 37. Д. 423. Л. 517
(5) ГАРФ. Ф. Р-7021. Оп. 37. Д. 423. Л. 488-488об.
(6) Залесский К. Командиры национальных формирований СС. - М.: АСТ; Астрель, 2007. с. 30
(7) http://bratishka.ru/archiv/2009/4/2009_4_10.php
(8) Лебедев Н. Здесь каждая сосна носит в себе свинец// «Литературная газета» № 25(6229). 17 июня 2009 г.
(9) «Огненная дуга»: Курская битва глазами Лубянки. М., 2003. С. 248.
(10) Архив Яд ва-Шем. М-33/497. Л. 53.
(11) Архив Яд ва-Шем. М-33/494. Л. 14.

Az Ungváry Krisztián által is kritizált humánus magyar katonaság legendája táplálja azt a mai napig erős prekoncepciót, amely szerint az orosz katonák ok nélkül, állatias ösztönből hordaként végigerőszakolták Magyarországot. Ne legyenek illúzióink, a fenti esetek mutatják a magyar katonák ugyanolyan állatként kegyetlenkedtek a keleti fronton, mint néhány évvel később a visszatámadó Vörös Hadsereg Berlinben, Budapesten. Jó lenne tehát, ha a készülő film, úgy mutatná be a történteket, hogy mire képes általában az emberi gonoszság, függetlenül attól, hogy orosz vagy magyar az illető és elejét venné, bármilyen féloldalas megoldásnak. Ne a jelenben akarjuk újra megvívni és megnyerni a múltban már egyszer elvesztett csatáinkat, hiszen az oroszoknak sem kötelező ugye gondozni a "magyar megszállók", "gyilkosok" és "szadisták" sírjait, emlékhelyeit. Mindkét félnek megvan a maga felelőssége a történetben, a jövőre nézve az egyetlen elfogadható megoldást egymás kölcsönös tiszteletében látom.

Íme, együtt is lehet közös bűneinkre emlékezni:

komment · 1 trackback

A bejegyzés trackback címe:

https://dotoho.blog.hu/api/trackback/id/tr325086229

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Az objektivitás ábrándjáról 2013.02.25. 07:48:00

„A történelmet a győztesek írják. A mondákat a nép költi. Az írók képzelegnek. Bizonyos csak a halál.” (Danilo Kiš) Azt hinné az ember, hogy a szellem dolgai, lévén anyagtalanok és légiesek, könnyen és gyorsan képesek változni; míg az anyagi világ d...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

filifonos (törölt) 2013.02.23. 10:17:51

@Dzoltán55:

Én azt imádom,amikor ezek a felszínes magyarok megmutatják,hogy tudnak kárörvendeni a magyarok kárára és ki is tudják fejezni felszínes hovatartozásukat!Éljen a szovjet néphadsereg,éljen mindörökké,taposson el minden magyart.... Le sem tagadhatjátok,kik is vagytok Ti valójában.Mi a kúrva anyátokat kerestek Ti itt?

Deak Tamas · http://valtozomult.blog.hu 2013.02.23. 10:18:47

Történészként én már régen nem szólok hozzá semelyik cikkhez sem a Dotohon (ahol a nyitóképen német egyenruhás Horthy katonák gyújtogatnak, muhahahahaha),amúgy egyáltalán nem kínos beismerni, vagy felidézni, hogy a magyar katonák között is voltak bőven szadista gazemberek.
Csak nagyon nem mindegy, hogy melyik cselekmény melyik nép pszichéjében okozott nagyobb sérülést - ugyanis nagyon nem mindegy, hogy ezer megszállóból tíz vagy ezer kegyetlenkedik.

Muad\\\'Dib 2013.02.23. 10:20:57

@Líder Máximo:
Most komolyan neked az a bizonyíték, hogy a háborúban ellenséges fél halálát kívánó mondatok voltak a levelezőlapon? Akkor ugye az USA hadserege is egy szinten van velünk, meg a szovjettel? Mert a "nippek" elleni hergelés pontosan ugyanilyen módon ment a seregben náluk. Ennyire képtelen vagy különbséget tenni?
De továbbra is szeretném, ha írnál olyan forrást, ahol a CIVILEK elleni kegyetlenkedéseket jóváhagyják, vagy bátorítják (nem partizánok, kommunista politikai komisszárok, hanem civilek). Aztán mutatok én is egy párat szovjet, meg német, esetleg japán oldalról. Meglátjuk melyikünk talál valóban dokumentált esetet.
Az meg külön vicc, hogy azt is képtelen vagy felfogni, hogy én elítélem a magyar katonák kegyetlenkeedéseit is, csak képes vagyok megkülönböztetni azt, hogy Keitel/Sztálin leír egy napiparancsot amiben felszólítja a katonákat a civilek elleni erőszakos fellépésre, és azt, hogy az amerikai/francia/olasz/magyar stb. katonák követtek el háborús bűnöket.

hazug fidesznyik (törölt) 2013.02.23. 10:31:20

@fal_adja_a_masikat: "Bármilyen alternatívára kíváncsi vagyok, hogy pl 39-ben mi is hadat üzenünk a németeknek, 2 hónap múlva német megszállás alatt lettünk volna, aminek eredményeképpen már 41-re kiírtottak volna minden zsidó magyart a németek, a magyar veszteségek ugyanekkorák lettek volna kb, a front ugyanúgy átvonul rajtunk, ugyanúgy a Szovjetúnió által megszállt ország maradtunk volna."

Lehet, de nem valószínű, hogy pont így történt volna. Viszont most tiszta lenne az arcunk...

Líder Máximo 2013.02.23. 10:31:42

@Muad\\\'Dib: ??? Hivatalos állami propaganda, érted?? Többek között a Tábori postán, mivel azt látták a katonák és a hozzátartozók! Vagy szerinted ehhez semmi köze nem volt Horthynak? Csak úgy, véletlenül írtak le ilyen mondatokat? Ennyi nem lehetsz hülye! Nyilván te azt is elhiszed, hogy Orbán Viktornak semmi köze Hofman Rózsa leváltásához, te agymosott szerencsétlen. Az meg tényleg külön vicc, hogy még azt sem tudod, hogy Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter parancsára - ez elég hivatalos lesz? - küldték le a Délvidékre a szegedi hadtestet, akik aztán népírtást követtek el a helyi szerb lakosság soraiban. Keresztes-Fisher parancsa miben különbözik Keitel vagy akár Stalin parancsától? Semmiben!

$pi$ 2013.02.23. 10:32:01

@Líder Máximo: "A magyar élet ára, a szovjetek halála" - virított a jelszó a Tábori Posta levelezőlapjain" Az állami magyar propaganda bátorította a szovjetellenes hangulat keltésével a gyilkosságokat

Hol van itt szó civilekről? Sehol.

Másrészt viszont Sztálin Berlin elfoglalása után három napos szabadrablást hirdetett. Ugye milyen más hangja van?

filifonos (törölt) 2013.02.23. 10:32:23

Azt azért még megnézném,mikor Dzoltán levágna egy hasonló szöveget mondjuk egy jenki fórumon.Marha jó volt,mikor a vietnámiak "pofáncsattintottak" minket.Megérdemeltük és hát rá is szolgáltunk,egyenesen hazakergettek minket.Sőt,meghalt a háromnegyed fiatalság,de ez így volt jó,legalább tudjuk,hol a helyünk.... Na a végkifejletre jegyet vennék!:)

hazug fidesznyik (törölt) 2013.02.23. 10:32:34

@Muad\\\'Dib: "képtelen vagy felfogni, hogy én elítélem a magyar katonák kegyetlenkeedéseit is, csak"

Elitéled vagy nem, nincs "csak"... okos tojás.

Líder Máximo 2013.02.23. 10:38:22

@$pi$: Most hasonlítsd össze a három napos szabadrablást azzal a meg nem valósult forgatókönyvvel, ha a nácik nyerik meg a 2 vhb-t: Hitler kiírtani akarta a zsidókat, szlávokat, cigányokat, melegeket, és minden olyan népet, amely nem az ő árja fajába tartozott. A mi magyarok is csak egy darabig lettünk volna a segédmunkásai ennek az árja népnek, aztán kiírtott volna minket is.

Ugye milyen más hangja van így a háromnapos szabadrablásnak?

Őrnagy Őrnagy · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2013.02.23. 10:38:33

Kassa esetében volt egy írás a TOP GUN újságban. A lényeg az, hogy az orosz gép egyszerűen eltévedt, Szlovákiát akarta bombázni, de Kassát sikerült. Ugye a határok akkoriban gyorsan változtak, és nem olyan egyszerű a levegőből navigálni. A megtalált besült bomba lapján csak SzB-2-es gép lehetett, az pedig nem volt a németeknek. Bár náci, tisóista szlovákoknak igen, az is lehet, hogy ők voltak. De nekik nem volt érdeke a magyarok berántása a háborúba, bár német kérésre megtehették.

$pi$ 2013.02.23. 10:41:14

@hazug fidesznyik: "Lehet, de nem valószínű, hogy pont így történt volna. Viszont most tiszta lenne az arcunk... "

Úgy érted, hogy nem lenne bűntudatunk? Nekem most sincs...

Vagy úgy érted, hogy nem gyaláznád a magyarokat? Szerintem dehogynem, akkor is gyaláznád az őseidet, mert te ilyen vagy és kész.

A kommunizmus áldozatainak száma jóval százmillió felett van, a fasizmus áldozatainak legalább tízszeresét gyilkolták meg. Magyarország harcolt ellenük... ennyi. Nincs "csak"...

salv 2013.02.23. 10:46:34

Ritkan esik meg, hogy a tortenelem igazsagos. A mi doni veresegunknel ez tortent - megerdemeltuk a vereseget es a pusztulast. En sem tartom helyesnek, hogy az ottani magyar aldozatokat hosi halottnak nevezik. Nem voltak hosok: gonosz cel erdekeben, gonosz tetteket vegrehajto emberek voltak. Nyilvan nem jokedvukben mentek oda, igy nevezhetjuk oket szerencsetlen aldozatoknak. Az igazi bunosok azok voltak, akik oda kuldtek oket: Horthy, es rezsimje. Velemenyem szerint Horthy volt a magyar tortenelem legkartekonyabb alakja. A tortenelem igazsagtalansaga, hogy nem akasztofan vegezte.

Muad\\\'Dib 2013.02.23. 10:46:51

@hazug fidesznyik:
Olvasd már végig miről van szó, ne mondatokat emelj ki. kthxbye...

Muad\\\'Dib 2013.02.23. 10:47:19

@Líder Máximo:
Komolyan feladom lassan.
wpcontent.answcdn.com/wikipedia/commons/thumb/6/67/Alaskadeathtrapa.jpg/220px-Alaskadeathtrapa.jpg
1.bp.blogspot.com/_sP7lVIleYSY/TQAYrmNIFVI/AAAAAAAABwI/OZUXDOQ_czc/s320/fta-200612-Propaganda.jpg
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c4/Anti-Japan2.png/250px-Anti-Japan2.png
Na és akkor most ismét felteszem a kérdést. Az USA ugyanolyan, mint a németek, szovjetek? Ugye ez eléggé állami propagandának tűnik, ami az ELLENSÉG elpusztítására hív?

"... Az meg tényleg külön vicc, hogy még azt sem tudod, hogy Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter parancsára - ez elég hivatalos lesz? - küldték le a Délvidékre a szegedi hadtestet, akik aztán népírtást követtek el a helyi szerb lakosság soraiban. Keresztes-Fisher parancsa miben különbözik Keitel vagy akár Stalin parancsától? Semmiben!"
Tehát a kegyetlenkedéseket államilag támogatták és jóváhagyták?
"...Az újvidéki események már a második világháború idején botrányt kavartak. A tetteseket még 1943-ban a Horthy-rendszer alatti Magyarországon felelősségre vonták, és 15 felelősnek tartott honvéd- és csendőrtiszt ellen bírósági eljárás indult..."

Peppone Botazzi 2013.02.23. 10:47:45

@Líder Máximo: "Nincs igazságos háború, a Horthy fanok, az utca és tér elnevezők szégyeljék magukat erre a múltra nem akarok büszke lenni!"

Ne aggódj ilyen miatt. Végigolvasva a hozzászólásaidat neked semmi közöd ehhez a történelemhez, ehhez a néphez, te csak ebben az országban élsz, de nem tartozol hozzá. Akinek minden szava az, hogy a magyarokat pocskondiázza az még ha akarna se lehetne büszke a magyar történelemre.

Muad\\\'Dib 2013.02.23. 10:47:59

@Líder Máximo:
/OFF
Még apró kiegészítésként megjegyezném, hogy amennyiben én próbálok normálisan beszélgetni, akkor a személyeskedést hagyd meg anyádnak, jó? Kösz...
/ON

Líder Máximo 2013.02.23. 10:56:46

@Peppone Botazzi: Értem, tehát te majd megmondod nekem, hogy nincs közöm a történelmünkhöz és az országhoz? Az ilyenek mint te listáztak és irtottak ki embereket 60 éve!

@Muad\\\'Dib: A második világháború volt az első háború, amelyben a támadó és hódító országok nemcsak az ellenfél legyőzését, hanem annak teljes megsemmisítését szerették volna. Őket kellett valahogyan megállítani, különben te se születtél volna meg. Meg vagyok lepődve, ha újat mondok.

Igen, államilag támogatták a szerb nemzetiség gyilkolását. Megint újat mondtam volna?

Bíróság elé...csak azt felejted el, hogy az ítélet után Horthy hagyta, hogy Németországba menekülhessenek a felelősök.

$pi$ 2013.02.23. 10:57:00

@Líder Máximo: "Hitler kiírtani akarta a zsidókat, szlávokat, cigányokat, melegeket, és minden olyan népet, amely nem az ő árja fajába tartozott."

Ez hülyeség. Úgy ahogy van. Honnan vetted azt a marhaságot, hogy Hitler ki akart irtani mindenkit aki nem árja? Ilyen még a legszélsőségesebb propaganda sem állított soha. A hivatalos történelem szerint a zsidókat akarta kiirtani "endlösung der judenfrage" azaz "a zsidókérdés végső megoldása", de ezt is sokan vitatják.

Sokak szerint a végső megoldás a zsidók összegyűjtése és kitelepítése lett volna, de ennek a véleménynek a hangoztatása manapság bűncselekménynek számít. Amit te hangoztatsz (ti. az, hogy mindenkit ki akart nyírni aki nem árja) az nem bűncselekmény, egszerűen butaság.

Másrészt viszont senkit sem lehet elítélni azért, amit "akart". Azért lehet elítélni amit tett, amire előkészületeket tett és amire másokat rábírt.

Líder Máximo 2013.02.23. 11:00:00

@$pi$: Olvassál Mein Kampfot, mindent megtalálsz benne, kiket akart kiírtani.

Muad\\\'Dib 2013.02.23. 11:00:07

@Líder Máximo:
Ami hiba és szemétség volt. De igenis volt állami szintű akarat a bűnösök elítélésére, még, ha ezt bizonyos körök meg is akadályozták.
Egyébként eklatáns példája a szovjet produkciójának Lengyelország esete. Ahol bizonyították milyen az, amikor valóban állam szintre emelkedik a terror jóváhagyása...

ÉszMegáll 2013.02.23. 11:11:09

Maradjunk annyiban, hogy egy tót jobb, ha magába száll, és önvizsgálatot gyakorol, mielőtt létrehoz egy ilyen posztot. Annak a Szlovákiának az állampolgára, amelynek jogrendszerében még mindig élnek a magyarok kollektív bűnösségét kimondó Benes-dekrétumok (amit pár éve a szlovák parlament megerősített!!), jobb, ha mélyen kussol a témában. Arról nem is beszélve, hogy a fasiszta Szlovákia ugyanúgy Hitler oldalán harcoltak a ruszkik ellen, mint mi.

gyomirtó 2013.02.23. 11:22:36

@Líder Máximo: Olvasd el te is. Mert ilyen, hogy kiket akart hitler kiirtani, sehol sincs benne. Kétszer olvastam, másodszorra azután, hogy a rádió műsorában egyszer valami történész utalást tett arra hogy hitler ki akarta irtani a magyarokat, mert nem árja nép, és ez benne van a mein kampfban. Nem rémlett a dolog, ezért elolvastam még egyszer. Nincs benne ilyesmiről szó.

Líder Máximo 2013.02.23. 11:22:45

@Deak Tamas: Nem tudom, hogy a posztoló történésze-e, de ezzel a posztal megszólította a történészeket, kár, hogy nem írod le, mit gondolsz a dologról, amúgy az engem is érdekelne,miért van a téma körül itthon ekkora csönd.

@Muad\\\'Dib: Színjáték volt, Horthy és a nyilas érzelmű katonák összjátéka, az egy olyan kor volt.

$pi$ 2013.02.23. 11:35:53

@Líder Máximo: "Olvassál Mein Kampfot, mindent megtalálsz benne, kiket akart kiírtani. "

Beidéznéd? Ekkora történelmi jelentőségű felfedezést miért nem publikálsz? :)

hot-spot (törölt) 2013.02.23. 11:36:00

Rohadt mocskos náci patkányok!

Bafana 2013.02.23. 11:41:05

Antall Óriási hibát, sőt bűnt követett el 20 éve, amikor elismerte az önálló Szlovákiát!
Kedves kis zsebtörténész és provokátor! Pici történelem kiegészítés: a szovjet-orosz hadsereg alig 160 én alatt 4-szer rontott rá Magyarországra és okozott óriási pusztítást! Csodálkozol, hogy az emlékművüket köpködik?

Hiryu2,01 2013.02.23. 11:44:39

@gyomirtó: ja...funkcionális analfabétizmus

ÉszMegáll 2013.02.23. 11:49:21

@Líder Máximo:

Mielőtt nagyon belelovalnád magad a Délvidéken történtekbe, felhívnám szíves figyelmedet, hogy a bevonuló magyar sereget nem a szerb reguláris alakulatok támadták, hanem civil ruhás "partizánok", akiket ma terroristának neveznek. Az ilyeneket pedig a világ minden hadserege kivégzi. Mellesleg a genfi konvenció sem védi őket, nem véletlenül.

Nick Ez a név jelenik meg a blogokban, kommentekbe 2013.02.23. 11:54:45

tudomasom szerint ezeket a buntetteket haborus ovezetben hajtottak vegre, mert a szovjetek az egesz hatorszagukat haborus ovezette neveztek ki
lasd a partizan harcmodor...

a magyarok vedelmere meg mondva, volt olyan hely ahol nem ok voltak a nagyobb tuzerovel rendelkezo egyseg hanem a partizanok... haboru folyt ott is, annak ellenere, hogy a front mar elvonult
az hogy u.n. tulkapasokat hajtottak vegre meg kegyetlenkedtek az valo igaz, de az amit a poszttolo sugall, hogy artatlanok voltak a szovjetek az tulzas

Muad\\\'Dib 2013.02.23. 11:55:04

@Líder Máximo:
"...A második világháború volt az első háború, amelyben a támadó és hódító országok nemcsak az ellenfél legyőzését, hanem annak teljes megsemmisítését szerették volna..."
WTF? Ezt így általánosságban kijelenteni, több, mint hülyeség. Bizonyos országok esetében ez kétség kívül így volt, de Norvégia, Franciaország, Benelux államok megszállása esetében ezt kijelenteni mindenféle alapot nélkülöz.
Mellesleg a civilek elleni terrorbombázásokat a szövetségesek pont ugyanolyan lelkesen alkalmazták, mint a tengelyhatalmak. Az a legszebb az egészben, hogy lényegében nulla hatásfoka volt ezen tetteknek, hiszen ez inkább erősítette az ellenállási hajlamot minden félnél.

Parmezanidész · http://bemorgo.blog.hu 2013.02.23. 12:05:18

@Líder Máximo: Ez egy kényelmes álláspont, hogy nem is igaz, mert a szovjetek hamisították a történelmet.

Igen, bizonyos részleteit. De katyinnak is a szovjet levéltárakban volt nyoma... az se történt meg akkor? :)

Ezek a nyomottak csak nem akarják elhinni, hogy a világnézetük baromságokon alapul :)

Parmezanidész · http://bemorgo.blog.hu 2013.02.23. 12:26:46

@Deak Tamas: úgy érted, hogy melyik nép sír egyfolytában arról, hogy vele milyen csúnyán elbántak, és ha nem így-meg-így történt volna, mekkora világhatalom lehetnénk?

magyarország messze nem a legrosszabbul járt nép közép-európában, nem is a legtöbbet szenvedett, vagy a leginkább nyomorgó. történészként tudhatnád mindezt. de a magyar kispolgárság és értelmiség viselte a legrosszabbul, hogy kipukkasztották a felsőbbrendűségének lufiját.

hazug fidesznyik (törölt) 2013.02.23. 12:39:37

@$pi$: "Úgy érted, hogy nem lenne bűntudatunk? Nekem most sincs..."

Nem is várható el tőled. Erről az oktatási rendszer tehet, amely nem neveli elég jól a gyerekeket, így a hozzád hasonló elmeroggyantak hamar beeszik a magyar nacionalista szennyirodalmat, utána meg elvakult gyűlölködésbe kezdenek a nemzet más tagjai iránt. Beteg vagy te bazmeg.

Muhammad Balfas 2013.02.23. 12:39:42

@Parmezanidész: Ráadásul olyan esetek is előfordultak például a németek megszállta részeken, hogy NKVD egységek német egyenruhába öltözve, bemagolt német vezényszavakat ordibálva kegyetlenkedtek a lakossággal, hogy a Wehrmacht ellen hangolják őket ,mert bizony eleinte az ukrán, fehérorosz, és baltikumi lakosság nagyon is szimpatizált a megszállókkal a sztálini terror, meg az ukrajnai tömeges éhhalál után évtizede után.

hazug fidesznyik (törölt) 2013.02.23. 12:39:47

@Bafana: "Antall Óriási hibát, sőt bűnt követett el 20 éve, amikor elismerte az önálló Szlovákiát!"

Ezért vagy annyira oda (meg vissza)? A németek is bűnt követtek el, amikor megengedték a magyar hordáknak, hogy államot alapítsanak Európában. Ezer év elteltével kiderült, hogy nem tudnak beilleszkedni. Barom.

ember100 2013.02.23. 13:16:21

@$pi$:
Helló !
Baromira igazad van , Te gyökér , nincs odaírva , és a 3 nap szabadrablás felér , a 3 év háborúval , rablással egy ország kifosztásával !!!!

kertészrobi 2013.02.23. 13:18:08

Kedves Blogíró!

Hogy szlovák vagy cseh lettél a te dolgod.
Hogy ezután többször beleszarsz a fészkedbe lelked rajta. Mert írásod egyoldalú célja a magyarság gyalázása. Akkor is ha a megtörténtek igazak. Hasonló vagy a kommunistákhoz, akik az utolsó csatlós bélyegét ragasztották a magyarságra és ezért bűntudatot igyekeztek kelteni benne. A megtörténtek nem ott kezdődtek, ahol te gondolod, hanem egy történelmi folyamat részei. Ebből kellet volna kicsit érzékeltetni, de ehhez némi ismeretek lennének szükségesek, amelyekkel nem rendelkezel.
Arról mikor írnak, a szomszédos országokban, hogy hány ezer magyart irtottak ki? Arról mikor írnak, hogy a nemzetiségpolitikájuk gyakorlata valójában magyarellenes? Arról mikor írnak, hogy az ő szerepük a második világháborúban hogyan járult hozzá a zsidóüldözéshez? Egyáltalán mi a célod ezzel az írással? A múltat nem lehet lezárni barátom! Mert a jelen a múltból fakad ha nem tudnád! Egy megoldás lenne "rendezni végre közös dolgainkat". A míg a szomszédok hazudoznak az ilyen cikk nem más, mint öngyalázás.

Parmezanidész · http://bemorgo.blog.hu 2013.02.23. 13:18:15

@Ches Desmond: hááát, nem tartanám kizártnak, ugyanakkor a neten szinte csak náci oldalakon van szó erről, ami azért megkérdőjelezi az infó hitelességét.

de az ukránok sokat szenvedtek sztálin uralma alatt, több millióan haltak éhen, biztos sokan hitték, hogy a németekkel jobban járnának.

ember100 2013.02.23. 13:18:20

@Con Storm:
Helló !
Te mekkora álszent b...m vagy !!!!
, és ha nem voltál ott , nem láttad mi történt akkor nem is volt semmi .

ember100 2013.02.23. 13:18:25

@gyomirtó:
Helló !
Nem Hitler nem kiírtani akarta a magyarokat , hanem kitelepíteni oroszországba az ural még európai részére földművesnek.

Etniez 2013.02.23. 13:18:33

@nincs_nick: És azt ki ne hagyd, hogy szerintük 3X annyi ember védte Budapestet, mint valójában, ezért vittek el sok tízezer civilt hadifogolyként "jóvátételként".

Nem érti ez a prosztoló, hogy hiába nyomja itt a propagandát, nem hisszük el. Voltak túlkapások, de közel sem annyi, mint amit az oroszok követtek el a világháború során.

Inkább beszéljünk a Benes-dekrétumokról, ha már itt tartunk...

N48 2013.02.23. 13:28:05

@Bafana:
Én szeretem Szlovákiát, az a kedvenc magyar tájegységem:)

Muhammad Balfas 2013.02.23. 13:28:30

@hazug fidesznyik: Mit enngedtek meg a németek nekünk? 907-ben óriási hadsereget küldtek, hogy ,megsemmisítsék a kárpát-medencei magyar törzseket, és pozsonynál verték szét őket a magyarok.Géza és István alatt volt egy kis türelmi időnk, amikor a vallási fanatikus Ottó császár a hittérítést helyezte előtérbe, majd pedig amikor Gizella bátyja lett a császár. Viszont még István alatt újabb súlyos támadás célpontjai lettünk, majd I. András alatt megint (vértesi csata). Na ennyit erról , hogy az ő kegyükből létezett a középkori keresztény magyar állam.

Muhammad Balfas 2013.02.23. 13:31:09

@Parmezanidész: Én Kun Miklós történész műsorában láttam. Szerintem ő nem tekinthető "nácinak".
Mindenesetre ne csináljunk úgy ,mintha '41-ben a németek egy idillikus államot támadtak volna meg.
A szovjet belügyi egységek gyakorlatilag a 30-as évektől belső háborút folytattak a saját lakosságuk ellen, különösen Ukrajnában, ahol több millió ember pusztult éhen (Holodomor), és az erőszakos kollektivizálás is számos emberi tragédiáért volt felelős.

N48 2013.02.23. 14:07:22

@whale:
Az Olaszországban élő dél-tiroli németeket Hitler telepíttette ki Lengyelországba. Olyat is hallottam, hogy a magyarországi svábokkal is voltak hasonló tervei.
Igaz, hogy ezt Maruzsa Zoltán óráján hallottam, szóval lehet, hogy ez csak a náci Fidesz-propaganda része...

Parmezanidész · http://bemorgo.blog.hu 2013.02.23. 14:07:50

@Ches Desmond: nem az a kérdés, hogy milyen volt sztálin diktatúrája, mert katonaként valószínűleg nagyobb biztonságban voltál a fronton, mint egy sima civil otthon. de ugyanígy volt a zsidókkal a munkaszolgálatban és a náci németország ellenzéke is jobban érezhette magát a harcokban, mint kitéve az állandó gyanúsítgatásoknak.

de azt hinni, amit a magyar történésztársadalom és a jobbos magyarkodók hirdetnek, hogy a magyar harcos tiszta és hibátlan volt, miközben az ellenfeleink aljasok és ördögiek voltak, szóval ezt elfogadni olyan, mintha megpróbálnánk úgy tenni, mintha meg sem történt volna az elmúlt 70 év. horty és szálasi propagandája mondott ilyesmiket.

az már jó kérdés, hogy aki kételkedés nélkül hisz ebben, és már csak az ördögöt nem rajzolja oda a szovjet katona homlokára, az csak ostoba, vagy visszavágyik abba a korba, és az akkori társadalmi és katonai vezetésnek ad igazat. szerintem a jobboldalon az utóbbi nézet van uralmon, csak akkor kár tudományosnak feltüntetni ezt a világnézetet, amikor szimplán csak egy bizonyítottan fenntarthatatlan és hamis ideológiát szeretne terjeszteni.

feketebarany666 2013.02.23. 14:36:48

Azthittem hogy haboru volt.

Etniez 2013.02.23. 14:36:59

@Parmezanidész: Nem érted! Mi hisszük, hogy a magyar katona általánosságban nem okozott akkora kárt a civil lakosságnak, mint az oroszok.

Ráadásul mondjátok már meg, mi a faszt toroltak meg KÉT ÉVVEL később Budapesten az orosz hordák? Érted? Két évvel később...

Szabványok 2013.02.23. 15:01:43

@Joe84:
"Lelőtt civilek, nők, gyerekek képét is lehet mutogatni, csak arról feledkezik meg az író, hogy ezek fegyveres partizánok voltak, ma úgy mondanánk, hogy terroristák. És aki fegyverrel rontott rá a magyar csapatokra azt lelőtték, mint a kutyát mindegy a neme, vagy az életkora... és ez így volt helyes! Dicsőség a hősöknek!"

A terroristát és a szabadságharcost csak az különbözteti meg, hogy ideológiailag kivel értesz egyet.
Búvár Kund, a szovjet partizán, az '56-os pesti srác, a vietkong, a palesztin, stb. között nincs különbség. Mindegyik a hazáját (eszméjét) védte akár élete árán is a túlerővel szemben elszántsággal, ravaszsággal.

Ugyanígy a túloldal, a megszállók is objektíve nézve mind egyforma!
Mindegyik a hazájától távol, túlerővel, rengeteg pénzért próbálja katonailag saját érdekkörébe vonni azt a területet.
Így volt ez a törököknél, labancoknál, németeknél, szovjeteknél.
De így volt az USA szőnyegbombázásainál is, amikor hazájuktól 10000km-re irtották a népet. Vagy éppen zsebRambó kommandók km-es távolságból lődöztek le embereket lesből.
Vagy a Magyar Hadsereg a Donnál védte a hazát.

És visszajutottunk a poszthoz!
A II. Hadsereg egyike volt a megszálló hadseregeknek, pont ugyanazt csinálták, mint 500 évvel korábban a törökök, 4 évvel később a szovjetek, vagy az USA azóta is.
A szerencsétlen helyi lakosok pedig pont azt csinálták, mint a kurucok, '56-os magyarok vagy a tálibok.

Muhammad Balfas 2013.02.23. 15:01:53

@Parmezanidész: Az erős túlzás a részedről, hogy a "magyar történésztársadalom" meg a jobboldaliak egésze ennyire sarkítva látná az eseményeket ahogyan azt írod.
(Mellesleg-abszurd módon- az Aczéli kultúrpolitika is a 70-es évektől azt sugallta,hogy a 2. magyar hadsereg áldozat volt, akit "ott felejtettek", és a kegyetlenkedésekről se nagyon esett szó-ahogy ez az Index Ungváry könyvéhez kapcsolódó kommentárjából kiderült. Szóval az elmúlt "70 év" sem igazán vesézte ki ezt a dolgot.)
Egyébként ha a szovjet megszállás előtti magyarországi zsidóüldözés rendszeresen említésre kerül, akkor miért is ne említenénk meg a német megszállás előtti évtizedes kommunista terrort, és éhinséget Ukrajnában? Vajon ők eleinte nem érezték felszabaduásnak a helyzetet?
Nem tudok a teljes magyar jobboldal nevében nyilatkozni, de én személyesen elhibázott döntésnek tartom a Szovjetúnió elleni megszállásban való részvételt. A Teleki féle politikát kellett volna folytatni, de ez több okból kifolyólag nem sikerült. Egy friss, érintetlen magyar honvédséggel a háború utáni rendezés során tartósabb határrevíziót lehetett volna elérni, mint amilyen rövid időre az sikerült.

Szabványok 2013.02.23. 15:15:09

"Lelőtt civilek, nők, gyerekek képét is lehet mutogatni, csak arról feledkezik meg az író, hogy ezek fegyveres partizánok voltak, ma úgy mondanánk, hogy terroristák. És aki fegyverrel rontott rá a magyar csapatokra azt lelőtték, mint a kutyát mindegy a neme, vagy az életkora... és ez így volt helyes!
Dicsőség a hősöknek!"

Amióta világ a világ vannak hadseregek, amelyek ideológiájuk (befolyásuk) kiterjesztése érdekében messzi földön irtják a helyi lakosokat. Ilyet tettek a perzsák, a rómaiak, a keresztes lovagok, a törökök, a labancok, az angolok, a németek, a szovjetek, az USA és persze néha a magyarok is, mint azt feljebb olvashatjuk. Ilyenkor a megszálló hadsereg az erősebb jogán civileket öl meg (tömeges kivégzés, 10000m magasból bombázás, stb.) Mindezt a "szent cél" érdekében. (Don kanyarnál kell védeni a hazát, megelőző csapás, a "jobb rend" terjesztése, olaj, stb.)

A poszt egy ilyen esetet említ, amikor a magyarok voltak a megszállók/hódítók.

A másik oldal is ugyanolyan, amióta világ a világ. Búvár Kund, a kurucok, a partizánok, '56-s "pesti srácok", a vietkongok, palesztinok, Alkaida, tálibok, stb. pont ugyanazt csinálja. A velük szimpatizáló lakosság között elbújva, olcsón, mindenféle ravaszsággal védik a földjüket az hódító (ország vagy eszme) ellen. A túlerőt hősiességgel, Molotov-koktéllal, kegyetlenséggel, öneláldozással próbálják ellensúlyozni.

Az hogy a hozzád hasonlók kit tekintenek hősnek és kit terroristának, kinek adnak igazat a repülőről falvakat felgyújtót, vagy a megszálló tisztjeit a kávéházban felrobbantót, az attól függ melyik ország, melyik ideológia mellett vannak elkötelezve.

$pi$ 2013.02.23. 15:24:29

@Szabványok: "A terroristát és a szabadságharcost csak az különbözteti meg, hogy ideológiailag kivel értesz egyet."

Fenét! A szabadságharcos egyenruhát visel vagy megkülönböztető jelzést használ, fegyverét nyíltan viseli, felszólításra azonosítja magát. A terrorista a civil lakosság közt rejtőzve, titokban fejt ki fegyveres tevékenységet.

Kivel értesz egyet, persze...

Szabványok 2013.02.23. 15:53:08

@$pi$:
"Fenét! A szabadságharcos egyenruhát visel vagy megkülönböztető jelzést használ, fegyverét nyíltan viseli, felszólításra azonosítja magát. A terrorista a civil lakosság közt rejtőzve, titokban fejt ki fegyveres tevékenységet."

Ugye Te a "Tenkes kapitánya" filmsorozatban a kapitányt terroristának tartod, mert egyenruha, nyílt fegyverviselés nélkül a civilek között bujkálva fejti ki tevékenységét?

Akkor a vietkong harcosai szabadságharcosok voltak, az '56-os molotovkoktélt dobálók meg terroristák!
Hiszen a vietkongok egyenruhát viseltek, fegyverüket nyíltan viselték, míg az '56-os terroristák a civilek között rejtőzködtek, Wittner Máriának nem hiszem, hogy egyenruhája lett volna.

A "kivel értesz egyet" elv jó példája, hogy régebben a tálibok, sőt maga Bin Laden az USA kedvence volt, támogatták őket. Rambo 3-mban hősökké emelték tálibokat csak azért, mert épp akkor éppen a szovjetek ellen védték földjüket.
De amióta nem barátok, azóta terroristák, akiket robotrepülővel kell szarrá lőni. Ha véletlenül egy esküvő 120 vendége robban fel, hát akkor pechük volt.

Próbáld meg egyszer levenni a polárszűrős szemüvegedet és úgy nézni a konfliktusokat!

Szabványok 2013.02.23. 15:53:19

@$pi$:
"Fenét! A szabadságharcos egyenruhát visel vagy megkülönböztető jelzést használ, fegyverét nyíltan viseli, felszólításra azonosítja magát. A terrorista a civil lakosság közt rejtőzve, titokban fejt ki fegyveres tevékenységet."

Ugye Te a "Tenkes kapitánya" filmsorozatban a kapitányt terroristának tartod, mert egyenruha, nyílt fegyverviselés nélkül a civilek között bujkálva fejti ki tevékenységét?

Akkor a vietkong harcosai szabadságharcosok voltak, az '56-os molotovkoktélt dobálók meg terroristák!
Hiszen a vietkongok egyenruhát viseltek, fegyverüket nyíltan viselték, míg az '56-os terroristák a civilek között rejtőzködtek, Wittner Máriának nem hiszem, hogy egyenruhája lett volna.

A "kivel értesz egyet" elv jó példája, hogy régebben a tálibok, sőt maga Bin Laden az USA kedvence volt, támogatták őket. Rambo 3-mban hősökké emelték tálibokat csak azért, mert épp akkor éppen a szovjetek ellen védték földjüket.
De amióta nem barátok, azóta terroristák, akiket robotrepülővel kell szarrá lőni. Ha véletlenül egy esküvő 120 vendége robban fel, hát akkor pechük volt.

Próbáld meg egyszer levenni a polárszűrős szemüvegedet és úgy nézni a konfliktusokat!

petraeus 2013.02.23. 16:21:15

@Szabványok: Osszemosod a szisztematikusan elkovetett, felulrol intezmenyszeruen tamogatot haborus buncselekmenyeket, nepirtasokat (nacik, szovjetunio) az elszigetelt es a korulmenyek miatt kialakult haborus buncselekmenyekkel (USA vietnamban es irakban, afganisztaban).
Ez kb. olyan mintha az alkalmi drog fogyasztot/kereskedot egyszintre emelned a mexikoi drog kartellekkel...
Hogy a magyar honvedseg hol volt ebben az osszevetesben? Valahol a ketto kozott , nem volt a celja a lakossag teljes kiirtasa es a terulet vegleges elfoglalasa de ugyanakkor nem is elszigetelt egyeni esetek voltak a kegyetlenkedesek.

$pi$ 2013.02.23. 16:21:24

@Szabványok: "Hiszen a vietkongok egyenruhát viseltek, fegyverüket nyíltan viselték, míg az '56-os terroristák a civilek között rejtőzködtek, Wittner Máriának nem hiszem, hogy egyenruhája lett volna."

Az 56-os felkelők nyíltan viselték a fegyverüket, úgyhogy nem voltak terroristák. Nagyon sokan közülük megkükönböztető jelzésként karszalagot is viseltek. Szóval nem kell félremagyarázni, nem terroristák voltak.

Ugyanakkor viszont nyilvánvaló, hogy egy forradalmi, polgárháborús, háborús helyzetben nem lehet mindenkit egy kalap alá venni. A vietkongok közt is sok öngyilkos merénylő volt, civilek közé rejtőzve, bombákkal követtek el merényleteket, ezek nyilvánvalóan terroristák voltak.

Parmezanidész · http://bemorgo.blog.hu 2013.02.23. 16:21:34

@Etniez: ha két év alatt elfelejthették volna, akkor miért zavar téged, bármit is tettek 70 évvel ezelőtt?

Parmezanidész · http://bemorgo.blog.hu 2013.02.23. 16:57:13

@Ches Desmond: sajnos az elmúlt napok hírei, hogy az elte-btk hökjét mi mindenre használta fel a jobbikos-történészbrigád, engem igazol. nézd meg az itt hozzászólókat, hány százalék mondja lényegében azt, hogy ez nem is így történt, de az lett volna az igazi...

az ukránok egy része biztosan felszabadítónak érezte a németeket, ahogy az előzőben is írtam.

kádárék nem akartak sokfelé konfliktust vállalni, nlhány kérdésbe bele sem mentek komolyan. pl a nyilasok elszámoltatása. nézd meg a zuglói nyilasper adatait, hogy milyen bűnökkel nem ítéltek halálra embereket csak azért, mert közben megöregedtek. hogy ne haragítsák még jobban magukra a nem egyszerűen jobboldali elkötelezettségű, hanem egyértelműen a kártékony szélsőjobbal szimpatizáló kispolgárságot.

egyébként nem tudom, hogy lehetett volna ügyesebben intézni ezt a háborút, de az biztos, hogy a horthy-korszak németnyaló propagandája ütött vissza a vezérkar és a csendőrség hozzáállásában is. mellesleg a magyar melldöngetők csak akkor nem tiltakoznak a legfelsőbbrendűségünk megkérdőjelezése ellen, ha a németek még kiválóbbságáról esik szó.

talán ha nem a német, hanem a magyar érdekek kiszolgálása lett volna a középpontban, másként történt volna a dolog.

lujo22 2013.02.23. 17:23:39

Gratulálok a szerzőnek, mert árnyaltabbá tette a történelmi képet. Olyasmiről olvashattam, amiről még sohasem.
Annak meg külön örülök, h a sok tulok jobber agyát felbasztad. :D
Nem a tényekkel, hanem Veled foglalkoznak, kínjukban.

ember100 2013.02.23. 17:27:46

@Etniez:
Helló !
Az hogy egy falut porig égettek elvitték az összes állatot az gondolom nem számít , csak legfeljebb megfagytak és éhenhaltak.2 évvel később talán a családjuk , zeretteik elvesztését torolták meg , egy kicsit fogat-fogért alapon.

Szabványok 2013.02.23. 18:29:35

@$pi$:
"Az 56-os felkelők nyíltan viselték a fegyverüket, úgyhogy nem voltak terroristák."
Derekukon egy övben volt a szabványos benzinespalack. És a II. emeleti ablakból karszalagos kézzel dobták a T-34-esekre. És nem, a lakosság nem bújtatta őket, nem szimpatizált velük. A Sztálin-szobrot is egyenruhában, de legalábbis döntötték.
Értem.
Pontosabban értelek.

ani78 (törölt) 2013.02.23. 18:30:00

A szovjet területeken a lakosság nagy részt partizánok vagy támogatóik voltak, terroristák, ahogy ma neveznék őket a NATO erők.
A magyar katonák visszaemlékezéseiből kitűnik, hogy a partizánveszély nagyon nagy volt és nagy veszteségeket okoztak a németeknek és szövetségeseiknek. A lakosság pedig partizánokat támogatott, rejtegetett, vagy maga is az volt.
A szovjetek bevonulásakor a magyar lakosság nem volt ellenséges, nem voltak partizánok, tehát a kegyetlenkedések, a meggyilkolt, megerőszakolt emberek ártatlan áldozatok voltak.

Szabványok 2013.02.23. 18:40:57

@petraeus:
"Osszemosod a szisztematikusan elkovetett, felulrol intezmenyszeruen tamogatot haborus buncselekmenyeket, nepirtasokat (nacik, szovjetunio) az elszigetelt es a korulmenyek miatt kialakult haborus buncselekmenyekkel (USA vietnamban es irakban, afganisztaban)"

Nem mosom össze, a különbség mindössze annyi, hogy a győztesnek igaza van. Varsót lebombázták bosszúból. Kölnt felgyújtották foszforbombákkal, hogy a lakosság ne legyen már annyira oda führerért. Meg Drezdát is szétbombázták. A németek felrobbantották a budapest hidakat, mert így nyertek pár napot. Az USA atombombát dobtak két városra 200e halottal, csakhogy ne haljon meg 50e USA katona az inváziónál. Vietnamban kiirtották az őserdőt, embert, állatot dinitrofenollal, nehogy legyen fedezéke a vietkongnak. 5 saját életét feláldozó ember akciót szervezett, hogy a gyűlölt ellenség, a "világkereskedelem" központját lerombolják és az ő 5 életük árán elpusztítsanak 5000 ellenséget.

Szerintem nincs különbség. Minden esetben arról van szó, hogy a cél szentesíti az eszközt jelszóval ezerszámra gyilkolják meg azokat, akiket "ellenség"-nek gondolnak. Az már mindegy, hogy lelövik őket, bomba söpri el őket, mérgezett ivóvíztől halnak meg. Mindegy, hogy a gyerek lábát taposóakna vagy pokolgép tépi le.

dısʇıʞǝ uǝɯ ʞoɯd ןǝʇʇ 2013.02.23. 18:41:29

@whale: te ne nácizzál itt senkit te vérbajos zsidó kutya

Szabványok 2013.02.23. 18:48:21

@$pi$:
"A vietkongok közt is sok öngyilkos merénylő volt, civilek közé rejtőzve, bombákkal követtek el merényleteket, ezek nyilvánvalóan terroristák voltak."

Ha a bombát hátizsákban viszi oda és maga is meghal, akkor terrorista. Ha egy földalatti bunkerből több milliárdos, műholdas rendszeren keresztül irányítja a bombát a célra, akkor nem terrorista, hanem egyszerűen csak egy szakember, aki a fizetéséért a munkáját végzi.
Én fordítva gondolnám!
Az aki az életét áldozza egy ügyért, legalább hisz benne, legalább ő úgy komolyan gondolja, hogy a nagyobb jó érdekében meg kell halnia az ellenek és neki.
Aki meg bunkerből irányít, az gyáván elbújik, az "ügyet" nem gondolja annyira fontosnak, hogy a saját életét áldozza érte, legfeljebb a képen látható pontok életét.

A japán kamikazék terroristák voltak?
A francia ellenállók, akik felrobbantották a német utánpótlást terroristák voltak?

Vedd észre, hogy a terrorista, partizán, népfelkelő, szabadságharcos, forradalmár mindmind ugyanaz.
Csak aszerint sorolod be a kategóriába, hogy neked tetsző, vagy nem tetsző eszméért harcol.

Ugyanígy a professzionális gyilkosokat, katonákat, bérgyilkosokat, kommandósokat is aszerint kategorizálod, hogy pénzért neked szimpatikus embereket, vagy nem szimpatikus embereket lőnek le, bombáznak atomokká.

petraeus 2013.02.23. 19:03:07

@ani78: Annyit felejtesz el, hogy 1, a szovjet civileknek nem volt valasztasuk, a partizanok tamogatasa nem onkentes volt, a partizanok se adtak kegyelmet annak aki nem tamogatta oket, az ilyet arulokent, kolleboranskent kivegeztek.
2, Budapesten 56 ban a lakossag donto tobbsge tamogatta, bujtatta etette a feklkeloket akkor a szovjetek jogosan vegezhettek volna ki Budapest lakossaganak azt a reszet amelyik olyan haztombokben lakott ahol ellenallasi gocpont volt??
Civilek tomeges legyilkolasara, falvak felegetesere (az orosz telben ez felert gyilkossaggal) nincs ok vagy mentseg.
Es akkor a magyar megszallo csapatok zsidok osszegyujteseben jatszot szerepet nem is emlitettuk.

Muhammad Balfas 2013.02.23. 19:08:42

@Parmezanidész: A "jobbikos történészbrigád" azért nem fedi le a magyar történésztársadalmat, és különösen nem a jobboldalt.
A hadbalépés pedig nem szimpátia, vagy propaganda kérdése. Franco is nagy németbarát volt, hiszen nekik köszönhette a hatalmát, mert a Kondor légió nélkül nem valószínű, hogy a fallangisták megnyerik a polgárháborút Spanyolországban.
Mindez mégse akadályozta meg őt abban, hogy a Gibraltár elfoglalására ösztönző német kérésekre-és ezzel a háborúba való belépésre-nemet mondjon. Holott Gibraltár megszállásával nagyon nehéz helyzetbe hozhatta volna az angolokat, mivel a Földközi-tenger kapujáról volt szó.
Mégse tette meg, mert az egyéni szimpátiája fölött győzőtt a politikai racionalitás.
Nálunk Teleki képviselte ezt a vonalat, de nem tudta meggyőzni Horthyt, aki végül Jugoszlávia német megszállása kapcsán rossz döntést hozott.

petraeus 2013.02.23. 19:11:20

@Szabványok: Most Varso lerombolasat veted ossze a nemet varosok elleni legitamdasokkal.
Varsot szisztematikusan blokkrol blokkra robbantottak fol, azutan! hogy a varos elesett ez azert nagyon kulonbozik attol, hogy egy az ellensegnek termelo az ellenseg kezen levo varost porig bombazok...
Az USA atomtamadosknal nem csak az amerikai katonak eletet mentettek meg, hanem Japanok millioiet is, Hirosima, Nagaszaki nelkul varosrol varosra ment volna a haboru mint Okinawan. Szerinted ha ledobnak egy atombombat Berlinre es Hamburgra es ezzel vege a haborunak mondjuk 1944 nyaran akkor hany emberrel tobb menekult volna meg mint igy, hogy meg egy evig voltak harcok europaban?

Muhammad Balfas 2013.02.23. 19:26:56

@mari45: Nem csak egyszerűen "lerohanták"(ahogy írod) Drezdát meg Hamburgot az angolok, hanem gyújtóbombás támadást intéztek ellenük éjszaka. Ami csak arra jó, hogy sűrűn lakott részeken olthatatlan tüzeket gerjesszenek, elevenen elégetve ezzel az ott lakók többségét. Miért nem az ipari kapacitásokat bombázták,mint az amerikaiak itt Európában?
Mellesleg,bár kétségtelen,hogy a németek rohanták le Nyugat-Európát, de a hadüzenetet a franciák és az angolok küldték Berlinnek a háború kirobbanása után.

petraeus 2013.02.23. 19:27:00

@Ches Desmond: Franco nagyon nem jo pelda, a foldrajzi helyzete mas, ok nem a ket haboruzo nagyhatolom kozott helyezkedtek el, mint mi...
Kelet Eu bol senki nem maradt ki, de volt jo par olyan orszag akik a harcot valasztottak, meg akkor is ha nem volt eselyuk, (Lengyelo, Jugok) a finnek se mentek moszkvaig, visszaszereztek ami az ovek majd megalltak...
Nem volt muszaly hadbalepnunk, de mivel a belso nyomas a nemetbaratoktol nagyon eros volt es mindenki mas belepett igy nehez volt kimaradni, raadasul akkoriban az egy nagyon realis esely volt, hogy a nemetek megsemmisitik a szovjetuniot, az otlet megvolt, de Hitler nem elegedett meg a zsidok kiirtasaval (ami rendkivul nepszeru volt a szovjetunioban) o a szlavoknak is rabszolgasorsot szant, meg igy is oroszok, ukranok szazezrei harcoltak nemet egyenruhaban. Az USA ipara nelkul a foldbe dongoltek volna a szovjeteket.

hajdusani 2013.02.23. 20:13:04

A kedves cikkiro nagyon silany ertelmi szintet kepvisel ha azt hiszi hogy ezzel a cikkel legitimme tette az oroszok kegyetlenkedeseit. Vagy talan meg joguk is volt hozza a kedves cikkiro szerint?

Muhammad Balfas 2013.02.23. 20:13:10

@petraeus: Kétségtelen,hogy a spanyolok földrajzi helyzete kedvezőbb volt a szovjet háború elkerülése szempontjából,viszont az ő szerepüket nem is ebben a relációban kell értelmezni. Ha úgy tetszik ők a németek és Nagy-Britannia közötti konflitusmezőben helyezkedtek el (még földrajzilag is, hiszen Gibraltár brit terület volt).Németország szempontjából pedig fontosabb volt a Földközi-tenger kapujának kérdése, mint az hogy az egyik kelet-európai állam belép e a szovjet ellenes háborúba vagy sem.
Igen erős informális nyomást gyakoroltak Francora, de ő nem adta be a derekát.
A lengyeleknek vagy a jugoszlávoknak pedig nem volt választásuk-ahogy írod. Mindkettőt lerohanta Wehrmacht. Előbbit a háború elején, utóbbit pedig Görögország megszállását előkészítendő.
Nekünk pedig épp azért kellett volna kimaradni az egész világháborúból 41 után, mert a magyar vezetésnek érzékelni kellett volna, hogy ha az angol-amerikai ipari kapacitás egyszer összeadódik a hatalmas orosz tömegekkel, annak csak német vereség lehet a vége.

$pi$ 2013.02.23. 20:32:30

@Szabványok:
"A japán kamikazék terroristák voltak?
A francia ellenállók, akik felrobbantották a német utánpótlást terroristák voltak?"

Mindenki úgy definiálja a saját fogalmait, ahogy akarja. A "terrorista" szó pontos definíciója mindig is vita tárgya volt, nagyjából ugyan megegyeznek a vélemények, de az biztos, hogy meglehetősen sok meghatározás van.

Amit te javasolsz, az az, hogy ne adjunk definíciót, ne különböztessük meg a "katona", "népfelkelő", "szabadságharcos" és a "terrorista" fogalmát, mert ezek úgyis mindenkinek mást jelent. Oké, meglepő, de bizonyos mértékig egyet tudok vele érteni. Végülis amikor felrobbantja a családodat valaki, akkor igazából nagyon nem érdekel, hogy milyen kifogást vagy magyarázatot ad a tettes a gyilkosságra...

Csakhát attól, hogy mi megegyezünk abban, hogy mindenki terrorista vagy senki sem terrorista, attól még a világ nem fog megváltozni. A nemzetközi egyezmények alapján ha egy katona (vagy népfelkelő vagy szabadságharcos) fogságba esik, akkor általában hadifogolynak tekintik, ha viszont valakit terroristának sorolnak be, akkor rövid úton kivégzik. Attól, hogy te nem fogadod el a felismerhető viselet, a nyíltan viselt fegyver és a felelős vezető jelentőségét, a háború esetén követendő nemzetközi egyezmények ezt teszik.

Persze igaz, a második világháború alatt a Szovjetúnió nem tekintette (nem írta alá) a Genfi Egyezményt magára kötelezőnek. Nem vállalta, hogy a hadifogjokat az egyezményben megfogalmazott módon, emberségesen kezeli, nem vet be gézfegyvereket és így tovább. Ennek megfelelően a német hadsereget és a szövetségeseit sem kötelezték a fogságba esett orosz állampolgárokkal kapcsolatban az egyezménybe megfogalmazott előírásokat.

Sztálingrádnál cirka 100000 német katona esett hadifogságba, ebből a hadifogságot körülbelül 6000 élte túl. Vagyis az orosz (szovjet) hadifogságban 94% elpusztult. Ez jól jelzi a szovjetek hozzáállását, jól megmutatja, hogy hogyan kezelték a németeket. Persze, a magyarok és a németek kemények voltak, civileket végeztek ki... csakhát:

(1) A szovjetúnió nem tett különbséget katona és hadifogoly közt, kiirtotta azokat is, akik megadták magukat.
(2) A szovjetúnió polgárai nem tettek különbséget katona és civil között, a partizánok a civilek közt bújkáltak.
(3) A szivjetúnió nem vállalta, hogy az ellenség katonáival vagy polgári lakosságával emberségesen bánik, egyszerűen nem írta alá a Genfi Egyezményeket (akkor talán még nem így hívták őket, nem is tudom).
(4) Te magad is azt mondod, hogy a terrorista és a katona közt nem tehetünk különbséget.

Nos, ez persze nem ment fel senkit, amikor ártatlanokat gyilkolnak. Olyan civil lakosságot, akik semmilyen hadicselekményt vafy terrorista cselekményt nem követtek el. Persze nem ment fel. Viszont most már egy kicsit árnyaltabban látjuk a két oldalt, nem? Láthatjuk, hogy nem az egyik oldalon voltak a gonoszok a másikon meg az igazak, ugye?

Measurer 2013.02.24. 04:34:16

@$pi$: Német fogságba 7,5 mó szovjet katona került, ebből 3,5 mó-t öltek meg vagy vesztette életét veszélyes munka végzése közben, betegségben ill. éhezés következtében.
Szovjet fogságba 3,1 mó német katona került, ebből 1,1 mó vesztette életét.
de.wikipedia.org/wiki/Kriegsgefangene_des_Zweiten_Weltkrieges
Civil vagy partizán támadás esetére külön megtorlási irányszámokat tervezett az OKM (Overkommadno der Heeres), pl. egy német halottért 30 polgári lakos kivégzését.Ezeket a krétai invázió során "gyakoroltak be". A németek a Hágai egyezményt már Lengyelország lerohanásánál sem tartották be, az ellenálló danzigi postai alkalmazottakat kivégezték.Szovjet területeken a hadifogságba esett kommunista párttagok és komszomolisták ill. a zsidók megsemmisítésére a parancsnokok szabad kezet - kvázi büntetlenséget- kaptak.

Mystes 2013.02.24. 04:34:25

@Szabványok: Az 56-os felkelés úgy kezdődött, hogy sorban állt mindenki, és mindenkinek egyenruhát osztogattak!

Csak azért, hogy szabályos, szabványos felkelés legyen! Na meg azért, hogy ilyen hülyeségeket ne írhassanak emberek, mint te is írogatsz.

Mystes 2013.02.24. 04:34:57

@lujo22: Miért kell/ene annak "örülni", ha a "jobberek" agyát felbasszák?

A hozzászólók minimum 90%-a egyetért azzal, hogy történtek ilyen dolgok Ukrajnában. A kommentek teljesen nyugodt hangvételűek. Senki nem állította az ellenkezőjét annak, mint a poszter.

Csak a magyarázattal, hangvétellel, problémafelfektetéssel, arányérzékkel van a gond, azt kritizálták, és azt is joggal.

Ezekre egy kukkot nem tudott mondani Dotoho, de biztos alszik :)

Vagy a kimoderálással van elfoglalva :)

Mystes 2013.02.24. 04:35:28

@Parmezanidész: Gyerekek, min vagyunk? Történelemórán vagy pedig állandóan moralizáltok?

Dotohóhoz: a blog fejlécében az van, hogy ez a blog arról szól, hogy egy kivándorolt magyar hogyan látja a szlovákokat és a cseheket. Ennek ellenére a posztok állandóan Magyarországról szólnak. Arról, hogy hogyan látja egy echte hülye (amúgy liberó, zsidó elfogult) szlovák a magyarokat. Tisztázzuk már, hogy miről szól ez a blog és mi az irányultsága!

Tévedés ne essék: lehet bármilyen az irányultsága, de akkor írjuk azt!

Legyen a blog fejlécében az, hogy: "hogyan látja egy szlovák a magyarokat".

Üdv

Mystes 2013.02.24. 04:35:35

@hazug fidesznyik: Tekintve, hogy "a németek" tönkre lettek verve, nem tehettek mást.

Barom.

Nick Ez a név jelenik meg a blogokban, kommentekbe 2013.02.24. 04:35:45

@$pi$: "Mindenki úgy definiálja a saját fogalmait, ahogy akarja. A "terrorista" szó pontos definíciója mindig is vita tárgya volt, nagyjából ugyan megegyeznek a vélemények, de az biztos, hogy meglehetősen sok meghatározás van."

POV-ot ha elkaptak akkor arra vonatkoztak mar a II vh -ban is torvenyek, amik az akkori partizanokra nem, azt hiszem a kitelelek a kovetkezoek voltak:
- fegyvert jol lathatoan kellett viselnie
- a ruhan jol lathatoan kellett rajta legyen milyen egyseghez tartozik
- meg tudja nevezni a kozvetlen feletteset

akik nem u.n. harcolo alakulatok voltak, azaz a fentieket nem elegitettek ki azt a II vh -ban mindegyik fel agyonlotte helyben

szoval VOLTAK akkor is szabalyozasok erre

a temahoz visszaterve meg a szovjeteknel, a magyarok haborus buntetteire magyar forrasbol csak kozvetetten lehet kovetkeztetni, pl. amikor 100 embert begyujtottek es 10 fegyveruk volt, akkor valoszinuleg nem a partizanokra csaptak le

Szabványok 2013.02.24. 04:36:02

Hoppá!
Most látom csak, hogy itt előmoderáció van. Szóval oda tűntek hozzászólásaim.
Még szerencse, hogy nem valami liberális a blog-tulaj, mert különben még ártatlan kiskorúak olvasnák pacifista hozzászólásaimat és nem választanák a katonai pályát. Akkor meg ki védené meg a hazát a terrorista partizánoktól a Don-kanyarban és Afganisztánban?

Szabványok 2013.02.24. 04:36:17

@$pi$:
"Nos, ez persze nem ment fel senkit, amikor ártatlanokat gyilkolnak."
Itt a lényeg!

"Olyan civil lakosságot, akik semmilyen hadicselekményt vafy terrorista cselekményt nem követtek el."
Sőt. Katonákat sem kéne gyilkolni. Azokat is hazavárja a feleségük, gyerekük, mamájuk.

"Viszont most már egy kicsit árnyaltabban látjuk a két oldalt, nem?"
??

"Láthatjuk, hogy nem az egyik oldalon voltak a gonoszok a másikon meg az igazak, ugye?"
Ilyet csak a mindenkori politika tud sugallni. Nagyanyósom, akik 1895-1995-ig élt mondta, hogy ő megélt mindent és mindennek az ellenezőjét. Ő osztotta a pakli dohányt a Ferenc Jóskáért hadba induló katonáknak, majdnem felakasztották a lenin fiúk, volt szegény Horthy alatt, majdnem lelőtték az oroszok, a kommunisták betelepítették a tsz-t az udvarába, stb. és még a rendszerváltást is megélte.
Gondolod, hogy ő úgy látta a világot, hogy itt a gonoszok, ott az angyalok?

Alapvetően emberek vannak minden oldalon. Én hiszek abban, hogy az emberek alapvetően jók, nem törnek a másik életére. (Csak azt a párat kell dutyiba dugni.)
A baj az, hogy a politika, a hatalomba felkapaszkodottak (mindenféle eszmékkel, vallásokkal, népcsoportokkal, területekkel, hatalmi játszmákkal, olajjal, lebensraummal, társadalmi rendszer ideákkal, stb.) fanatizálja az embereket és harcba parancsolja őket.

Szabványok 2013.02.24. 04:36:37

@$pi$: "Sztálingrádnál cirka 100000 német katona esett hadifogságba, ebből a hadifogságot körülbelül 6000 élte túl. Vagyis az orosz (szovjet) hadifogságban 94% elpusztult. Ez jól jelzi a szovjetek hozzáállását, jól megmutatja, hogy hogyan kezelték a németeket."
Kb. úgy, ahogy a németek kezelték a szovjeteket. Ejtettek egyáltalán foglyot? A szovjet hadifoglyok milyen fogolytáborba kerültek? (Az egy másik kérdés, hogy azt a néhány szovjet katona, aki véletlenül túlélte a hadifogságot Sztálin kivégeztette, mint árulót, aki megadta magát az ellenségnek.)
Sajnos a hadifoglyokkal sehol nem bántak jól. Csak akkor, ha:
1) óriási anyagi fölény volt, annyi kaja volt, hogy még nekik is jutott.
2) politikai célból. Pl. a SZU-ban divatvolt a hadifoglyokból kommunista agitátort képezni.

"Persze, a magyarok és a németek kemények voltak, civileket végeztek ki..."
A szovjetek is. Konkrét példákat is tudok.

"(1) A szovjetúnió nem tett különbséget katona és hadifogoly közt, kiirtotta azokat is, akik megadták magukat."
Ez sajnos a háborúba nem ritka. Jókora fölény kell ahhoz, hogy még a hadifoglyokkal szórakázzanak, ahelyett, hogy lelőnék őket.

"(2) A szovjetúnió polgárai nem tettek különbséget katona és civil között, a partizánok a civilek közt bújkáltak."
Ez általánosságban igaz a partizánharcra, ellenállásra. Vajon 1849-ben hol bujkáltak a honvédek?
Az '56-osok hol bujkáltak?
Egy megszállt területen nem építhetnek laktanyát, nem süthetnek kenyeret egy párhuzamos idősíkban!

"(3) A szivjetúnió nem vállalta, hogy az ellenség katonáival vagy polgári lakosságával emberségesen bánik, egyszerűen nem írta alá a Genfi Egyezményeket."
Lehet, nem tudom.
Hitler aláírta? Ha igen, akkor annyit is ér, ha meg nem, akkor "jogos", hogy nem fog uriemberként viselkedni egy olyannal szemben, aki nem uriember.
Félre ne értsd, nem akarom én védeni Sztálint. Volt akkora gazember, mint Hitler, csak épp ügyesebb volt, ezért tudott 30 éven keresztül hatalmon maradni.

"(4) Te magad is azt mondod, hogy a terrorista és a katona közt nem tehetünk különbséget."
Akkor valamit rosszul fogalmaztam, mert van különbség.
Például a katona pénzért (vagy kényszerből) öl, míg a terrorista egy eszméért (hazájárt, házáért, vallásáért, stb.) harcol és áldozza életét.
A katonának mindegy ki győz, csak életben maradjon. A terrorista meg ha győz, akkor elismert forradalmár, haza megmentője, államalapító lesz és post mortem lovasszoborba öntik a főtt téren.

Szabványok 2013.02.24. 04:36:49

@$pi$:
"A nemzetközi egyezmények alapján ha egy katona (vagy népfelkelő vagy szabadságharcos) fogságba esik, akkor általában hadifogolynak tekintik, ha viszont valakit terroristának sorolnak be, akkor rövid úton kivégzik."
Nem. Mert egyik esetben a haditörvények (meg a pillanatnyi érdekek) döntenek, a másik esetben meg a polgári igazságszolgáltatás működik. Ha én holnap felrobbantom a Parlamentet, nem lelőnek, hanem rendes tárgyaláson elítélnek 25 évre. (Vagy elmegyógyintézetbe zárnak.)

"Attól, hogy te nem fogadod el a felismerhető viselet, a nyíltan viselt fegyver és a felelős vezető jelentőségét, a háború esetén követendő nemzetközi egyezmények ezt teszik."
Ez attól függ ki győz. Kit ismer el a "nemzetközi közösség". A francia ellenállók a mai napig hősök.

Jól látható ez '56 megítélésén. Ugyanazt a társaságot lehet
1) Terroristának tekinteni, akik meglincseltek embereket csak azért, mert barna cipő volt rajtuk, a Köztársaság téren napokig lógtak a fán a meglincseltek, kiskorú gyerekek gyújtottak fel tankokat. Nem volt felelős vezető, nem volt egyenruha, csak kiabáltak, hogy "a rádiónál már lőnek."
2) Másik szemüvegen nézve egy nép vívta élet-halál harcát a szabadságért. Egy országot támadott meg egy másik, reguláris csapataink álltak hadban, volt felelős vezető Mindszenty és Nagy Imre személyében.

Szabványok 2013.02.24. 04:36:56

@$pi$:
Én azért megkülönböztetek két kategóriát:

a) Önkéntes, spontán, (részben) civil, saját területén, védelmi harc(visszaütök), eszméért, saját hazámban a saját hazámért, saját falumban a saját falumért, vallásért, családom életért, tulajdon megtartásáért harcot folytatók.
Ezeket szokták szabadságharcos, forradalmár, terrorista, diverzáns, ellenálló, stb. jelzőkkel illetni.

b) Egy állam, egy politika által gerjesztett konfliktusban a támadó, területszerző, hatalom/befolyásnövelő, reguláris, zsoldos, sorozott (vagy behülyített), idegen területen harcoló, hadigyáraknak jó üzletet jelentő, óriási költségvetésű, bunkerból tábornokok által irányított, kezdeményező katonák.

Onnan látszik, hogy az a) csoport a békésebb, hogy a legtöbbször háborúkat a b) típusúak vívják a b) típusúak ellen. Ha közben valakiknek nagyon rossz akkor azok a) típusú harccal védik magukat.
a) nagyon ritkán háborúzik a) ellen, mert kevés ember olyan hülye, hogy önként, informálisan háborúba keveredjen.

A Don kanyarban a magyarok voltak a b) típusúak, mert ők támadtak, ők voltak a reguláris erők, nekik volt erősebb fegyverük, ők nem önként mentek oda, ők (pontosabban a vezetőik) hódítani akartak, politizáltak, nem a saját falujukat védték, hanem másét támadták.
Akkor a szovjet partizánok voltak az a) típusúak, mert az életükért, falujukért, disznajaikért küzdöttek, a befagyott mocsárban dideregve próbálták felrobbantani a megszállókat.

'56-ban megcserélődtek a szerepek, a magyar "partizánok" folytattak védőharcot, a szovjet páncéloshadsereg ellen. A 15cm-s páncél mögött ülő szovjet katona parancsra géppuskázta a kenyeret vivő diákot, hátha mégsem kenyér az, hanem kézigránát.

Vietnamben meg az USA volt a b), aki milliárdokért az otthontól 10000km-re "védte a hazát, az eszmét" és minden megölt ami katonáért 20 vietnámi fizetett az életével. A tengerészgyalogosok égettek fel falvakat és a 16 éves vietnami lány mosolyogva áldozta fel életét a hazájáért, amikor egy virágos-kosárban bombát vitt a bedrogozott amiknak.

petraeus 2013.02.24. 04:37:04

Abban igazad van, hogy a peldam santit, a yugok, lengyelek a harc vagy a harc nelkuli megadas kozott valaszthattak.
Viszont az eleg egyertelmu a korabeli forassokbol, hogy az orosz rendszer kitartasa es az usa ipari kepessegeinek szerepe nem volt ilyen egyertelmu.
Meg az angol vagy az usa vezetese szamara se, nemhogy a magyar kormany szamara.
Nem sokan fogadtak volna nemet veresegre.
Egy csomo olyan info ami ma barki szamara elerheto, akkoriban meg az elemzok szamara is max. homalyos sejtes volt.
Peldaul senki nem tudhatta mi lesz Sztalinnal, o maga se tudta hogy tuleli e vagy belulrol eltavolitjak es az uj vezetes megprobal kiegyezni a nacikkal.
senki nem szamitott arra, hogy a szovjetek kepesek lesznek attelepiteni az iparuk egy reszet, hogy a rendszer kepes lesz fenntartani a kontrollt a lakossag folott, senki nem szamolt a kolcsonberlet hatasaival, stb.

hunter84 2013.02.24. 04:37:11

Egy újabb lejárató szennyblog, gratulálok az antimagyar cikkedhez, kötsög!

Bár ilyen nick-névvel...

Kristl 2013.02.24. 11:56:50

@fal_adja_a_masikat:

"korábban visszacsatolt részeket elcsatolják"

Miért, most megvannak amúgy? Meg mivel járunk jobban, ha a németek "elcsatolják" aztán a szovjetek visszaadják, vagy ha a németek meghagyják és a szu veszi el?

:]

Túl sok az önfelmentés. A szovjetúnió megtámadását messze nem kérték olyan elánnal a németek, mint a jugók elleni beavatkozást.

Szeszkó Lackó 2013.02.24. 19:28:48

Ez a fos blog is remek bizonyítéka annak, hogy egyeseknek sosem elég a magyargyűlöletből.

Muhammad Balfas 2013.02.25. 07:32:36

@petraeus: Nem volt egyértelmű,viszont azért mindenütt voltak figyelmeztető hangok. A németeknél Wilhelm Canaris(az Abwehr vezetője), nálunk Teleki, a spanyoloknál a már említett Franco bizonyult jó jósnak.
Biztos, hogy a közvéleményt elkápráztatták a 39-40-es német sikerek, és különösen ezek gyors lefolyása, ám egy állam vezetésének az a feladata, hogy tovább lásson az átlagembernél, és hosszútávú stratégiai megfontolások alapján döntsön, ne csak a pillanatnyi benyomásai alapján.
A szovjet ipari kapacitás áttelepítése pedig előrelátható volt, hiszen ezt az igen gyors német előrenyomulás mellett is képesek voltak megtenni.
A magyar vezetésnek tisztában kellett lennie azzal is, hogyha az óriási területű Szovjetúnió területén nem működik a villámháborús hadviselés, akkor a Harmadik Birodalom elkerülhetetlenül anyagháborúba keveredik a világ akkori 3 legjelentősebb hatalmával. A győzelem kulcsa tehát a szovjet ellenes háború gyors befejezése lett volna. Ez pedig legalábbis nem tűnt biztosnak akkor sem.

látjátok feleim szümtükkel 2013.02.25. 08:55:44

Messziről jött ember azt mond, amit akar. Mondja egy magyar mondás.

Én csak azt tudom, mint a háború után született magyar, hogy az ismerősi körömben volt egy nő, aki a háború végén Ausztráliába került, és ott összeismerkedett a férjével, aki itthon csendőr tiszt volt.
Nos a nő rendszeresen haza járt, amikor már erre lehetőség volt, a férje azonban soha nem "mert" hazajönni. Pontos okát ma sem tudom, állítólag itthon csinált valamit a háború előtt-alatt.
Gondolom nem a humanitárius tevékenysége miatt nem mert soha hazajönni.
Nos ilyenek is voltak a magyar hatalomban.

Geonczeol Gyula Felvidek 2013.03.24. 01:21:52

Hazugsagok, Ha egy magyar katona elvett egy krumplit a lakossagtol, akar agyon is lohettek. Apam kint volt es vegigharcolta az Urivi revig es vissza. Ellenben az teny, hogy a bevonulo tengely katonak megtalaltak a szovjetek tomegsirjait. Pl. a 6 millio ukran paraszt legyilkolasa mi volt? Meg haboru sem volt akkor meg. Kun Bela politikai biztos olyan kegyetlen volt, hogy maguk a szovjetek vegeztek ki. Hat ezeket az elszamolatlan szovjet dolgokat fogtak utolag a magyarokra rakosi es sopredeke. Ugy latszik meg ma is ez jarja. Valoban vonalat kell huzni a magyarok es a sopredek kozott.

Sátánbácsi 2013.08.02. 03:59:08

Súlyos pontosítanivalók vannak itt: a) az erőszak-legendát Göbbels '44 októberében, a szovjet egységek érkezése előtt hónapokkal találta ki, és tette kötelezővé. Aki tehát megtörténtnek hazudja, az hű náci. bár lehetett volna bosszú-ok ilyen mögött, de nem történt meg. b) Sztálin több hadparancsban kiadta, hogy bármilyen fosztogatásért vagy atrocitásért főbelövés jár. Sztálin parancsát ne vették volna komolyan? Ez csak szélsőjobbos blabla.c) Amikor a szélsőjobb tömeggyilkosságokkal vádolja a népidemokráciát, álmodozik. d) hazugság, hogy a szovjetek ne bántak volna jól - túl jól - a náci foglyokkal. Sajnos, azok túlélték. Ez bizony nem fére bele a neonácik: "jaj,a gonosz szovjetek népírtó módon" meg merték büntetni a náci mocskot - koncepciójába. Szóval, a cikk az igazság majd' felét megírja - ami manapság nem is rossz.

kifordított nagyanyó 2013.08.02. 10:17:02

@Sátánbácsi: Aztafene!Te kiacsuda vagy?1 napja regisztráltál,és ez az első kommented.
Te se vagy százas,mint kém.
Sőt.Amikor a ruszkik elsüllyesztettek egy civilekkel teli német hajót,az is csak legenda,ugye?

legitim puccsista · https://puccsista.blogspot.hu/ 2017.03.27. 21:38:41

@Líder Máximo: Én olvastam kétszer is, megmondanád, hogy pontosan melyik oldalon írja Hitler, hogy kiket akar kiirtani, mert ilyen részre nem emlékszem, feltételezem olvastad és nem csak hivatkozol rá?!
süti beállítások módosítása