tiszakeszi2.jpgA magyar kormány újratermeli a sértett, neurotikus, szomszédaival megbékélni képtelen, együttműködésre nem hajlandó új generációk egész sorát.

Három éve ünnepeljük hivatalosan a Nemzeti Összetartozás Napját. A hivatalos elképzelések szerint egy hiánypótló kezdeményezésről van szó, amely leszámolna a nacionalista, múltba forduló kesergéssel, helyette pozitív közösségépítésről beszél: „2010 óta ez a nap a kormány szerint annak az ünnepe, hogy a magyarság a történelem minden tragikus pillanatából kiutat talál” - hallottuk egy kereskedelmi csatornán, nagy és örömteli változáson ment keresztül egy évtized alatt a külhoni magyarság ügye a hazai közgondolkodásban és belpolitikában” - olvassuk a kormánypárti sajtóban. 

rtl_1.jpg

Június 4. kapcsán sokan figyelmeztettek: a történet könnyen belecsúszhat a nacionalista hagyományba. Két éve az origo egy remek cikkben szétszedte azt az oktatási háttéranyagot, amelyet „Trianon” kapcsán ajánlanak a magyarországi történelemtanároknak. Az ajánlott irodalom egyszerre próbál leszámolni az ún. „Trianon-legendákkal”, majd egy másik fejezetben megerősíti azokat. Úgy döntöttem megvizsgálom, hogyan zajlik az emléknap megtartása az egyes konkrét helyeken, településeken és iskolákban, a rendezvények üzenete mennyire van összhangban a törvényalkotó eredeti szándékával, esetleg tapasztalhatunk-e lényegi eltérést. A megvizsgált településeket véletlenszerűen választottam ki.

Kecel

Napjaink Internacionáléjával, a székely-himnusszal kezdünk, majd jön második helyen a magyar állami verzió, a szél vörös zászló helyett Árpád-sávos zászlót lenget a hivatalos magyar nemzeti lobogó mellett a Bács-Kiskun megyei településen. A NeÖN jegyében Bányai Gábor (Fidesz) Bács-Kiskun megye közgyűlésének elnöke szerint „nemcsak a magyarok, ők is fogynak, hiszen tudják, hogy rablott területen vannak, olyan országrészeket uralnak, amely sosem volt az övék, és higgyék el: a rablott vagyon könnyen szokott elmenni”.

Vagy: „Ez az Európa, a világ a mai napig engedi, hogy Szlovákiában és Csehországban a Benes-dekrétumok szerint lehessen megítélni magyarokat és németeket, hogy elvehessék vagyonukat.” A beszédek és nap egyik slágerének – Juhász Gyula: Trianon – elszavalása után, sirató jellegű dallamra megkoszorúzták a Nagymagyarország sziluettet. Iszonyat vicces, ahogy öltönyös figurák néma csendben fejet biccentenek egy kődarab előtt, de vajon ki lehet a sírban?

Zebegény

zebegeny.jpg

A Pest megyei település Szőnyi István Általános Iskolájában 2011 óta tartanak Nemzeti Összetartozás napi rendezvényt. Itt megtekinthetik a diákok által tartott megemlékezést, amelyet hosszú harangszó vezetett fel. A felolvasott szövegek a „békediktátumról”, „Aponyi gróf bravúros védőbeszédéről”, „Magyarország feldarabolásáról”, „rákényszerített döntésről”, „népekről, amelyet évszázadokig védett a magyar, szertetépték Szent István birodalmát”, „a magyar nép legsúlyosabb tragédiájáról”, emlékeztek meg, határon túli magyarokról, szomszédos nemzetekről nem volt szó.

Kedvenc mondatom: „A Felvidéket a Magas-Tátrával és Kárpátalját a Vereckei hágóval Szlovákia néven csatolták el, ezen a területen egy millió magyar élt.” A műsort itt megtekinthetik, amelynek végén egy dal hangzik el, egészen döbbenetes szöveggel: „Tartsd magad nemzetem, tipornak rendesen. Ellopnak, eladnak, zsarolnak, pusztítnak végtelen. Kígyók a kebleden, szitok a neveden,tovább nem engedem, tovább nem engedem! Azért mert hont adtál, mindenkit fogadtál,zsoldosok, kufárok, tolvajok kezére jutottál. Hittél a Nyugatnak, s mindenkor becsaptak,elvennék múltadat, ásnák a sírodat.”

Bénye és Káva

A két Pest megyei település általános iskolájának honlapja szerint „napjainkban, amikor egyre szélesebb látókört igényel a körülöttünk lévő világ, érdemes sokoldalúnak lenni.” Tekintsük meg a „trianoni emlékműsorról” készült összefoglalójukat. A zenei aláfestés szerint, „kinevetnek, gúnyolnak, magyarként meghurcolnak, 1920 után, van és mégsincs hazám”.

Egy másik évben ugyanebben az iskolában az emlékműsorban megválaszolják azt is, „miért lett Trianon”: „a kiegyezés utáni magyar fejlődés példátlan üteme késztette a pénz mágnásait hatalmi féltékenységükben a minden jogot semmibe vevő, gyilkos alja népek pusztításait biztosító magatartásformákra. Ez így van ma is, kívülről, belűről egyaránt. A magyar géniusz mégis tovább él, el nem pusztítható,  hiszen Ő a Teremtés Népe”.

Szombathely

szombathely.JPG

Az evangélikus Reményik Sándor Általános Iskola a a városi „Trianon Emlékhónap Szombathelyen” elnevezésű rendezvénysorozat keretén belül emlékezett meg a „trianoni gyásznapról”. A rendezvényen részt vett egy szlovákiai magyar iskola küldöttsége is. Az általam vizsgált megemlékezések közül egyedül itt beszéltek szomszédos népekről, ugyanakkor a stílus a 19. századi nacionalista-sovniszta  értelmezést indoktrinálja a gyerekekbe: „Felvidék, mit jelent ez a szó? 19. század előtti értelmezés – ez már nem igaz, mert a szó kifejezetten egy magyar nacionalista műszó a 19. századból – Észak-Magyarország szlovákok által is (sic!) lakott 16 vármegyéje, ahol a szlovákság aránya meghaladja a 20%-ot”.

Kengyel

kengyel.jpg

A Szolnok megyei községben megtartott ünnepségen elmondott polgármesteri beszéd jó példa arra, hogyan próbálják olyan emberekbe belenevelni a „trianoni traumát”, akiket közvetlen hozzátartozóikon, őseiken keresztül nem érintett az 1918-as területi dezintegráció: „A mi falunk, Kengyel, hivatalosan még nem is létezett, a térképek sem jelölték, amikor az ország új határvonalait megrajzolták. Még nem állt a református és a katolikus templomunk sem, amikor a történelmi Magyarország kétharmada több millió magyar anyanyelvűvel más országok területe és polgára lett”. Egy izgalmas megemlékezés képei teamécsesekkel, majorett-táncosokkal, helyi rock-zenekarral, és gondolom egy Honfgolalás-kori elképzelt, ómagyar viseletbe öltözött, Árpád-sávos zászlót tartó, szúrós tekintetű roaddal.

Felcsút

felcsut.jpg

A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából a felcsúti önkormányzat kötelességének érezte, hogy a képviselő-testület külön rendeletben emlékezzen meg a „magyarság XX. századi legnagyobb tragédiájáról”, amely szerintük „kitörölhetetlen, máig feldolgozatlan nyomot hagyott közép-európa nemzeteinek tudatában, generációk óta a régió történelmének és politikai eseményeinek közvetlen vagy közvetett befolyásolója”. A rendelet jellemző kifejezései: „legnagyobb tragédia” (négyszer), „Békediktátum” (háromszor). Június 4.-t hivatalos emléknappá nyilvánították, minden középületet és közterületet fellobogóznak, amelyet ezen a napon az Önkormányzat épülete előtt félárbócra eresztenek és egy időre fekete zászlót is felvonnak!

Tiszakeszi

tiszakeszi2.jpg

A Lórántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola igazgatónője különös ismeret birtokában van, engem is meglepett, mint mondta az iskola 2011-es NeÖN megemlékezésén: „tudjuk, hogy ma is magyarok milliói kénytelenek más nemzetek országában, azok lenézésétől körülvéve, kirekesztettségben élni.

Keszeg

A Nógrád megyei településen szeretnék elérni, hogy a NeÖN bekerüljön a község jeles napjai közé, a helyi általános iskola honlapja „békediktátumról” ír, illetve megemlítik, hogy 2012-ben az első-, és második világháborús elesett keszegi hősökre emlékező Hősök napját összevonták a Nemzeti Összetartozás Napjával és felavatták az iskola előtt álló Trianon Emlékművet és Országzászlót.

Nézsa

A szintén Nógrád megyei 20 százalékban szlovák nemzetiségűek által lakott település rovásírással is megpimpelt honlapja szerint a helyi általános iskolában több éves múltra tekint vissza a „trianoni megemlékezés”, amely során a gyerekek „elmondták a szerződés Magyarországot hátrányosan érintő kitétekeit: az ország területének kétharmadát, lakosságának mintegy felét elvesztette.” A műsor végén - szinte jelképként - az egyik legifjabb kisdiák szavalta: „Hiszek egy Istenben, Hiszek egy hazában, Hiszek Magyarország föltámadásában...”

Szigethalom

szigethalom.JPG

A Pest megyei Szigethalom településen sem lehetett kihagyni az általános iskolásokat a helyi KDNP által szervezett trianoni emlékhétből (!). Van itt minden: hazafias szavalóverseny, trianoni emlékfutás, és a legjobb: „kötetlen beszélgetés magyarország (sic!) leggyászosabb napjáról egy kis étel ital fogyasztása mellett a résztvevőkkel”.

Kondoros

kondoros.jpg

A Békés megyei település iskola felső tagozatában az első tanítási napon emlékeztek meg. A diákok meghallgatták a Kormorán Nincs apám, nincs anyám című kesergőt, majd elhangzott, „hogy Magyarország a ráerőltetett béke következtében elvesztette területének 2/3 részét, s lakosságának több mint a felét”. A megemlékezésen levonták a megfelelő tanulságokat is: „A béke a mai napig rossz hatással van minden magyar életére”.

Csíkszereda (Románia)

csikszereda.jpg

A romániai település Petőfi Sándor Általános Iskolájában, „a magyar kormány döntése alapján” harmadik éve tartanak rendezvényt „egy szomorú eseményről”, amelyen részt vettek a magyarországi csongrádi piroskavárosi általános iskolások is. A Nagymagyarország térképen itt felbukkannak a szomszédos országok zászlói is.

Csata (Szlovákia)

Szovákiában is megemlékeztek a "trianoni békediktátumról", Harmati Zsolt, a Magyar Köztársaság Pozsonyi Nagykövetségének első tanácsosa szerint "éljünk bár az elcsatolt területeken vagy az anyaországban, magyarságunk egy és ugyanaz." Van egy rossz hírem a tanácsos úr számára: ez az állítás már az 1930-as években sem volt igaz, maga a Horthy-rezsim sem kezelte őket egyenrangú állampolgárként.

Nagykanizsa

Magyarország számára Trianon halálos döfés volt, csoda, hogy egyáltalán életben maradhatott. Ha nincs Horthy Miklósunk a Nemzeti Hadsereggel, akkor ma nincs Magyarország és itt vagy horvátul vagy nem tudom milyen nyelven kellene beszélni, lehet, hogy héberülvillantotta meg széleskörű történelmi tudását a NeÖN kapcsán Murányi Levente, a Jobbik alelnöke.

Pellérd

Trianon a magyar holokauszt volt a mottója a Baranya megyei településen megtartott NeÖn rendezvénynek, amelyen egy kopjafát is felavattak. Gyimesi Gábor (Jobbik) pécsi önkormányzati képviselő szerencsére tudta miért következett be Trianon, nem hagyta hallgatóságát kétségek között vergődni: „Európa nem szeret minket, ez nyilvánvaló tény. Amennyire lehet megpróbálnak minket kihasználni, ha kell szétszabdalják az országot, ha kell, gazdaságilag kifosztanak minket, mert tudják, hogy a magyar az egy ősi nép, óriási kultúrával, hagyománnyal.

Budaörs

budaors.JPG

A településen a Jobbik szervezett rendezvényt, koszorúztak, beszédeket tartottak, amelynek során elhangzott Reményik „Nem nyugszunk bele” című verse is.

Érpatak

erpatak.jpg

A kitörés napjáról is megemlékező, szélsőjobboldali polgármester által irányított Szabolcs-Szatmár Bereg emgyei községben Raffay rezsimtörténésszel, Jobbik-zászlóval és a helyi kisiskolásokkal emlékeztek meg a falu Trianon-keresztje előtt „A Hazánk (sic!) ellen elkövetett gyalázatos merényletről”, képek itt. A település weblapja szerint „a nemzeti hagyományőrzésen alapuló iskolai nevelés és oktatás eredménye, hogy a rendezvény egyik fénypontjaként Nagy Rajmond első osztályos tanuló szavalta el a Magyar Hiszekegy című verset.”

Szarvas

A nemrég kitüntetett Kárpátia zenekar most már nyíltan irredenta és antiszemita énekesének ez jutott eszébe a Békés-megyei településen a Nemzeti összetartozás a náci karlendítéssel csápoló közönség előtt: „Nem azért dolgoztunk a rendszerváltáskor, hogy kicseréljük a Lenin-képet, mondjuk egy holokauszt-képre, nem ez volt a cél, nekünk Nagymagyarország volt a cél és az, hogy lehessen őszintén beszélni, szabadon véleményt nyilvánítani (...) az előző rendszerben nem lehetett tagadni a kommunizmus vívmányait, most meg nem lehet tagadni a holokausztot. Csöbörből-vödörbe. Az elcsatolt területekre meg visszatérünk.

Az emlékező műsorok értelmezési tere a szélsőjobboldali-fantaszta és a hagyományos soviniszta keresztény úri középosztály avitt narratívája között mozog. A megvizsgált lokális megemlékezéseken a jól megszokott „Trianon-legendák” felemlegetésével és az unalomig ismert és ismételt, a Horthy-korszakból származó, irredenta szókészlettel találkozhatunk.

A törvény szándéka és a megvalósítás közötti különbségek:

A „magyarság legnagyobb tragédiájának” valódi okairól – világháború elvesztése, nemzetiségi elnyomás - egyetlen egy általam megvizsgált megemlékezésen sincs szó, a megemlékezések alapján úgy tűnhet, mintha az országban csak magyarok éltek, és a „békediktátum” valamiféle fatális véletlen miatt következett volna be.  

Nem mutatják be a szónokok közelebbről a határon túli magyarokat és e csoportok a magyarországi társadalomtól eltérő szétfejlődését sem, esetleg marginális módon említik őket, de akkor egységes, homogén tömbként, a nemzet legendás egyharmadáról beszélnek.

Nem esik szó a magyarországi ünnepségeken azokról a nemzetekről sem, amelyek többségben éltek az „elszakított” területeken, vagy ha igen, akkor valamiféle homályos „Közép-Európa” fogalom keretén belül és/vagy negatív kontextusban említik őket.

A kisdiákok a legócskább uszításokat, frázisokat hallhatják a „Nemzeti Összetartozás Napi” ünnepségek keretén belül, például: „áruló” Nyugat és „tolvaj” szomszéd népek, Trianon oka pedig az volt, hogy az ország „zsoldosok, kufárok, tolvajok” kezére jutott.

Kijelenthetjük: a törvény eredeti szándékát eddig nem sikerült átültetni a gyakorlatba. A magyarországi magyarok és a határon túli magyarok közötti azonosság-tudat erősítése helyett a „nemzeti összetartozás napja” diktatórikus módon, országszerte minden településen csak egy jóízű trianonozásra ad lehetőséget. A megemlékező műsorok nem valami titkos, soha ki nem beszélt trauma kibeszéléséról szóltak, hanem a trauma intézményesített létrehozásáról, egy nemzeti neurózis példájáról, amellyel egészen kis gyerek lelkét fertőzik meg. Megtanítják nekik, hogy ő is áldozat és ha neki ez nem fáj, akkor nem is magyar,vagy ha magyar is, akkor nem jó magyar, nemzettársaival nem törődő magyar, hiszen az a normális, hogy fájjon! Vö.: „Magyar az, akinek fáj Trianon!”

Mindez történik 2013-ban, az Európai Unióban, a magyar kormány újratermeli a sértett, neurotikus, szomszédaival megbékélni képtelen, együttműködésre nem hajlandó új generációk egész sorát. A Fidesz kormány április 4.-jét (az ún. „Nemzeti összetartozás napját”) az új, demokratikus és európai szellemiségű kormánynak el kell törölni!

UPDATE!!!!

Iyenkor örül a posztoló: írásunk máris megmozgatta egy állandó olvasónk-kommentelőnk fantáziáját, Eino81 küldte nektek: "A (túlontúl) hazafias magyarok nagy-magyarországos autósmatricája kb. ehhez hasonló, mégsem rohangál egy olasz sem ilyennel. A történelem változik, mindenkinek meglehetne a maga trianonja. Csak mi pörgünk rajta úgy." - írja.

1000440_10151698380581282_2111336701_n.jpg

270 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://dotoho.blog.hu/api/trackback/id/tr405353317

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

padlogaz 2013.06.18. 21:14:51

kivételesen tetszett ez a poszt; szép összeállítást készített a megemlékezések nagy számáról. eddig ugyanis abban a hitben voltam, hogy trianon már kezd elfelejtődni... de ez egy kicsit visszaadta a hitemet. szóval, kösz az írásért!

lüke 2013.06.18. 21:15:03

@Csehszlovák Kém:
igen,igen
mert erre-hogy felveszik a magyar állampolgárságot- hozták meg a törvényt, amely addig nem egzisztált> volt 2-s ÀP

lüke 2013.06.18. 21:15:14

"SZÉP KIS MONDAT.
"kormány újratermeli a sértett, neurotikus, szomszédaival megbékélni képtelen, együttműködésre nem hajlandó új generációk egész sorát."

még szebb,hogy cca 70 éve elhallgatjuk
repetitio mater studiorum est
de.wikipedia.org/wiki/Oberungarn

hopptarisznya 2013.06.18. 21:15:23

@Székely23: egy felvidéki magyar nem tudja mi az, hogy harcolni! Még csak most kezdik, bátortalanul. (a névtáblákkal) Eddig ugyanis meghúzták magukat, mert akkor nem bántották őket a "fejlett" szlovákok. Míg egy erdélyi magyar megedződött Ceausescu ideje alatt. (ott nem lehetett a lagymatag fosban evickélni. A primkó románoknak szerencsére nem volt ennyi eszük) Náluk hamarabb is lesz autonómia.

sárkányfő 2013.06.18. 21:15:30

@nincs_nick:
Mo. egy fasiszta állam volt, ezt letagadni nem lehet. Több százezer honfotársunak juttatunk német haláltáborokba, a biztos halálba, vagy rövid úton a Dunába lőttük őket. Szövetségesünk a náci No. volt, illetve inkább mi voltunk a németek szövetségesei. Ezek történelmi tények.
Ahogy az is tény, hogy ez az oldal vesztett, tehát a vesztes oldalon álltunk, csürig véresen a legyilkolt honfitársaink vérétől. És a háborúk végén nem a veszteseknek szoktak kedvezni.

A gyilkossági kísérletes célzásod micsoda?

mokkaczuka 2013.06.18. 21:15:42

Szánalmas, mennyi mocskos kis nácika pörgeti magát. Egy ország kirobbantott egy világháborút, utána még el is vesztette, naná, hogy földarabolták, majd fogják nézegetni, hogy ez meg az a része iksz száz évvel korábban, még a török előtt önálló volt. Ez olyan, hogy Magyarországot most bünteti Brüsszel Orbán hülyeségeiért, és valamelyik megye elkezdene pampogni, hogy ő mindig is ellenezte Orbánt. Vicc! Trianonban a Monarchiát darabolták fel, teljes joggal, az ott élő nemzetiségek gaudiumára. Hihetetlen, hogy kilencven-iksz év után erre még politikát lehet alapozni. Hiába, sötét nép a magyar, és ha azt kapta volna, amit igazán érdemelt, a Balaton lett volna a cseh-jugó határ. Lehet hörögni, náci majmok!

sárkányfő 2013.06.18. 21:15:48

@Kátai Levente Árpád: Nem, egyáltalán nem értek egyet a kollektív bűnösség elvével, ennek ehhez semmi köze. A politikai realitásról írtam.
Az pedig elég világos, hogy ha a II. vlh-ban nem a fasiszták oldalán állunk, akkor ma nem így nézne a Mo. térkép.

Jeleni 2013.06.18. 21:16:00

Hogyan lehet már a Holokausztot Trianonnal összehasonlítani? Magyarország területéből egy vesztes háború után elcsatoltak - fájdalmasan nagy területeket. Nem irtottak ki családokat ipari módszerekkel, nem lőtték halomra a saját maguk által ásott sírba a családokat. A holokauszt ugyanannyira tragédiája a magyaroknak, mint Trianon. Radnótit, Szerb Antalt, meg a többi értékes magyar ember kiirtását nem lehet összehasonlítani egy ország területének megcsonkításával.

flea 2013.06.18. 21:16:07

@Mr Blue: szerintem az egészben a legkeményebb még nem is ez, hanem az, hogy az etnikailag korrekt határokat ki más, mint az igencsak elborult módon mindenből etnikai kérdést csináló Hitler húzta meg. Mivel pedig ő (a két bécsi döntéssel semmiféle összefüggésben nem lévő okokból, de amúgy teljes joggal) minden normális ember számára vállalhatatlanná vált, nyilván azzal sem lehet előállni, hogy azok a határok a korrektek, mert lennének épp elegen, akik fasizmust, nácizmust, stb. kiáltanának.

hopptarisznya 2013.06.18. 21:16:17

@Csehszlovák Kém: hazavisz? Netán a magyar sírkövet is hazavittétek? Jah nem... Szerencsétlen palit átcímkézve loptátok haza. Megkapja a szlovák hablatyot a feje fölé, pedig lehet, hogy epét hányna tőle. Petőfinek mázlija van, hogy egyelőre nincs meg a sírja. Gondolom ő is szlovák volt...

no_successful2 2013.06.18. 21:16:23

Trianon akkor lett volna igazságos, ha népszavazás előzi meg a határkorrekciókat.
Lehet mondani hogy vesztesek voltunk és így szívattak bennünket, de azt hogy igazságos volt, azt erős túlzás állítani.
Mennyire is volt pl. Pozsony szlovák város ?
És hogy miért volt békediktátum ?
Mert de fakto az volt. Konkrétan a tárgyalásokra meg se hívtak minket.
Írjátok alá, különben bojkottáljuk Magyarországot.
(Nem lett volna nehéz, miután természeti erőforrásainktól, már meg voltunk fosztva.)

old_field 2013.06.18. 22:20:30

@maxval, a gondolkodni igyekvő birca: " Mindne etnikum magának akart egy saját államot, a magyarok is, a többiek is. Mivel éppen a magyarok voltak erőfölényben, próbáltak magyarosítani. Nem jött be. Egyszerűen ehhez túl késő volt és túl sok volt a nem-magyar."

szerinted mi köze volt az új határoknak az etnikum határokhoz ??
szerinted miért nem lehetett népszavazást tartani Sopron kivételével ??
mert akkor nem lett volna csehszlovákia ?
mert Erdély sosem csatlakozott volna a románokhoz?
hihetetlen ez az együttérzés az utódállamokkal meg a szerzővel...:/ szánalmas magyarázkodás...

utalokmindent · http://utalokmindent.blog.hu 2013.06.18. 23:01:16

@mokkaczuka: te még azt sem érdemled meg, hogy magyarul beszélhess.

GERI87 2013.06.19. 01:43:11

"A (túlontúl) hazafias magyarok nagy-magyarországos autósmatricája kb. ehhez hasonló, mégsem rohangál egy olasz sem ilyennel. "

Az olazoknak nincs több közük a római birodalomhoz mint a franciéknak vagy románoknak...ha már római utódok akkor bizánc és a görögök...

lüke 2013.06.19. 09:02:47

@lüke:
a Trianon Traumát!
azért gondozták a szláv nyelvek
Magor és Hunor országa
Uharsko, Uhersko stb
és a kis MO Madarsko

ld Magna Romania
Velika Srbija
bs.wikipedia.org/wiki/Velika_Srbija

GERI87 2013.06.19. 09:03:05

@maxval, a gondolkodni igyekvő birca:

"A magyar történelemszemlélet szerint Magyarország alapvetően a magyaroké volt, s mindenki másvalamiféle kellék volt."

Ez így is volt, egészen a XVIII.sz-ig, de sajnos a szemlélet ezután sem változott meg és a megjelenő nacionalizmus még inkább nem adott teret a változtatásnak...

GERI87 2013.06.19. 09:03:11

@old_field:

A románok, szászok romániát akarták, tehát csatlakozott volna...Erdély NEM volt már akkor magyar többségű.

GERI87 2013.06.19. 09:03:22

@maxval, a gondolkodni igyekvő birca:

Ez nem igaz, ezt már megbeszéltük, államiság volt mindig, csak független nem, nagy különbség....

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2013.06.19. 10:09:12

@Nagyzee: Egy átlag szlovák és román, aki 1918 után végre anyanyelvén tanulhatott, dolgozhatott az országban ahol lakott, biztosan örült a döntésnek, ezek az emberek pedig többségben voltak, statisztika.

Ez egy tipikus magyar sovén álláspont. Lófaszt volt a magyar nacionalizmus beljebb, mint a nemzetiségeké, ugyanazon a szinten álltak. A magyar nacionalistáknak egy előnyük volt, hogy állami keretek között fejthették ki tevékenységüket, a nemzetiségek nem.

PS: kösz. Chrome-ot használok, eddig nem érzékeltem a problémát, de ez inkább a blog.hu-s srácok dolga lesz, ha olvasnak.

A magyarosítás nem “kisantantos lózung”, hanem történelmi tény. Kár, h még mindig itt tartunk, két éve megírtam erről a véleményem már.

Amit te asszimilálásnak hívsz, az a magyarorsítás, te magad ismered el, hogy mégis volt az osztrák birodalom felbomlásához köze, nem értelek.

Nem mai szemmel mérem, ez már a korban is kirívó basztatása volt a nemzetiségeknek, nem véletlenül kapta a különböző hungáriai esetek nagy nemzetközi visszhangot, az etnikai magyar elit nemzetiségi politikájának negatív híre volt Európában.

Ez nem “önigazolás, ürügy” a “területi nyereségre”, hanem egy nép önrendelkezési jogának elismerése. Az, hogy olyan területeket is kaptak, ahol magyarok is éltek, pedig a háborús logika következménye, ne felejtsük el, hogy az első vhb-t elbukta Hungária. C’est la vie, tetszettek volna, háborút nyerni.

lüke 2013.06.19. 12:02:51

http://hangtar.radio.hu/kossuth#!#2013-06-18
hazatérés helyett tömegsír

GERI87 2013.06.19. 12:02:57

@Csehszlovák Kém:

Alapvetően egyetértek, de ezt a hungáriázást elfelejthetnéd, semmi alapja, értelme.

newtehen (egyszerű mint a faék - de működik) · http://avie.freeblog.hu/Files/tehen.jpg 2013.06.19. 12:02:59

@Csehszlovák Kém: A személyeskedéssel tetted nevetségessé az egész posztot.
Értelmesen kifejtettem számodra egy érvrendszer, amit példával támasztottam alá, erre csak személyeskedve tudsz válaszolni? Nevetséges vagy.

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2013.06.19. 12:49:35

@Székely23: Tisztelt Székely23!
Örülök, hogy olvasod a blogom és ékezetekkel írsz, csókoltatom az édesanyját is.

Bár nem értesz írásommal egyet – “sok kritikán aluli írást olvastam már, de a Tied viszi a pálmát” – engedd meg, hogy tájékoztassalak: a magyar helyesírás szabályai szerint a népneveket kis betűvel írjuk, ha melléknév, ha főnév. Még a magyart is.
Köszönöm a meghívást, Csíkszeredán jártam már, Ursus sert ittam a Taps-téren és a taxisnak forinttal fizettünk, mert azt kérte, nem a lejt.
A csíksomlyói tömegrendezvényen is részt vettem, a helyi lakosok mellett rengeteg szélsőjobboldali magyarturistát láttam Magyarországról, nem tetszett, az egész rendezvény nem több ma már, mint magyarságbiznisz, kár érte.
Végül: egy pár millió magyar érzését nyilvánvalóan te sem ismerheted, “mit jelentett Trianon” a döntés pillanatában, utólagos, retrospektív belemagyarázásokat a “nagy magyar nemzeti tragédia” jegyében pedig meghagyom az injekciósoknak, kuruzslóknak, kurzustörténész konjunktúralovagoknak.

Ja és mondja meg az édesanyjának, h “magyarnak lenni nem kiváltság”, ez csak egy mesterségesen létrehozott, konstruált alternatív valóság.

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2013.06.19. 14:30:13

@Wrex: Egyszer és mindenkorra ezt az antiszemita hamis érvelést az amerikai indiánok kiirtásáról zárjuk le, úgy ahogy van bullshit trollkodás az egész. Figyelj, faszkalap:

- Üsd be a keresőbe a holokauszt szót, nem “a zsidók” foglalkoznak vele annyit, kistáska, hanem ti, antiszemita magyarok.
- Amerikai indiánok leigázása és az európai zsidó holokauszt történelmileg két teljesen különböző korszakban történt
- Az indiánokat nem a modern világ szívében igázták le, ahol az elvileg már nem történhetett volna meg, ellenben akkor ez teljesen bevett dolog volt az európai hódítók között: erőszakos térfoglalás!
- Az indiánokat leigázták, elvették földjeiket, rezervátumokba zárták, de nem volt szisztematikus, ipari méretű népirtásban részük.
- Az indiánok pusztulásának egyik fontos tényezője az európaiak által behurcolt betegségek voltak
- Az indián-törzsek egymás között is elég keményen harcoltak, gyilkolták egymást
- Az indiánok felvették a fegyvert a térfoglaló hódítókkal szemben
- Az indiánok kiirtása Amerikában téma: filmek, zenék dolgozzák fel a témát
- A részben kiirtott indiánok utódait kárpótolták, különleges jogviszonyt, törzsi státust élveznek, lásd: indián kaszinók

Így hirtelenjében.

Bizony a többség örült. A lakás hasonlatodnál maradva, nem teljesen pontosan fogalmaztál: a lakásdban ugyanis nemcsak te, hanem idegen ajkú testvéreid is élnek, akik felett zsarnokoskodsz. Bíróság el fogja árverezni a lakást, és az árából mindenki vehet egy kisebbet.

Érdekes módon “a zsidókkal” való összehasonlítás csak az injekciós szélsőjobboldali és/vagy nettó neonáci magyarok között dívik, a normálisabb gondolkodásúaknál nem. Valahogy senki nem törődik ezzel, mivel nincs szükségük megerősítésekre, kishitűségük és lúzer életük más általi igazolására, megmagyarázására. Ez a hozzáállás persze minden szélsőségesen gondolkodó ember számára séma, nincs új a nap alatt. Nem “a magyar a vesztes/szolganép”, hanem azok, akik ezt elhiszik és hangoztatják. Konkrétan például: te. Szerencsére, te nem vagy egyenlő a magyar néppel, kistáska.

A holokauszt sehogy sem mérhető Trianonnal össze: az egyik az emberiség történetének legnagyobb méretű, ipari népirtása, a másik egy világháborút lezáró béke hatodik pontjában foglalt területveszteség, amit a háborús logika alapján jogosan szabtak ki a vesztesekre, akik történetesen a háború kirobbantói is voltak.

Ha a Benes-dekrétumokra célzol a “kollektív-bűnösség” kitételednél, az nem 1920-ban, hanem 1945-ben volt, de sajnos az sem előzmény nélküli, oka volt annak is: a második világháború.

Fel a fejjel, szép az élet, kint süt a nap, vegyél egy sört és ülj ki napozni a Dunapartra!

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2013.06.19. 15:08:16

@no_successful2: "Kérdésem hogyan? És mennyire ütött ez el az akkori kor hasonló helyzetben lévő országainak nemzetiségi politikájától ? Mennyire nem felelt meg az akkori európai normáknak ?"

Ami Hungáriában zajlott nemzetiségi politika terén az kiverte a biztosítékot Európában, ergo: nem felelt meg a korabeli normáknak sem. Ezzel nem akarom azt mondani, hogy korábban máshol nem történtek volna hasonló folyamatok, ilyen szempontból megáll érved, csak sajnos te nem erre az állításomra írtad, hanem arra, hogy "elnyomtuk a nemzetiségeket". ÉS erre a te érved nem érv, nem menti a korabeli etnikai magyar politikai elit bűnösségét. Evvan.

@Sir Galahad: Na persze, az étteremben is nyilván először megdicséred az ételt, hogy rendben volt, aztán kirendeled, muha. Eléggé beteg logikád van  Egyelőre neked kellene garanciákat adnod, bizonyítékokat villantanod, hogy Magyarországtól és a kisebbségi magyarok szervezeteitől idegenek a sovén, irredenta, rasszista hangok és szomszédellenes kijelentések. Mi a túrónak adjak én neked autonómiát, amikor folyamatosan kufárnak, tolvajnak, hazátlannak nevezel és képtelen vagy elfogadni egy 90 éve hozott döntést, aminek ráadásul a korabeli elited volt az oka? Edd meg amit főztél. Bazmeg :)

Amit a kisebbségi és kulturális jogokról mondasz, részben egyetértek, van mit csiszolni, tökéletesíteni, de tudod ez a játék mindkét félen múlik, lásd: előző bekezdésem.

@Hunyadi zokogna... ha látná......ezt:
Ideges vagy, fikanick? Hűsd le magad, szarul áll ez a magyarságodnak :D

@Miskolczy József: Tisztelt Miskolczy József!

Köszönöm, hogy elolvasta posztom, biztosíthatom önt: tiszteletben tartom személyes érzéseit, amikor Kassát Kosicének, Nagyváradot Oradeának látja kiírva.

Egyébként: mindkettőt láthatja magyarul is:
www.radiocluj.ro/hu/hirek-reszletek/stire/alairasokat-gyujtene-a-nagyvaradi-emnp.html

De most ezen a tévedésén ne akadjunk fel, haladjunk.

Természetesen azt az érzését is tiszteletben tartom, hogy “hogy lelkünkben velünk egy szőlőtőből kinőtt vesszőként tekinthessünk a határon túli magyarokra”. Szíve joga. De vajon, a mai Pártkurzus, a NER-rendszere, miért nem tartja tiszteletben azoknak a véleményét, akik ezt nem így gondolják? Mi az oka annak, hogy a szőlőtőből kivett vesszőt ma minden kisdiák kötelező jelleggel, meg kell, hogy hallgassa?
Számomra ez nem más, mint a kommunista április 4. kötelező ünnepség, amit a hatalom erőszakolt rá mindenkire, választási lehetőség nélkül. Tudja József, ez az igazi baj, ezért nem beszélhetünk – többek között - ma Magyarországon demokráciáról sem.

Utolsó kérdését nem értettem.
Üdvözli önt:
Csehszlovák Kém

@utalokmindent: a dotoho ezzel a poszttal emlékezett meg "trianonra", sajnos az árvíz, a Necas-kormány bukása és Varga Misi megszorító-csomagja kicsit eltolta a megjelenést. A késésért elnézésedet kérem.

@lüke: senki nem hallgatta el trianon témáját, a rendszerváltás után, az utolsó 23 évben bárhol, bármikor lehetett róla beszélni, könyvek százai jelentek meg a témában - ez neked elhallgatás? Viszont olyan még nem volt, h az állami politika kurzus szintre emelte ennek a neurotikus, traumaképző ünnepnek a napját és ezt nevel bele, kötelező jelleggel a kisdiákokba! Ez diktatórikus módszer, talán egy afrikai juntában vannak ilyenek.

Sir Galahad 2013.06.19. 16:00:00

@Csehszlovák Kém: Már elnézést, de miért "nekem" (gondolom, a célzás a magyarokra értendő, így is használom a továbbiakban) kéne garanciákat adnom? Tőlem elvettek egy csomó területet, ennek elfogadásáért cserébe jogokat ígértek az elcsatolt területeken élő magyaroknak, amiből nem lett semmi. Ha egy szerződésben csak az egyik fél teljesíti a kötelességeit (az új határok elfogadása), a másik nem, szerintem érthető reakció, hogy a másiktól is követeljük a teljesítést. Hasonló esetben egyébként a jog az eredeti állapot (in integrum restitutio) visszaállítását is előírja - más kérdés, hogy jelen esetben ennek nincs értelme és lehetőség sincs rá. Tehát: a sovén, irredenta, stb. hangok érthető megerősödését tessék megelőzni azzal, hogy az utódállamok is teljesítik, amit vállaltak.

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2013.06.19. 16:07:08

@Sir Galahad: Igen, királyi többesben használtam, jól értetted. Ahogy írtam korábban: ez egy párhuzamos történet, nincs olyan, h előbb te aztán én. Ilyen van: kölcsönös bizalomépítés.

Néhány helyen kijavítalak, szóhasználat: "tőlem elvették" - nem igaz, háborúztál és elbuktad.
"nem lett semmi" - nem igaz, ma minden kisebbségi magyar európai standardoknak megfelelő kisebbségi jogokat élvez, senkit nem üldöznek, használhatja anyanyelvét _majdnem_ minden szinten. Igen, szélsőséges, marginális esetek vannak, lehet mit csiszolni a törvénykezésen, javítani, ez a kisebbségi jogvédők munkája, de amikor közben Magyarországról ilyen mondatokat hallunk ,h _amiből nem lett semmi_ hát ökölbe szorul a kéz és köpünk az autonómiára. Több kölcsönös jóhiszeműség, jóindulat és kevesebb nacionalizmus. Sajnos ez utóbbiból mind2 oldalon nagyon sok van még.

Sir Galahad 2013.06.19. 17:27:57

@Csehszlovák Kém: "ma minden kisebbségi magyar európai standardoknak megfelelő kisebbségi jogokat élvez" - na ezt azért erősen vitatnám, az európai standardtól sok tekintetben nagyon messze vagyunk, nem csak néhány merginális kivétel van. Az autonómiára meg ott lehet köpni, de akkor itt marad az irredentizmus meg a többi, amit nem szeretsz. De ha így a jó, hát legyen.

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2013.06.19. 17:35:01

@Sir Galahad: Vitathatod, de nem mondtál konkrétumokat, ami esetleg alátámasztaná, hogy nincs így. Szóval a történet nem ott kezdődik, ahogy te gondolod, hogy én csak úgy köpök az autonómiára, nem. Hanem ott, hogy hazugságokat terjesztesz Szlovákiáról, idézlek:

"cserébe jogokat ígértek az elcsatolt területeken élő magyaroknak, _amiből nem lett semmi_".

Szóval tolod itt a kamuszöveget, plusz még be is nácultok, és fogatlan papírkutyaként irredentát játszotok, és ezek után, egyoldalúan - a szlovák vagy a román partnerrel való tárgyalás nélkül - autonómiát akartok?

Azt tudtam, hogy a magyar diplomácia úgy ahogy van szar volt, de hogy 150 éve nem tanultok hibáitokból folyamatosan, az már egyenesen elképeszt!!!!

Röhög a vakbelem :D

Nagyzee 2013.06.21. 15:15:05

@Csehszlovák Kém: Igen, akkor pl. a soproniak miért szavaztak a Magyarországhoz tartozásra? Kurva könnyű 2013-as "ésszel" fantáziálni arról, hogy mégis mit gondolhattak az akkori emberek. Ez egyáltalán nem volt ilyen egyszerű, mint ahogy azt te érzékelteted. A nacionalista / nemzeti narratívák még nem voltak olyan betonszilárdak akkor, a nemzetiségi mozgalmaknak meg komoly problémáik voltak a bázisuk megszólításával. Ja, és honnan veszed, hogy nem tanulhattak és dolgozhattak anyanyelvükön a kisebbségek a Monarchiában? A 90%-nyi román, aki nem beszélt magyarul, pl. mind munkanélküli volt? Az anyanyelvi felsőoktatás és a magasan kvalifikált anyanyelven végezhető munkák hiányoztak, de ez a nemzetiségi elit problémája volt, nem a "széles néptömegeké".

Az mitől lenne sovén álláspont, hogy a magyar nacionalizmus egy lehelettel hamarabb kapott erőre, volt egyfajta lépéselőnye, no meg 1867 után hatalom is volt mögötte? Az miért lenne érdem, hogy a magyar nacionalista álláspont indoktrinációja akkor erősebb volt? Nem tartom az akkori magyar nacionalizmust jobbnak (sőt, semmilyen nacionalizmust nem tartok jónak, regionalizmuspárti vagyok), csak előnyösebb helyzetben lévőnek. Furcsa fogalmaid vannak, ha ezt az álláspontot sovénnek bélyegzed.

Hol írtam, hogy a magyarosítás nem létezett? Direkt leírtam, hogy létezett, de te csakazértis az ellenkezőjét adod a számba. Szövegértési gondjaid vannak, vagy ennyivel sem tiszteled meg a vitapartnered, és direkt kiforgatod a szavait? Az a lózung, hogy a magyarosításnak jelentős szerepe volt a felbomlásban, és hogy Trianon egy jogos büntetés volt a magyarság bűneire. Ez egy ugyanolyan konstruált narratíva, mint a horthysta kesergés.

Hol ismertem el, hogy köze volt a felbomláshoz a magyarosításnak? A nacionalizmusok korában az előbb-utóbb történő felbomlást éppen hogy csak a minél erősebb és sikeresebb asszimiláció (magyarizálás) akadályozhatta volna meg. Szép szóval, kedvezményekkel, 21. századi humanista bánásmóddal sem lehetett volna együtt tartani egy rakat olyan nemzetet, amelyik mind külön saját államot akart. (Legalábbis a nemzeti elitje.) A nacionalizmusok korában éppen hogy a nemzetiségek elnyomása jelentette az egyetlen esélyt a terület egybentartására, és a minél kedvezőbb pozíciók elérésére akkorra, ha esetleg mégis szétesik az ország. Szeretném az ellenkezőjét hinni, hogy föderalizációval, autonómiával, stb. menthető lett volna a monarchia, de ennek sajnos nincs realitása. A Monarchiát nem a magyarizálás, hanem a nacionalizmus úgy általában, az önálló nemzetállami igények megjelenése vetette szét egyrészt. Másrészt meg a nagyhatalmi érdek. El tudod képzelni, hogy a vesztes háborút lezáró békediktátumnál számított volna bármit is, ha a magyar elit remekül bánt volna a kisebbségeivel, ha a pillanatnyi nagyhatalmi érdek a Monarchia szétrobbantását és kisebb ütközőállamok létrehozását kívánta?

Az meg tényleg tény, hogy a magyar nacionalizmusnak nagyon rossz sajtója volt az I. vh előtt és közben, a nemzetiségi lobbik rendkívül jól formálták a nyugati közvéleményt. De azért csak gondold végig, hogy a magyar nacionalizmuson háborgó közvéleményű nyugati országok hogy bántak a saját kisebbségeikkel és hogy kezelték a saját hasonló problémáikat. Egy szóval nem mondtam, hogy a magyarosítás jó volt, de nem lógott ki igazán a sorból*, inkább csak a sajtója volt nagyon rossz. (Meg pár évtizeddel el volt maradva a hasonló nyugati folyamatok mögött.)

(*Az USA-ban ekkor még verték a négereket pl.:D Bocs, nem hagyhattam ki.)

PS: Ennek az egy blognak a kommentfolyama szokott szétesni Firefox alatt nálam (bár mintha korábban más blognál is láttam volna már), szóval nem általános blog.hu-s probléma, talán a sablonnal lehet valami.

flea 2013.06.21. 15:18:17

@Csehszlovák Kém:

A "nem lett semmi" ma már valóban nem igaz, de ha európai standardokat (legyen a kedvemért inkább szabvány, vagy előírás, vagy elvárás, vagy kb bármi) emlegetsz, azzal csak azt bizonyítod, hogy a te agyadat nem a magyar oktatás mosta fehérre, hanem a szlovák. (Vagy a cseh, mittudomén.)

Magyarországon évtizedek óta soha senkit nem vertek meg, nem aláztak meg, az autója kerekét nem lyukasztották ki azért, mert szlovák, vagy román, vagy bármilyen náció. Szélsőséges, kivételes esetben sem. (Ne hozd fel a cigányok és a zsidók elleni atrocitásokat, az nyilvánvalóan más tészta.) Ezzel szemben Szlovákiában Malina Hedvig-ügyek vannak, közismert a "za Dunaj" beszólás (mondják ezt nem ritkán tősgyökeres magyaroknak az egykor színmagyar és ma is magyar többségű területeken az ott idegen szlovákok - nem elvitatva annak jogosságát, hogy más területeken indokolt a szlovák szuverenitás), Románia bizonyos részein a magyar rendszámú kocsik kerekének kilyukasztása mondhatni nemzeti sport, Szerbiában meg - hiába, ott nemrég háború volt - vernek, késelnek. Nem mindenki és nem naponta, de rendszeresen.

Nem, nem vagyunk kvittek, úgyhogy ne szoruljon ökölbe a kéz, hanem vegyél vissza arcból és olvasd el szépen újra, hogy mik azok az európai elvárások, amiket olyan nagy fennen hangoztatsz. (És akkor Benest még elő se vettem.)

A "háborúztál és elbuktad" kérdésről meg annyit, hogy választhatsz a következő két lehetőség közül:

a) Az 1920 előtti és utáni Magyarország között jogfolytonosság áll fenn. Ebben az esetben (néhány részlettől eltekintve jórészt) jogosan hánytorgatod fel Magyarországnak, hogy részes volt a háború kirobbantásában, ezért a különféle területi és egyéb veszteségeit megérdemli. Viszont ebben az esetben szíveskedj a továbbiakban az 1920 előtti Magyarországot is Magyarországnak nevezni, és fejezd be a Hungáriázást.
b) Az 1920 előtti és utáni Magyarország nem jogfolytonos, hanem az összes utódállam jogutódja az 1920 előtti Magyarországnak. Utóbbit ez esetben nevezheted Hungáriának kedvedre, viszont innentől kezdve a te Szlovákiád és az összes többi utódállam pont annyira felelős a háború kitöréséért, mint a mai Magyarország, úgyhogy ezzel kapcsolatban pofa alapállásba.

Emellett mindkét esetben nagyon kíváncsi vagyok, hogy pl. Erdélyt kivel szemben "bukta el" Magyarország. Úgy tudom, az első világháború végéig a Monarchia területén belül nem voltak számottevő harci cselekmények.

Mellesleg hogy az a) és b) közül melyik az egyértelműen korrekt álláspont, azt ha más nem, az is gyönyörűen megmutatja, hogy az összes utódállam közül Szlovákia az egyetlen, amely a b-t képviseli. (Minthogy Szlovákia az egyedüli, amely teljes területét az egykori Magyarországból szerezte.) Sem Románia, sem Jugoszlávia oktatása soha nem ötlötte ki azt a hülyeséget, amit a kényszeres önigazolásban izzadó szlovákok, hogy a kis Magyarország már egy másik, mint előtte a nagy.

Fiala-Butora János 2013.06.21. 15:20:28

@Csehszlovák Kém: Kedves Kém,
I. akkor én mondok konkrétumokat. A szlovák államnyelvtörvény az élet nagyon sok területén korlátozza az anyanyelvhasználatot, kezdve attól, hogy a kapudra kiírod, hogy „harapós kutya”, a reklámokon, kulturális eseményeken, műsorszóráson, közfeliratokon keresztül a hivatali nyelvhasználatig. Magyar reklámért és műsorért (magán TV-ben) nemrég bírságoltak, és most is vannak folyamatban ilyen eljárások.

Az államnyelvtörvényt az Európa Tanács elrettentő példaként emlegeti a balti államok szabályozása mellett, és nemrég a Velencei Bizottság (amelyik a magyar Alaptörvényt kritizálta) szólította fel Szlovákiát „az európai normák szellemében történő módosítására”.

A listám egyébként sokkal hosszabb (tudtad, hogy egészen egyedi a régióban, hogy Szlovákiának semmilyen törvénye a kisebbségek jogállásáról? Már a baltiaknak is van), gazdasági diszkriminációval, kulturális tevékenységek korlátozásával, közigazgatási beosztással, stb., de maradjunk mondjuk csak ennél a közismert példánál.

Van Magyarországon számos téveszme a szlovákiai magyar helyzettel kapcsolatban, sokan sokkal rosszabbnak gondolják a helyzetet, mint amilyen. Ezért az objektív tényekből induljunk ki. Azok alapján pedig egyszerűen nem igaz, hogy az „európai standardoknak megfelelő kisebbségi jogokat” élvez minden kisebbségi magyar.

II. „Egyelőre neked kellene garanciákat adnod, bizonyítékokat villantanod, hogy Magyarországtól és a kisebbségi magyarok szervezeteitől idegenek a sovén, irredenta, rasszista hangok és szomszédellenes kijelentések.”

Ilyen érvelést már többször olvastam nálad. Mik lennének azok a „garanciák”, amik szerinted már akár a kisebbségi jogok bővítését (esetleg európai szintre emelését) is indokolhatják? Ha nem lesz a szlovákiai magyarok között egy náci sem? Te is tudod, hogy ez egy lehetetlen feltétel. Ha a magyarországiak nem fognak csúnyát gondolni a szlovákokról? Ez szintén az, egyrészt, másrészt mi köze ehhez a szlovákiai magyaroknak?

Szerintem a szlovákiai magyarok számos „garanciáját” adták már annak, hogy közösségként elutasítják a szélsőségeket. 1998-2006 között úgy volt kormányon az MKP, hogy minden szélsőséges követelésről lemondott. Ehhez képest kaptunk egy gyönyörű megyerendszert a nyakunkba. 2010-12 között a magyarok azt a pártot szavazták be a parlamentbe és a kormányba, ami deklaráltan a szlovák-magyar együttműködés pártja. Ezek után arra hivatkozni, hogy a szlovákiai magyarok között vannak nacionalisták, és _ezért_ nem bővíthetők a jogaik, nem állja meg a helyét, két okból.

Egyrészt a szlovákiai magyarok többségét azért büntetni (pl. ne legyenek kétnyelvű vasúti tábláik), mert köztük is van náci, a kollektív büntetésre alapuló érvelés, az pedig ma már nem divat.

Másrészt az emberi jogok (aminek a kisebbségi jogok részei) elidegeníthetetlenek. Vagyis nem valamilyen feltétellel járnak (akkor kapod meg, ha jó leszel), hanem mindenkinek járnak, horribile dictu még egy nácinak is. Nemzetközi szervezetek előtt például Szlovákia soha nem is próbálkozott azzal mentegetni a nyelvtörvényt, hogy „de a magyarok nacionalisták” – tudták, hogy ez irreleváns egy emberi jogi szervezet számára. Ez csak a nacionalista szlovák oldal kifogás-propagandája belső (országon belüli) használatra.

Félreértés ne essék, egyáltalán nem a szlovákiai (vagy mo.-i) magyar nacionalistákat akarom védeni. Jobb lenne, ha minél kevesebb lenne belőlük (ideálisan zéró), és ha felhagynának a szlovákokat becsmérlő, önbecsapó téveszméikkel, amik a szlovákok számára teljesen jogosan lehetnek sértőek és megalázóak. Ez az én munkámat is nagyon megkönnyítené. Ezt azonban nem csak úgy valahogy magától érjük el. Az ő számukat és súlyukat a szlovák politika is alakítja. És ha a cél az, hogy minél kevesebb legyen belőlük, azt nem a kisebbségi jogok korlátozásával érjük el. Önbeteljesítő jóslat, hogy „amíg rosszat gondolsz rólam, addig én rosszul fogok bánni veled”. Ennek ellentettjét, a jogok bővítését, pedig a szlovák állam minden veszély nélkül megtehetné, saját érdekében. _Nem megtenni_ valamit, ami javíthat a helyzeten, azért, mert a magyarok rosszat _gondolnak_ rólunk, meglehetősen gyenge kifogás a fentiek fényében.

bagir 2013.06.21. 15:20:37

Nyald ki birkabaszó

Tom Bradley 2013.06.21. 15:20:44

@Csehszlovák Kém: Na meg mégegy: döntsd el, hogy minek tartod magad, mert az nem megy, hogy hol magyarnak, hol meg TSZ/3-ban beszélsz a magyarokról és kiröhögi őket a vakbeled...
Bár ebből nyilvánvaló, hogy saccperkábé mi is lehetsz valójában...

Tom Bradley 2013.06.21. 15:20:54

@Csehszlovák Kém: hqagyd már ezt a "háborúban elvesztetted" dumát!
Ez akkor lenne igaz, ha az adott háborúban meghódított területeket vették volna el - természetesen a trianoni döntés nem ezeket e területeket érintette. Magyarország területén mellesleg nem volt csata az I. vh. idején, ha nem tévedek, tehát még arról sem beszélhetünk, hogy az ellen (? mármint a ex-monarchista tótok és oláhok) harcban hódította volna el.
Érdekes, hogy pl. Anglia vagy Franciaország elvesztette a gyarmatbirodalmát, de az anyaország területi integrítása megmaradt. Még érdekesebb, hogy a II. vh. utáni (két) Németország semmivel sem kisebb, mint mondjuk Hitler hatalomra jutása idejében. Ők is csak a meghódított területeiket vesztették el.
Szóval? Hol itt az igazság?

GERI87 2013.06.21. 15:21:16

"Ami Hungáriában zajlott nemzetiségi politika terén az kiverte a biztosítékot Európában, ergo: nem felelt meg a korabeli normáknak sem."

Ezt nem mondanám, milyen korabeli norma?
tegyük hozzá: a monarchia speciálisan soknemzetiségű állam volt, hozzá hasonló eset csak a cári Oroszország volt, ahol szintén nem voltak etnikai alapú határok, a tartományok határai sem követték a nyelvieket, a nemzetiségeket nem ismerték el, ("kisorosz", "nagyorosz"..) nem volt föderatív állam, és a két autonóm ország (Finnország, Lengyelország) sem etnikai alapon kapta jogait...

Más országokban is volt állami szintű asszimilációs törekvés.
faszér kell hazudni.

petraeus 2013.06.21. 15:22:03

Meglatjuk ezt kicenzurazod-e mint korabbi hozzaszolasaimat. Amikor azt magyarazod,hogy trianon tobb embernek okozott oromet alapvetoen hibasan szamolsz. Sokkal jobb lenne azt megnezni, hogy mely hatarok okoztak volna a leheto legkevesebb fajdalmat, maris mas eredmeny jonne ki. Sajnalatos, hogy a tarthatatlan es hazugsagokkal teli szlovak/roman allaspontot szajkozod kisebbseg jogi kerdesekben. Az EU ban kb. 10 peldat lehet talalni kulonbozo teruleti, kulturalis es nyelvi autonomiakra, ehhez meg hasonlot se elveznek a kisebbsegi magyarok. Peldaul felvideken 20 eve probaljak elerni,hogy a szlovakot mint idegen nyelvet tanitsak a magyar iskolakban, ezt a pedagogiai szempontbol teljesen ertheto kerest a nacionalista szlovak vezetes es tarsadalom elutasitja. Alapvetoen megbekeles akkor lesz ha lesz kolcdonos bocsanatkeresen es autonomiakon alapszik. Egyebkent kituno ed hianypotlo bejegyzes fontos tudni ezekrol a veszelyes tendenciakrol. Remelem mar dolgozol azon a poszton ami arrol szol, hogy mit tanutanak a cseh/dzlovak gyerekeknek trianonrol, a magyar es nemet kisebbsegrol, benesrol. Elvegre csehszlovak kem vagy mutasd be magyar olvasoidnak a cseh/szlovak tarsadalom/oktatasi rendszer trianon/kisebbseg kepet, biztos erdekes.

bagir 2013.06.21. 15:22:27

A röhög a vakbekem kiszólás, a hatvanas évek divatja volt.
A békeszerződések garantálták papíron a kisebbségek jogai, amint a gyulafehérvári oláh nemzetgyűlés kiáltványa is. No erre tesztek nagyot éjrópa segedelmével. Ha olyan lenne a felvidéki és nem tótországi kisebbségek helyzete mint Dél Tirolban, a fenét se érdekelné Trianon. Ti veritek állandóan a vasat, mert bizony a nyelvet a csehektől a területet tőlünk, de még a himnuszotok zenéjét is a nem adnak engemet magyar népdal dallamából loptátok. Most meg feszelegsz mint anno a drótostót a Lánchidat bámulva: mi mesterek mit meg nem csinálunk?

peetmaster · http://nemdohanyzom.blog.hu 2013.06.21. 15:22:42

@Csehszlovák Kém: ebből az egész beszélgetésből csak az derült ki, hogy igazam van abban, hogy a nemzet egy meghaladni való marhaság - ebben a keretben sosem lehet mindenkinek megfelelő megegyezést találni. A nemzetnek épp az a lényege, hogy x-nek csakazértse jó y megoldása, mert ha jó lenne, akkor ő is y lenne, éspedig azt nem akarja.

Sárfehér 2013.06.21. 15:23:04

@Csehszlovák Kém:

""nem lett semmi" - nem igaz, ma minden kisebbségi magyar európai standardoknak megfelelő kisebbségi jogokat élvez, senkit nem üldöznek, használhatja anyanyelvét _majdnem_ minden szinten. "

Az európai nagy országoknak, Franciaországnak, Spanyolországnak, Nagy Britanniának, Olaszországnak, stb. mind van vaj a füle mögött a nemzeti kisebbségek tekintetében. Ezért rettegnek attól, hogy valóban megadják azokat a kisebbségi jogokat, amik szerepelnek az egyébként deklarált alapelvekben. Ebben a tekintetben igaz, amit írsz, Szlovákiában éppen annyira gyengén érvényesülnek a nemzeti kisebbségek jogai - beleértve a ruszinokat is -, amennyire általában Európában.

Érdekes módon Oroszország az, aki hasonló problémákkal küzd a határon túli oroszok tekintetében. Csak hát óvatosan kell bánni az orosz diplomáciai segítséggel. ("Félek a görögöktől...")

"Milyen ostobaság az, hogy egyes magyarok Szlovákiában a magyar nyelvet is hivatalossá akarják tenni? Ez nonszensz. Persze, otthon használhatják a magyar nyelvet, ha akarják, de egy országnak csak egy hivatalos nyelve lehet." -mondta nekem a cseh kollégám Prágában. Úgy gondolta, hogy egyet fogok érteni. Amikor látta, hogy mennyre nem, akkor azért nem erőltette tovább a dolgot. Ettől még azóta is jóban vagyunk.

Sárfehér 2013.06.21. 15:23:31

@Csehszlovák Kém:

"Ja és mondja meg az édesanyjának, h “magyarnak lenni nem kiváltság”, ez csak egy mesterségesen létrehozott, konstruált alternatív valóság."

Engedd meg, hogy magyar nacionalistaként ellentmondjak neked.

Magyarnak lenni kiváltság.
Szlováknak lenni kiváltság.
Csehnek lenni kiváltság.
Németnek lenni kiváltság.
Románnak lenni kiváltság.
Szerbnek lenni kiváltság.
Horvátnak lenni kiváltság.
Zsidónak lenni kiváltság.
Cigánynak lenni kiváltság.

Folytassam?

Aki nem tiszteli én nem ápolja a saját identitását, továbbá nem tartja tiszteletben mások jogát arra, hogy büszkék legyenek a saját identitásukra, az előbb-utóbb komoly problémákba fog beleszaladni.

Sárfehér 2013.06.21. 15:23:49

Azért csak kimondod a tutit:

"Néhány helyen kijavítalak, szóhasználat: "tőlem elvették" - nem igaz, háborúztál és elbuktad."

Igen, Trianon nem az igazságról, hanem a fegyverek igazságáról szól. Azaz jaj a legyőzötteknek. Ez persze így van, tudjuk, mind a mai napig így működik a képmutató világ, de azért szép, amikor egy magát liberálisnak nevező maga hívja föl a figyelmet a szemében ékeskedő gerendára.

A Monarchiában (Magyarországon) kétségtelenül érték méltánytalanságok a nemzetiségeket, de ezt azért be kell illeszteni az akkori európai trendekbe. A minta Franciaország volt, ahol bizony guillotine-nal, tűzzel-vassal alakították meg az egységes francia nemzetet. (Az iskolákban az volt a falra írva, hogy "Köpködni és dialektusban beszélni tilos." Nálunk már nem, az utódállamokban még mindig ez az etalon, beleértve "Csehszlovákiát".) Az akkori progresszív európai trendhez a magyarországi viszonyok nem is voltak hasonlíthatók.

A trianoni határokat nem az etnikai határokhoz igazították, hanem gazdasági érdekekhez. A cseh irredentizmus a felvidéki bányákat és dunai kikötőt akartak (vö. "tengerre magyar" - hasonlóan "Dunára cseh". Bizony, bizony, a sz.rrá duzzasztott Elbán alig-alig tudnak a hajók följutni "Porta bohemica"-ig. A Moldva meg nem hajózható a duzzasztások ellenére sem, csak néhány szerencsétlen turistahajó ingázik a hidak között. Apropó, múltkor az árvíz kapcsán valami olyasmit mondtál, hogy a Moldva gyors folyású. Komolyan, néha azt hiszem, hogy a Holdról írogatsz, és nem Prágából. A prágai kolléga, amikor itt járt, majd leesett a Margit hídról meglepetésében, ahogy lenézett. "Te, ez a Duna folyik..")

Trianon nem megoldott régi igazságtalanságokat, hanem új, annál komolyabb igazságtalanságokat hozott létre. Az, hogy a "csehszlovákosítás" nem a magyarosításra adott válaszreakció volt, mi sem bizonyít jobban, mint hogy Szlovákiában mind a mai napon ugyanolyan problémaként emlegetik a ruszinok jelenlétét, mint a magyarokét (akiket következetesen magyarul beszélő szlovákoknak neveznek. Félreértés ne essék, ugyanilyen baromságnak tartom a pl. a németajkú magyar kifejezést.) Bizony, Trianon után Beneš elsőrendű feladatnak tekintette a ruszinok elszlovákosítását, és a ruszin identitást jelentő görög katolikus egyház szétverését. (Ha tényleg éltél Pozsonyban és Prágában, és beszéltél "csehszlovákkal" az "szép időnk van"-on túl is, akkor tudnod kell.

A szlovák diplomácia sikereiről csak annyit, hogy az alapja a mögöttük álló nagy testvér. Ezt gátlástalanul kihasználják. Nyilván tudják, hogy mindennek ára van, de egyelőre nem törődnek vele. "Fico elvtárs, egyszer majd kérünk maguktól egy nagy szívességet." Eljátsszák az EU-n belül a vakond szerepét. Az oroszok meg szeretnék előbb-utóbb visszaszerezni nyugati gyarmataikat. Nagy birodalom évén nem években, hanem évszázadokban gondolkodnak, jó dolog előre elhinteni a békétlenség magvait. (Vö. az oszétokkal a grúzok ellenében még Nagy Péter kezdett haverkodni - milyen jól jött most ez Vlagyimir cárnak!)

Megismétlem, szerintem nincs két mentálisan, kulturálisan annyira hasonló nép a világon, mint a szlovák és a magyar, a hosszú együttélésnek köszönhetően. Minden ellentét mesterségesen szított. A cseheket pedig, az általában a magyarokénál jóval erősebb nacionalizmusuk (nem kis részt magyarellenes) ellenére nagyon kedvelem.

bagir 2013.06.21. 15:24:16

@Csehszlovák Kém: Joci, valami ilyet garantáltak a békeszerződésben, ill a Gyulafehérvéri román nyilatkozatban, te kis bullshit.
Anno Lánchíd feljárójánál áll a drótostót és nézi a hidat. Kérdezi tőle a rendőr, -hát maga mit keres itt. Mire a fajtársad"hát csak azt, hogy mi mesterek mit meg nem csinálunk"
Körülbelül ennyi a tájékozottságod, megfejelve jó adag gőggel trianon ide vagy oda.

bagir 2013.06.21. 15:24:20

@mokkaczuka: Fogadjunk, metélt vagy! A stílus az ember vazze.

enpera · http://c64blog.wordpress.com 2013.06.21. 15:24:26

@Csehszlovák Kém: olyan alapon, hogy egy szó sem esett róla történelemórán. Hogy mi történt. Csak annyi, hogy meglett a béke, ennyi.

Miskolczy József 2013.06.21. 15:24:47

Igen Dinsztelt Vad Banda & Főkolompos Kém (Ir Szen) Elvtárs!
Elnézést, hogy a megszólításba talán több gúnyt raktam, mint ami a "Hogyan gondozd a sárkányodat" filmcím blog-cím átiratában rejlik. De hát kánikula van, és az Index cikke nélkül is tudjuk, hogy ilyenkor eldurran az agy. - Talán várnom kellett volna decemberig... :p
Elsőként leszögezném (mert a béka nagyon ugrál...), hogy egyet tudok érteni azzal az alapgondolattal, mely szerint érdemes megnézni - és ennek következtében meg is kritizálni, mit kezdenek a magyarok a "magyarság-napjukkal". Részemről grat!
De talán senkinek nem kell bizonygatnom, hogy egy temetési beszéd is válhat hullagyalázóvá, vagy egy Holokauszt-megemlékezés színtiszta nyilas provokációvá. Ilyen értelemben is igazat tudok adni Kémnek abban, hogy nem a törvény, hanem annak megvalósítása a kérdéses.
Az viszont - sajna - nem kérdés, lévén hogy "minden ember másképpen hülye", hogy ebből mindenki mást fog kihozni.
- Ha viszont a törvény azt is előírta és kötelezővé tette volna, hogy ezt csakis így és így szabad kimondani, elmondani - akkor jajgathatnánk a kiirtott demokrácia és az önkényuralom (meg az ápr.4-e) miatt! Ez talán belátható. (Akinek nem, sajnálni tudom...)
Azt is sajnálom, hogy a nemcsak általam jónak tartott alapötlet csupán az itt látott módon valósult meg. Csehszlovák Kém úr - érzésem szerint (amiket, hogy tiszteletben tart, ezért külön köszönet illeti!) kvázi "megelőlegezte" a kommenteket, és írása olyan stílű lett, olyan megfogalmazásokkal élt, amelyek már alapból egy-egy véleménykör ledorongolásával/hülyének nézésével érnek föl. Tudomásul veszem, hogy ez vele jár az ilyen blog-műfajjal és/vagy szerzőjével. De ne várja el, hogy örüljek neki.
Kérdésem, melyet volt szíves nem érteni ;) - önnön saját mondatára vonatkozott:
"A Lórántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola igazgatónője különös ismeret birtokában van, engem is meglepett, mint mondta az iskola 2011-es NeÖN megemlékezésén: „tudjuk, hogy ma is magyarok milliói kénytelenek más nemzetek országában, azok lenézésétől körülvéve, kirekesztettségben élni."
- Én még úgy tanultam, hogy minden kérdésben egy állítás húzódik meg. Idézett mondata - funkciója szerint - megkérdőjelezi az emlékbeszédből kiragadott mondatot. Tehát Kém Úrnak valahonnan birtokában kell(ene) lennie olyan információknak, amelyek szerint NEM él sok magyar, idegen földön, mindenféle hátratélelek között. Örülnék, ha ezzel az információval - vagy forrásával - kirukkolna. Várom!
Szeretném mégis megköszönni Csehszlovák Kémünk munkáját! Olyan vitaindítót dobott be a kánikulai poshadásba, amely - mint örömmel láttam - sokunkat elgondolkodtatott, sőt "rákényszerített" olyan dolgok megfogalmazására és leírására, amelyeket lehet, hogy e nélkül lusták lettünk volna összegereblyézni.
Ilyen módon ez a köszönet mindenkit illet, aki + dolgokkal járult hozzá emléknapunk értelmezéséhez, megértéséhez. A pelyvát meg úgyis elfújja majd a szél...
Maradok tisztelettel: Miskolczy József

Székely23 2013.06.21. 15:25:08

@Csehszlovák Kém:
Tisztelt Csehszlovák Kém!
Egy pár megjegyzés, utána hagyom ezt a blogot, mert az érvelésed gyakorlatilag minden logikát nélkülöz.
-- A " Magyar" szóban a nagy betűt szándékosan használtam, ha érted mire gondolok...
Más a "Magyar" és más a "magyar"...
Csíksomlyóval kapcsolatban-- Hogyha tényleg voltál ott, és ez a véleményed, akkor a helyzet súlyosabb,mint gondoltam, akkor a Siratófalhoz kell elmenni, lehet, hogy az tetszik...
Mindenkinek szüksége van szent helyekre.

Sir Galahad 2013.06.21. 15:25:19

@Csehszlovák Kém: Hol nácultam én be? Szerintem sehol. Ami meg a magyar kisebbségek helyzetét illeti, tény például, hogy sehol sem élveznek kulturális autonómiát, a nyelvhasználati lehetőségeik is korlátozottak, ehhez képest Európában pl. autonómiája van az Olaszországhoz tartozó egykor német ajkú volt ausztriai területeknek ( hu.wikipedia.org/wiki/Auton%C3%B3mia_D%C3%A9l-Tirolban ), a svédországi finnek anyanyelve pedig az ország elismert kisebbségi nyelve, pedig arányuk az 5 százalékot sem éri el ( hu.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A9dorsz%C3%A1gi_finnek ). No most hozz hasonló példákat az utódállamokból, aztán beszélhetünk tovább arról, hogy európai standardoknak megfelelő kisebbségi jogokat élvez-e a határon túli magyarság. A magyar diplomácia egyébként - ebben egyetértünk - tényleg szar: meghunyászkodó, alázatoskodó, amivel természetesen semmire sem ment.

zo1ta 2013.06.21. 15:25:30

Egyébként rájöttem, ne is válaszolj. Te egy Magyarországon magyarként született hülye gyerek voltál kiskorodban, akit talán meg is vertek párszor, amit nem is csodálok.
Majd te elhatároztad, hogy nem jó ez az ország, mert itt kirekesztik az ilyen suttyókat, és inkább lettél szlovák. Akiket ugye a magyarok és a csehek le is néznek TÖRTÉNELMI OKOK miatt. Ez se volt jó neked, így csehnek képzeled inkább magad. Az írásaidból meg gyönyörűen látszik, hogy 2 nemzet frusztrációja kavarodik benned, a saját nyomorúságos életed miatt.

zo1ta 2013.06.21. 15:25:42

"Így gondozzuk (mi magyarok) a Trianon traumánkat"

vs.

"nem igaz, háborúztál (te magyar) és elbuktad"

Szerintem századjára kérdezzük meg, de akkor mégis minek tartod magad? Olyan szintre süllyedtél, hogy 1 cikken belül egyszerre legalább 2 identitás fedezhető fel benned.
Szerintem nézesd meg magad egy orvossal, mert a skizofrénia súlyos betegség, te agyament ÁLLAT!

Namely 2013.06.21. 15:25:49

Trianon okai (szerintem):
1. A Magyar Királyság társadalmi szerkezete: az uralkodó osztály szélsőségesen gazdag volt, a társadalmi szakadék a mai sokszorosa. Nagyon-nagyon gazdagok nagyon szűk rétege mellett volt egy nagyon vékony középréteg, amely együttesen nézte le, vetette meg a nagyon széles és végletekig szegény alsó osztályokat. Ez nem olyan volt, mint ma, hogy nincs kilakoltatás, meg segélyek vannak, meg eü-i ellátás mindenkinek. Abban a rendszerben kiraktak a tél közepén is, ha nem fizettél a háziúrnak.
1918-ben ezek a néprétegek jöttek haza a frontról, ahol azzal szembesültek, hogy a "hazájuknak" egy funkcióra kellenek: ágyútölteléknek. Nem véletlen, hogy a Székely Hadosztály kivételével nem volt számottevő ellenállás a bevonuló Antant-seregek ellen. Úgy voltak vele, hogy a büdös lófasz harcoljon azért, hogy a kibaszott nemesek megőrizzék a birtokaikat, és továbbra is állatként bánjanak velük.
2. A nemesek mindegyike magyar volt, így a nemzetiségekkel könnyen el lehetett hitetni, hogy jobb lesz Mo-on kívül, mert a magyarok a hibásak. Tévedtek ugye, mivel az elnyomás volt a hibás (ahogy ma is, nemzetiségi ellentétet hazudnak, hogy leplezzék az elnyomást: oszd meg és uralkodj).
3. A Magyar Királyság belső kohéziója éppen ezért nulla volt: amely országról az első adandó alkalommal egész részek szakadnak le, az világos, hogy csak mesterségesen van összetákolva: pl Jugoszlávia, Csehszlovákia, Római Birodalom.
4. Hibás ezért azt hinni, hogy ez egy boldog paradicsom volt, amit szétvertek. Az egész szétrobbant belülről, ahogyan az Osztrák-Magyar Monarchia, Jugoszl, stb.

UI: jelenleg is ugyanaz folyik, mint a Magyar Kir-ban: képmutatás, legalább olyan kártékony és tehetségtelen emberekkel az élen, mint amilyenek a nemesek voltak. Szétlopják az országot, de a székely himnusz éneklése közben, így már nemzeti hősök a birkák szemében.

Wrex 2013.06.21. 15:26:05

@Csehszlovák Kém:
"Figyelj, faszkalap"
Figyelj, magyargyűlölő seggfej!

"nem “a zsidók” foglalkoznak vele annyit"
Nem hát. Üsd be a keresőbe hogy claims conference, meg kárpótlás, meg aggastyánok bíróság elé citálása, nagybatyu!

"történelmileg két teljesen különböző korszakban történt"
Ez irreleváns. Te azt mondtad hogy olyan mértékű emberirtásra nem volt példa, arra reagálva mutattam be hogy dehogynem.

"Az indiánokat nem a modern világ szívében igázták le"
Ez irreleváns v2.

"ellenben akkor ez teljesen bevett dolog volt"
Ez irreleváns v3.

"de nem volt szisztematikus, ipari méretű népirtásban részük"
Vicces fiú, azért nem, mert akkor nem volt IPAR! A kor viszonyai között nagyon is népirtás és nagyon is szisztematikus volt az.

"az európaiak által behurcolt betegségek"
A konctáborokban nem voltak betegségek, ugye?

"egymás között is elég keményen harcoltak, gyilkolták egymást"
Ez irreleváns v4.

"indiánok felvették a fegyvert"
Ez irreleváns v5. Mellesleg a zsidók közül sokan mentek partizánnak, akik - mai divatos kifejezéssel élve - terrorista cselekményeket hajtottak végre.

"Az indiánok kiirtása Amerikában téma"
A zsidóké meg mindenhol, így nálunk is. Üsd be a keresőbe.

"a részben kiirtott indiánok utódait kárpótolták"
A részben kiirtott zsidók utódait is kárpótolták.

"A lakás hasonlatodnál maradva, nem teljesen pontosan fogalmaztál"
Valóban nem. Először le kellene lőni a legidősebb fiadat (=trónörökös) és feleségét, aztán amikor ezen bemorculsz akkor téged puhára verni, aztán nem kérni hanem közölni veled hogy át fogod adni a lakásod kétharmadát azoknak, akiknek addig nem volt tulajdona. ÉS TE ÖRÜLJ NEKI ÁM!!!

"Bíróság el fogja árverezni a lakást"
Ahem. És ez a fene igazságos bíróság először elismerte a bécsi döntéseket (amik szintén az etnikai arányok alapján születtek mellesleg), aztán a háború után ismét az "erősebb kutya" hozzáállás jött elő. De azért örüljünk neki.

"a normálisabb gondolkodásúaknál"
Mindenki hülye, csak te vagy a helikopter.

"Valahogy senki nem törődik ezzel"
TE és a hozzád hasonló magyargyűlölők, meg akikbe beleverték hogy a magyar neve kuss, na azok tényleg nem törődnek vele.

"mivel nincs szükségük megerősítésekre"
Akkor a holokausztmegemlékezésekre miért van szükségük?

"kishitűségük és lúzer életük más általi igazolására"
Áruld már el hogy miért kishitűség hinni abban, hogy egyszer majd visszakerül hozzánk az elrabolt föld? Szerintem pont az ellenkezője. Ha kishitűt szeretnél találni akkor nézz a tükörbe.

"hanem azok, akik ezt elhiszik és hangoztatják. Konkrétan például: te."
Hát baszki, ha neked az jött le hogy én ezt hangoztatom akkor tanulj meg olvasni. Itt épp TE hangoztatod hogy a magyar szolganép, és örvendezzen hogy az országának kétharmadát erővel elvették tőle.

"A holokauszt sehogy sem mérhető Trianonnal össze"
NEKED nem. Sokan vannak akik úgy gondolják, hogy magyar létükre más népek tragédiájával kell foglalkozniuk, a sajátjukat meg elfelejteniük vagy épp örvendezniük rajta. Szerencsére egyre többen vannak akik nem így gondolják.

"az emberiség történetének legnagyobb méretű, ipari népirtása"
Ebből az ipari és a népirtás stimmel.

"a háborús logika alapján jogosan szabtak ki a vesztesekre"
A te gondolatmeneted alapján ez azt jelenti, hogyha (pusztán elméletileg) egy újabb háború kezdődik amiben szétrúgjuk a dotohók seggét, akkor "a háborús logika alapján jogosan" fogjuk visszavenni ami a miénk volt, ugye?

"az nem 1920-ban, hanem 1945-ben volt"
És? A tényeken nem változtat: van egy törvény a "modern világ szívében", ami szerint a magyarok kollektív bűnösök, és ájrópuniós elvek ide vagy oda, nem hajlandók lezárni. És van pofájuk megbékélésről beszélni. Ez kábé olyan, mintha vennék egy pólót, rajta "dotohó a kurva anyád" felirattal, aztán odamennék hozzád hogy legyünk barátok, és képmutatóan sajnálkoznék amikor elutasítanád.

"szép az élet, kint süt a nap"
Ez így van. De trianoni megemlékezés során nem örvendezni fogok. Lehet hogy számodra egy örvendetes esemény (mivel szlovák vagy, ezért nem csoda), de a magyarok számára nem az.

bagir 2013.06.21. 18:09:58

@Namely: Érdekes szita az emlékezeted. Károlyit, a zsidókat és a kunbéláékat valahogy kihagytad. A nemekarokatonákatlátni hadügyminiszterrel együtt. Ennél sajnos tájékozottabb közönség jött létre. Tényleg köszi dotahónak, hogy ilyen jó fórumot hozott létre, csak ő sajnos lemaradt a mocskolódásnál, érvekkel többre ment volna .

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2013.06.21. 18:11:06

@bagir: Esetleg nem az a gondod, hogy már megint fején találtam a szöget?

Szívesen várom a posztban bemutatott szomorú valóság cáfolatát! Én örülnék neki a legjobban, ha lenne ilyen.

bagir 2013.06.21. 21:21:36

@Csehszlovák Kém:
őszintén nem értelek.
Valamikor nagyapámék beszéltek szerbül, mert szerb volt a szomszédjuk. A szomszéd szerbek beszéltek magyarul, mert magyar volt a szomszédjuk.
Anno a kgst piacon nálunk az árusok beszéltet tótul, mert ti jöttetek át vásárolni.
Csak azt viszont akkor sem értettem, hogy a gyerekekkel teli buszt nálatok miért küldték el az ellenkező irányba.
Mi fején találtad a szöget, mert ha ezt őszintén kitárgyalnánk, szerintem a mocskolódásnál tovább jutnánk.
Tudod, " Dunának, Oltnak egy a hangja", a költő szerint.
Röhögni fogsz, tót nemzetiségű a legjobb barátom, és rettentő sokat szórakozunk a két nyelv adta vidámságokon.
Amikor megnyíltak a határok, ti szórakoztatok az útlevéllel, az osztrág trógerek, meg a közlekedési táblákkal.
A tahózást félretéve valami érdemes kérdésekkel kellene foglalkozni. Baszki, ha magyarul beszél vki nálatok, attól még nem dől össze a világ. Nálad a labda.

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2013.06.21. 21:34:13

@bagir: Látom, kettőnk közül te nem értesz magyarul, de újra megpróbálom: szívesen várom a posztban bemutatott Nemzeti Összetartozás Napja törvényi szándéka és a terepen látható gyakorlat közötti különbség okának magyarázatát esetleg cáfolatát!

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2013.06.21. 21:46:18

@Namely: Korrekt comment, a 2. Ponthoz egy kis kiegészítés: a nemesek nem mindegyike volt magyar etnikai származású, bőven találkozhattunk román, szlovák, szerb, német, etc származású nemessel is, de ezek a korabeli magyarosító trend hatására magyar nevet vettek fel és próbáltak hasonulni karrierjük érdekében az uralkodó trendekhez. Persze sokszor ezek az új janicsárok voltak egykori nemzetiségbeli társaik legkérlelhetetlenebb ellenfelei.

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2013.06.22. 01:26:53

@Sir Galahad: "Ami meg a magyar kisebbségek helyzetét illeti, tény például, hogy sehol sem élveznek kulturális autonómiát"

Tévedés.
2003-tól a vajdasági magyarok esetében a kulturális autonómia alkotmányos alapjognak számít!

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2013.06.22. 01:28:51

@Székely23: "Más a "Magyar" és más a "magyar"..." - ha kifejtenéd, hogy miben.

Komolyan érdekel!

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2013.06.22. 01:41:15

@Miskolczy József: „tudjuk, hogy ma is magyarok milliói kénytelenek más nemzetek országában, azok lenézésétől körülvéve, kirekesztettségben élni." - ezt a baromságot személyes élményeim alapján semmiképp sem tudom megerősíteni.

Hadd kérdezzek már vissza: a református gimnázium igazgatónője hol találkozott milliónyi kirekesztett magyarral?

P. dictus Magister 2013.06.22. 14:30:57

@Csehszlovák Kém: Érdekes érvelés a zsidók elvitele is teljesen jogszerű volt a náci németországban. Nem idegesítem magam a blogod olvasásával de nálad kevesebb ember tett ilyen komoly lépéseket a szlovák magyar megbékélés ellen

Miskolczy József 2013.06.22. 14:32:45

Kedves Feloszlatott Kém!
Nem tudom, én vagy az igazgatónő - vehetné a fáradtságot, hogy észrevegye, koránt sem gimnáziumi, csak általános iskolai -, mikor és hol barmolta le Önt, vagy gondolatait.
Mindegy, úgy látszik itt ez a színvonal, nemcsak tőlem :P
Ha megengedi: személyes élmények - versus személyes élmények:
iskolánkban dolgozik Kárpátaljáról jött pedagógus, korábban dolgozott erdélyi származású. Van kapcsolatunk a volt Jugoszlávia felé is, sőt apai felmenőim mai napig Szlovákiában élnek. Az ő beszámolóik nem egyeznek az Ön hipotéziseivel! Már bocsánat!
Maradok továbbra is tisztelettel (amíg ki nem pofozza belőlem): mj.

zo1ta 2013.06.22. 14:33:46

@Csehszlovák Kém: dehogy vagy te európia. Egy primitív kis csicska vagy, amit a következő posztod is tanúsít.

bagir 2013.06.22. 14:34:00

@Csehszlovák Kém: Sajnos reménytelenül kisstílű korlátolt elme vagy, nagy adag tót fensőbbségi érzéssel.
Azt várnád, hogy itt mi siránkozva hamut szórva könyörögjünk kegyelemért.
Tipikus példája vagy a bolond tótnak mint annó a lánchídnál.
A neked magas kérdéseket kikerülöd, a sértegetést vitázásnak veszed.
Ami a magyartudást illeti, pont te kéred számon, akinek a nyelvét az 1800as évek végén fogta össze egy tót tanár, mert addig 2 faluval arrébb nem értették meg egymás beszédjét a tótok.
A himnuszotokr dallamáról nem is beszélve,
Sajnos a fajelméletben sok igazság van, mert még egy ilyen tolvaj tapló saját hülyeségére büszke állatsereglet a környéken nincs.
OFF.

Fiala-Butora János 2013.06.22. 14:34:04

Hová tűnt a tegnapi kommentem másik fele? Egyszerre tettem fel az elsővel. Na, mindegy, ha eltűnt, itt van még egyszer:

III. Kém, én abszolút értékelem, hogy megkérdőjelezed a magyar nacionalista sztereotípiákat. Például ez a cikked is jól mutatott rá, menyire egyhelyben topog a magyar jobboldal egy történelmi esemény feldolgozásával. Az, hogy a kisebbségi jogok garantálást még mindig a jogilag már nem hatályos trianoni szerződésből akarják levezetni (itt feljebb a posztokban is megjelenik ez az érvelés néhányszor), és nem a jelenleg érvényes emberi jogi szerződésekből és eszmerendszerből, súlyos tünet. Az, hogy a saját „igazságukkal” (etnikailag igazságtalan határok) próbálják eltakarni a szomszéd „igazságát” (Csehszlovákia létrejötte a népek önrendelkezése alapján) pedig ugyanaz, amit a szlovák nacionalisták csinálnak pepitában. Azt pedig, hogy elmulasztanak egy lehetőséget arra, hogy valami hasznosat is tanuljunk az egészből (pl. a dualizmus kisebbség-politikájának kudarcát, és ebből kiindulva mondjuk miért nem jó ötlet ma a roma gyerekeket szegregálni), netán fordítsuk át valami pozitívba (próbáljunk meg többet megtudni a szomszédos népekről, hogy jobban megértsük, mi történik a velünk és kisebbségeikkel való viszonyukban, és hogyan lehetne ezt jobb irányba terelni), már nem is említem. Marad a „szenvedjünk együtt” újabb felvonása.

Amit nem értek, hogy miért veszed át automatikusan a szlovák nacionalisták álláspontját. Kijelented, hogy Szlovákiában nem kezelik tabuként Trianont. Pedig de, bizonyos aspektusai máig tabunak számítanak még a Tudományos Akadémia számára is, az iskolai történelemoktatásról nem is beszélve. Meg hogy Szlovákia európai szinten garantálja a kisebbségi jogokat. Vagy hogy a Benes dekrétumok ma már nem érvényesek, az autonómia akkor jó ha a többség elfogadta, stb. Ezek a dolgok nem igazak. Értem, hogy a magyar nacionalista téveszmékkel akarsz szembeszállni, de mivel ezek a dolgok nem igazak, szvsz gyengítik az álláspontodat, nemhogy erősítenék. Így egy kettős mércéhez jutsz el: Trianon a magyar elit hibája is, mert rosszul bánt a kisebbségekkel (amivel egyetértek) – ugyanakkor Szlovákiában a kisebbségek hibája (mivel vannak közöttük nacionalisták), hogy az állam rosszul bánik velük, büntessük meg tehát őket (pl. ezért „nem érdemelnek” jogbővítést).

petraeus 2013.06.22. 14:34:10

Nem nekem szolt de nem birom megallni. Es te a szemelyes elmenyeid soran hany kisebbsegi magyarral talalkoztal? Kb. 2 millioan elnek a szomdzedos utodallamokban, az, hogy te talalkoztal par tucattal az hol relevans? Statisztikak es felmeresek sora bizonyitja a magyar kozossegek "boldogtalansagat" a tobbsegi nemzetek kirekeszto intolarenciajat. A magyar kisebbsegekkel szembeni kettos merced teljesen hiteltelenne teszi az egyebkent szukseges magyar nacionalizmus kritikadat. Ja egyebkent meg az igen korlatozott es sulyos fizikai atrocitasokkal kiegyensulyozott vajdasagi kult. autonomia hol relevans egy felvideki vagy erdelyi magyar szamara? Egyebkent a mai szerb parlamenti nyilatkozat a vajdasagi nepitrasok eliteleserol nagyon pozitiv lepes, elobb utobb lesz hasonlo cseh es szlovak reszrol is, ugyanugy ahogy autonomia is a hozzad hasonlo kirekeszto intolerans szemelyek akarata ellenere is, nem tudjatok a modern liberalis folyamatokat sokaig feltartoztatni.

sánta vas 2013.06.22. 15:26:48

Az update-ban olvasható olasz párhuzam azért eléggé sántít. Egyrészt ott egy jóval régebbi történésről van szó.
Ám ami ennél is fontosabb, hogy a Római Birodalom megszűnése során jóval kevesebb itáliai maradt a határokon kívül, hiszen a provinciákban többnyire csak a közigazgatás volt római, akiknek jó része a provincia feladása után visszatért az itáliai félszigetre.
A birodalom megszűnése egyébként is egy lassú, elnyújtott folyamat volt, és nem egy olyan sokkszerű döntés mint Trianon esetében. Javaslom mindenkinek elolvasásra a kor jelentős íróinak(Pl:Kosztolányi) idevágó írásait.Ezekből jól látszik, hogy mennyire sokkhatásként ért mindenkit a diktátum.
Egyébként az olaszok is szeretnek emlékezni a dicső múltra a nagy római impériumra. Miért ne tehetnénk mi is ezt? És miért ne emlékzhetnénk az ezt lezáró tragikus döntésre?Különösen hogy időben jóval közelebb volt, és nagyon sok magyar nyelvű ember és város került a magyar határokon túlra. Fontos azonban hogy ezek a megemlékezések mentesek legyenek a revízionista felhangoktól. Nagy-Magyarország határainak visszaállítása irrealitás. Azonban a magyar vezetésnek-a lassú víz partot mos taktikával élve-minden európai fórumon küzdenie kell a magyar etnikum jogainak megtartásáért, bővítéséért,és hosszú távon magyar autonom területek kialakításáért.
Az EU-ban is változhatnak a dolgok. Kedvező jel, hogy az EU petícios bizottságában a szlovákoknak és a románoknak nem sikerült megakadályozni a magyar és német kisebbségre vonatkozó Benes dekrétumok, és a kettős állampolgársággal kapcsolatos szlovák szemétkedések napirendre vételét.

GERI87 2013.06.23. 13:08:14

"a Római Birodalom megszűnése során jóval kevesebb itáliai maradt a határokon kívül,"

Itáliai? Rómainak lenni akkor már független volt attól hogy Itáliából született vagy származott e valaki.

"hiszen a provinciákban többnyire csak a közigazgatás volt római,"

valahol igen valahol meg nem. a lakosság romanizációjáról hallottál már?

"Egyébként az olaszok is szeretnek emlékezni a dicső múltra a nagy római impériumra."

Pedig annyi közük van hozzá mint a románoknak vagy franciáknak...nekik is voltak római identitású őseik...persze az olaszoké Róma, Itália...

sánta vas 2013.06.23. 21:02:33

@GERI87: Épp a párhuzam tarthatatlanságára akartam rámutatni.
A római provinciákban a latin(itáliai származású) közigazgatáson túl csak a központokban élő romanizált barbárok, illetve a barbár lakosság uralkodó rétegei ismerték a latint, de a nagyszámú meghódított köznép nem. Ezért olyan veszteségről mint Trianon esetében- amikor a kárpát-medencei magyar nyelvű és identitású lakosság harmada más közigazgatás alá került-nem beszélhetünk.
Fontos momentum még az egész bomlási folyamat időbeli elnyújtottsága is.
Ha az I.vh után egy hasonló bomlási folyamat következtében válnak le a szlovák, román, stb. etnikumú területek, esetleg kapnak széles körű autonómiát, akkor közel se lenne ekkora trauma az ügy körül.

borzimorzi 2013.06.24. 12:31:28

@Csehszlovák Kém: Lehet ezt a "többség örült" mantrát ismételgetni, attól még nem lesz igaz. Az elcsatolt területeken élők többsége ugyanis nem örült. Az ott kisebbségben élő magyarok érthető okokból nem örültek, de az elcsatolt területeken többségben élő szomszédos népek fiai közül is csak a szélsőséges nacionalisták és magyargyűlölők örültek. Ezek kevesen voltak.

És ők is csak egy darabig örültek. Utána ugyanis jöttek a dolgos hétköznapok. Hamar rájöttek, hogy a nacionalista lózungokból nem lehet megélni. Mi is volt a problémájuk? Hát ez:

Korábban a Monarchia afféle kis közös piacként üzemelt, évszázadokkal megelőzve az EGK létrejöttét. Belső vámok nem léteztek benne, szabadon áramlott a tőke, a szolgáltatás, az áru és a munkaerő/személyek. Na, ez Trianonnal mind megszűnt. A cseh ipar, amelyik világszinten is az első 5-6 közé tartozott akkoriban, hirtelen azonvette észre magát, hogy brutálisan leszűkültek a piacai, és mivel a sok kis állam mind a vámokból akarta fenntartani a közigazgatási vízfejét, mire a cseh üvegáru eljuthatott volna, teszem azt Horvátországba vagy Romániába, addigra a vámok miatt úgy megdrágult, hogy a korábbi vevők már inkább nem vették meg. A bútoripar is megfeküdt. Addig a Kárpátokban kitermelt fát vámmentesen elszállították Bécsig, ott lett belőle szép, szecessziós tonett szék. Keresett rajta a román erdőtulajdonos és a favágók, kerestek rajta a magyar vasúti fuvarozók meg a zsidó vándortutajosok, és végül keresett rajta a bécsi bútorgyártó is, majd eladta termékeit szerte a Monarchiában. Trianon után ezek az összetett gazdasági folyamatok megszakadtak. Nemcsak a Fejtő nagypapa csődölt be a könyvkiadójával, hanem a romániai erdőtulajdonosnak is megcsappantak a bevételei, a MÁV működési területe is lecsökkent 2/3-dal, ahogy a fuvarozott áruk és személyek is, és persze erősen megcsappant a bevétele a bécsi bútorgyártóknak is. Nem is beszélve a kor legfejlettebbjei közt számon tartott magyar malomipar termékeiről, amelyek az egész Monarchia területén kapósak voltak. Sőt, megemlíthetném azt is, hogy a magyar szürkemarha gulyák lábon mentek el Párizsig, és Viktória királynő kedvenc desszertbora is a Tokaji aszú volt... Sorolhatnám napestig, hogy a mai EU-ra nagyban hasonlító gazdasági működésű Monarchia mi mindenért volt rendkívül versenyképes, fejlődőképes, és mi mindenért volt hatalmas gazdasági potenciál benne. Na, a francia meg az angol ipar fejeseinek ez nem tetszett. Inkább vegyünk mi Magyarországon általuk gyártott iparcikkeket, ne a csehet meg az osztrákot, mint addig. S a francia meg a német háztartások se vegyék a Monarchia agrártermékeit, mert van francia meg német is. Meg is lehet nézni, miféle iparcikkek lettek Trianon után a boltokban... Elsősorban ezért, a francia agrárlobbi, a francia és az angol ipari lobbi érdekeinek, piacainak védelmében kellett a Monarchiát szétverni, hogy sose kelhessen fel többet.

Nem számított, hogy fejlődőképes volt, és hogy már elindultak azok a politikai mozgalmak, amelyeknek célja egy Duna-menti Köztársaság (Jászi Oszkár ideája) létrehozása volt. Nem számított, hogy elindultak a nemzetiségek egyenjogúsítására tett kísérletek és javaslatok. Mindez messze fejlettebb volt a korban szokásos európai és amerikai normákhoz képest. Elég talán megemlíteni, hogy az amerikai feketék csak az 1950-es évek végére jutottak el odáig, hogy egy osztályba járhattak és egy villamoskocsiban utazhattak a fehérekkel. Vagy akár azt, hogy a csodás hangú Mireille Matthieu micsoda megaláztatásoknak volt kitéve Párizsban, csak mert eleinte még a saját avignoni dialektusában beszélt. Az 1960-as évek közepén!

De semmi gond, a XX. század eleji magyaroknak és a Monarchia nemzetiségi politikájának olyan magasztos elveknek is meg kellett volna felelniük, amelyeknek az I. VH győztes hatalmai maguk sem feleltek meg még csaknem fél évszázadig. Persze.

Még csak véletlenül sem az volt a baj, hogy a Monarchia túl jól muzsikált gazdaságilag, és a francia meg az angol ipar védelmében haza kellett vágni a cseh (és persze a német) ipart, a francia agrártermékek érdekében vissza kellett vetni a Monarchia utódállamaiban megtermelt agrártermékek (bor, gabona, hús) eljutási esélyeit a nyugati piacokra.

Üdv:
b

GERI87 2013.06.24. 12:31:42

"lakosság uralkodó rétegei ismerték a latint, de a nagyszámú meghódított köznép nem. "

Ez sem igaz.
Persze voltak proviniciák amiket nem sikerült romanizálni, pl Britannia, másokat feladtak és a latin lakosság elmenekült pl Dacia...de az hogy csak a városi elit lett volna latin nyelvű többnyire téves.

A későbbi népvándorlás persze formálta, változtatta a népességet, de a mai nyugat európa újlatin nyelvei nem jöhetett volna létre ha csak az elit nyelve lett volna a latin.

Pl a románok ősei a sötét balkán kies vidékein éltek és latin nyelvűek voltak, rómaiak, mint ahogy az egész észak-balkán...

upload.wikimedia.org/wikipedia/hu/f/f1/Jirecek_vonal.jpg

igaz a kelet-római bir., meg görög kultúrájú és nyelvű volt de római tudatú.

Trianon sehogy nem jön ide...

borzimorzi 2013.06.24. 13:46:59

Folyt.: Nézzük meg, mi mindenért van okuk Trianonnak nem örülni azoknak is, akik pedig nem magyarok, hanem a környező országok többségi nemzeteinek fiai! Természetesen itt a "Mi lett volna, ha..." történelmietlen gondolatvidékére tévedünk, de nincs sem párhuzamos valóság, sem kontrollcsoport, enélkül nem úszhatjuk meg.

Mi lett volna, ha a Monarchia az I. VH után nagyrészt egyben marad, csak azok a területek válnak le róla, amelyek tisztán románok? Akkor is létrejött volna egy elég nagy Románia. Amint a Trianon óta eltelt időszak mutatja, közel 100 év is kevés volt nekik ahhoz, hogy európai átlagszínvonalra hozzák fel magukat életszínvonal, GDP, utak minősége, közüzemi ellátottság stb. tekintetében. Talán egy kisebb falattal jobban boldogultak volna... Ha nagyon ragaszkodtak volna hozzá, némi lakosságcsere megoldható lett volna, hogy aki románként Románia polgára akar lenni, hadd menjen, s aki magyarként nem akar Románia állampolgára lenni, hadd jöjjön.

De a többi nagyjából egyben maradt volna, természetesen a Habsburgok detronizációja és minden nemzetiség teljes emancipációja mellett. Lett volna egy továbbra is hatalmas gazdasági potenciállal rendelkező ország, egy föderatív köztársaság Európa közepén. Hívjuk Jászi nyomán Duna-menti Köztársaságnak. A cseh ipar piacai nagyrészt érintetlenek maradtak volna. Akkor az volt a világ 6.legnagyobb ipara! Bécs továbbra is a szecesszió fellegváraként diktálta volna a divatot építészetben és tárgykultúrában, esetleg a ruhadesign tekintetében maradt volna csak el Párizs mögött. A magyar agrártermékek továbbra is piacvezetők maradtak volna a régióban és akadálytalanul, vagy legalább a belső vámok drágító hatása nélkül juthattak volna ki, egyetlen vámmal drágítva a nyugati piacokra. A szlovák Saris sör ma ismertebb lehetne Európa-szerte, mint a Guinness. Erdélyben megmaradt volna az az innovatív és szorgos szász népesség, amelyet Ceausescu eleinte elüldözött, később pénzért eladott Németországnak. Borszék, amely akkoriban Karlovy Vary és Baden Baden méltó párja volt, fejlődhetett volna töretlenül tovább, nem züllött volna romhalmazzá. A szlovák síparadicsom sem ott tartana, ahol ma, hanem ahol Davos vagy a Semmering. 30 éve lennének horvát autópályák a tengerig.

Elmaradtak volna mindazok a gyűlölködések és területi követelések, amelyek miatt Hitler játszi könnyedséggel hergelte egymás ellen a régió népeit. Esélye nem lett volna rá, hogy letapossa a régiót, hogy aztán a szovjetek álljanak itt bosszút a nácik mocskáért. Nem mondom, lehet, hogy a Szudéta-vidék terén némi alku elképzelhető lett volna, de világos lett volna, hogy eddig, és ne tovább. Ausztria, Csehszlovákia és Magyarország megszállására ettől még sor kerülhetett volna, hiszen Lengyelország, Franciaország és a Benelux államok sem úszták meg a nácik tombolását. De egészen más lett volna a nagyvilág, a nemzetközi jog megítélése e tárgyban! Nem lehetett volna kérdéses, hogy itt megszállás volt, és nincsenek náci csatlósok, csak áldozatok vannak.

A II. VH során kétségtelenül komoly partizántevékenység folyt volna a nácik ellen, de közel annyi áldozatot nem szedett volna, mint a doni katasztrófa és a holokauszt együtt. A háború után ez a konföderáció kiegészülhetett volna Lengyelországgal, és olyan semleges pufferzónát jelenthetett volna a két világrendszer között, amelyre nagy szüksége lett volna mind a Nyugatnak, mind a Szovjetuniónak. A hidegháború során a fenyegetettség érzete jóval mérsékeltebb lett volna, sokkal kevesebbet költöttek volna hadászatra, és több jutott volna a jóléti kiadásokra. Nem tartom lehetetlennek, hogy a mai, egyre durvább bevándorlóprobléma és terrorizmus-probléma létre sem jött volna, mivel kiegyensúlyozott demográfiai viszonyok mellett nem lett volna szükség vendégmunkásokra Ny-Európában, a bevándorlás sokkal szerényebb mértékű lett volna.

Egy szó, mint száz: egy nagy, erős, többnemzetiségű és a nemzetiségek jogegyenlőségére épülő, föderatív állam Európa közepén csak használt volna minden résztvevőnek és Európa egészének is. Még talán van valamicske esély rá, hogy ezt valaha létrehozzuk. De az EU-n belül már ma is meg lehetne és kellene is teremteni a szoros együttműködést a lengyelekkel, csehekkel, szlovákokkal, osztrákokkal és horvátokkal. Ugyanis azt senki sem garantálhatja, hogy ez EU nem fog szétesni, pláne, ahogy az iszlamisták radikalizálódnak az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Dániában, Hollandiában. Arra az esetre, ha szétesik az EU, nekünk kellene, hogy legyen egy közös menekülési tervünk. Egyenkint esélytelenek vagyunk, akár tetszik, akár nem.

Ahhoz azonban, hogy megszülessen a Közép-Európa népeinek összefogására alapuló worst case scenario, ki kéne végre beszélni Trianont, beleértve azt is, hogy akik nem tartották be a kisebbségek jogaira vonatkozó kötelezettségeiket, azok sürgősen pótolják! Ugyanis nincs még 50 évünk sebnyalogatásra meg sovén hisztikre! Ki kell beszélni a traumát, meg kell bánni a bűnöket mielőbb, hogy végre megbocsáthassunk egymásnak.

bagir 2013.06.24. 13:47:12

@borzimorzi:
Borzi, hoztad a formádat, szerintem még álmában js hápogni foh jeles tót barátunk. Ráadásképp a felvidéki tótok idénymunkásként az alföldömn megkeresték az évi jövedelmük nagy részét.

GERI87 2013.06.24. 14:17:01

@borzimorzi:

"Nem számított, hogy fejlődőképes volt, és hogy már elindultak azok a politikai mozgalmak, amelyeknek célja egy Duna-menti Köztársaság (Jászi Oszkár ideája) létrehozása volt."

"Nem számított, hogy elindultak a nemzetiségek egyenjogúsítására tett kísérletek és javaslatok."

Semmilyen folyamat nem indult, el a háború elvesztése után pánikszerűen elővették a témát, de az akkor már nevetséges és szánalmas lépés volt, a nemzetiségi küldöttek nem foglalkoztak a témával egyáltalán, ők már Nagy-Romániában, délszláv államban és cseh-szlovák államban gondolkoztak, az antant teljes támogatásával.

A 'dunai konföderáció' terve ábránd volt csupán, de őszinte egyenlőségről, pláne terül feladásról a magyarok elméletben nem volt szó sosem, etnikai alapon tehát csak akkor, amikor már eleve elvesztek, ezért aztán nevetséges és átlátszó javaslat volt.

Jászi lehet őszintén az egyenlőség alapján gondolta, de a vezetés nem, ők csak kapkodtak...

"Elég talán megemlíteni, hogy az amerikai feketék..."

Igen, tudjuk, Amerikában meg verik a négereket...nem igaz hogy nem veszed észre mennyire közhelyes vagy és semmi köze az egészhez.

"meg kellett volna felelniük, amelyeknek az I. VH győztes hatalmai maguk sem feleltek meg még csaknem fél évszázadig. Persze. "

Nem érted a világpolitikát, az összefüggéseket, vagy épp nem tudod különválasztani a dolgokat egymástól...ez a baj.

borzimorzi 2013.06.24. 14:17:13

@bagir: Örülök, hogy egyetértünk. Én nem kívánok senkinek hápogást, hanem csak azt, hogy használja a józan eszét és támaszkodjék az erkölcsi érzékére. Ez a kettő bőven elég szokott lenni a legtöbb probléma megoldására. :-)

Tisztelettel elnézést kérek a felvidéki tót idénymunkások kihagyásáért. Valamint megemlítendő még, hogy a drótos tót fogalma is nem véletlenül volt ismert szerte a Monarchiában.

Üdv:
b

GERI87 2013.06.24. 14:17:17

@borzimorzi:

Kár hogy a monarchia vagy akár Közép-kelet európa népei ezt NEM akarták!
A nagyhatalmak meg pláne nem.

Lehet nehéz megérteni, cseh ipar ide vagy oda...egyenlő föderáció stb. de ők már nem akartak egy ilyen birodalomban élni.

Évtizedekig ki voltak szorítva a hatalomból, majd pont egy számukra kedvező politikai, katonai helyzetben meghátrálnak és feladják korábbi évtizedes harcukat és minden szavukat elhiszik a korábbi osztrák és magyar elitnek, hát nem valószínű.

szedd ki a kezed a biliből.

borzimorzi 2013.06.24. 15:24:48

Abban igazad van, hogy a nagyhatalmak nem akarták, láttuk az eredményt.

Arról azonban csak elképzeléseink lehettek, hogy Közép-Európa népei mit akartak vagy mit nem. Ugyanis őket a kutya nem kérdezte. E tárgyban ismereteim szerint egy darab népszavazás volt, jelesül Sopronban. Ha valaki tud még, szóljon!

Pontosan 1920 körülre jutottak a Monarchia vezető politikusai az öregkorba. Nemcsak Ferenc Józsefre kell gondolni, az meg is halt. De Apponyi, Tisza mind az aggkor küszöbén álltak. A generációváltással szemléletváltás is a küszöbön állt. Volt esély, csak nagyon kevés. Jászi munkásságát alig ismerték.

Ám szidj el naivnak vagy hülyének, szerintem egy föderatív köztársaság sokkal vonzóbb alternatíva lett volna az 1920-as embereknek, mint a mindenáron megteremtett nemzetállamok. Pláne, hogy az utóbbi nem mentes a kisebbségektől, ami konzerválja a sérelmi politikákat. Plusz gazdaságilag mindegyik volt Monarchia-részre igaz, hogy a korábbi versenyképességének és piacainak töredékével kellett beérnie Trianon után. De nem volt alternatíva, nem volt diskurzus, csak rohamtempóban, ostobán összedobott békediktátum volt.

AZ I. VH-t lezáró békékről már a korabeli gondolkodó elmék is tudták, hogy azok csak egy újabb, még véresebb háború magvát vetették el. Van, aki úgy fogalmaz, hogy a II. VH azzal kezdődött, hogy az I. VH végén a németeket porig alázták.

Ceterum censeo, azoknak ott abban a csicsás kis palotában, Clemenceau által félrevezetve sikerült rászabadítaniuk a poklot az utánuk következő nemzedékekre. :-((( És ez messze nemcsak magyar ügy. Hanem európai is, és orosz is, mert a II. VH-t ők szenvedték meg a legdurvábban, ott volt a legtöbb halálos áldozat (27 millióra becsülik).

Meggyőződésem, hogy a XX. század szenvedéseinek zömét ott és akkor meg lehetett volna előzni. De csak az elvakult bosszúvágy és a Vae Victis elvének kíméletlen alkalmazása volt a lényeg mozgatta a magos szerződő feleket, akarom mondani a békediktátum kiagyalóit. :-((

És nem, nem kárörvendek azon, hogy azóta a franciák százszor is megbánhatták, mert amíg nem nagy-Románia volt, hanem Magyar Királyság, addig nem tódultak a román cigányok tízezrével Franciaországba lopni. Valahogy az a moooocskos Monarchia kordában tartotta a csőcselékét, nem pedig exportálta. Jééé...

Üdv:
b

GERI87 2013.06.24. 17:53:51

@borzimorzi:

"Arról azonban csak elképzeléseink lehettek, hogy Közép-Európa népei mit akartak vagy mit nem."

baromira lehetett tudni, a pánszláv mozgalmak, a román irredentizmus mind mind előzmény volt, az hogy a magyar elit a homokba dugta a fejét, nem változtat a tényeken.

"E tárgyban ismereteim szerint egy darab népszavazás volt, jelesül Sopronban. Ha valaki tud még, szóljon"

A vesztesnek nem jár népszavazás, azért vesztes és nem diktálja hanem elfogadja a feltételeket.
Amúgy volt máshol is:
-Mazuria.
-Szilézia.
-Eupen (kelet belgium)
-Schleswig-Holstein

Plusz területcserék.

Volt magyar jugoszláv is a muravidéken és a csehszlovák-magyar is.

"szerintem egy föderatív köztársaság sokkal vonzóbb alternatíva lett volna az 1920-as embereknek, mint a mindenáron megteremtett nemzetállamok"

Lehet, de akkor ezt nem tudták és el akartak szakadni, a lényeg ez.
A "mi lett volna ha" meg nem változtat már semmin.

"Plusz gazdaságilag mindegyik volt Monarchia-részre igaz, hogy a korábbi versenyképességének és piacainak töredékével kellett beérnie Trianon után"

Nem igaz, pl a horvátok jobban jártak ebből a szempontból.

"mert amíg nem nagy-Románia volt, hanem Magyar Királyság, addig nem tódultak a román cigányok tízezrével Franciaországba lopni."

Ó, hát ezt kivetíteni erre tényleg ökörség.

bagir 2013.06.24. 17:53:57

@borzimorzi:
Vártam, hogy valamelyik okos belédköt. De amikor én még a tátorjános kommunista időkben főiskolába jártam, a tudományos szocializmus tanítása közben belénkverték Lenin elvtárs véleményét, az első VH lezárásáról: "Imperialista rablóbéke".
De ezek az elvakult elmék úgy vannak ezzel, mint az egyszeri paraszt, akinek elverte a szőlőjét a jég: elővette a baltát és "Na had lássuk Isten mire megyünk mi ketten" felkiáltással kivágta a maradékot.
Ja, hogy éhezett, az már más tészta, nem tudta felfogni, ahogy ezek sem.

GERI87 2013.06.24. 19:19:25

@bagir:

A kommunisták szerint minden "rablóbéke" amit nem ők kötnek (győztesként) másokkal.

minden háború "rabló", vagyis valaki szop...ez ilyen.
Kár egyetemes igazságok keresni, mert nincs.
mindent a maga idejében és viszonylataiban kell nézni.

nép bölcsességekkel meg vagdalkozással semmire nem mentek...

borzimorzi 2013.06.24. 21:35:05

@bagir: Pontosan így van. Az a helyzet, hogy az államalapítási hevülettől és a nacionalizmustól elvakult elitek a környező országokban fel sem fogták, mekkora árat kellett fizetniük a saját államért. A nép véleményét nem is kérték ki, mint rendesen. Ab start azt az árat kellett megfizetniük, hogy gazdaságilag meggyengültek, mert elszakadt a Monarchiában működő gazdasági kapcsolatok hálója és megdrágult az exportjuk. Plusz azzal, hogy a Párizs környéki békék a németek megalázásával olajat öntöttek a tűzre, még nagyobb háborút készítve elő. Eközben Közép-Európa újsütetű nemzetállamai gyakorlatilag védtelenek voltak a hitleri Divide et impera játszma ellen, és gyengék voltak katonailag is. Esélyük nem volt sem a náci Németország, sem a Szovjetunió ellen. Ráadásul még arra sem volt sok esélyük, hogy a háború után ne büntetendő csatlósoknak bizonyuljanak, hogy legalább valamicske kímélet jusson nekik, még ha csak annyi is, mint a lengyeleknek. Egyedül a románoknak sikerült ezt a bravúrt abszolválniuk, mikor 1944 augusztusában kiugrottak és átálltak. (Igaz, azóta se bízik meg bennük senki.)

S ha már dotoho blog, a szlovákoknak szívből kívánom, hogy ne jöjjön rájuk olyan vész, amelyik istenigazából leteszteli, hogy mit is ér az ő államuk egyedül, a csehek nélkül. Mert amikor önállósodtak, a csehek a felszínen szomorkodtak bár, de a bajszuk alatt somolyogtak. Valójában örültek neki, hogy megszabadultak a szegényháztól. Onnantól kezdve minden forrásukat a saját fejlődésükre költhették, nem kellett állandóan a szlovák részeket istápolniuk. El is húztak a volt KGST-tagországoktól rendesen, csak mostanában kezdenek gazdasági problémáik lenni.

Üdv:
b

sánta vas 2013.06.24. 21:42:00

@GERI87: A romanizálás nem feltétlenül azt jelenti, hogy mindenkinek a latin lesz az anyanyelve. Az adott provinciát bekapcsolták a kereskedelmi rendszerbe, közigazgatási központokat hoztak létre, laktanyákat létesítettek stb.
Nyilván aki sűrűbben érintkezett a hódítókkal, jobban ismerte a nyelvüket is, de a közigazgatási pontoktól távolabb élő egyszerű földműves népességről ez nem mondható el. Már csak azért sem mert oktatásban csak az elit rétegek gyermekei részesültek. Ők megtanulták a latin és a görög nyelvet is.
Persze a több évszázados együttélés során a latin hatott a meghódítottak nyelvére, különösen hogy a felbomlás utáni barbár királyságok átvették a római közigazgatási rendszert.
Talán egyedül az ibér törzsekről volt elmondható, hogy átvették a latint teljes mértékben. Ez a korai meghódoltatásukkal és koncentráltabb lakosságukkal magyarázható.
A Földközi-Tenger keleti medencéjében pedig Bizánc előtt sem sikerült igazán teret nyernie a latin nyelvnek. Spiró Fogság című regényében világosan látható, hogy a júdeai köznép nem tudott latinul, sőt a felső osztály-bár beszélte a latint- de más provinciabeliekkel történő kommunikációja során szívesebben használta a görögöt.
A Trianonnal való párhuzamot nem én hoztam fel, hanem a poszt update részében olvastam. Erre reagáltam első kommentemben.

GERI87 2013.06.25. 11:21:40

@borzimorzi:

"Eközben Közép-Európa újsütetű nemzetállamai gyakorlatilag védtelenek voltak a hitleri Divide et impera játszma ellen, és gyengék voltak katonailag is."

A monarchia ugyanúgy összeomlott, pedig nála kisebb országokkal harcolt, az olasz fronton jól szerepelt, az oroszok kiugrottak, a románokkal különbékét kötöttek.
Még is elvesztették a háborút.
A nemzetiségek pedig azonnal hozzáláttak saját államaik kialakításához.

"1944 augusztusában kiugrottak és átálltak. (Igaz, azóta se bízik meg bennük senki.)"

Konkrétan milyen nemzetközi eseményre gondolsz ami miatt Románia ma nem tárgyalóképes fél?

"hogy mit is ér az ő államuk egyedül, a csehek nélkül."

szlovák nemzetállam, annyit ér mint másoké és legalábbis nálunk jobban teljesítenek.

@sánta vas:

Ellentmondasz a tényeknek, a lakosság olyannyira romanizálódott az alsó néprétegek esetében is, hogy még pl. a Hellászig benyomuló szlávok tengerében is maradtak latin nyelvű vlachok akikből később a 23 milliós román nemzet lett.
Sőt ezen latin nyelvű népesség még a kora középkorban is jelen volt a szlávok mellett, sőt a török korban jelentős volt a számuk még boszniában is, azt hogy a Kárpát medencében is feltűntek már le sem merem írni...

A nyugatot meghódító barbárok és arabok pedig nem tudták eltörölni a vulgáris latin nyelvet beszélő népességet és a mai napig nyugat európa bizony újlatin nyelveket beszél.

A földközi tenger keleti része valóban görög, Európa nagy része és a Balkán Hellásztól északra viszont latin.

bagir 2013.06.25. 11:21:56

@GERI87:
Ki írta a kezet és a bilit? Aki vagdalkozott az. Épp abban a kontextusban nézzük a dolgokat, amiben kellett volna nézni az akkori döntéshozóknak. Sajnos nagy részük egy nagyképű műveletlen falusi tanító szintjén állt.
A népi mondások mindig igazak lesznek és voltak, mert tapasztalat alapján és nem nagyképűsködésből születtek. Lásd a természet leigázása, ami idővel marhára és kíméletlenül visszacsapott. A népnek mindig a természettel együtt kellett élni. Le is nézték a városiak őket, de rákosi alatt a városiak kezdtek el éhendögleni.

Sárfehér 2013.06.25. 11:22:17

Azért próbáljunk ragaszkodni a történelmi tényekhez.

Magyarország és a Monarchia felbomlása azért történt meg, mert a nagyhatalmaknak (Franciaországnak, Oroszországnak) útjában állt. Ebben az időben a Balkán stratégiailag fölértékelődik. Az oroszok nagy problémája Nagy Péter óta mind a mai napig az, hogy nincs meleg tengeri kikötőjük. Évszázadok óta ezért folytatnak háborúkat Afganisztán, a Balkán, Korea irányába. Ezért indították meg a Balkán felszabadítására a törökök ellen a háborújukat, nem a szláv testvérekért. A nyugat persze észbe kapott, ők is megjelentek a Balkánon, és nem engedték az oroszokat a Boszporuszon túlra. Bizony, a pánszlávizmus arról szólt, hogy éljen az összes szláv a cár atyuska védelmező keblén, de elsősorban a cár atyuskának legyen hadikikötője az Adrián. A legutóbbi Jugoszláv háborúnak is ez volt a fő motívuma, az oroszok támogatása nélkül Milosevics nem kezdett volna bele. Az Adria felé pedig útban vagyunk az oroszoknak. Ha más az akkori nemzetiségi politika, akkor is útjában álltunk volna. Akár van rajtunk sapka, akár nincs. Egyébként nemzetiségi politika szempontjából semmi kirívót nem csináltunk az akkori Európában, akárki akármit is mond.

Azt is érdemes megnézni, hogy melyik szláv országok használják a pánszláv színeket, és melyek nem. Elárulom, a fehéroroszok, az ukránok, a lengyelek és a bolgárok nem: merthogy ők azok, akiknek volt közvetlen tapasztalatuk az oroszokkal, ők nem kértek a pánszlávizmusból. Csak azok kék-fehér-pirosoznak, akik nem kaptak azelőtt az orosz áldásból.

A franciák is veszélyeztetve érezték a balkáni befolyásukat, ha a környéken létezik egy Monarchia méretű hatalom, a békekötés során ezért ragaszkodtak a Monarchia feldarabolásához. Minden más maszlag.

Ja , a trianoni határokat meg véletlenül sem az etnikai határokhoz, hanem a vasútvonalakhoz igazították. Vagyis hogy a körvasút egyetlen centije sem maradjon Magyarországon. Mert a vasút volt a kor egyik legfontosabb stratégiai erőforrása. Az I. vh-t hívták a vasutak háborújának is - rémlik, ugye?

Kém írt valami olyat, hogy "háborúztatok, rábasztatok". Ez a csehek egyik legnagyobb pofátlansága, hogy utólag a magyarokat hibáztatják az I. vh kirobbantásáért. Az igazság ellenben az, hogy Tisza István volt tulajdonképpen az egyetlen (legalábbis a fajsúlyos monarchiabeli, de talán európai) politikusok közt, aki körömszakadtáig ellenezte a háborút. Magyarországnak már nem volt érdeke a terjeszkedés. Amikor megszületett a döntés a háborúról (a monarchiabeli cseh politikusok hathatós támogatásával!!!!), akkor legalább azt kötötte ki feltételül, hogy Szerbiát semmiképpen ne annektáljuk. Szóval CsK kijelentése helyesen: "Belerángattunk a háborúba, mi (csehek) jól jártunk, ti rábasztatok, úgy kell nektek". Szép, erkölcsös hozzáállás. :(

Namely 2013.06.25. 13:18:02

@borzimorzi:
"S ha már dotoho blog, a szlovákoknak szívből kívánom, hogy ne jöjjön rájuk olyan vész, amelyik istenigazából leteszteli, hogy mit is ér az ő államuk egyedül, a csehek nélkül."
Szlovákia, Románia, Ukrajna ugyanúgy járhat, mint a Magyar Királyság: az első adandó alkalommal atomjaira hullik.
Érdekes kérdés, hogy mindez kinek a hibája. Nos, a probléma magva sajnos 1920-ban van, de nem Trianonra célzok, hanem a határon túlra került magyarok/németek elleni üldöztetésre. Az akkori csehszlovák/román politika semmit sem tanult a Magyar Királyság vesztéből, hanem ugyanazokat a hibákat követték el, meggyűlöltetve magukat a magyarokkal. Ha akkor csinálnak egy földosztást nem nemzetiségi alapon, akkor ma az északi szomszédunk a keleti Svájc lenne. Nem véletlen, hogy a mai határon túli ismerőseim nem beszélnek szlovákul/románul, mert ahogy ők mondják "miért beszéljek szlovákul, én magyar vagyok". Amúgy a gyűlölet/gyanakvás kölcsönös, pl a szlovák bnőm is utálja a határon túliakat, de pl egy magyarral (velem) él együtt, az itteniekkel semmi baja. Ha pedig megkérdezem őt, hogy miért nem szereti őket, akkor azt mondja, hogy nem hajlandóak megtanulni szlovákul, külön iskola kell nekik, különleges bánásmód, tőle otthon/egymás között úgy beszélnek, ahogy akarnak, de a hivatalos nyelven akkor is meg kellene tanulniuk.
Az is egy érdekes kérdés, hogy mi lehet a megoldása ennek. Azt hiszem, hogy a probléma elsődleges oka, hogy nem értjük egymást, nyelvi probléma. Ezen a mai világban az angol sokat segít. Én ezen már elég sokat segítettem, angolul sokat beszéltem kinti szlovákokkal, és nagyon sokkal sikerült megértetnem azt, hogy ő is tanuljon magyarul, hogy mennyire jó dolog az, hogy kint van magyarul is az utcanév-tábla, hogy a szlovák eladó kiszolgál magyarul is, mert ettől fogja az az országot, melynek most csak az állampolgára, a hazájának érezni. Vagy úgy járnak, mint a Magyar Királyság. Történelem lesznek.
(Egyébként a jövőmet mindenképpen kint képzelem el, kifejezetten szeretnék többnemzetiségű helyen élni)

bagir 2013.06.25. 13:18:39

@Sárfehér:
Csak annyi kiigazítást tennék hozzá: A korabeli ágyúk lőtávolsága max. 10000 méter volt, ezért húzták a határokat tizen kilométerrel a vasútvonaltól kifelé.

borzimorzi 2013.06.25. 14:16:24

@Namely: Pontosan. Ami az angolt illeti, hamarosan - vagy már most is - nem azon múlik a karrier, hogy ki tudja jobban egy (vagy akár több) kis nemzet nyelvét, hanem azon, hogy ki tud jobban angolul. Másodikként fontos lehet még a német, az orosz, a spanyol, a francia. De egy globalizált világban egynyelvűként lehetetlen nagy karriert csinálni, ha az az egy nyelv nem világnyelv. Evvan.

Sajnos, ahogy elnézem, a szlovákok és a románok még mindig nem fogták fel, hogy az államaik által aláírt nemzetközi egyezmények, amelyeket saját törvényhozásuk is ratifikált, bizony kötelezettségeket rónak rájuk. Az igény szerint anyanyelven való tanulás a közoktatási intézményekben nem valamiféle különleges kiváltság, hanem alapjog. Mégpedig olyan alapjog, amelynek biztosítását Európa és a világ számos állama vállalta, amikor aláírták a Gyermek jogairól szóló ENSZ egyezményt. Ratifikálták is a nemzeti parlamentek, ahogy kell. Innentől éppen olyan kötelező érvényű joganyag, mint a Genfi Konvenció, hogy a legismertebbet említsem. Tessék itt van angolul és magyarul, lehet szemezgetni:
net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100064.TV

Nagyon meglepne, ha a környező államok bármelyikéről kiderülne, hogy nem írták alá, vagy nem ratifikálták az 1990 óta eltelt 23 év során. Különösen ajánlom bnőd és minden érdeklődő figyelmébe a 28. és a 29. cikkelyt, és pláne a 30.-at, amely a kisebbségek anyanyelvi kultúrájának ápolásáról szól.

Üdv:
b

Namely 2013.06.25. 14:34:42

@Sárfehér:
"Magyarország és a Monarchia felbomlása azért történt meg, mert a nagyhatalmaknak (Franciaországnak, Oroszországnak) útjában állt."

A háború kezdetekor valóban ezek nagyhatalmak voltak, de a béke megkötésekor Oroszország már nincs is jelen a tárgylóasztalnál, Fo pedig igen, elvetette a 2.vh magvát, a békével.

De, mindez semmit nem ért volna, ha az akkori magyar uralkodó osztály nem a saját érdekeit nézi, hanem a hazáét. Mi is megvédhettük volna legalább a tisztán magyarlakta területeket (amit a Tanácsköztársaság be is bizonyított), mint a törökök Kemal Atatürk vezetésével. Csak a lényeg a birtokuk és hatalmuk megvédése volt. Szartak a hazára, mint 1-2 kivételtől eltekintve mindig.

"A legutóbbi Jugoszláv háborúnak is ez volt a fő motívuma,"
vagyis inkább a szerb nacionalizmus, hogy azt képzelték, hogy Jugoszlávia az ő kis birodalmuk. Oszt mégse.

" Csak azok kék-fehér-pirosoznak, akik nem kaptak azelőtt az orosz áldásból."
érdekes, utána is néztem, de ezek a színek a bolgár kivételével mind régebbről származnak, minthogy az oroszokkal konfliktusba keveredtek volna (a bolgár meg kakukktojás is, mivel nem voltak nagyon útban az oroszoknak, sőt még Hitler győzködése ellenére sem üzent hadat a Szovjetuniónak Borisz cár, a pánszláv barátságra hivatkozva).

bagir 2013.06.25. 15:25:58

@Namely: Ez egyébként működött anno még ezek a barmok fel nem piszkálták a népet. Nálunk a magyarok tudtak szerbül beszélni a szerb szomszéddal és viszont.

sánta vas 2013.06.26. 00:37:49

@GERI87: A romanizálás nem minden provinciában azonos mértékben ment végbe.
Legsikeresebb a korán meghódított és földrajzilag viszonylag közel eső területeken ( Pl.Sicilia, Illyricum,Hispania)volt, ahol gyakorlatilag átvették a latint teljes mértékben.
A földközi tenger keleti medencéjében volt a legkevésbé sikeres, mert itt nem sikerült teret nyernie a latinnak.
Gallia és Britannia esetében pedig a hatalmi központokban sikerült a latin nyelvet elterjeszteni de a szórtan élő vidéki földműves lakosság esetében nem. Az általuk beszélt nyelvre is hatással volt a latin, de nem tértek át erre a nyelvre.(Hasonlóan egyébként a magyar paraszti tömegek sem tértek át a Habsburg uralom alatt a németre, és a hivatali nyelvül szolgáló latint se tanulták meg.Legfeljebb bizonyos kifejezéseket megértettek, esetleg beépítettek a magyarba.)
A nyugatot meghódító arabok-ahogy írod- Hispániát hódították meg, ahol-már írtam korábban- sikeresen elterjedt a latin a teljes népességben.(Valamelyik korabeli szerző írta Hispániáról, hogy "nem is provincia hanem Italia".)
A nyugatot meghódító barbárok-ahogy írod-pedig nem is akarták eltörölni a latint, hiszen a római rendszerű közigazgatást meg akarták őrizni,ehhez pedig szükség volt a hivatali nyelvre. Tehát hatását még a birodalom felbomlása után is kifejthette.

GERI87 2013.06.29. 10:28:53

@sánta vas:

Teljes nyugat-európa romanizálódott.
A keleti medencéében a görög nyelv tette ugyanezt.
Amúgy leírod ugyanazt amit már én leírtam, mintha te is ezt állítottad volna ezt kezdettől fogva, semmi értelme, bebuktad: leálltál vitatkozni aztán most visszalépegetsz...

"Hasonlóan egyébként a magyar paraszti tömegek sem tértek át a Habsburg uralom alatt a németre,"

nem jó példa.
A Habsburg korban a német mellett főleg szláv és román népesség települt MO-ra vagy népesítették be velük a ritkán lakott területeket, ha szándék lett volna sem ment volna a németesítés, mint ahogy szándék volt, de mégsem ment tömegesen a magyarosítás a XIX.sz-ban. Mások voltak a viszonyok.

cyberworms 2013.06.29. 15:32:01

Szégyen hogy az ilyen idegenszívű ember egyáltalán magyarul mer írni. Nem is értem miért használja a számára ennyire utált nemzet nyelvét, csak egy magyarázat lehetséges, valóban egy felforgató idegen "ügynök". Szégyen hogy blogot kap.

sánta vas 2013.06.29. 22:24:08

@GERI87: Én azzal a közkeletű tévedéssel vitatkozom, hogy a birodalom egy teljesen egyöntetű 2 nyelvű egység lett volna.
Alapvetően félreérted a romanizálódás folyamatát. Ez a különböző területeken eltérő sebességű és mértékű folyamat volt, és nagyon sok mindentől függött.
Az alábbi interjúban a 8. 9. kérdésnél látható hogy a benszülött nyelvek igen sokáig sok helyen megmaradtak.
www.otka.hu/otka-magazin/a-honap-kutatoja/2008-1/2008-februar
Néhány idézet belőle:
"A helyi nyelveket, például a kelta különböző változatait beszélők Galliában, Hispániában egyre inkább átvették az írásbeliség, majd a szóbeliség különböző szféráiban is a latin nyelvet, míg a végén az anyanyelvükké vált. Ez nagyon hosszú folyamat volt. Galliában például csak az ókor végére zajlott le: a Kr. u. 5. századra "
"Pannóniában többnyire csak a városokban és a városok környékén éltek latin anyanyelvű lakosok. Vidéken megmaradhattak a bennszülött nyelvek és etnikumok, de nem tudjuk pontosan, hogy ezek mik voltak, mi történt velük, csak azt tudjuk, hogy a népvándorlás elsősorban a városokat semmisítette meg, a városok romanizált lakossága pedig elmenekült."
A 2. kérdésnél pedig:
"Ez annak az antik kulturális világképnek a következménye volt, hogy két nyelvnek volt kiemelt rangja, azaz két presztízsnyelv létezett a Római Birodalomban, a latin és a görög. Rajtuk kívül még több mint ötven nyelvet beszéltek az Impériumban, de aki nem tudott latinul és/vagy görögül, az analfabétának számított."
A keleti részek esetében erősen eltúlzod a hellenizálódás mértékét. Egyiptomban például inkább csak a városi lakosságnál volt jellemző:

www.mult-kor.hu/20010427_egyiptom_romai_provinciava_lesz

Tehát az egyiptomi nyelv és kultúra is megmaradt vidéken.

Júdeában pedig:

www.historia.hu/archivum/2004/0405hahn.htm

A negyedik bekezdésben olvasható, hogy a júdeai,szír, mezopotámiai zsidóság arámiul beszélt, és csak az magasabb osztályok ill.a diaszpórák zsidósága használta a görögöt.
A fentiekből látható, hogy a hivatalos nyelvként használt latinon és görögön túl igen sok nyelv volt használatban, elsősorban a hatalmi központoktól távolabb élők körében.

GERI87 2013.07.02. 10:45:07

@sánta vas:

Akkor most gondolkodj el hogy mit is cáfoltál, megmondom semmit.
Európa meghódított része romanizálódott, nyilván nem egyik napról a másikra...
A többi nyelv kihalt, csak elszigetelt területek maradtak meg, (pl baszk, albán), illetve a későbbi népvándorlás söpört el jelentős latin, görög népességet pl a Balkánon.

Nebameg 2013.07.02. 14:40:36

@cyberworms:
Szerintem az a szégyen, h te ezt komolyan gondolod, ha majd te megmondod, mi minősül magyarnak, hogyan kell magyarnak lenni. Sőt, önfeláldozó módon, még ki is gyomlálnád az ilyesmit a nemzet testéből, h az egészséges legyen, stb. Eh, nem olvastok ti történelmet, vagy csak azt, ami tetszik.

infiel 2013.07.09. 18:53:37

@Namely: Egyetértek az összegzéseddel. A magyar "elit" sokadszorra elkótyavetyélte és elárulta a magyarságot. Ezek már a csonkamagyarországot is eladták, vagy lerabolták. A kisember szintjén lehet, hogy jobb egy kisebbségi de jogállamban élő magyarnak, mint a hazában rabszolgává züllesztettnek vagy abból menekülésre kényszerített kitámolygó idegenben boldogulást keresőnek.
süti beállítások módosítása