lead.jpg

Hazudott a jobbegyenes blog a szlovák állami könyvtámogatásról.

Szlovákia által támogatott, olcsó, magyarellenes könyvekről jelent meg összeállítás december végén a jobbegyenes blogon. A posztot átvette több szélsőjobboldali híroldal és a Fidesz-közeli Mandiner is megpörgette. A könyvekről először a neonáci kuruc.info készített összeállítást és a jobbik-közeli felvidek.ma hírportálon is jelent meg publicisztika a témában. A tendenciózus sugalmazásokkal teli cikk állításainak cáfolatához nincs más dolgunk, mint a dotoho szokása szerint felsorolni a tényeket, megemlíteni az elhallgatásokat, kiegészíteni a féligazságokat.

A soviniszta magyar politikai jobboldal eltorzult Szlovákia-képének propagálása vagy annak leegyszerűsítő, sommás és negatív megállapításoktól hemzsegő fokozatos megtisztítása most itt a tét.

Reagáljunk vagy ne reagáljunk?

merül fel mindig a kérdés ha nacionalista jellegű írásokkal találkozunk. Az ilyen típusú blogok és posztok olvasásakor mindig olyan érzésünk támad, mintha csak az orwelli “tíz perc gyűlölet” jegyében indították volna el. A konkrét esetben is olyan funkcionális árukapcsolásról van szó, amely semmilyen esztétikai elvárásnak és a józan ész minimális követelményeinek sem felel meg. Az összeállítás nem alkalmasak tárgyi, konstruktív, neadj’isten tudományos vitára. Itt mindössze egy összefüggő, tendenciózus-propagandisztikus hablatyról van szó, ahol a zenegép-logika érvényesül: az érme bedobása után az olvasó lubickolhat a néhány perces gyűlölet-cunamiban.

Csakhogy egy pillanatra se felejtse el az olvasó: ezek gyűlölködő összeállítások nem csupán a szerzők szórakoztatására születtek, “feladatuk” van. Kizavarják az ember fejéből a józan ész logikáját, a tudományt és a kritikus hozzáállást, majd könnyen működésbe lépő automatizmusokat hoznak mozgásba. Ezért komoly történész körökben általános nézet, nem érdemes betonfejű nacionalistákkal vitatkozni, “nem akarunk az ő szintjükre lesüllyedni”.

A jelenség akkor válhat veszélyessé, ha a könyvespolcokat valósággal ellepik a primitív, uszító pamfletek, vagy elszaporodnak a primitív szélsőjobboldali weblapok, amelyek deformálhatják a fiatal nemzedék demokratikus gondolkodását, gyűlöletet szítanak más népek ellen. Válaszolni, vitázni, navigare necesse est.

Mégis, ki jelentet meg ma Szlovákiában ilyen könyveket?

Az összeállításban szereplő 15 könyvből 13-at a pozsonyi Eko-konzult kiadó adott ki. A Jobbegyenes posztja állítja: államilag támogatott könyvekről van szó, de bizonyítékokat nem mutat be. Ami biztos: első látásra egy nemzetileg erősen elkötelezett kiadóval állunk szemben. Munkásságuk alaposabb tanulmányozása után kiderül, kiadott könyveinek töredékét teszik ki a magyarellenes pamfletek. Az 1992 óta működő kiadó fő profilja áltudományos fércmunkák, ezoterikus, spirituális és alternatív gazdasági-, egészségügyi álmegmondó könyvek, amolyan klasszikus aluljáróirodalom.

Magyarországi párhuzam: Gede testvérek kiadványai

 "Magyarország elzsidósodása", "A Führer birodalma", a "Bolsevizmus és zsidóság", a "Kik árulták el 1918-ban Magyarországot" és "A zsidókérdés magyarországi irodalma" – ilyen és hasonló címekkel ad ki rendszeresen a mai napig könyveket a Gede Testvérek könykiadó, amelyet egyébként 2004-ben közösség elleni izgatással vádolta meg a magyar bíróság. A vállaltan szélsőjobboldali testvérpáros által forgalmazott termékek hasonló helyiértékkel rendelkeznek mint a szlovák könyvpiacon a jobbegyenes összeállításában szereplő Eko-konzul könyvek.

A cseh és szlovák piacon is terítő kiadó először a kétezres évek elején kezdett el foglalkozni a történelemmel, politikával, de rögtön mélyvíz: az izraeli belpolitikáról szóló könyvet jelentettek meg. 2003-ban antiszemita könyvek terjesztése miatt tiltakozott a Pozsonyi Zsidó Hitközség és a szlovák kulturális tárca felé panaszt adtak be, cikkek jelentek meg a témában. Néhány éves szünet után a kiadó újra “érteni kezdett” a történelemhez, 2006-tól adtak ki – a jobbegyenes összeállításában is szereplő - korábbi történelmi korokban már megjelent magyarellenes pamfleteket.

Államilag támogatott?

Ami a szlovák könyvkiadók támogatását illeti a szlovák gyakorlat eléggé liberális: szinte mindenki részesülhet állami támogatásban. A dotoho megkereste a könyvkiadó vezetőjét, Ján Bienik igazgató a magyar olvasóknak elmondta:

“Sajnos nem tudom megörvendeztetni olyan válasszal, amilyet bizonyára szívesen hallana, jelzem, ez minket sem tölt el örömmel, de kiadónk teljes fennállása alatt, állami támogatásban nem részesült. Ez szomorú.”

Elméleti esetben előfordulhatott volna még az is: a kiadó nem, de az egyes könyvek után kaphatott állami támogatást az Eko-konzult. A megfelelő bizottság felkeresése után mindenki számára világossá vált: a jobbegyenes hazudik, az Eko-konzult magyarellenesnek minősített könyvei nem részesültek szlovák állami támogatásban.

Elvileg előfordulhatott volna, hogy az erősen nemzeti érzelmű Matica slovenská kulturális egyesület állami támogatásából – a szervezet költségvetésének kétharmada állami költségvetésből van – részesültek volna némi támogatással az összeállításban szereplő könyvek, de még ebben az esetben is csúsztatás lett volna azt állítani: államilag támogatott kiadványokról van szó. 

sbooks.jpg

Öngyűlölő magyarok helyett nackó öngólok

De ne menjünk el szó nélkül az összeállításba felvett könyvek tartalma mellett sem, ugyanis a témában kevésbé jártas szlovák és magyar olvasót könnyen megvezetheti a nacionalista propaganda. Van itt minden: a 21. századból a szlovák polgári-liberális sme napilap ironizáló videobloggerétől kezdve, a 19-20. századfordulóból, a S. H. Vajanský által “lelkiismeretlen kreténnek nevezett”, Karel Kálal cseh szlovakofil és masarykista politikuson át, a 30-as évekből magyarországi Tanácsköztársaság Prágába, Bécsbe menekült szimpatizánsig vagy Vladimír Mečiar-párti történészig , az összeganézott listának ugyanis egyetlen célja van: a jobbegyenes blog prekoncepciójának – ti. államilag támogatott szlovák “magyarellenesség” – utólagos igazolása.

A poszt szerzőjének sugalmazásával szemben – ti. “hazaáruló, öngyűlölő magyarok” - az Eko konzult könyvkiadó a két világháború közötti Magyarországról elmenekült, emigráns írók munkáit is felvette repertoárjába. Ők a magyar Tanácsköztársaság bukása után Prágában és Bécsben találtak menedéket, később propaganda brussúrákat írtak a Horthy-korszak felvezetését jelentő fehér-terrorról.

halmi_andras.jpg

Halmi, József: Pomoc! Vrahové! Praha, 1931 (Segítség! Gyilkosok! Prága, 1931)

Gábor, András: Černá kniha, Praha 1930 (Fekete könyv, Prága 1930).

A nagyobb hatás érdekében az Eko konzult új, “konkrétabb” címekkel nyomtatta ki a nyolcvan évvel ezelőtti propagandaírásokat:

Halmi József: Maďarské vraždenie, Magyar gyilkosságok 

Gábor, András: Krivilační Madari, A vérszomjas magyarok

A szlovák közvélemény előtt nem vagy csak minimálisan ismert a magyarországi fehér-terror története, a könyvek új címe önálló életre kel, míg a Jobbegyenes propagandistája a könyvek eredetének és kontextusának magyarázata nélkül azt a benyomást kelti, mintha itt elszlovákosodott magyarok, “öngyűlölő módon”, szlovákok ellen elkövetett, magyar rémtettekről írnának. Természetesen egyik sugalmazás sem helytálló, könnyen leleplezhető mindkettő. A nacionalista manipuláción alapuló hangulatkeltés teljesen értelmetlen is, a témában érdeklődő szlovák olvasó számára megfelelő szakirodalom is rendelkezésére áll: Konok Péter: Az erőszak kérdései 1919–1920-ban. Vörösterror–fehérterror (Prípady násilia v r. 1919-1920. Červený teror a Biely terror).

Reprintek a századfordulóról

A Jobbegyenes blog sugalmazásával szemben Milan Ivanka ügyvéd-politikus mintegy száz évvel ezelőtt, 1910-ben írta meg Slováci a Maďari című művét. A cseh Karol Kálal, pedagógus és a csehek és a szlovákok kultúrális közeledésének lelkes, századfordulós propagandistája tollából 1908-ban jelent meg a Maďarizácia című írás. A művet többször kiadták még a Monarchia idejében és a két világháború közötti időszakban is, ezúttal is csak újabb nackó propaganda fércművek reprint kiadásáról van szó.

vrazdenieSlovakov.jpg

Ján Selecký

A tejesember és sajtkészítő a “Polgárok a magyarosítás ellen” című könyv szerzője 1931-ben született Zólyomtól 11 km-re Dobrá niván. Könyvei kizárólag a sajtkészítésről és a bryndzáról szóltak. Selecký a 89-es csehszlovák rendszerváltás után, mint friss nyugdíjas a zólyomi Matica slovenska helyi szerveztének aktív munkatársa, majd később a helyi zólyomi tejfőző mesterek egyesületi elnökségi tagja lett.

Vladimír Clementis

A csehszlovák “Rajk-per” egyik áldozata, akit az 1952-es sztalini orvosperekkel párhuzamosan Prágában a Slánsky-per során kivégeztek. Az ő könyve is reprint kiadású, ahogy Martin Grečo (1906-1975) és Fedor Houdek (1877-1953) csehszlovák politikus írása is.

Július Handžárik

A Mečiar érban antiszemita cikkei miatt vált hírhedté a ma már 84 éves publicista, aki ezzel gyakorlatilag a mai napig kiírta magát a komolyan vett publicisták sorából. Az összeállításban is idézett műve a fel nem dolgozott frusztrációk irodalmához tartozik, akárcsak Matica Slovenska-beli szerzőtársa, Jerguš Ferko (Magyar önhazuságok - Maďarské sebaklamy, Matica slovenská Martin 2003).

Jozef Demko

Az összeállítás egyetlen történésze. A nyugdíjazása óta feltűnően aktív svájci-szlovák történész láthatóan nagy energiát fektet a Liszt életmű kutatására azzal a nem is titkolt prekoncepcióval, hogy a szlovákok számára “elveszett” művészt legitimizálja. Csakhogy ez ugyanolyan hiábavaló törekvés, mint amit manapság a magyar kollégái művelnek Liszttel, bebizonyítva a nemzetek felett álló, igazán européer virtuóz állítólagos “magyarságát”. Lisztről bővebben itt írtam a dotohon.

Paul Lendvai

Értjük mi a náci humort, de nem szeretjük: a Jobbegyenes összeállításának készítőjének legmocskosabb húzása a lista végére betett Paul Lendvai-féle könyv volt, azzal a nem titkolt prekoncepcióval, hogy a primitív, nyilvánvalóan magyarellenes éllel íródott, nacionalista pamfletek és a saját népével elegánsan kritikus Ausztiában élő, magyar származású, liberális újságíró egybként több külföldi barátom által is dícsért közérthető, olvasmányos írás közé egyenlőségjelet tegyenek. Ugye nem kell segítenem, hogy mely magyarországi pártok hívei szerint “hazaárulók” a liberálisra hangolt, magyar gondolkodók.

Mi ez a jobbegyenes blog?

Alapvetően belpolitikai hírekkel foglalkozó, a radikális táboron belül kritikus hangot megütő véleményoldal előszeretettel nyilvánul meg olyan szélsőjobbos currens, kattintásbarát témákban is, mint “a romák”, “a melegek”, “Izrael” vagy éppen a szomszédos országok népei. Mondhatni tipikus tizenkettő egy tucat a témában felület. A blogban sokszor találkozunk a barikádos Balogh “páter” Gábor nevével, aki a faszpumpás Szávayval (ma: Jobbik, Nemzetvezető kabinet) és az ELTE-n kinevelt nemnácikkal alkot baráti társaságot.

A cikk végén a fordítást Hajnalka nevű olvasójuknak köszönték meg, ő Polgár Hajnalka, a marokkói portal alkalmazottja, aki egy írást jegyzett korábban a témában.

Hajnalka, a fordító

Polgár Hajnalka Fb oldala alapján a komáromi (Komárno) Jobbik tagja vagy szimpatizánsa. Miközben az összeállításban krokodilkönnyeket hullajt a “magyarellenesség” miatt, Fb-os hozzászólásai alapján ő maga így beszél a szlovákokról: “sehonnai, jött-ment kis kondások”, a zsidós származású emberek számára “zsidrákok” és “késsel kereszteltek”, akik “ájvékolnak”.

hajnalka_FB_509.jpg

A szerző amúgy láthatóan gondjai vannak a szlovák nyelvvel, fordításában több egyszerű hibát is vétett. Hajnalka számára hiányos szlovák nyelvtudása akkora frusztrációt okozhatott, hogy már “a kétnyelvűségben sem bízik”, innen egyenes út vezetett a Jobbikhoz.

Epilógus

A szlovák 19. századi nacionalizmus két legnagyobb – a “zsidó” és a “magyar” – démonával primitív módon foglalkozó fércműveket az egybites nackókon kívül ma már senki nem veszi komolyan a Dunán innen és túl. A Jobbegyenes tendenciózus szlovákellenes összeállítása ugyanabban az uszító szellemben és célzattal készült, amellyel az Eko konzult könyvkiadó is öncélúan szelektálta és adta ki magyarellenes pamfleteit. A Jobbegyenes egy régen ismert koncepció alátámasztására, tetszőlegesen és a történelmi kontextusok megkerülésével, utólagosan saját nacionalizmusra önigazolást és felmentést kereső módszere semmiben sem különbözik a primitív nacionalista könyveket is forgalmazó szlovák könyvkiadó üzletpolitikájától.

Similis simili gaudet. 

39 komment

Címkék: #hülye magyar #történelemhamisítás #jobbegyenes #hülye szlovák #nacionalisták

A bejegyzés trackback címe:

https://dotoho.blog.hu/api/trackback/id/tr885713924

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

v2peti 2013.12.28. 11:59:51

Mégha ezek mind csak szűk kisebbség által olvasott fércművek is
Azért azt ne feledjük, hogy ott azért van egy nyelvtörvény, azaz sajnos ott kormányon lévő politikusok között is vannak magyarellenesek!

nyomasek 2013.12.28. 13:13:36

" A Beneš-dekrétumok tágabb értelemben a második világháború utáni csehszlovák államiságot megalapozó, 143 elnöki rendelet. Gyakrabban csak azt a 13 jogszabályt nevezik így, amelyek a csehszlovák nemzetállam megteremtése érdekében az ország területén élő németek és magyarok kollektív bűnösségét rögzítették. Az e dekrétumok alapján a német és magyar kisebbséggel szemben alkalmazott bánásmód összeegyeztethetetlen volt az emberi jogokkal, ellentétes volt a nemzetközi jog általános elveivel, a diszkrimináció és a kényszermunka tilalmával továbbá a tulajdon sérthetetlenségének elvével. A dekrétumokat az egykori Csehszlovákia mindkét utódállama, Csehország és Szlovákia is jogrendje részének tekinti.[1][2] A dekrétumok összeegyeztethetetlenek az Európai Unió Alapjogi Chartájával, a szlovák parlament 2007-ben mégis megerősítette azok sérthetetlenségét."

hu.wikipedia.org/wiki/Bene%C5%A1-dekr%C3%A9tumok

Szerintem amíg ez így vagyon, addig nincs miről ugatérozni barátom. További szép napot!

légügyi megfigyelő 2013.12.28. 13:13:40

Érdekes, hogy nem kapott ezen az íráson a Mandiner...

Pickletime 2013.12.28. 13:14:33

Kém! Ez egy értelmes, összeszedett, jól megírt cikk volt. Ha lehetne a jövőben több ilyet kérnénk és kevesebbet a hatásvadász kattintáskurva cikkekből. Köszönöm.

szandé 2013.12.28. 16:10:37

Viccelődnek a koronánkkal az osztrákok pedig miattuk veszítettük el a hazánkat. Ha beolvadunk egy zakkant királyságba tudhattuk, hogy ez lesz a vége. Ezt a kis részt viszontvazzal az aljas szándékkal hagyták, hogy azbitt lévők a többi magyart , mint kiváltságosak-visszalökjék oda ahová valók az asszimilációba, vagy a kihalasba.
Tévedésben van mindenki, nem a magyarokkal van bajuk, csak attól félnek, hogy majd ők is utálni fogják egymást mint a magyarok, attól félnek ragályos. Nem kell foglalkozni a multal olyan sokat, és főleg nem kell sírni! Nagyon utálom, sokknak, katadztrófának nevezik, holott mindig azt kell tervezni hogyan tovább, és nem ilyen meg olyan terror, hanem párbeszéd. Szent István óta nincs párbeszéd aki ellenált meghalt, pedig a háboru után kellett volna összedugni a fejeket és kitalálni valamit és csinálni.

sparhelt 2013.12.28. 16:10:48

Az sem volna kár, ha a jövőben a helyesírás ellenőrzését valaki elvégezné. Különösen, ha a szerző ennek hiányosságaira mással kapcsolatban felhívja a figyelmet. Egyébként rendben.

Mercel 2013.12.28. 16:10:52

Jó írás.
+1

"Frigyes"

Vajda Gábor (Gabor_V) · http://www.linkedin.com/in/gaborvajda1984 2013.12.28. 16:11:04

Na, és még én voltam leugatva az eredeti posztban amikor szélsőséges hőzöngésnek tituláltam a jelenséget.

Nem értek a könyvkiadáshoz, de nálunk is jelennek meg hasonló "szakirodalmi" kiadványok, különböző kiadóktól. Kétlem, hogy mindegyik eltartja magát csak a bevételekből, biztos vagyok benne, hogy valamilyen módon állami támogatás is kapcsolódik többhöz.

De ha máshogy nem, az ÁFA minden egyes eladott könyv után becsorog az államkasszába. Akár liberálbolsevikzsidó írás, akár mocskosfajgyűlölőnáci. Most akkor melyiken nyerészkedik az állam?

nagykerek 2013.12.28. 16:11:16

A szerző bemutatja a szokásos "független" értékelést.

Én azért hozzáteszem, hogy ezen link:
epa.oszk.hu/00900/00995/00023/pdf/konokp10-3.pdf
szerzője Konok Péter, a Politikatörténeti Intézet kutatója.
És mi a Politikatörténeti Intézet?
A Politikatörténeti Intézet (PTI) az állampárt 1948-ban alapított Párttörténeti Intézetének jogutódja.

Olyan ez mintha 1956 értékelését Hollós-Lajtai: Köztársaság tér 1956 c. "műve" alapján tekintenénk hitelesnek.

Mercel 2013.12.28. 16:11:27

Vicces, hogy egy magyar szobanáci, hogy vergődik azon, ha egy másik országban vannak hasonló szobanácik akik számára mi vagyunk az idióta/eltaposandó népség.

Furi. Ilyenkor vajon az idióta jobbról lapított fejükben nem esik le a kétforintos, hogy az ostoba gyűlölködés visszanyalhat?

Vajon milyen érzés lehet naaagy "kemény" náciként bekapni pár sallert a hasonló gondolkodású szlovák "jobbikos" gyökerektől?

Stb, stb.

"Frigyes"

Locassen 2013.12.28. 16:12:02

Eszem ágában sincs megkérdőjelezni se a poszt, de Bienik úr szavahihetőségét, de az említett kiadó honlapján van egy rakás szerződés a Dokumenty menüben a cég és a szlovák kultuszminisztérium között, amikben előfordul a Príspevok zo štátneho rozpo (hozzájárulás az állami büdzséből) szófordulat, meg egy-két elég vastag összeg euróban.

Nyilván nyelvtudás híján nem vagyok meggyőződve arról, hogy akkor itt most miről is van szó tulajdonképpen, ezért némi felvilágosításra lenne szükségem.

FILTOL · http://hulyekkimeljenek.blog.hu/ 2013.12.28. 16:12:07

mintha nem lenne állami szlovák történelemhamisítás....
kimegyek szepes várához, és a 3 nyelvű táblán (persze magyar nincs) sehol nem szerepel a magyar szó. egyszer sem. pl.

tóninéni 2013.12.28. 16:12:10

@nyomasek: Ha január elsejétől "ez"-t eltörölnék, megváltozna a véleményed, megkönnyebbülnél, szeretnéd a szlovákokat?

Mercel 2013.12.29. 05:08:40

@szandé:

"Tévedésben van mindenki, nem a magyarokkal van bajuk, csak attól félnek, hogy majd ők is utálni fogják egymást mint a magyarok, attól félnek ragályos"

De, nekik konkrétan a magyarokkal van bajuk, de ez nem sokat számít, mert a magyarokat be lehetne helyettesíteni bármilyen néppel.
Tipikus ellenségkeresős gyűlölködős játék. Tévedésből nemzeti nacionalizmusnak hívják ezt, de valójában csak a régi keress egy ellenséget rázd a rongyot és a sok idióta majd arra figyel a tényleges bajok és problémák helyett.
Egy szúk kisebbség minden országban minden időben nyűglődik, de amíg nincs nagy baj addig nincs nagy arcuk.

Az igazán komoly problémák akkor kezdődnek amikor stikában a vezető politikus réteg pártolni kezdi az ilyen férgeket, és széttárja a kezét, hogy hát nem lehet mit csinálni velük..

Ez sajnos számos országban jellemző, nemcsak Szlovákiában, hanem mint azt nap mint nap tapasztalhatod nálunk is, ahogy az oroszoknál, románoknál és még egy rakás nemzetnél és országnál.
Pedig a gyűlölködés ha nem fojtják el időben mindig valós fizikai atrocitásokba, rosszabb esetben "forradalmakhoz", polgárháborúkhoz népirtásokhoz vezetett - eddig mindig.

Európában utoljára (de nem soha többé) ennek ékes példája volt a délszláv háborúnak nevezett kölcsönös népirtás ahol mindhárom harcoló fél követett el ilyen tetteteket. A szerbek a legtöbbet, de a másik két fél úgyszintén.

Ide vezet a gyűlöletkeltés.

"Frigyes"

Bicepsz Elek 2013.12.29. 05:08:43

Tot lakaj ez a blogger!!! Jobb lenne ha magyarul is elfelejtene!!!

nyomasek 2013.12.29. 05:08:46

@Mercel: Kedves Frigyes!
A magyar törvények közt találsz olyat ami a kollektív bűnösségre utal?
Akkor ki is gyűlölködik?

Hehe, szobanácizol itt, miközben a szlovák és cseh alaptörvényben a németek és a magyarok másodrendű állampolgároknak vannak bélyegezve, az EU-ban, 2013-ban. Eszem megáll.

nyomasek 2013.12.29. 05:08:49

@tóninéni: A törvényeket soha nem a nép írja, nem a szlovákok írták azokat a mocskos törvényeket. Nem a nép emelte be a rendszerváltás utáni szlovák törvényhozásba, hanem a fasisztoid kormányuk. Viszont mivel nem emelték fel a szavukat ellene, nem mondták ki, hogy eddig, s ne tovább, úgy gondolom a labda az ő térfelükön pattog.

komplikato 2013.12.29. 05:08:51

@FILTOL: "mintha nem lenne állami szlovák történelemhamisítás...."

Mint ha a kevés itt található értelmes cikkek némelyike nem pont azt fikázná ...

Gondolom amikor ment a Norbi Update háború, akkor ott is kifejtetted a magyar felirat szükségességét.

tóninéni 2013.12.29. 16:18:55

@nyomasek: "A törvényeket soha nem a nép írja..." Pont ezt szerettem volna hallani! Ez a lényeg, minden nemzetiségi bajnak a gyökere a politikában rejlik. Az hogy a nép meg nem foglalkozott akkor a dologgal... Ha hasonló birkákat keresel, nem kell messzire menni!

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2013.12.29. 20:54:22

@Locassen: Hazugság ez is, igaz nem maradt más háta a totális lebukás után, mint előremenekülni, és újabbat hazudni.

A kiadónak nincs honlapja!

Persze várom a linket és a teljes szlovák szöveget _az Eko konzult könyvkiadó honlapjáról_, amely annak igazgatójának szavaival ellentétben azt állítja, h kapnak állami támogatást.

Hajrá, tied a pálya!!!

Locassen 2013.12.30. 19:41:31

@Csehszlovák Kém: én vok a hülye, azt hittem (de miért is?), hogy amit belinkeltél az a kiadó honlapja.

Ez van, ha valaki nem figyel.

Papageno68 2013.12.30. 19:43:29

@Csehszlovák Kém: Csak nem került elő az a honlap.
A kevesebb néha több. Ha Mandinerék megelégednek néhány vicces idézettel, a béna borítók megmutatásával, bőven elég lett volna, de nekik muszáj volt az "ezekből tanulnak a szlovák gyerekekkel", meg a többivel feldobni a posztot.

mohács 2013.12.30. 19:47:32

ELONDOK EGY MESÉT. Hol volt hol nemvolt volt egy ország. Uralkodó király volt-tehát királyság. Ebbe a országba élt tobb nemzetiség. Kb,50% magyar,50% nem magyar. Egyutt éltek jóban roszban 1OOO évig. Ez a ország Trianonnal megszunt. A nemmagyar nemzetek elmenekultek,jottek a utódálamok. A magyarok úgy jellemzik a 1OOO évet hogy Magyar Királyság, magyar királyok,magyar torténelem. A tobbieknek aszt uzenik-hontalanok vagytok,eloptátok a teruletet,nem voltak királyaitok,nincs torténelmetek, ami van elfér egy SMS-be. Pedig a igazság az,hogy ezek a népek már régen ezen a teruleten éltek mielótt a Magyarok a 10 századba idejottek. Hol itt a logika? A Magyaroknak minden világos,minden a miénk. TOBBIEK NINCSEN,NEMJÁR SEMMI. Ha most megjelenik egypár konyv a slovákoknál erról a idószakról-,nem dogivel mind nálatok-kitor a baj.Ha aztat írják a torénészek nálunk,hogy a királyok egyformán uralkodtak a magyarok,és a nemmagyarok folott, es ez a 1OOO éves korszak kozos-akkor ez nemigaz?Lehet sokáig folytatni,de ninek. A kérdés az,ki lopja másoktól,és hamisítja a torténelmet?Van nálunk olyan szólás a buta,érthetellen emberre-hogy- ćo si maďar? Ki tudja hogy míert keletkezett-biztos volt valami komoly alapja. Hát én is megkérdezlek titeket----ćo si maďar? De minden? mid a 10 millió? Ha igen fortelmes.

Papageno68 2013.12.30. 21:48:02

@Locassen: Magam is annak hittem egy percig. Ha más nem ennyi megnyugtató van a történetben, hogy egy határral arrébb is hülyék még a soviniszták a netes áruterítéshez.

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2013.12.30. 21:51:31

@Locassen: ez korrekt, h visszajeleztél.

@Papageno68: az a honlap nem fog előkerülni, mert... nincs :)a mandiner meg nem fog tallózni, mert fosnak tőlem, mint ördög a tömjénfüsttől, kilőttem őket is már párszor, most a jobbegyenes szívta meg.

Nagykevély 2013.12.30. 23:27:31

@Csehszlovák Kém:
Te Naczikok Ostora, Commandante El Liptovskymikulas!

fakirbakir 2013.12.31. 00:08:22

Olvastal mar valaha szlovak iskolai tortenelemkonyvet? Ha igen, akkor te is jol tudod, hogy a magyarok altalaban negativ szinben vannak feltuntetve.

A magyar historiografia joval elorebb tart mint a szlovak vagy eppen a roman tortenettudomanyok. Az MTA kutatoi gardaja mar evtizedek ota leszamolt a "nacionalista" nezetekkel...(es most nem a szittya altorteneszek altal irt konyvekrol beszelek)

Paul Lendvairol meg csak annyi, hogy MO-on feltetelezett ugynokmultja miatt hazaarulozzak...

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2013.12.31. 00:26:17

@fakirbakir: "Olvastal mar valaha szlovak iskolai tortenelemkonyvet?" - Konkrétan milyen szövegre gondolsz?

"A magyar historiografia joval elorebb tart mint a szlovak vagy eppen a roman tortenettudomanyok." - A jelenlegi helyzetben a magyarok régen elveszítették minden előnyüket

"Paul Lendvairol meg csak annyi, hogy MO-on feltetelezett ugynokmultja miatt hazaarulozzak..." - pont úgy, mint a Szabó Istvánt vagy a Csurka Pistát? LOL Majd ha lesz ügynöktörvény, akkor pofázz az ügyben, léccike. Am Lendvait természetese nem ezért hazaárulózzák, de hát te ezt nagyon is jól tudod, kis képmutató gecináci.

fakirbakir 2014.01.01. 14:44:55

@Csehszlovák Kém:
Tenyleg csak ennyit vagy kepes kibofogni magadbol?

Inkabb neztel volna utana rendesen a temanak.

Magyarkép a szlovák történelemkönyvekben:

tortenelemportal.hu/2009/11/magyarkep-a-szlovak-tortenelemkonyvekben/

Arslab01 2014.01.03. 17:27:05

@mohács: "Pedig a igazság az,hogy ezek a népek már régen ezen a teruleten éltek mielótt a Magyarok a 10 századba idejottek."

Ezek a népek még nem is léteztek a magyar honfoglaláskor. Talán max a szlovének és németek esetében lehet kialakult etnikumról meg folyamatosságról beszélni, nagy ráhagyással.
Mikortól adatolható a szlovák népnév (egy cseh képzős szó :-), 1458?
Ha nincsenek magyarok, nincsenek szlovákok-ez fordítva nem igaz.
www.youtube.com/watch?v=A8MO7fkZc5o

Sándor Pikáli 2014.01.03. 20:00:27

na, inkább menjünk sörözni!

clioltd 2014.01.03. 23:09:03

i azt, hogy Több dologra szeretnék reagálni.Kárhoztatni azt, hogy viszonylag szuverénen a Habsburg Császársághoz tartoztunk a török kiűzése után, majd a dualizmus korában szinte egyenrangú társként kaptunk szerepet nagy ostobaság annak fényében, hogy a csehek sok évszázadon keresztül a birodalom egyik örökös tartományaként léteztek mindenfajta önállóság és különleges jogok nélkül és mégis az egyik legnagyobb nyertesi lettek az I. Világháborút lezáró békének és területrendezésnek. AZ úgynevezett csehszlovák emigráns kormány négy éven át duruzsolta vágyait Benes vezetésével az antant vezetőinek fülébe. A nemzeti sérelmek egyébként a nemzeti érzés, a nacionalizmus megszületését követően erősödtek fel, felemlegetve a az elszenvedett korábbi sérelmeket, atrocitásokat, az etnikai alapú összetartozás szükségességét. Ezek a gondolatok alapozták meg belülről a soknemzetiségű Monarchia szétesését a vereséget követően. Külpolitikailag pedig a pánszlávizmus eszméje (ld. Csehszlovákis és a Délszlávok Királysága), a Nagy Októberi Szocialista Forradalm győzelme és a bolsevik eszmék térhódításától való félelem, melynek egyenes következménye volt a kisantanat, mely arra volt hivatott, hogy a Monarchia helyett, afféle kordonként elszigetelje egymástól (akkor még) Szovjet Oroszországot és a Nyugatot. Trianon, mely szerintem mindenkinek fáj magában hordozta a II. Világháború kitörésének lehetőségét. És ez így is lett.
A XX.század a diktatúrák kora. Mégsem lehet egyenlőségjelet tenni szocializmus és fasizmus közé. Nagyon leegyszerűsítve ezt úgy szemléltetném, hogy a Ferencváros és az Újpest is egy labdarúgó klub és mégsem azonosak. Nyilvánvaló azonban, hogy sok embernek érdekében áll ezekne a fogalmaknak, rendszereknek az összemosása. Magyarország számára a II. Világháború a sok szenvedésen és áldozaton túl területi értelemben semmilyen előnyt nem jelentett, sőt még további, bár kisebb területeket vesztett. Én azt gondolom, hogy a nyertes országokban azért is van magyarellenesség és bizalmatlanság, mert még mindig tartanak valamiféle revíziótól. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy a mocskolódást a másik fél visszaadja, hiszen mindkét oldalon vannak elvadult emberek. Clio

Askeladden 2014.01.06. 22:00:02

@clioltd:

"Külpolitikailag pedig a pánszlávizmus eszméje"

Akkoriban jött létre az olasz egység, a német egység, az volt a korszellem.

A "pánlatinizmus" nem létezett, a pángermanizmus is csak náci túlhajtás volt.

Pánszlávizmus sem létezett!

Volt csehszlovákizmus, jugoszlávizmus meg szláv kölcsönösség.

A Regnum Hungariae-ből keleti Svájcot igyekeztek volna inkább csinálni "Nagy_Magyarország" helyett, akkor nem bukik az egész az első adandó alkalomkor!

Askeladden 2014.01.06. 22:00:17

@Arslab01:

"Mikortól adatolható a szlovák népnév (egy cseh képzős szó"

Csak hímnemben!

SLOVENsko, SLOVENka.

Askeladden 2014.01.06. 22:00:27

@Arslab01:

"Ha nincsenek magyarok, nincsenek szlovákok-ez fordítva nem igaz."

Talán magyarok nélkül közelebb lennének a nyugati és a déli szláv nyelvek egymáshoz.

Róma és Bizánc is gyakorolt hatást a szláv népek etnogenezisére.

Milyen lenne a magyarság a nyugati, keresztény hatások nélkül?

clioltd 2014.01.07. 10:45:54

@Askeladden: Pánszlávizmus létezett. Az orosz politika szerette volna ezen elv alapján "egyesíteni" ( főleg persze eszmeileg) a szláv népeket. Az orosz- szerb viszonyban láthatjuk ezt leginkább. Az orosz "testvér" támogatásában bízva mert dacolni a kis Szerbia a Monarchiával. Persze európai szinten, már ami a szövetségi rendszereket, az önállósulási törekvéseket és az itt terjedelem hiányában fel nem sorolható okok miatt ez a problémakör sokkal összetettebb.
Az észrevételeket köszönöm.Clio

Askeladden 2014.01.07. 19:34:40

@clioltd:

"Az orosz politika szerette volna ezen elv alapján "egyesíteni" ( főleg persze eszmeileg) a szláv népeket. Az orosz- szerb viszonyban láthatjuk ezt leginkább."

Itt vallási vonatkozások is közbe játszottak.

Moszkva (volt) a harmadik Róma, így az egész keresztény világ vezetésére igényt formált, az ortodox - pravoszláv (keleti keresztény világ vezetésére mindenképp!

Szerbia (meg Bulgária is) részhalmaza a "szláv" és a "pravoszláv" világnak.

Amúgy a Török Birodalom hanyatlásáig Oroszország volt az egyetlen önálló szláv állam, naná, hogy az ÖSSZES szláv nép segítséget remélt onnan.

DE! Az orosz despotikus rendszer azért nem volt túl vonzó a szláv értelmiség számára. A későbbiekben a demokratikus, jogállami mozgalmak hatására a nem ortodox szláv népek, inkább Nyugat-Európa és az USA felé fordultak.
Kaptak is onnan támogatást.

'it's cool to know nothing' 2014.01.22. 14:35:35

@mohács:

Ott tévedsz nagyot, hogy nem voltak többiek (egy kicsi, hangos radikáis csoportot leszámítva). Mai szlovák szemmel ez persze elképzelhetetlen, de a te ősied is magyarnak (esetleg németnek) vallották magukat. Nem is nagyon értették, hogy mi a fenét akarnak Sturék. Ezt ma Szlovákiában lehet, hogy már nem lehet megfigyelni, de a mai Magyarországon még teljesen természetes. Ha elmész egy baranyai sváb faluba nem fogsz nagyon olyant találni, aki ne vállalná büszkén magyarságát, amellett, hogy ő német, sváb, ápolja a hagyományait és vagy beszél németül, vagy nem.

Szóval az a helyzet, hogy egy nagy öngólt lőttetek, mert kirekesztettétek magatokat a magyar nemzetből (és így a magyar történelemből is). Mi magyarok soha nem rekesztettünk ki benneteket (képzeld senki nem fog Magyarországon rád szólni, ha szlovákul beszélsz, ellenben Szlovákiában gyakran rászóltok a magyarul beszélőkre). Én is testvéremnek tartalak, még akkor is, ha ezt nem fogadod el. Igen magyar királyok voltak, igen az Királyi Magyarország volt,de ezek a te királyaid is voltak, a te országod is volt, mint minden más magyar emberé. Ha te nem akarsz magyar lenni, rendben. De ettől kezdve valóban nincs közöd a magyar történelemhez. A te döntésed. Így vesztettétek el Budapestet, a Balatont, Erdélyt és a Tengermelléket is. Igen ezeket is elvesztettétek. Nem mi zavartunk el benneteket, nem mi kényszerítettünk a leválásra. És mit nyertetek? Ma már német gyarmat vagytok.

Az meg, hogy szlávok (pláne Szlovákok) és románok ősibb népek, akik megtanították a magyaroknak a civilizációt sima ökörség. Azért szerintem ezt te is érzed. Sima propaganda, amivel egy kis öntudatot lehet verni a mai szlovák és román emberekbe.

Előbb-utóbb szembe kell néznetek a múltotokkal.
süti beállítások módosítása